[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

re: UpdateEgon Willighagen       egonw@subdimension.com        Nieuws
Stefaan Colson        stefaan.colson@pandora.be      1. Installatie
                                 2. Documentatie
Teun Vink          teun@moonblade.net          ?
Arnout Engelen        arnout@engelenict.com        ?

geschreven door Arnout:
> Ik stel mezelf in ieder geval beschikbaar voor wat los-vast vertaalklusjes.

Prima!

> Misschien zou een site met 'te vertalen stukken' een goed idee zijn?

In principe kan je alles vertalen wat nog niet vertaald is, en alles updaten
wat niet bijgewerkt is naar de meest recente Engelse versie...

Als je iets wil vertalen:
1. kijk in de archieven of niet iemand anders al bezig is
  (te zien in archieven debian-l10n-dutch, zie debian.org)
2. stuur een emailtje naar debian-l10n-dutch dat je die-en-die pagina
  wilt vertalen (met URL erbij graag)
3. stuur het resultaat naar egonw@subdimension.com met in de subject
  "Debian.org NL"
4. wacht een dag/en totdat het op de website staat (server werkt met 24h

  vertraging... en ik met enkele dagen
4b. een alternatief is een login aanvragen (zie archief) op de CVS server

Dat zou het ongeveer moeten zijn...
Hoewel er een coordinator is (ik, tijdelijk) verwacht ik dat iedereen zelf
de tekst op spelvouten controleerd (met ispell -d dutch bijvoorbeeld)
omdat ik geen tijd heb dit zelf te doen. Hetzelfde geld voor andere taalfouten
en onwaarheden. 

Ik weet nog niet hoe het werkt met bugreports over de website... maar dat leren
we ook wel weer een keer...

In de lijst hierboven staan ook dat voor mij en Stefaan een thema gereserveerd
is. Als je iets wil vertalen uit die serie (wat uiteraard geen probleem is), neem
dan even contact op (liefst via deze lijst) met de verantwoordelijke persoon...

oki?

EgonReply to: