[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dpkg 1.17.22: Please update the PO translation for the package dpkgHi!

You are noted as the last translator of the translation for the dpkg
binary package programs translation. The English template has been
changed, and now some messages are marked "fuzzy" in your translation
or are missing.

I would be grateful if you could take the time and update it. Please
send the updated file to me, submit it as a wishlist bug against dpkg,
or commit directly if you have access.

There will be an upload later today (1.17.22), followed by a
translations-only upload (1.17.23) in around two weeks, which in theory
will be the last upload targetting Jessie. The deadline for receiving
the updated translation is 2014-12-11 23:59+0000.

Thanks,
Guillem

# Danish translation of dpkg.
# Copyright (C) 2012 dpkg og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the dpkg package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002, 2004, 2005, 2006.
# reviewed by Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012, 2014.
#
# Konventioner:
# diversion -< omdirigering
# garbage -> skrald
# junk-> affald (skrammel, skrald)
# stat -> (normalt) tilgå el. finde (om en fil)
# master (alternative) -> hoved-
# purge -> udrense (måske bedre med renser ud i (lav sætning om))
# trigger interests -> udløser-interesser? wth?
# triggers deferred file: tror det skal læses som 'triggers deferred' file,
# altså en fil for hvilke udløsere der er udsat.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg 1.17.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-26 19:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-07 22:46+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: lib/dpkg/ar.c:78
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
msgstr "ugyldigt tegn '%c' i arkiv '%.250s' medlem '%.16s' størrelse"

#: lib/dpkg/ar.c:99 lib/dpkg/ar.c:122 lib/dpkg/ar.c:136 lib/dpkg/ar.c:140
#: lib/dpkg/ar.c:168 utils/update-alternatives.c:1169
#, c-format
msgid "unable to write file '%s'"
msgstr "kan ikke skrive filen '%s'"

#: lib/dpkg/ar.c:110
#, c-format
msgid "ar member name '%s' length too long"
msgstr "ar-medlemsnavn '%s' er for langt"

#: lib/dpkg/ar.c:112
#, c-format
msgid "ar member size %jd too large"
msgstr "ar-medlemsstørrelse %jd er for stort"

#: lib/dpkg/ar.c:119
#, c-format
msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
msgstr "genererede ødelagt ar-hoved for '%s'"

#: lib/dpkg/ar.c:154
#, c-format
msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgstr "kunne ikke køre fstat på ar-medlemsfil (%s)"

#: lib/dpkg/ar.c:163
#, c-format
msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
msgstr "kan ikke tilføje ar-medlemsfil (%s) til '%s': %s"

#: lib/dpkg/arch.c:64 lib/dpkg/parsehelp.c:112 lib/dpkg/pkg-format.c:212
msgid "may not be empty string"
msgstr "må ikke være en tom streng"

#: lib/dpkg/arch.c:66
msgid "must start with an alphanumeric"
msgstr "skal starte med alfanumerisk tegn"

#: lib/dpkg/arch.c:73 lib/dpkg/parsehelp.c:120
#, c-format
msgid "character `%c' not allowed (only letters, digits and characters `%s')"
msgstr ""
"tegnet '%c' tillades ikke (kun bogstaver, tal og tegnene '%s' tillades)"

#: lib/dpkg/arch.c:236
msgctxt "architecture"
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"

#: lib/dpkg/arch.c:238
msgctxt "architecture"
msgid "<empty>"
msgstr "<tom>"

#: lib/dpkg/arch.c:328
msgid "error writing to architecture list"
msgstr "fejl under skrivning til arkitekturliste"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:57
#, c-format
msgid "unable to create new file '%.250s'"
msgstr "kan ikke oprette ny fil '%.250s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:68
#, c-format
msgid "unable to write new file '%.250s'"
msgstr "kan ikke skrive ny fil '%.250s'"

# bemærk at flush normalt dækker over at tømme en buffer (her til en fil)
#: lib/dpkg/atomic-file.c:70
#, c-format
msgid "unable to flush new file '%.250s'"
msgstr "kan ikke tømme ny fil '%s.250s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:72
#, c-format
msgid "unable to sync new file '%.250s'"
msgstr "kan ikke synkronisere ny fil '%.255s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:81
#, c-format
msgid "unable to close new file `%.250s'"
msgstr "kan ikke lukke ny fil '%.250s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:92
#, c-format
msgid "error removing old backup file '%s'"
msgstr "fejl ved fjernelse af gammel sikkerhedskopifil '%s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:94
#, c-format
msgid "error creating new backup file '%s'"
msgstr "fejl under oprettelse af ny sikkerhedskopifil '%.s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:103 lib/dpkg/atomic-file.c:105
#: lib/dpkg/triglib.c:451 src/infodb-upgrade.c:169 src/infodb-upgrade.c:174
#: src/infodb-upgrade.c:200 src/remove.c:347 src/remove.c:440
#, c-format
msgid "cannot remove `%.250s'"
msgstr "kan ikke afinstallere '%.250s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:115
#, c-format
msgid "error installing new file '%s'"
msgstr "fejl under installation af ny fil '%s'"

#: lib/dpkg/buffer.c:133
msgid "failed to write"
msgstr "kunne ikke skrive"

#: lib/dpkg/buffer.c:154
msgid "failed to read"
msgstr "kunne ikke læse"

#: lib/dpkg/buffer.c:229
msgid "unexpected end of file or stream"
msgstr "uventet filafslutning eller strøm"

#: lib/dpkg/buffer.c:271
msgid "failed to seek"
msgstr "kunne ikke seek"

#: lib/dpkg/command.c:182 lib/dpkg/command.c:229 src/help.c:392
#: src/unpack.c:103 src/unpack.c:143 src/unpack.c:565 src/unpack.c:956
#: dpkg-deb/build.c:190 dpkg-deb/build.c:465 dpkg-deb/build.c:564
#: dpkg-deb/info.c:66 dpkg-split/split.c:71 utils/update-alternatives.c:414
#, c-format
msgid "unable to execute %s (%s)"
msgstr "kunne ikke køre %s (%s)"

#: lib/dpkg/compress.c:113 lib/dpkg/compress.c:122
#, c-format
msgid "%s: pass-through copy error: %s"
msgstr "%s: kopifejl for gennemløb: %s"

#: lib/dpkg/compress.c:156
#, c-format
msgid "%s: error binding input to gzip stream"
msgstr "%s: fejl ved binding af inddata til gzip-strøm"

#: lib/dpkg/compress.c:168
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
msgstr "%s: intern gzip-læsefejl: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:176 lib/dpkg/compress.c:180
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error"
msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl"

#: lib/dpkg/compress.c:206
#, c-format
msgid "%s: error binding output to gzip stream"
msgstr "%s: fejl ved binding af uddata til gzip-strøm"

#: lib/dpkg/compress.c:213
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error"
msgstr "%s: intern gzip-læsefejl"

#: lib/dpkg/compress.c:223
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:236
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: %s"
msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl: %s"

#: lib/dpkg/compress.c:289
#, c-format
msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
msgstr "%s: fejl ved binding af inddata til bzip2-strøm"

#: lib/dpkg/compress.c:301
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
msgstr "%s: intern bzip2-læsefejl: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:309 lib/dpkg/compress.c:313 lib/dpkg/compress.c:363
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error"
msgstr "%s: intern bzip2-skrivefejl"

#: lib/dpkg/compress.c:327
#, c-format
msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
msgstr "%s: fejl ved binding af uddata til bzip2-strøm"

#: lib/dpkg/compress.c:334
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error"
msgstr "%s: intern bzip2-læsefejl"

#: lib/dpkg/compress.c:344 lib/dpkg/compress.c:355
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
msgstr "%s: intern bzip2-skrivefejl: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:351
msgid "unexpected bzip2 error"
msgstr "uventet bzip2-fejl"

#: lib/dpkg/compress.c:412
msgid "internal error (bug)"
msgstr "intern fejl (fejl)"

#: lib/dpkg/compress.c:419
msgid "memory usage limit reached"
msgstr "grænse for hukommelsesforbrug nået"

#: lib/dpkg/compress.c:423
msgid "unsupported compression preset"
msgstr "ikke understøttet forhåndsindstilling for komprimering"

#: lib/dpkg/compress.c:425
msgid "unsupported options in file header"
msgstr "ikke understøttede indstillinger i filhoved"

#: lib/dpkg/compress.c:429
msgid "compressed data is corrupt"
msgstr "komprimerede data er ødelagte"

#: lib/dpkg/compress.c:433
msgid "unexpected end of input"
msgstr "uventet inddataafslutning"

#: lib/dpkg/compress.c:437
msgid "file format not recognized"
msgstr "filformatet er ikke genkendt"

#: lib/dpkg/compress.c:441
msgid "unsupported type of integrity check"
msgstr "ikke understøttet type for integritetskontrol"

#: lib/dpkg/compress.c:482
#, c-format
msgid "%s: lzma read error"
msgstr "%s: lzma-læsefejl"

#: lib/dpkg/compress.c:494
#, c-format
msgid "%s: lzma write error"
msgstr "%s: lzma-skrivefejl"

#: lib/dpkg/compress.c:503
#, c-format
msgid "%s: lzma close error"
msgstr "%s: lzma-lukkefejl"

#: lib/dpkg/compress.c:509
#, c-format
msgid "%s: lzma error: %s"
msgstr "%s: lzma-fejl: %s"

#: lib/dpkg/compress.c:816
msgid "unknown compression strategy"
msgstr "ukendt komprimeringsstrategi"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:69
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file `%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"opdateringskataloget indeholder filen '%.250s', hvis navn er for langt "
"(længde=%d, max=%d)"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:73
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr ""
"opdateringskataloget indeholder filer med forskellige navnelængder (både %d "
"og %d)"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:87
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
msgstr "kan ikke gennemsøge opdateringskataloget '%.255s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:101
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "kunne ikke slette indlemmet opdateringsfil %.255s"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:122 dpkg-deb/build.c:453
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s'"
msgstr "kunne ikke oprette '%.255s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:126
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "kunne ikke efterfylde %.250s"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:128
#, c-format
msgid "unable to flush %.250s after padding"
msgstr "kunne ikke tømme %.250s efter efterfyldningen"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:130
#, c-format
msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
msgstr "kunne ikke søge til starten af %.250s efter efterfyldningen"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:196
#, c-format
msgid "unable to open lock file %s for testing"
msgstr "kan ikke åbne låsefil %s til test"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:222
msgid "unable to open/create status database lockfile"
msgstr "kunne ikke åbne/oprette statusdatabasens låsefil"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:232
msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
msgstr "du har ikke rettigheder til at låse dpkg's statusdatabase"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:234
msgid "dpkg status database"
msgstr "dpkg's statusdatabase"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:258
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr "den ønskede handling kræver superbrugerrettigheder"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:263
msgid "unable to access dpkg status area"
msgstr "kunne ikke tilgå dpkg-statusområdet"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:265
msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
msgstr "handling kræver læse/skriveadgang til dpkg-statusområdet"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:316
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "kunne ikke slette min egen opdateringsfil %.255s"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:354
#, c-format
msgid "unable to write updated status of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke skrive opdateret status for '%.250s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:357
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke tømme opdateret status for '%.250s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:360
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke klippe for opdateret status for '%.250s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:363
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke synkronisere opdateret status for '%.250s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:366
#, c-format
msgid "unable to close updated status of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke lukke opdateret status for '%.250s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:370
#, c-format
msgid "unable to install updated status of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke installere opdateret status for '%.250s'"

#: lib/dpkg/deb-version.c:55
msgid "format version with empty major component"
msgstr "formatversion med tom hovedkomponent"

#: lib/dpkg/deb-version.c:57
msgid "format version has no dot"
msgstr "formatversion har intet punktum"

#: lib/dpkg/deb-version.c:63
msgid "format version with empty minor component"
msgstr "formatversion med tom mindre komponent"

#: lib/dpkg/deb-version.c:65
msgid "format version followed by junk"
msgstr "formatversion efterfulgt af affald"

#: lib/dpkg/dir.c:50
#, c-format
msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
msgstr "kunne ikke indhente fildeskriptor for mappe '%s'"

#: lib/dpkg/dir.c:54
#, c-format
msgid "unable to sync directory '%s'"
msgstr "kan ikke synkronisere mappe '%s'"

#: lib/dpkg/dir.c:69 lib/dpkg/dir.c:131
#, c-format
msgid "unable to open directory '%s'"
msgstr "kan ikke åbne mappe '%s'"

#: lib/dpkg/dir.c:109 src/divertcmd.c:217 dpkg-split/split.c:207
#: utils/update-alternatives.c:1305
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kan ikke åbne filen '%s'"

#: lib/dpkg/dir.c:111 src/divertcmd.c:232 dpkg-deb/build.c:600
#: dpkg-split/join.c:70 dpkg-split/queue.c:203
#: utils/update-alternatives.c:1425
#, c-format
msgid "unable to sync file '%s'"
msgstr "kan ikke synkronisere filen '%s'"

#: lib/dpkg/dir.c:113 src/divertcmd.c:234 dpkg-deb/build.c:602
#: dpkg-split/join.c:72 dpkg-split/queue.c:205
#: utils/update-alternatives.c:1333 utils/update-alternatives.c:1427
#, c-format
msgid "unable to close file '%s'"
msgstr "kan ikke lukke filen '%s'"

#: lib/dpkg/dump.c:472
#, c-format
msgid "failed to write details of `%.50s' to `%.250s'"
msgstr "kunne ikke skrive detaljerne om '%.50s' til '%.250s'"

#: lib/dpkg/dump.c:496
#, c-format
msgid "unable to set buffering on %s database file"
msgstr "kunne ikke aktivere mellemlagring for %s-databasefil"

#: lib/dpkg/dump.c:508
#, c-format
msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
msgstr "kunne ikke skrive %s-indgang om '%.50s' til '%.250s'"

#: lib/dpkg/ehandle.c:98
#, c-format
msgid ""
"%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: uløselig fatal fejl - afbryder:\n"
" %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:104
#, c-format
msgid ""
"%s: outside error context, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: omkringliggende fejlkontekst - afbryder:\n"
" %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:124
msgid "out of memory for new error context"
msgstr "løb tør for hukommelse til ny fejlkontekst"

#: lib/dpkg/ehandle.c:189
#, c-format
msgid ""
"%s: error while cleaning up:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: fejl under oprydning:\n"
" %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:208
#, c-format
msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
msgstr "%s: for mange sammenflettede fejl under fejlopretning!!\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:275 lib/dpkg/ehandle.c:314
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "løb tør for hukommelse til ny oprydningsindgang"

#: lib/dpkg/ehandle.c:298
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "løb tør for hukommelse til ny oprydningsindgang med mange argumenter"

#: lib/dpkg/ehandle.c:359
#, c-format
msgid "%s: error: %s\n"
msgstr "%s: fejl: %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:395
#, c-format
msgid "%s:%s:%d:%s: internal error: %s\n"
msgstr "%s:%s:%d:%s: intern fejl: %s\n"

#: lib/dpkg/fields.c:52
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s mangler"

#: lib/dpkg/fields.c:56
#, c-format
msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
msgstr "'%.50s' er ikke tilladt for %s"

#: lib/dpkg/fields.c:80
#, c-format
msgid "junk after %s"
msgstr "affald efter %s"

#: lib/dpkg/fields.c:94
#, c-format
msgid "invalid package name (%.250s)"
msgstr "ugyldigt pakkenavn (%.250s)"

#: lib/dpkg/fields.c:109
#, c-format
msgid "empty file details field `%s'"
msgstr "tomt fildetaljefelt '%s'"

#: lib/dpkg/fields.c:112
#, c-format
msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
msgstr "fildetaljefelt '%s' ikke tilladt i statusfil"

#: lib/dpkg/fields.c:125
#, c-format
msgid "too many values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "for mange værdier i fildetaljefelt '%s' (sammenlignet med andre)"

#: lib/dpkg/fields.c:139
#, c-format
msgid "too few values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "for få værdier i fildetaljefelt '%s' (sammenlignet med andre)"

#: lib/dpkg/fields.c:162
msgid "yes/no in boolean field"
msgstr "yes/no i boolsk felt"

#: lib/dpkg/fields.c:177
msgid "foreign/allowed/same/no in quadstate field"
msgstr "fremmed/tilladt/samme/nej i quadstate-felt"

#: lib/dpkg/fields.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid architecture name: %s"
msgstr "'%s' er ikke et gyldigt arkitekturnavn :%s"

#: lib/dpkg/fields.c:208
msgid "word in 'Priority' field"
msgstr "ord i 'Priority'-felt"

#: lib/dpkg/fields.c:221 lib/dpkg/fields.c:272 lib/dpkg/fields.c:622
#: lib/dpkg/fields.c:647
#, c-format
msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
msgstr "værdi i feltet '%s' er ikke tilladt i denne sammenhæng"

#: lib/dpkg/fields.c:226
msgid "first (want) word in 'Status' field"
msgstr "første (ønske) ord i 'Status'-feltet"

#: lib/dpkg/fields.c:228
msgid "second (error) word in 'Status' field"
msgstr "andet (fejl) ord i 'Status'-feltet"

#: lib/dpkg/fields.c:230
msgid "third (status) word in 'Status' field"
msgstr "tredje (status) ord i 'Status'-feltet"

#: lib/dpkg/fields.c:240 lib/dpkg/fields.c:278
#, c-format
msgid "error in '%s' field string '%.250s'"
msgstr "fejl i '%s'-feltstrengen '%.250s'"

#: lib/dpkg/fields.c:252
#, c-format
msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
msgstr "forældet '%s'- eller '%s'-felt blev brugt"

#: lib/dpkg/fields.c:305
#, c-format
msgid "value for '%s' field has malformatted line '%.*s'"
msgstr "værdien for '%s'-feltet har en linje med ugyldigt format '%.*s'"

#: lib/dpkg/fields.c:327
#, c-format
msgid "value for '%s' has line starting with non-space '%c'"
msgstr "værdien for '%s' har en linje, der starter uden mellemrum '%c'"

#: lib/dpkg/fields.c:344
msgid "root or null directory is listed as a conffile"
msgstr "root- eller null-kataloget er nævnt i konfigurationsfil"

#: lib/dpkg/fields.c:405
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr ""
"'%s'-felt, manglende pakkenavn eller skrald, hvor pakkenavnet var forventet"

#: lib/dpkg/fields.c:415
#, c-format
msgid "`%s' field, invalid package name `%.255s': %s"
msgstr "'%s'-felt, ugyldigt pakkenavn '%.255s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c:444
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
"expected"
msgstr ""
"'%s'-felt, manglende arkitekturnavn eller skrald hvor pakkenavnet var "
"forventet"

#: lib/dpkg/fields.c:457
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
msgstr ""
"feltet '%s', henvisning til '%.255s': ugyldigt arkitekturnavn '%.255s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c:491
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
" ugyldig versionsrelation %c%c"

#: lib/dpkg/fields.c:497
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
msgstr ""
"'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
" '%c' er forældet, brug '%c=' eller '%c%c' i stedet"

#: lib/dpkg/fields.c:507
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
msgstr ""
"'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
" implicit nøjagtig match på versionsnummer, foreslår brug af '=' i stedet"

#: lib/dpkg/fields.c:515
#, c-format
msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
msgstr "kun eksakte versioner må benyttes til '%s'-feltet"

#: lib/dpkg/fields.c:520
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"'%s'-felt, henviser til '%.255s':\n"
" versionsværdien starter med ikke-alfanumerisk tegn, foreslår at tilføje et "
"mellemrum"

#: lib/dpkg/fields.c:537 lib/dpkg/fields.c:541
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `%c'"
msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': version indeholder '%c'"

#: lib/dpkg/fields.c:545
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': version uafsluttet"

#: lib/dpkg/fields.c:551
#, c-format
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': fejl i version"

#: lib/dpkg/fields.c:561
#, c-format
msgid "`%s' field, syntax error after reference to package `%.255s'"
msgstr "Feltet '%s', syntaksfejl efter henvisning til pakken '%.255s'"

#: lib/dpkg/fields.c:568
#, c-format
msgid "alternatives (`|') not allowed in %s field"
msgstr "alternativer ('|') tillades ikke i %s-feltet"

#: lib/dpkg/fields.c:629
#, c-format
msgid "illegal pending trigger name `%.255s': %s"
msgstr "ugyldigt navn på ventende udløser '%.255s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c:633
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger `%.255s'"
msgstr "gentaget forestående udløser '%.255s'"

#: lib/dpkg/fields.c:656
#, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
msgstr "ugyldigt pakkenavn i ventet udløser '%.255s': %s"

# ???
#: lib/dpkg/fields.c:661
#, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package `%.255s'"
msgstr "gentaget ventet udløserpakke '%.255s'"

#: lib/dpkg/file.c:53
#, c-format
msgid "unable to stat source file '%.250s'"
msgstr "kan ikke tilgå kildefil '%.250s'"

#: lib/dpkg/file.c:57
#, c-format
msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
msgstr "kan ikke ændre ejerskab af målfilen '%.250s'"

#: lib/dpkg/file.c:61
#, c-format
msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
msgstr "kan ikke ændre tilstand for målfilen '%.250s'"

#: lib/dpkg/file.c:87
#, c-format
msgid "unable to unlock %s"
msgstr "kunne ikke låse %s op"

#: lib/dpkg/file.c:113
#, c-format
msgid "unable to check file '%s' lock status"
msgstr "kan ikke tjekke låsestatus for filen '%s'"

#: lib/dpkg/file.c:148
#, c-format
msgid "%s is locked by another process"
msgstr "%s er låst af en anden proces"

#: lib/dpkg/file.c:150
#, c-format
msgid "unable to lock %s"
msgstr "kan ikke låse %s"

#: lib/dpkg/file.c:171 lib/dpkg/file.c:176
msgid "showing file on pager"
msgstr "viser fil på tekstsøger"

#: lib/dpkg/log.c:53
#, c-format
msgid "could not open log '%s': %s"
msgstr "kunne ikke åbne loggen '%s': %s"

#: lib/dpkg/log.c:85
msgid "<package status and progress file descriptor>"
msgstr "<pakkestatus og fremgangsfildeskriptor>"

#: lib/dpkg/log.c:114
#, c-format
msgid "unable to write to status fd %d"
msgstr "kan ikke skrive til status-fd %d"

#: lib/dpkg/mlib.c:42 lib/dpkg/mlib.c:98 utils/update-alternatives.c:274
#: utils/update-alternatives.c:331 utils/update-alternatives.c:1122
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "kan ikke allokere hukommelse"

#: lib/dpkg/mlib.c:110
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "kunne ikke udføre 'dup' for std%s"

#: lib/dpkg/mlib.c:111
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "kunne ikke 'dup' for fd %d"

#: lib/dpkg/mlib.c:117
msgid "failed to create pipe"
msgstr "kunne ikke oprette datakanal (pipe)"

#: lib/dpkg/mlib.c:125
#, c-format
msgid "error writing to '%s'"
msgstr "fejl under skrivning til '%s'"

#: lib/dpkg/mlib.c:135
#, c-format
msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgstr "kunne ikke læse fildeskriptor-flag for %.250s"

#: lib/dpkg/mlib.c:137
#, c-format
msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
msgstr "kan ikke sætte flaget 'close-on-exec' for %.250s"

#: lib/dpkg/options.c:64
#, c-format
msgid "configuration error: %s:%d: %s"
msgstr "konfigurationsfejl: %s:%d: %s"

#: lib/dpkg/options.c:78
#, c-format
msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
msgstr "kunne ikke åbne konfigurationsfil '%.255s' til læsning: %s"

#: lib/dpkg/options.c:105
#, c-format
msgid "unbalanced quotes in '%s'"
msgstr "ubalancerede anførselstegn i '%s'"

#: lib/dpkg/options.c:121
#, c-format
msgid "unknown option '%s'"
msgstr "ukendt tilvalg '%s'"

#: lib/dpkg/options.c:125
#, c-format
msgid "'%s' needs a value"
msgstr "'%s' kræver en værdi"

#: lib/dpkg/options.c:131
#, c-format
msgid "'%s' does not take a value"
msgstr "'%s' kan ikke have en værdi"

#: lib/dpkg/options.c:137
#, c-format
msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgstr "læsefejl i konfigurationsfil '%.255s'"

#: lib/dpkg/options.c:138
#, c-format
msgid "error closing configuration file `%.255s'"
msgstr "fejl ved lukning af konfigurationsfil '%.255s'"

#: lib/dpkg/options.c:174
#, c-format
msgid "error opening configuration directory '%s'"
msgstr "fejl ved åbning af konfigurationskatalog '%s'"

#: lib/dpkg/options.c:237
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "ukendt tilvalg --%s"

#: lib/dpkg/options.c:241
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "tilvalget --%s kræver en værdi"

#: lib/dpkg/options.c:246
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "--%s tager ikke imod en værdi"

#: lib/dpkg/options.c:254
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "ukendt tilvalg -%c"

#: lib/dpkg/options.c:259
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "tilvalget -%c kræver en værdi"

#: lib/dpkg/options.c:267
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "tilvalget -%c tager ikke imod en værdi"

#: lib/dpkg/options.c:286 dpkg-split/main.c:127
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: `%.250s'"
msgstr "ugyldigt heltal for --%s: '%.250s'"

#: lib/dpkg/options.c:294
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'\n"
msgstr "forældet tilvalg '--%s'\n"

#: lib/dpkg/options.c:310
#, c-format
msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
msgstr "modstridende handlinger -%c (--%s) and -%c (--%s)"

#: lib/dpkg/options-parsers.c:49
#, c-format
msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
msgstr "--%s kræver et gyldigt pakkenavn men det er '%.250s' ikke: %s"

#: lib/dpkg/parse.c:140
#, c-format
msgid "duplicate value for `%s' field"
msgstr "værdi for '%s'-feltet optræder mere end én gang"

#: lib/dpkg/parse.c:152
#, c-format
msgid "user-defined field name `%.*s' too short"
msgstr "for kort brugerbestemt feltnavn '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c:159
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field `%.*s'"
msgstr "værdi for brugerdefineret felt '%.*s' optræder mere end én gang"

#: lib/dpkg/parse.c:204 lib/dpkg/parsehelp.c:290 lib/dpkg/parsehelp.c:302
#, c-format
msgid "missing %s"
msgstr "manglende %s"

#: lib/dpkg/parse.c:206 lib/dpkg/parsehelp.c:292 lib/dpkg/parsehelp.c:305
#, c-format
msgid "empty value for %s"
msgstr "tom værdi for %s"

#: lib/dpkg/parse.c:215
#, c-format
msgid "package has field '%s' but is missing architecture"
msgstr "pakke har felt '%s' men mangler arkitektur"

#: lib/dpkg/parse.c:219
#, c-format
msgid "package has field '%s' but is architecture all"
msgstr "pakke har felt '%s', men er arkitektur alle"

#: lib/dpkg/parse.c:238
msgid "Config-Version for package with inappropriate Status"
msgstr "Config-Version for pakke med upassende Status"

#: lib/dpkg/parse.c:249
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr "pakke har status %s, men der afventes udløsere"

#: lib/dpkg/parse.c:253
msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
msgstr "pakke har status triggers-awaited, men ingen udløsere afventes"

#: lib/dpkg/parse.c:259
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr "pakke har status %s, men der er ventende udløsere"

#: lib/dpkg/parse.c:263
msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
msgstr "pakke har status triggers-pending, men ingen udløsere venter"

#: lib/dpkg/parse.c:273
msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
msgstr ""
"Pakke, der har status \"ikke-installeret\", har konfigurationsfiler. Glemmer "
"disse"

#: lib/dpkg/parse.c:351
msgid ""
"multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
"an upgrade from an unofficial dpkg"
msgstr ""
"flere ikkesamtidige installerbare pakkeinstanser er til stede; højst "
"sandsynlig på grund af en opgradering fra en uofficiel dpkg"

#: lib/dpkg/parse.c:355
msgid ""
"mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
"probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
msgstr ""
"blandede ikkesamtidige og samtidige installerbare pakkeinstanser er til "
"stede; højst sandsynlig på grund af en opgradering fra en uofficiel dpkg"

#: lib/dpkg/parse.c:415
#, c-format
msgid ""
"%s %s (Multi-Arch: %s) is not co-installable with %s which has multiple "
"installed instances"
msgstr ""
"%s %s (flerarkitektur: %s) er ikkesamtidig installerbar med %s, som har "
"flere installerede instanser"

#: lib/dpkg/parse.c:545
#, c-format
msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
msgstr "kunne ikke åbne pakkeinformationsfil '%.255s' for læsning"

#: lib/dpkg/parse.c:564
#, c-format
msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgstr "kunne ikke finde pakkeinformationsfil '%.255s'"

#: lib/dpkg/parse.c:573
#, c-format
msgid "reading package info file '%s': %s"
msgstr "læser pakkeinformationsfil '%s': %s"

#: lib/dpkg/parse.c:583
#, c-format
msgid "can't mmap package info file `%.255s'"
msgstr "kunne ikke køre 'mmap' på pakkeinformationsfil '%.255s'"

#: lib/dpkg/parse.c:588
#, c-format
msgid "reading package info file '%.255s'"
msgstr "læser pakkeinformationsfil '%.255s'"

#: lib/dpkg/parse.c:628
msgid "empty field name"
msgstr "tomt feltnavn"

#: lib/dpkg/parse.c:630
#, c-format
msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
msgstr "feltnavn '%.*s' kan ikke starte med bindestreg"

#: lib/dpkg/parse.c:640
#, c-format
msgid "EOF after field name `%.*s'"
msgstr "slut-på-fil efter feltnavn '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c:643
#, c-format
msgid "newline in field name `%.*s'"
msgstr "linjeskift i feltnavn '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c:646
#, c-format
msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
msgstr "MSDOS slut-på-fil (^Z) i feltnavn '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c:650
#, c-format
msgid "field name `%.*s' must be followed by colon"
msgstr "feltnavn '%.*s' skal efterfølges af et kolon"

#: lib/dpkg/parse.c:661
#, c-format
msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr ""
"Slut-på-fil før værdien af felt '%.*s' (afsluttende linjeskift mangler)"

#: lib/dpkg/parse.c:665
#, c-format
msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
msgstr ""
"MSDOS-slut-på-fil-tegn i værdien for felt '%.*s' (manglende linjeskift?)"

#: lib/dpkg/parse.c:676
#, c-format
msgid "blank line in value of field '%.*s'"
msgstr "tom linje i værdi for feltet '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c:696
#, c-format
msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "slut-på-fil i værdien for felt '%.*s' (afsluttende linjeskift mangler)"

#: lib/dpkg/parse.c:729
#, c-format
msgid "failed to close after read: `%.255s'"
msgstr "kunne ikke lukke efter læsning: '%.255s'"

#: lib/dpkg/parse.c:786
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr "flere pakkeinformations-indgange fundet, kun én er tilladt"

#: lib/dpkg/parse.c:812
#, c-format
msgid "no package information in `%.255s'"
msgstr "ingen pakkeinformation i '%.255s'"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:52
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
" %.255s"
msgstr ""
"fortolker fil '%.255s' nær linje %d, pakke '%.255s':\n"
" %.255s"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:55
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d:\n"
" %.255s"
msgstr ""
"fortolker filen '%.255s' nær linje %d:\n"
" %.255s"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:114
msgid "must start with an alphanumeric character"
msgstr "skal starte med et alfanumerisk tegn"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:162
msgctxt "version"
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:196
msgid "version string is empty"
msgstr "versionsstreng er tom"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:208
msgid "version string has embedded spaces"
msgstr "versionsstreng indeholder mellemrum"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:217
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "epoke i version er ikke et tal"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:219
msgid "epoch in version is negative"
msgstr "epoke i version er negativ"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:221
msgid "epoch in version is too big"
msgstr "epoke i version er for stor"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:223
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "intet efter kolon i versionsnummer"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:238
msgid "version number does not start with digit"
msgstr "versionsnummer starter ikke med ciffer"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:241
msgid "invalid character in version number"
msgstr "ugyldigt tegn i versionsnummer"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:245
msgid "invalid character in revision number"
msgstr "ugyldigt tegn i revisionsnummer"

#: lib/dpkg/pkg-db.c:147 lib/dpkg/pkg-spec.c:98
#, c-format
msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
msgstr "tvetydigt pakkenavn '%s' med mere end en installeret instans"

#: lib/dpkg/pkg-format.c:87
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in field width"
msgstr "ugyldigt tegn '%c' i feltbredden"

#: lib/dpkg/pkg-format.c:92
msgid "field width is out of range"
msgstr "feltbredde er uden for interval"

#: lib/dpkg/pkg-format.c:183
msgid "missing closing brace"
msgstr "manglende slutkantparentes"

#: lib/dpkg/pkg-show.c:141
msgid "(no description available)"
msgstr "(ingen tilgængelig beskrivelse)"

#: lib/dpkg/pkg-spec.c:71
#, c-format
msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
msgstr "ugyldigt pakkenavn i specifikation udløser '%s%s%s': %s"

#: lib/dpkg/pkg-spec.c:82
#, c-format
msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
msgstr "ugyldigt arkitekturnavn i specifikation '%s:%s': %s"

#: lib/dpkg/report.c:66
#, c-format
msgid "%s: warning: %s\n"
msgstr "%s: advarsel: %s\n"

#: lib/dpkg/strwide.c:60
#, c-format
msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
msgstr "kan ikke konvertere multibyte-streng '%s' til en bred-tegnstreng"

#: lib/dpkg/strwide.c:113
#, c-format
msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
msgstr "kan ikke konvertere multibye sekvens '%s' til et bredt tegn"

#: lib/dpkg/subproc.c:46
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "fejl ved blokering af signal %s: %s\n"

#: lib/dpkg/subproc.c:57
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
msgstr "kan ikke ignorere signal %s før kørsel af %.250s"

#: lib/dpkg/subproc.c:98
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (underproces): %s\n"

#: lib/dpkg/subproc.c:109 utils/update-alternatives.c:411
msgid "fork failed"
msgstr "processpaltning mislykkedes"

#: lib/dpkg/subproc.c:139
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "underproces %s returnerede afslutningsstatus %d"

#: lib/dpkg/subproc.c:150
#, c-format
msgid "subprocess %s was interrupted"
msgstr "underproces %s blev afbrudt"

#: lib/dpkg/subproc.c:152
#, c-format
msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
msgstr "underproces %s blev dræbt af signal (%s)%s"

#: lib/dpkg/subproc.c:154
msgid ", core dumped"
msgstr ", core efterladt"

#: lib/dpkg/subproc.c:159
#, c-format
msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
msgstr "underproces %s mislykkedes med ventestatuskode %d"

#: lib/dpkg/subproc.c:176 utils/update-alternatives.c:418
#, c-format
msgid "wait for subprocess %s failed"
msgstr "afventning af underprocessen %s mislykkedes"

# ???
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:75
#, c-format
msgid "invalid package name `%.250s' in triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "ugyldigt pakkenavn '%.250s' i udløserudsættelsesfilen '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:84
#, c-format
msgid "truncated triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "afkortede udløsere i udsat fil '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:88
#, c-format
msgid "syntax error in triggers deferred file `%.250s' at character `%s'%s"
msgstr "syntaksfejl i udløserudsættelsesfilen '%.250s' ved tegn '%s'%s"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:134
#, c-format
msgid "unable to open/create triggers lockfile `%.250s'"
msgstr "kan ikke åbne/oprette låsefilen '%.250s' til udløsere"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:141
msgid "triggers area"
msgstr "udløserområde"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:154
#, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kan ikke åbne udløserudsættelsesfilen '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:168
#, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kan ikke tilgå udløserudsættelsesfilen '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:183
#, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kan ikke åbne/oprette ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:221
#, c-format
msgid "error reading triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "fejl ved læsning af udløserudsættelsesfilen '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:229
#, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kan ikke skrive ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:234
#, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kan ikke lukke ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:238
#, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kan ikke installere ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:228
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
"ugyldig eller ukendt syntaks i udløsernavn '%.250s' (i udløser-interesser "
"for pakken '%.250s')"

#: lib/dpkg/triglib.c:269
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke åbne udløser-interesselistefil '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:297
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke spole udløser-interessefil '%.250s' tilbage"

#: lib/dpkg/triglib.c:316
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"syntaksfejl i udløser-interessefil '%.250s'; ugyldigt pakkenavn '%.250s': "
"%.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c:434
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr ""
"gentaget fil-udløser-interesse for filnavnet '%.250s' og pakken '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:505
#, c-format
msgid "unable to read file triggers file `%.250s'"
msgstr "kan ikke læse filudløserfil '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:516
#, c-format
msgid "syntax error in file triggers file `%.250s'"
msgstr "syntaksfejl i filudløserfil '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:532
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"fortegnelsen af filudløsere nævner ugyldigt pakkenavn '%.250s' (til "
"interesse i filen '%.250s'): %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c:671
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file `%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name `"
"%.250s': %.250s"
msgstr ""
"udløser-ci-fil '%.250s' indeholder ulovlig udløsersyntaks i udløsernavn "
"'%.250s': %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c:691
#, c-format
msgid "unable to open triggers ci file `%.250s'"
msgstr "kan ikke åbne udløser-ci-fil '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:706
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr "udløser-ci-fil indeholder ukendt direktivsyntaks"

#: lib/dpkg/triglib.c:721
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive `%.250s'"
msgstr "udløser-ci-fil indeholder ukendt direktiv '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:787
#, c-format
msgid "unable to create triggers state directory `%.250s'"
msgstr "kan ikke oprette udløsertilstandskatalog '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c:790
#, c-format
msgid "unable to set ownership of triggers state directory `%.250s'"
msgstr "kan ikke ændre ejerskab for udløsertilstandskatalog '%.250s'"

#: lib/dpkg/trigname.c:34
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr "tomme udløsernavne er ikke tilladt"

#: lib/dpkg/trigname.c:38
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr "udløsernavn indeholder ugyldigt tegn"

#: lib/dpkg/utils.c:56
#, c-format
msgid "read error in `%.250s'"
msgstr "læsefejl i '%.250s'"

#: lib/dpkg/utils.c:61
#, c-format
msgid "fgets gave an empty string from `%.250s'"
msgstr "fgets gav en tom streng fra '%.250s'"

#: lib/dpkg/utils.c:63
#, c-format
msgid "too-long line or missing newline in `%.250s'"
msgstr "for lang linje eller manglende linjeskift i '%.250s'"

#: lib/dpkg/utils.c:75
#, c-format
msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
msgstr "uventet filafslutning i '%.250s'"

#: lib/dpkg/varbuf.c:82 lib/dpkg/varbuf.c:88
msgid "error formatting string into varbuf variable"
msgstr "fejl ved formatering af streng ind i varbuf-variabel"

#: src/archives.c:244
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "fejl ved læsning fra datakanal for dpkg-deb"

#: src/archives.c:259
#, c-format
msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
msgstr "kan ikke udelade fyld for fil '%.255s': %s"

#: src/archives.c:272
#, c-format
msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
msgstr ""
"kan ikke udelade fil '%.255s' (erstattet eller udeladt?) fra datakanal: %s"

#: src/archives.c:334
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s' (while processing `%.255s')"
msgstr "kan ikke oprette '%.255s' (under behandling af '%.255s')"

#: src/archives.c:347
#, c-format
msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
msgstr "kan ikke kopiere udtrukket data for '%.255s' til '%.255s': %s"

#: src/archives.c:363 src/archives.c:479 src/statcmd.c:167
#, c-format
msgid "error setting ownership of `%.255s'"
msgstr "fejl ved indstilling af ejerskab for '%.255s'"

#: src/archives.c:365 src/archives.c:481 src/statcmd.c:169
#, c-format
msgid "error setting permissions of `%.255s'"
msgstr "fejl ved indstilling af filrettigheder for '%.255s'"

#: src/archives.c:373 src/archives.c:1217 src/archives.c:1256
#, c-format
msgid "error closing/writing `%.255s'"
msgstr "fejl under lukning/skrivning '%.255s'"

#: src/archives.c:377
#, c-format
msgid "error creating pipe `%.255s'"
msgstr "fejl under oprettelse af datakanal '%.255s'"

#: src/archives.c:382 src/archives.c:387
#, c-format
msgid "error creating device `%.255s'"
msgstr "fejl under oprettelse af enhed '%.255s'"

#: src/archives.c:400 src/infodb-upgrade.c:146 src/infodb-upgrade.c:166
#, c-format
msgid "error creating hard link `%.255s'"
msgstr "fejl under oprettelse af hård lænke '%.255s'"

#: src/archives.c:407 utils/update-alternatives.c:481
#, c-format
msgid "error creating symbolic link `%.255s'"
msgstr "fejl under oprettelse af symbolsk lænke '%.255s'"

#: src/archives.c:413
#, c-format
msgid "error creating directory `%.255s'"
msgstr "kunne ikke oprette kataloget '%.255s'"

#: src/archives.c:432
#, c-format
msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
msgstr "kan ikke beregne MD5-hash for tar-fil '%.255s': %s"

#: src/archives.c:460 src/archives.c:464
#, c-format
msgid "error setting timestamps of `%.255s'"
msgstr "fejl ved indstilling af tidsmærker for '%.255s'"

#: src/archives.c:476
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink `%.255s'"
msgstr "fejl under indstilling af ejerskab af symbolsk lænke '%.255s'"

#: src/archives.c:513
msgid "cannot open security status notification channel"
msgstr "kan ikke åbne påmindelseskanal for sikkerhedsstatus"

#: src/archives.c:528
msgid "cannot get security labeling handle"
msgstr "kan ikke indhente håndtag for sikkerhedsetikettering"

#: src/archives.c:576
#, c-format
msgid "cannot set security context for file object '%s'"
msgstr "kan ikke angive sikkerhedskontekst for filobjekt '%s'"

#: src/archives.c:605 src/archives.c:1143 utils/update-alternatives.c:319
#, c-format
msgid "unable to read link `%.255s'"
msgstr "kunne ikke læse lænken '%.255s'"

#: src/archives.c:607 src/archives.c:1145 src/configure.c:760
#, c-format
msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
msgstr "størrelse for symbolsk lænke '%.250s' ændret fra %jd til %zd"

#: src/archives.c:644
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
"of package %.250s"
msgstr ""
"forsøger at overskrive delt '%.250s', som er forskellig fra andre instanser "
"af pakken %.250s"

#: src/archives.c:736
#, c-format
msgid "failed to stat (dereference) existing symlink `%.250s'"
msgstr "kunne ikke følge den eksisterende symbolske lænke '%.250s'"

#: src/archives.c:758
#, c-format
msgid ""
"failed to stat (dereference) proposed new symlink target `%.250s' for "
"symlink `%.250s'"
msgstr ""
"kunne ikke følge det foreslåede mål `%.250s' for den symbolske lænke `%.250s'"

#: src/archives.c:818
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `"
"%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"forsøger at overskrive '%.250s', som er den omdirigerede version af "
"'%.250s'(pakke: %.100s)"

#: src/archives.c:824
#, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `%.250s'"
msgstr ""
"forsøger at overskrive '%.250s', som er den omdirigerede version af `%.250s'"

#: src/archives.c:854
#, c-format
msgid "unable to stat `%.255s' (which I was about to install)"
msgstr "kan ikke tilgå '%.255s' (som jeg skulle til at installere)"

#: src/archives.c:862
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding `%.255s' before installing another "
"version"
msgstr ""
"kunne ikke rydde op i rodet omkring '%.255s', inden jeg installerede en "
"anden version"

#: src/archives.c:868
#, c-format
msgid "unable to stat restored `%.255s' before installing another version"
msgstr ""
"kan ikke tilgå genskabt '%.255s', inden jeg installerede en anden version"

#: src/archives.c:904
#, c-format
msgid "archive contained object `%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "arkivet indeholdt objektet '%.255s' med ukendt type 0x%x"

#: src/archives.c:986 src/divertcmd.c:148 utils/update-alternatives.c:623
#: utils/update-alternatives.c:1232 utils/update-alternatives.c:1310
#: utils/update-alternatives.c:1461 utils/update-alternatives.c:1725
#: utils/update-alternatives.c:2223 utils/update-alternatives.c:2271
#: utils/update-alternatives.c:2449
#, c-format
msgid "cannot stat file '%s'"
msgstr "kan ikke tilgå filen '%s'"

#: src/archives.c:1001
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
msgstr "Erstatter filer i den gamle pakke %s (%s) ...\n"

#: src/archives.c:1007
#, c-format
msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
msgstr "Erstattet af filer i den installerede pakke %s (%s) ...\n"

#: src/archives.c:1017
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
"nondirectory"
msgstr ""
"forsøger at overskrive kataloget '%.250s' i pakken %.250s %.250s med ikke-"
"katalog"

#: src/archives.c:1024
#, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
msgstr "forsøger at overskrive '%.250s', som også er i pakken %.250s %.250s"

#: src/archives.c:1133
#, c-format
msgid "unable to move aside `%.255s' to install new version"
msgstr "kunne ikke flytte '%.255s' væk for at installere en ny version"

#: src/archives.c:1150
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for `%.255s'"
msgstr "kunne ikke oprette sikkerhedskopi af symbolsk lænke for '%.255s'"

#: src/archives.c:1152
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
msgstr "kunne ikke ændre ejerskab af symbolsk lænke for '%.255s'"

#: src/archives.c:1157
#, c-format
msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
msgstr ""
"kunne ikke oprette sikkerhedskopi af lænke til '%.255s' inden installationen "
"af en ny version"

#: src/archives.c:1174 src/archives.c:1264
#, c-format
msgid "unable to install new version of `%.255s'"
msgstr "kunne ikke installere ny version af '%.255s'"

#: src/archives.c:1211 src/archives.c:1252
#, c-format
msgid "unable to open '%.255s'"
msgstr "kan ikke åbne '%.255s'"

#: src/archives.c:1254
#, c-format
msgid "unable to sync file '%.255s'"
msgstr "kan ikke synkronisere fil '%.255s'"

#: src/archives.c:1331
#, c-format
msgid ""
"ignoring dependency problem with %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"ignorerer afhængighedsproblem med %s:\n"
"%s"

#: src/archives.c:1336
#, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable %s"
msgstr ""
"overvejer afkonfigurering af den essentielle\n"
" pakke %s for at muliggøre %s"

#: src/archives.c:1340
#, c-format
msgid ""
"no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s"
msgstr ""
"nej, %s er essentiel, vil ikke afkonfigurere\n"
" den for at muliggøre %s"

#: src/archives.c:1349
#, c-format
msgid ""
"no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"nej, kan ikke fortsætte med %s (--auto-deconfigure vil hjælpe):\n"
"%s"

#: src/archives.c:1359
#, c-format
msgid "removal of %.250s"
msgstr "afinstallation af %.250s"

#: src/archives.c:1384
#, c-format
msgid "installation of %.250s"
msgstr "installation af %.255s"

#: src/archives.c:1386
#, c-format
msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
msgstr "overvejer at afkonfigurere %s, som ville være i konflikt med %s ..."

#: src/archives.c:1392
#, c-format
msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
msgstr "ja, vil afkonfigurere %s (ødelagt af %s)"

#: src/archives.c:1397 src/archives.c:1520
#, c-format
msgid ""
"regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"vedrørende %s, der indeholder %s:\n"
"%s"

#: src/archives.c:1405
msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
msgstr "ignorerer skade, kan fortsætte alligevel!"

#: src/archives.c:1410
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
"installation af %.250s ville være i konflikt med %.250s, og\n"
" dekonfiguration er ikke tilladt (--auto-deconfigure kan hjælpe)"

#: src/archives.c:1415
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr ""
"installation af %.250s ville være i konflikt med eksisterende programmer"

#: src/archives.c:1447
#, c-format
msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
msgstr "overvejer at afinstallere %s til fordel for %s ..."

#: src/archives.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
msgstr "%s er ikke ordentligt installeret; ignorerer afhængigheder af den"

#: src/archives.c:1482
#, c-format
msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
msgstr "kan få problemer med at afinstallere %s, da den giver %s ..."

#: src/archives.c:1497
#, c-format
msgid ""
"package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
msgstr ""
"pakken %s kræver geninstallation, men afinstalleres efter dit ønske alligevel"

#: src/archives.c:1501
#, c-format
msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
msgstr "pakken %s kræver geninstallation, afinstalleres ikke"

#: src/archives.c:1510
#, c-format
msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
msgstr "ja, vil afinstallere %s til fordel for %s"

#: src/archives.c:1523
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "modstridende pakker - installerer ikke %.250s"

#: src/archives.c:1525
msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
msgstr "ignorerer konflikt, kan fortsætte alligevel!"

#: src/archives.c:1577
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr "--%s --recursive kræver mindst ét stiargument"

#: src/archives.c:1587
msgid "find for dpkg --recursive"
msgstr "find for dpkg --recursive"

#: src/archives.c:1608
msgid "failed to fdopen find's pipe"
msgstr "kunne ikke køre fdopen på datakanalen for find"

#: src/archives.c:1614
msgid "error reading find's pipe"
msgstr "fejl ved læsning af datakanal for find"

#: src/archives.c:1615
msgid "error closing find's pipe"
msgstr "fejl ved lukning af datakanal for find"

#: src/archives.c:1618
#, c-format
msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
msgstr "find for --recursive returnerede uforudset fejl %i"

#: src/archives.c:1621
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr "søgte, men fandt ingen pakker (filer, der matcher *.deb)"

#: src/archives.c:1632
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr "--%s kræver mindst én pakkearkivfil som argument"

#: src/archives.c:1666 src/divertcmd.c:76 src/divertcmd.c:116
#: src/enquiry.c:234 src/enquiry.c:355 src/enquiry.c:557 src/enquiry.c:559
#: src/enquiry.c:572 src/enquiry.c:602 src/main.c:67 src/main.c:171
#: src/main.c:322 src/main.c:624 src/packages.c:294 src/querycmd.c:329
#: src/querycmd.c:431 src/querycmd.c:473 src/querycmd.c:482 src/querycmd.c:528
#: src/querycmd.c:612 src/querycmd.c:785 src/querycmd.c:833 src/select.c:101
#: src/statcmd.c:64 src/statcmd.c:94 src/trigcmd.c:57 src/trigcmd.c:90
#: dpkg-deb/build.c:447 dpkg-deb/extract.c:234 dpkg-deb/extract.c:270
#: dpkg-deb/info.c:206 dpkg-deb/info.c:244 dpkg-deb/main.c:61
#: dpkg-deb/main.c:135 dpkg-split/info.c:266 dpkg-split/main.c:55
#: dpkg-split/main.c:99 dpkg-split/queue.c:156 dpkg-split/queue.c:298
msgid "<standard output>"
msgstr "<standard-uddata>"

#: src/archives.c:1667 src/packages.c:295 src/querycmd.c:330
#: src/querycmd.c:429 src/querycmd.c:534 src/querycmd.c:613 src/select.c:102
#: dpkg-split/main.c:170 dpkg-split/queue.c:234
msgid "<standard error>"
msgstr "<standard-fejl>"

#: src/archives.c:1710
#, c-format
msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
msgstr "Vælger tidligere fravalgt pakke %s.\n"

#: src/archives.c:1714
#, c-format
msgid "Skipping unselected package %s.\n"
msgstr "Udelader tidligere fravalgt pakke %s.\n"

#: src/archives.c:1731
#, c-format
msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
msgstr "version %.250s af %.250s er allerede installeret, springer over"

#: src/archives.c:1740
#, c-format
msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
msgstr "nedgraderer %.250s fra %.250s til %.250s"

#: src/archives.c:1746
#, c-format
msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
msgstr ""
"vil ikke nedgradere %.250s fra version %.250s til %.250s, springer over"

#: src/cleanup.c:87
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"kunne ikke slette nyinstalleret version af '%.250s' for at tillade "
"geninstallation af sikkerhedskopi"

#: src/cleanup.c:94
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke genskabe sikkerhedskopi-version af '%.250s'"

#: src/cleanup.c:98
#, c-format
msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
msgstr "kan ikke fjerne sikkerhedskopi af '%.250s'"

#: src/cleanup.c:102
#, c-format
msgid "unable to remove newly-installed version of `%.250s'"
msgstr "kan ikke slette nyinstalleret version af '%.250s'"

#: src/cleanup.c:109
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of `%.250s'"
msgstr "kan ikke slette nyudpakket version af '%.250s'"

#: src/configure.c:98
#, c-format
msgid "Configuration file '%s'\n"
msgstr "Konfigurationsfil '%s'\n"

#: src/configure.c:100
#, c-format
msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
msgstr "Konfigurationsfil '%s' (faktisk '%s')\n"

#: src/configure.c:105
#, c-format
msgid ""
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
" ==> Filen på systemet er oprettet af dig eller af et script.\n"
" ==> Filen er også i pakken fra pakkeadministratoren.\n"

#: src/configure.c:109
#, c-format
msgid "   Not modified since installation.\n"
msgstr "   Uændret siden installationen.\n"

#: src/configure.c:111
#, c-format
msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr " ==> Ændret (af dig eller af et script) siden installationen.\n"

#: src/configure.c:112
#, c-format
msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr " ==> Ændret (af dig eller af et script) siden installationen.\n"

#: src/configure.c:115
#, c-format
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==> Pakkedistributør har frigivet en opdateret version.\n"

#: src/configure.c:116
#, c-format
msgid "   Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr "   Versionen i pakken er den samme som ved sidste installation.\n"

#: src/configure.c:125
#, c-format
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> Benytter ny fil efter dit ønske.\n"

#: src/configure.c:129
#, c-format
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> Benytter eksisterende gammel fil efter dit ønske.\n"

#: src/configure.c:138
#, c-format
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> Beholder gammel konfigurationsfil som standard.\n"

#: src/configure.c:142
#, c-format
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> Benytter ny konfigurationsfil som standard.\n"

#: src/configure.c:148
#, c-format
msgid ""
"  What would you like to do about it ? Your options are:\n"
"  Y or I : install the package maintainer's version\n"
"  N or O : keep your currently-installed version\n"
"   D   : show the differences between the versions\n"
"   Z   : start a shell to examine the situation\n"
msgstr ""
"  Hvad vil du gøre ved det? Dine muligheder er:\n"
"  Y eller I : installér pakkeadministratorens version\n"
"  N eller O : behold den nuværende version\n"
"    D   : vis forskellen mellem versionerne\n"
"    Z   : start en skal for at undersøge situationen\n"

#: src/configure.c:156
#, c-format
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " Den forvalgte handling er at beholde den eksisterende version.\n"

#: src/configure.c:159
#, c-format
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " Den forvalgte handling er at installere en ny version.\n"

#: src/configure.c:163
msgid "[default=N]"
msgstr "[forvalgt=N]"

#: src/configure.c:164
msgid "[default=Y]"
msgstr "[forvalgt=Y]"

#: src/configure.c:165
msgid "[no default]"
msgstr "[ingen forvalgt handling]"

#: src/configure.c:168
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr ""
"fejl ved skrivning til standardfejl, opdaget inden konfigurationsfil-prompt"

#: src/configure.c:177
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "læsefejl på standard-ind ved konfigurationsfil-prompt"

#: src/configure.c:178
msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
msgstr "Slut-på-fil ved standard-ind ved konfigurationsfil-prompt"

#: src/configure.c:211 src/configure.c:215
msgid "conffile difference visualizer"
msgstr "visualiseringsprogram for forskel i konfigurationsfil (conffile)"

#: src/configure.c:232
msgid "Type `exit' when you're done.\n"
msgstr "Skriv 'exit', når du er færdig.\n"

#: src/configure.c:241 src/configure.c:245
msgid "conffile shell"
msgstr "skal for konfigurationsfil (conffile)"

#: src/configure.c:403
#, c-format
msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
msgstr "kan ikke tilgå ny distribueret konfigurationsfil '%.250s'"

#: src/configure.c:413
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile `%.250s'"
msgstr "kan ikke tilgå den installerede medsendte konfigurationsfil '%.250s'"

#: src/configure.c:425
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you requested.\n"
msgstr ""
"\n"
"Konfigurationsfilen '%s' eksisterer ikke på systemet.\n"
"Installerer ny konfigurationsfil efter dit ønske.\n"

#: src/configure.c:467
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
msgstr "%s: kunne ikke fjerne gammel sikkerhedskopi '%.250s': %s"

#: src/configure.c:476
#, c-format
msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: kunne ikke omdøbe '%.250s' til '%.250s': %s"

#: src/configure.c:483
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
msgstr "%s: kunne ikke fjerne '%.250s': %s"

#: src/configure.c:490
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
msgstr "%s: kunne ikke fjerne tidligere distribueret version '%.250s': %s"

#: src/configure.c:495
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
msgstr "%s: kunne ikke fjerne '%.250s' (inden overskrivning): %s"

#: src/configure.c:500
#, c-format
msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: kunne ikke lænke '%.250s' til '%.250s': %s"

#: src/configure.c:505
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "Installerer ny version af konfigurationsfil %s ...\n"

#: src/configure.c:512 utils/update-alternatives.c:488
#, c-format
msgid "unable to install `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "kunne ikke installere '%.250s' som '%.250s'"

#: src/configure.c:564
#, c-format
msgid "no package named `%s' is installed, cannot configure"
msgstr "ingen pakke med navnet '%s' installeret, kan ikke konfigurere"

#: src/configure.c:567
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "pakken %.250s er allerede installeret og konfigureret"

#: src/configure.c:571
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status `%.250s')"
msgstr ""
"pakken %.250s ikke klar til konfiguration\n"
" kan ikke konfigurere (nuværende status '%.250s')"

#: src/configure.c:583
#, c-format
msgid ""
"package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
msgstr ""
"pakken %s kan ikke konfigureres, da %s ikke er klar (nuværende status '%s')"

#: src/configure.c:591
#, c-format
msgid ""
"package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
msgstr "pakken %s %s kan ikke konfigureres, da %s er på en anden version (%s)"

#: src/configure.c:627
#, c-format
msgid ""
"dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"afhængighedsproblemer forhindrer konfiguration af %s:\n"
"%s"

#: src/configure.c:630
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader den ukonfigureret"

#: src/configure.c:633
#, c-format
msgid ""
"%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: afhængighedsproblemer, men konfigurerer alligevel, som du ønskede:\n"
"%s"

#: src/configure.c:641
msgid ""
"package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
" reinstall it before attempting configuration"
msgstr ""
"Pakke er i en meget inkonsistent tilstand - du burde\n"
" geninstallere den, før du forsøger konfiguration."

#: src/configure.c:644
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "Sætter %s (%s) op ...\n"

#: src/configure.c:729
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to stat config file '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: kan ikke tilgå konfigurationsfil '%s'\n"
" (= '%s'): %s"

#: src/configure.c:743
#, c-format
msgid ""
"%s: config file '%s' is a circular link\n"
" (= '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurationsfil '%s' er en selvrefererende lænke\n"
" (= '%s')"

#: src/configure.c:754
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: kan ikke læse lænken for konfigurationsfil '%s'\n"
" (= '%s'): %s"

#: src/configure.c:781
#, c-format
msgid ""
"%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" ('%s' is a symlink to '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurationsfil '%.250s' bliver til et degenereret filnavn\n"
" ('%s' er symbolsk lænke til '%s')"

#: src/configure.c:797
#, c-format
msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurationsfil '%.250s' er hverken en almindelig fil eller symbolsk "
"lænke (= '%s')"

#: src/configure.c:825 dpkg-split/split.c:143
#, c-format
msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
msgstr "kan ikke beregne MD5-hash for filen '%s': %s"

#: src/configure.c:832
#, c-format
msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
msgstr "%s: kan ikke åbne %s til hashning: %s"

#: src/depcon.c:247
#, c-format
msgid "%s depends on %s"
msgstr "%s afhænger af %s"

#: src/depcon.c:250
#, c-format
msgid "%s pre-depends on %s"
msgstr "%s afhænger i forvejen af %s"

#: src/depcon.c:253
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s anbefaler %s"

#: src/depcon.c:256
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s foreslår %s"

#: src/depcon.c:259
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s er i konflikt med %s"

#: src/depcon.c:262
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s er i konflikt med %s"

#: src/depcon.c:265
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s forbedrer %s"

#: src/depcon.c:378
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s vil blive slettet.\n"

#: src/depcon.c:382
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s vil blive afkonfigureret.\n"

#: src/depcon.c:390
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s vil blive installeret, men versionen er %.250s.\n"

#: src/depcon.c:404
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s er installeret, men versionen er %.250s.\n"

#: src/depcon.c:424
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s er udpakket, men blev aldrig konfigureret.\n"

#: src/depcon.c:429
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s er udpakket, men versionen er %.250s.\n"

#: src/depcon.c:438
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " %.250s sidst konfigurerede version er %.250s.\n"

#: src/depcon.c:450
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s er %s.\n"

#: src/depcon.c:490
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s giver %.250s, men planlægges afinstalleret.\n"

#: src/depcon.c:495
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s giver %.250s, men planlægges afkonfigureret.\n"

#: src/depcon.c:506
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr " %.250s giver %.250s, men er %s.\n"

#: src/depcon.c:521
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %.250s er ikke installeret.\n"

#: src/depcon.c:553
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (version %.250s) vil blive installeret.\n"

#: src/depcon.c:584
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
msgstr " %.250s (version %.250s) er til stede og %s.\n"

#: src/depcon.c:615
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s giver %.250s og vil blive installeret.\n"

#: src/depcon.c:664
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
msgstr " %.250s giver %.250s og er til stede og %s.\n"

#: src/divertcmd.c:53
msgid "Use --help for help about diverting files."
msgstr "Brug --help for at få hjælp om omdirigerede filer."

#: src/divertcmd.c:69 src/statcmd.c:57 utils/update-alternatives.c:80
#, c-format
msgid "Debian %s version %s.\n"
msgstr "Debian %s version %s.\n"

#: src/divertcmd.c:73 src/main.c:64 src/querycmd.c:782 src/statcmd.c:61
#: src/trigcmd.c:54 dpkg-deb/main.c:58 dpkg-split/main.c:52
#: utils/update-alternatives.c:84
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
msgstr ""
"Dette er frit programmel; se GNU General Public License version 2 eller\n"
"senere for kopieringsbetingelserne. Der er INGEN garanti.\n"

#: src/divertcmd.c:85 src/main.c:82 src/querycmd.c:794 src/statcmd.c:73
#: dpkg-deb/main.c:70 dpkg-split/main.c:64 utils/update-alternatives.c:92
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: %s [<tilvalg> ...] <kommando>\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c:89
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" [--add] <file>      add a diversion.\n"
" --remove <file>     remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --listpackage <file>   show what package diverts the file.\n"
" --truename <file>    return the diverted file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" [--add] <fil>      tilføj en omdirigering.\n"
" --remove <fil>      fjern omdirigeringen.\n"
" --list [<glob-mønster>] vis omdirigeringer for fil.\n"
" --listpackage <fil>   vis pakken, der omdirigerer filen.\n"
" --truename <fil>     returnér den omdirigerede fil.\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c:98
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --package <package>   name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
"               be diverted.\n"
" --local         all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to>   the name used by other packages' versions.\n"
" --rename         actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the diversions file.\n"
" --test          don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" --package <pakke>    navn på pakken, hvis kopi af <fil> ikke vil\n"
"               blive omdirigeret.\n"
" --local         alle pakkeversioner omdirigeres.\n"
" --divert <omdirigér-til> navnet, der benyttes af andre pakkers "
"versioner.\n"
" --rename         flyt filen til side (eller tilbage).\n"
" --admindir <katalog>   sæt kataloget med omdirigeringsfil.\n"
" --test          gør intet. Demonstrér blot.\n"
" --quiet         stille bearbejdning, minimale uddata.\n"
" --help          vis denne hjælpebesked.\n"
" --version        vis versionen.\n"

#: src/divertcmd.c:112
#, c-format
msgid ""
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"Ved tilføjelse er standarden --local og --divert <original>.distrib.\n"
"Ved fjernelse skal --package eller --local og --divert stemme hvis givet.\n"
"Pakkepræinstallations- eller -postinstallationsscripter skal altid angive \n"
"--package og --divert.\n"

#: src/divertcmd.c:166
#, c-format
msgid "error checking '%s'"
msgstr "fejl under tjek af '%s'"

#: src/divertcmd.c:201
#, c-format
msgid ""
"rename involves overwriting `%s' with\n"
" different file `%s', not allowed"
msgstr ""
"omdøbning medfører overskrivning af '%s' med\n"
" anden fil `%s', ikke tilladt"

#: src/divertcmd.c:222 utils/update-alternatives.c:1392
#, c-format
msgid "unable to create file '%s'"
msgstr "kan ikke oprette filen '%s'"

#: src/divertcmd.c:227
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
msgstr "kan ikke kopiere '%s' til '%s': %s"

#: src/divertcmd.c:239
#, c-format
msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
msgstr "kan ikke omdøbe '%s' til '%s'"

#: src/divertcmd.c:254
#, c-format
msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
msgstr "omdøb: fjern identisk gammel lænke '%s'"

#: src/divertcmd.c:264
#, c-format
msgid "unable to remove copied source file '%s'"
msgstr "kan ikke fjerne kopieret kildefil '%s'"

#: src/divertcmd.c:273 src/divertcmd.c:737
#, c-format
msgid "filename \"%s\" is not absolute"
msgstr "filenavnet \"%s\" er ikke absolut"

#: src/divertcmd.c:275
msgid "file may not contain newlines"
msgstr "filen må ikke indeholde linjeskift"

#: src/divertcmd.c:295
#, c-format
msgid "local diversion of %s"
msgstr "lokal omdirigering af %s"

#: src/divertcmd.c:297
#, c-format
msgid "local diversion of %s to %s"
msgstr "lokal omdirigering af %s til %s"

#: src/divertcmd.c:301
#, c-format
msgid "diversion of %s by %s"
msgstr "omdirigering af %s gennem %s"

#: src/divertcmd.c:304
#, c-format
msgid "diversion of %s to %s by %s"
msgstr "omdirigeret af %s til %s gennem %s"

#: src/divertcmd.c:320
#, c-format
msgid "any diversion of %s"
msgstr "enhver omdirigering af %s"

#: src/divertcmd.c:322
#, c-format
msgid "any diversion of %s to %s"
msgstr "enhver omdirigering af %s til %s"

#: src/divertcmd.c:427 src/divertcmd.c:559 src/divertcmd.c:677
#: src/divertcmd.c:699 src/statcmd.c:283
#, c-format
msgid "--%s needs a single argument"
msgstr "--%s kræver et enkelt parameter"

#: src/divertcmd.c:436
msgid "cannot divert directories"
msgstr "kan ikke omdirigere kataloger"

#: src/divertcmd.c:449
#, c-format
msgid "cannot divert file '%s' to itself"
msgstr "kan ikke omdirigere filen '%s' til sig selv"

#: src/divertcmd.c:469
#, c-format
msgid "Leaving '%s'\n"
msgstr "Forlader '%s'\n"

#: src/divertcmd.c:474
#, c-format
msgid "`%s' clashes with `%s'"
msgstr "'%s' er i modstrid med '%s'"

#: src/divertcmd.c:497
#, c-format
msgid "Adding '%s'\n"
msgstr "Tilføjer '%s'\n"

#: src/divertcmd.c:503
#, c-format
msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
msgstr ""
"Ignorerer ønsket om at omdøbe filen '%s', ejet af omdirigeret pakke '%s'\n"

#: src/divertcmd.c:568
#, c-format
msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
msgstr "Ingen omdirigering '%s', ingen fjernet.\n"

#: src/divertcmd.c:583
#, c-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"modstrid i omrokér-til\n"
" under afinstallation af '%s'\n"
" fandt '%s'"

#: src/divertcmd.c:590
#, c-format
msgid ""
"mismatch on package\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"modstrid i pakke\n"
" under afinstallation af '%s'\n"
" fandt '%s'"

#: src/divertcmd.c:600
#, c-format
msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
msgstr "Ignorerer anmodning om at fjerne delt omdirigering '%s'.\n"

#: src/divertcmd.c:606
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Fjerner '%s'\n"

#: src/divertcmd.c:728
msgid "package may not contain newlines"
msgstr "pakke må ikke indeholde linjeskift"

#: src/divertcmd.c:739
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "omrokér-til må ikke indeholde linjeskift"

#: src/divertdb.c:64
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "kunne ikke åbne omdirigeringsfil"

#: src/divertdb.c:69
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på omdirigeringsfil"

#: src/divertdb.c:122
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "modstridende omdirigeringer, der involverer '%.250s' eller '%.250s'"

#: src/enquiry.c:94
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"De følgende pakker er i uorden p.g.a. alvorlige problemer under\n"
"installationen. De skal geninstalleres for at de (og eventuelle pakker,\n"
"der afhænger af dem) skal virke ordentligt:\n"

#: src/enquiry.c:101
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"Du følgende pakker er blevet udpakket, men endnu ikke konfigurerede.\n"
"De skal konfigureres med \"dpkg --configure\" eller fra "
"konfigurationsmenuen\n"
"i dselect, for at virke:\n"

#: src/enquiry.c:108
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"De følgende pakker er kun halvt konfigurerede, sikkert p.g.a. problemer med\n"
"at konfigurere dem i første omgang. Konfigurationen bør forsøges igen med\n"
"\"dpkg --configure <pakke>\" eller konfigurationsmenuen i dselect:\n"

#: src/enquiry.c:115
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"De følgende pakker er kun halvt installerede p.g.a. problemer under\n"
"installationen. Installationen kan sandsynligvis gennemføres ved at forsøge\n"
"igen. Pakkerne kan afinstalleres med dselect eller \"dpkg --remove\":\n"

#: src/enquiry.c:122
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Følgende pakker afventer behandling af udløsere, som de har aktiveret i\n"
"andre pakker. Der kan anmodes om denne behandling ved brug af dselect\n"
"eller dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"

#: src/enquiry.c:129
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Følgende pakker er blevet udløst, men udløserbehandlingen er ikke udført\n"
"endnu. Der kan anmodes om udløserbehandling ved brug af dselect\n"
"eller dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"

#: src/enquiry.c:136
msgid ""
"The following packages are missing the list control file in the\n"
"database, they need to be reinstalled:\n"
msgstr ""
"De følgende pakker mangler i listekontrolfilen i databasen,\n"
"de skal geninstalleres:\n"

#: src/enquiry.c:142
msgid ""
"The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
"database, they need to be reinstalled:\n"
msgstr ""
"De følgende pakker mangler i md5sums-kontrolfilen i databasen,\n"
"de skal geninstalleres:\n"

#: src/enquiry.c:147
msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
msgstr "De følgende pakker har ikke en arkitektur:\n"

#: src/enquiry.c:151
msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
msgstr "De følgende pakker har en ugyldig arkitektur:\n"

#: src/enquiry.c:156
msgid ""
"The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
"cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
"the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
msgstr ""
"De følgende pakker har en ukendt fremmed arkitektur, som vil medføre\n"
"afhængighedsproblemer på brugerflader. Dette kan rettes ved at registrere\n"
"den fremmede arkitektur med dpkg --add-architecture:\n"

#: src/enquiry.c:185 src/querycmd.c:488 src/querycmd.c:703 src/querycmd.c:730
#: src/querycmd.c:762
#, c-format
msgid "package '%s' is not installed"
msgstr "pakken '%s' er ikke installeret"

#: src/enquiry.c:218
msgid ""
"Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
"modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
msgstr ""
"En anden proces har skrivebeskyttet databasen, og er måske i færd med at\n"
"ændre den - nogle af følgende problemer kan være forårsaget af netop dette.\n"

#: src/enquiry.c:263
msgctxt "section"
msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"

#: src/enquiry.c:283 src/enquiry.c:368 src/enquiry.c:467 src/enquiry.c:568
#: src/enquiry.c:591 src/select.c:121 src/select.c:209 src/trigcmd.c:219
#: src/update.c:48 src/update.c:114 dpkg-split/queue.c:249
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s tager ingen parametre"

#: src/enquiry.c:323
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %d i %s: "

#: src/enquiry.c:342
#, c-format
msgid " %d package, from the following section:"
msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
msgstr[0] " %d pakke fra følgende gruppe:"
msgstr[1] " %d pakker fra følgende grupper:"

#: src/enquiry.c:383
#, c-format
msgid ""
"Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
" Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"Version af dpkg med fungerende %s-understøttelse er endnu ikke "
"konfigureret.\n"
" Kør venligst 'dpkg --configure dpkg', og prøv igen.\n"

#: src/enquiry.c:388
#, c-format
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
msgstr ""
"dpkg ikke registreret som installeret. Kan ikke tjekke for %s-"
"understøttelse!\n"

#: src/enquiry.c:399
msgid "Pre-Depends field"
msgstr "Feltet Pre-Depends"

#: src/enquiry.c:407
msgid "epoch"
msgstr "epoken"

#: src/enquiry.c:415
msgid "long filenames"
msgstr "lange filnavne"

# conflicts og replaces er navne på felter
#: src/enquiry.c:424
msgid "multiple Conflicts and Replaces"
msgstr "flere Conflicts og Replaces"

#: src/enquiry.c:432
msgid "multi-arch"
msgstr "flerarkitektur"

#: src/enquiry.c:440
msgid "versioned Provides"
msgstr ""

#: src/enquiry.c:541
#, c-format
msgid ""
"cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s"
msgstr ""
"kan ikke se hvordan man kan tilfredsstille forhåndsafhængighed:\n"
" %s"

#: src/enquiry.c:542
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr ""
"kan ikke tilfredsstille forhåndsafhængigheder for %.250s (ønsket grundet "
"%.250s)"

#: src/enquiry.c:580 dpkg-deb/main.c:172 dpkg-deb/main.c:181
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'; please use '--%s' instead"
msgstr "forældet tilvalg '--%s'; brug venligst '--%s' i stedet"

#: src/enquiry.c:649
msgid ""
"--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr ""
"--compare-versions kræver tre parametre: <version> <relation> <version>"

#: src/enquiry.c:654
msgid "--compare-versions bad relation"
msgstr "--compare-versions ugyldig relation"

#: src/enquiry.c:659 src/enquiry.c:661 src/enquiry.c:670 src/enquiry.c:672
#, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
msgstr "versionen '%s' har en ugyldig syntaks: %s"

#: src/errors.c:65
#, c-format
msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
msgstr ""
"kunne ikke frigøre hukommelse til ny indgang i listen over mislykkede "
"pakker: %s"

#: src/errors.c:76
msgid "too many errors, stopping"
msgstr "for mange fejl, stopper"

#: src/errors.c:85
#, c-format
msgid ""
"error processing package %s (--%s):\n"
" %s"
msgstr ""
"fejl under behandling af pakken %s (--%s):\n"
" %s"

#: src/errors.c:98
#, c-format
msgid ""
"error processing archive %s (--%s):\n"
" %s"
msgstr ""
"fejl under behandling af arkivet %s (--%s):\n"
" %s"

#: src/errors.c:110
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "Der opstod fejl under behandlingen:\n"

#: src/errors.c:117
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "Behandlingen blev stoppet fordi der var for mange fejl.\n"

#: src/errors.c:128
#, c-format
msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
msgstr "pakken %s var tilbageholdt, behandler den alligevel, efter dit ønske"

#: src/errors.c:132
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr ""
"Pakken %s er tilbageholdt, rører den ikke. Brug --force-hold for at "
"gennemtvinge.\n"

#: src/errors.c:142
msgid "overriding problem because --force enabled:"
msgstr "undertrykker problemet, fordi --force er givet:"

#: src/filesdb.c:238
#, c-format
msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
msgstr "kunne ikke åbne fillistefil for pakken '%.250s'"

#: src/filesdb.c:243
#, c-format
msgid ""
"files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
"currently installed"
msgstr ""
"fillistefilen for pakken '%.250s' mangler; antager at pakken ikke har nogen "
"filer installeret"

#: src/filesdb.c:255
#, c-format
msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
msgstr "kan ikke tilgå fillistefil for pakken '%.250s'"

#: src/filesdb.c:259
#, c-format
msgid "files list for package '%.250s' is not a regular file"
msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' er ikke en normal fil"

#: src/filesdb.c:267
#, c-format
msgid "reading files list for package '%.250s'"
msgstr "læser filliste for pakken '%.250s'"

#: src/filesdb.c:277
#, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' mangler afsluttende linjeskift"

#: src/filesdb.c:285
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' indeholder tomt filnavn"

#: src/filesdb.c:296
#, c-format
msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
msgstr "fejl under lukning af fillistefil for pakken '%.250s'"

#: src/filesdb.c:408
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(Læser database ... "

#: src/filesdb.c:429
#, c-format
msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr[0] "%d fil eller katalog installeret i øjeblikket.)\n"
msgstr[1] "%d filer og kataloger installeret i øjeblikket.)\n"

#: src/filesdb-hash.c:95
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
msgstr "kontrolfil '%s' for pakke '%s' mangler afsluttende linjeskift"

#: src/filesdb-hash.c:104
#, c-format
msgid "control file '%s' missing value"
msgstr "kontrolfilen '%s' mangler en værdi"

#: src/filesdb-hash.c:107
#, c-format
msgid "control file '%s' missing value separator"
msgstr "kontrolfilen '%s' mangler en værdiseparator"

#: src/filesdb-hash.c:120
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
msgstr "kontrolfilen '%s' for pakke '%s' indeholder et tomt filnavn"

#: src/filesdb-hash.c:146
#, c-format
msgid "cannot open '%s' control file for package '%s'"
msgstr "kan ikke åbne kontrolfilen '%s' for pakke '%s'"

#: src/filesdb-hash.c:151
#, c-format
msgid "cannot stat '%s' control file for package '%s'"
msgstr "kan ikke stat (køre) '%s' fillistefil for pakken '%s'"

#: src/filesdb-hash.c:155
#, c-format
msgid "'%s' file for package '%s' is not a regular file"
msgstr "'%s'-filen for pakke '%s' er ikke en normal fil"

#: src/filesdb-hash.c:165
#, c-format
msgid "cannot read '%s' control file for package '%s'"
msgstr "kan ikke læse kontrolfilen '%s' for pakke '%s'"

#: src/filesdb-hash.c:172
#, c-format
msgid "cannot close '%s' control file for package '%s'"
msgstr "kan ikke lukke kontrolfilen '%s' for pakke '%s'"

#: src/help.c:44
msgid "not installed"
msgstr "ikke installeret"

#: src/help.c:45
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "ikke installeret, men konfigurationen består"

#: src/help.c:46
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "ødelagt på grund af mislykket fjernelse eller installation"

#: src/help.c:47
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "udpakket, men ikke konfigureret"

#: src/help.c:48
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "ødelagt grundet efterinstallations-fejl"

#: src/help.c:49
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr "afventer udløserbehandling af en anden pakke"

#: src/help.c:50
msgid "triggered"
msgstr "udløst"

#: src/help.c:51
msgid "installed"
msgstr "installeret"

#: src/help.c:112
msgid "PATH is not set"
msgstr "PATH er ikke defineret"

#: src/help.c:134
#, c-format
msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
msgstr "'%s' ikke fundet i PATH, eller er ikke eksekverbar"

#: src/help.c:143
#, c-format
msgid ""
"%d expected program not found in PATH or not executable\n"
"%s"
msgid_plural ""
"%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
"%s"
msgstr[0] ""
"%d forventet program er ikke fundet i PATH eller er ikke eksekverbar %s"
msgstr[1] ""
"%d forventede programmer er ikke fundet i PATH eller er ikke eksekverbar %s"

#: src/help.c:146
msgid ""
"Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
msgstr ""
"Bemærk: PATH for root bør normalt indeholde /usr/local/sbin, /usr/sbin og /"
"sbin"

#: src/help.c:387
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.255s'"
msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne '%.255s'"

#: src/help.c:392 src/help.c:396 dpkg-deb/info.c:66 dpkg-deb/info.c:68
msgid "rm command for cleanup"
msgstr "rm-kommando for oprydning"

#: src/infodb-access.c:53
#, c-format
msgid "unable to check existence of `%.250s'"
msgstr "kunne ikke tjekke eksistensen af '%.250s'"

#: src/infodb-access.c:83 src/infodb-upgrade.c:93
msgid "cannot read info directory"
msgstr "kan ikke læse info-katalog"

#: src/infodb-format.c:52 src/unpack.c:214
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "fejl ved forsøg på at åbne %.250s"

#: src/infodb-format.c:56
#, c-format
msgid "corrupt info database format file '%s'"
msgstr "ødelagt formatfil for informationsdatabase '%s'"

#: src/infodb-format.c:88
#, c-format
msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
msgstr ""
"format for informationsdatabasen (%d) er fejlbehæftet eller for ny; prøv at "
"få fat i en nyere dpkg"

#: src/infodb-upgrade.c:123
#, c-format
msgid "info file %s/%s not associated to any package"
msgstr "informationsfilen %s/%s er ikke associeret til nogen pakke"

#: src/infodb-upgrade.c:183
#, c-format
msgid "error while writing '%s'"
msgstr "fejl under skrivning af '%s'"

#: src/main.c:61
#, c-format
msgid "Debian `%s' package management program version %s.\n"
msgstr "Debian '%s' pakkehåndteringsprogram version %s.\n"

#: src/main.c:86
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Commands:\n"
#| " -i|--install    <.deb file name> ... | -R|--recursive "
#| "<directory> ...\n"
#| " --unpack      <.deb file name> ... | -R|--recursive "
#| "<directory> ...\n"
#| " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive "
#| "<directory> ...\n"
#| " --configure    <package> ... | -a|--pending\n"
#| " --triggers-only  <package> ... | -a|--pending\n"
#| " -r|--remove    <package> ... | -a|--pending\n"
#| " -P|--purge     <package> ... | -a|--pending\n"
#| " -V|--verify <package> ...    Verify the integrity of package(s).\n"
#| " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
#| " --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
#| " --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
#| " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
#| " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
#| " --clear-avail          Erase existing available info.\n"
#| " --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
#| " -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
#| " -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
#| " -L|--listfiles <package> ...   List files `owned' by package(s).\n"
#| " -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
#| " -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
#| " -C|--audit            Check for broken package(s).\n"
#| " --add-architecture <arch>    Add <arch> to the list of "
#| "architectures.\n"
#| " --remove-architecture <arch>   Remove <arch> from the list of "
#| "architectures.\n"
#| " --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
#| " --print-foreign-architectures  Print allowed foreign architectures.\n"
#| " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
#| " --force-help           Show help on forcing.\n"
#| " -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
#| "\n"
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install    <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack      <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure    <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <package> ... | -a|--pending\n"
" -V|--verify <package> ...    Verify the integrity of package(s).\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
" --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
" --clear-avail          Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ...   List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit [<package> ...]    Check for broken package(s).\n"
" --add-architecture <arch>    Add <arch> to the list of architectures.\n"
" --remove-architecture <arch>   Remove <arch> from the list of "
"architectures.\n"
" --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
" --print-foreign-architectures  Print allowed foreign architectures.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help           Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" -i|--install    <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" --unpack      <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" -A|--record-avail  <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" --configure     <pakke> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only   <pakke> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove     <pakke> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <pakke> ... | -a|--pending\n"
" -V|--verify <pakke> ...     Verificer pakkernes integritet.\n"
" --get-selections [<mønster> ...] Skriv liste over valgene til standard-"
"ud.\n"
" --set-selections         Angiv pakkevalgene fra standard-ind.\n"
" --clear-selections        Fravælg alle ikke-essentielle pakker.\n"
" --update-avail <Packages-fil>  Erstat information om tilgængelige "
"pakker.\n"
" --merge-avail <Packages-fil>   Flet med information fra fil.\n"
" --clear-avail          Slet aktuelle "
"tilgængelighedsinformationer.\n"
" --forget-old-unavail       Glem uinstallerede, utilgængelige "
"pakker.\n"
" -s|--status <pakke> ...     Vis detaljer om pakkestatus.\n"
" -p|--print-avail <pakke> ...   Vis detaljer om tilgængelige versioner.\n"
" -L|--listfiles <pakke> ...    Vis de filer, der 'ejes' af pakkerne.\n"
" -l|--list [<mønster> ...]    Vis kortfattet pakkeliste.\n"
" -S|--search <mønster> ...    Find pakker, der 'ejer' filer.\n"
" -C|--audit            Tjek for ødelagte pakker.\n"
" --add-architecture <arkitektur> Tilføj <arkitektur> til "
"arkitekturlisten.\n"
" --print-architecture       Vis dpkg-arkitektur.\n"
" --print-foreign-architectures  Vis tilladte fremmede arkitekturer.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Sammenlign versionsnumre - se nedenfor.\n"
" --force-help           Vis hjælp til gennemtvingning.\n"
" -Dh|--debug=help         Vis hjælp til fejlsøgning.\n"
"\n"

#: src/main.c:118 src/querycmd.c:813 src/trigcmd.c:76 dpkg-deb/main.c:90
#: dpkg-split/main.c:78
#, c-format
msgid ""
" -?, --help            Show this help message.\n"
"   --version          Show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
" -?, --help            Vis denne hjælpetekst.\n"
"   --version          Vis versionen.\n"
"\n"

#: src/main.c:123
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile på arkiver (skriv %s --help).\n"
"\n"

#: src/main.c:128
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
#| " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-"
#| "conrep |\n"
#| " --assert-multi-arch.\n"
#| "\n"
msgid ""
"For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep "
"|\n"
" --assert-multi-arch | --assert-versioned-provides.\n"
"\n"
msgstr ""
"Til internt brug: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep "
"|\n"
" --assert-multi-arch.\n"
"\n"

#: src/main.c:134
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory>     Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory>   Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" --path-exclude=<pattern>  Do not install paths which match a shell "
"pattern.\n"
" --path-include=<pattern>  Re-include a pattern after a previous "
"exclusion.\n"
" -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers      Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --verify-format=<format>  Verify output format (supported: 'rpm').\n"
" --no-debsig        Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"               Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal>     Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n>      Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
"stdin.\n"
" --log=<filename>      Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
"               Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-...        Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"               Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n>     Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" --admindir=<katalog>    Benyt <katalog> i stedet for %s.\n"
" --root=<katalog>      Installér i et andet rodkatalog.\n"
" --instdir=<katalog>    Skift installationskatalog uden at skifte\n"
"                administrationskatalog.\n"
" --path-exclude=<mønster>  Installér ikke stier som matcher et "
"skalmønster.\n"
" --path-include=<møsnter>  Geninkludér mønster efter tidligere "
"eksklusion.\n"
" -O|--selected-only     Spring over pakker, der ikke er valgt til\n"
"                installation/opgradering.\n"
" -E|--skip-same-version   Spring over pakker, hvis version i forvejen er\n"
"                installeret.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Spring over pakker med tidligere version end "
"den\n"
"                installerede.\n"
" -B|--auto-deconfigure   Installér selvom dette ødelægger andre pakker.\n"
" --[no-]triggers      Overspring eller kør efterfølgende udløsere.\n"
" --verify-format=<format>  Verificer uddataformat (understøttet: 'rpm').\n"
" --no-debsig        Forsøg ikke at verificere pakkesignaturer.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"               Vis kun hvad der ville ske, uden at gøre det.\n"
" -D|--debug=<oktal>     Kør fejlsøgning (se -Dhelp eller --"
"debug=help).\n"
" --status-fd <n>      Send statusopdateringer til fildeskriptor <n>.\n"
" --status-logger=<command> Send opdateringer om statusændring til "
"<command>'s standardind.\n"
" --log=<filnavn>      Log statusændringer og handlinger til "
"<filnavn>.\n"
" --ignore-depends=<pakke>,...\n"
"               Ignorér afhængigheder, der vedrører <pakke>.\n"
" --force-...        Gennemtving (se --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"               Stop, når der opstår problemer.\n"
" --abort-after <n>     Afbryd efter <n> fejl.\n"
"\n"

#: src/main.c:162
#, c-format
msgid ""
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt    (treat empty version as earlier than any "
"version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> >    (only for compatibility with control file "
"syntax).\n"
"\n"
msgstr ""
"Sammenligningsoperatorer til --compare-versions er:\n"
" lt le eq ne ge gt    (betragt tom version som tidligere end andre "
"versioner);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (betragt tom version som senere end andre "
"versioner);\n"
" < << <= = >= >> >    (kun for kompatibilitet med kontrolfilens "
"syntaks).\n"
"\n"

#: src/main.c:169
#, c-format
msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
msgstr ""
"Brug 'apt' eller 'aptitude' for en mere brugervenlig pakkehåndtering.\n"

#: src/main.c:177
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
"'more' !"
msgstr ""
"Skriv dpkg --help for hjælp om installation og afinstallation af pakker "
"[*];\n"
"Brug 'apt' eller 'aptitude' for en mere brugervenlig pakkehåndtering;\n"
"Skriv dpkg -Dhelp for en liste over værdierne i dpkg's fejlsøgningsflag;\n"
"Skriv dpkg --force-help for en liste over gennemtvingningstilvalg;\n"
"Skriv dpkg-deb --help for hjælp vedrørende manipulation af *.deb-filer;\n"
"\n"
"Tilvalg med [*] giver mange uddata - led dem gennem 'less' eller 'more'!"

#: src/main.c:226
msgid "Set all force options"
msgstr "Angiv alle tvungne tilvalg"

#: src/main.c:228
msgid "Replace a package with a lower version"
msgstr "Erstat en pakke med en lavere version"

#: src/main.c:230
msgid "Configure any package which may help this one"
msgstr "Konfigurer alle pakker som kan hjælpe denne pakke"

#: src/main.c:232
msgid "Process incidental packages even when on hold"
msgstr "Behandl trinvis øgende pakker selv på tilbagehold"

#: src/main.c:234
msgid "Try to (de)install things even when not root"
msgstr "Forsøg at (af)installere ting selv når ikke administrator (root)"

#: src/main.c:236
msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
msgstr "PATH mangler vigtige programmer, problemer er sandsynlige"

#: src/main.c:238
msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
msgstr "Installer en pakke selv hvis den fejler godkendelseskontrol"

#: src/main.c:240
msgid "Process even packages with wrong versions"
msgstr "Behandl også pakker med forkerte versioner"

#: src/main.c:242
msgid "Overwrite a file from one package with another"
msgstr "Overskriv en fil fra en pakke med en anden"

#: src/main.c:244
msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
msgstr "Overskriv en omdirigeret fil med en ikke omdirigeret version"

#: src/main.c:246
msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
msgstr "Overskriv en pakkes mappe med en andens fil"

#: src/main.c:248
msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
msgstr "Udfør ikke sikre I/O-handlinger under udpakning"

#: src/main.c:250
msgid "Always use the new config files, don't prompt"
msgstr "Brug altid de nye konfigurationsfiler, spørg ikke"

#: src/main.c:252
msgid "Always use the old config files, don't prompt"
msgstr "Brug altid de gamle konfigurationsfiler, spørg ikke"

#: src/main.c:254
msgid ""
"Use the default option for new config files if one\n"
"is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
"you will be prompted unless one of the confold or\n"
"confnew options is also given"
msgstr ""
"Brug standardindstillingen for nye konfigurationsfiler\n"
"hvis en sådan er tilgængelig, spørg ikke. Hvis ingen\n"
"standard kan findes, vil du blive spurgt med mindre\n"
"en af tilvalgene confold eller confnew også er angivet"

#: src/main.c:259
msgid "Always install missing config files"
msgstr "Installer altid manglende konfigurationsfiler"

#: src/main.c:261
msgid "Offer to replace config files with no new versions"
msgstr "Tilbyd at erstatte konfigurationsfiler med ingen nye versioner"

#: src/main.c:263
msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
msgstr "Behandl selv pakker med forkert eller ingen arkitektur"

#: src/main.c:265
msgid "Install even if it would break another package"
msgstr "Installer selv om det ødelægger en anden pakke"

#: src/main.c:267
msgid "Allow installation of conflicting packages"
msgstr "Tillad installation af pakker i konflikt"

#: src/main.c:269
msgid "Turn all dependency problems into warnings"
msgstr "Omdan alle afhængighedsproblemer til advarsler"

#: src/main.c:271
msgid "Turn dependency version problems into warnings"
msgstr "Omdan afhængighedsversionsproblemer til advarsler"

#: src/main.c:273
msgid "Remove packages which require installation"
msgstr "Fjern pakker som kræver installation"

#: src/main.c:275
msgid "Remove an essential package"
msgstr "Fjern en essentiel pakke"

#: src/main.c:287
msgid "Generally helpful progress information"
msgstr "Generelt nyttig information om forløbet"

#: src/main.c:288
msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
msgstr "Kald og status for vedligeholdelsesskripter"

#: src/main.c:289
msgid "Output for each file processed"
msgstr "Uddata for hver behandlet fil"

#: src/main.c:290
msgid "Lots of output for each file processed"
msgstr "Masser af uddata for hver behandlet fil"

#: src/main.c:291
msgid "Output for each configuration file"
msgstr "Uddata for hver konfigurationsfil"

#: src/main.c:292
msgid "Lots of output for each configuration file"
msgstr "Masser af uddat for hver konfigurationsfil"

#: src/main.c:293
msgid "Dependencies and conflicts"
msgstr "Afhængigheder og konflikter"

#: src/main.c:294
msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
msgstr "Masser af uddata for afhængigheder/konflikter"

#: src/main.c:295
msgid "Trigger activation and processing"
msgstr "Udløseraktivitet og behandling"

#: src/main.c:296
msgid "Lots of output regarding triggers"
msgstr "Masse af uddata vedrørende udløsere"

#: src/main.c:297
msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
msgstr "Tåbelig mængde af uddata vedrørende udløsere"

#: src/main.c:298
msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
msgstr "Masser af nonsens om f.eks. dpkg/info-mappen"

#: src/main.c:299
msgid "Insane amounts of drivel"
msgstr "Ufattelig mængde af nonsens"

#: src/main.c:312
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" Number Ref. in source  Description\n"
msgstr ""
"%s fejlsøgningstilvalg, --debug=<octal> eller -D<octal>:\n"
"\n"
" Antal  Ref. i kilde   Beskrivelse\n"

#: src/main.c:319
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
"\n"
"Fejlsøgningstilvalg kan blandes med bitwise-or.\n"
"Bemærk at meningerne og værdierne kan ændre sig.\n"

#: src/main.c:329
#, c-format
msgid "--%s requires a positive octal argument"
msgstr "--%s kræver en positiv oktal parameter"

#: src/main.c:344
#, c-format
msgid "unknown verify output format '%s'"
msgstr "Verifikationsuddataformatet '%s' er ukendt"

#: src/main.c:380
#, c-format
msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
msgstr "null-pakkenavn i --%s kommaadskilt liste '%.250s'"

#: src/main.c:466
#, c-format
msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
msgstr "fejl ved tilbagekaldet '%s', fejlkode %d"

#: src/main.c:505
msgid "status logger"
msgstr "statuslogger"

#: src/main.c:517 src/main.c:547 src/main.c:782 dpkg-deb/info.c:311
#, c-format
msgid "--%s takes exactly one argument"
msgstr "--%s tager nøjagtig en parameter"

#: src/main.c:527
#, c-format
msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
msgstr "arkitektur '%s' er ulovlig: %s"

#: src/main.c:530
#, c-format
msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
msgstr "arkitektur '%s' er reserveret og kan ikke tilføjes"

#: src/main.c:553
#, c-format
msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
msgstr "kan ikke fjerne ikkefremmed arkitektur '%s'"

#: src/main.c:564
#, c-format
msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
msgstr "fjerner arkitektur '%s' aktuelt i brug af database"

#: src/main.c:567
#, c-format
msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
msgstr "kan ikke fjerne arkitektur '%s' aktuelt i brug af databasen"

#: src/main.c:612
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
msgstr ""
"%s fremtvinger tilvalg - kontroller opførsel når der opstår problemer:\n"
" advar men fortsæt:  --force<ting>,<ting>,...\n"
" stop med fejl:    --refuse-<ting>,<ting>,... | --no-force-<ting>,...\n"
" Fremtvinger ting:\n"

#: src/main.c:621
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
"\n"
"ADVARSEL - brug af tilvalg markeret [!] kan i alvorlig grad skade din "
"installation.\n"
"Fremtvingelse af tilvalg markeret med [*] er aktiveret som standard.\n"

#: src/main.c:636
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option `%.*s'"
msgstr "ukendt gennemtvingnings/afvisnings-tilvalg '%.*s'"

#: src/main.c:645
#, c-format
msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
msgstr "forældet gennemtvangs/afvisnings-tilvalg '%s'\n"

#: src/main.c:787
#, c-format
msgid "couldn't open `%i' for stream"
msgstr "kunne ikke åbne '%i' for strøm"

#: src/main.c:812
#, c-format
msgid "unexpected eof before end of line %d"
msgstr "uventet slut-på-fil før afslutningen af linje %d"

#: src/main.c:855 src/main.c:873 src/querycmd.c:875 src/statcmd.c:368
#: dpkg-deb/main.c:260 dpkg-split/main.c:166
msgid "need an action option"
msgstr "kræver et handlingstilvalg"

#: src/main.c:879 src/script.c:106
msgid "unable to setenv for subprocesses"
msgstr "kan ikke setenv for underprocesser"

#: src/packages.c:126
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"du skal angive pakker ved deres egne navne, ikke ved de filnavne, de ligger i"

#: src/packages.c:151
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s --pending tager ingen ikke-tilvalgs-parametre"

#: src/packages.c:156 src/querycmd.c:451 src/querycmd.c:689
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s kræver mindst ét pakkenavn som parameter"

#: src/packages.c:205
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr "Pakken %s nævnes flere gange, behandles kun én gang.\n"

#: src/packages.c:209
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"Flere kopier af pakken %s er blevet udpakket under\n"
" denne kørsel! Konfigurerer den kun én gang.\n"

#: src/packages.c:272
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status `%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"pakken %.250s ikke klar til udløserbehandling\n"
" (nuværende status '%.250s' uden ventende udløsere)"

#: src/packages.c:374
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
msgstr " Pakken %s, som giver %s, skal til at blive afinstalleret.\n"

#: src/packages.c:378
#, c-format
msgid " Package %s is to be removed.\n"
msgstr " Pakken %s skal til at blive afinstalleret.\n"

#: src/packages.c:398
#, fuzzy, c-format
#| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
msgstr " Version af %s på systemet er %s.\n"

#: src/packages.c:411
#, c-format
msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgstr " Version af %s på systemet er %s.\n"

#: src/packages.c:434
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Pakken %s, som giver %s, afventer behandling af udløsere.\n"

#: src/packages.c:439
#, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Pakken %s afventer behandling af udløsere.\n"

#: src/packages.c:468
#, c-format
msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
msgstr "konfigurerer også '%s' (krævet af '%s')"

#: src/packages.c:477
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
msgstr " Pakken %s, som giver %s, er ikke sat op endnu.\n"

#: src/packages.c:481
#, c-format
msgid " Package %s is not configured yet.\n"
msgstr " Pakken %s er ikke sat op endnu.\n"

#: src/packages.c:492
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
msgstr " Pakken '%s, som giver %s,' er ikke installeret.\n"

#: src/packages.c:496
#, c-format
msgid " Package %s is not installed.\n"
msgstr " Pakken '%s' er ikke installeret.\n"

#: src/packages.c:539
#, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %s (%s) ødelægger %s og er %s.\n"

#: src/packages.c:546
#, c-format
msgid " %s (%s) provides %s.\n"
msgstr " %s (%s) tilbyder %s.\n"

#: src/packages.c:551
#, c-format
msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
msgstr " Versionen af %s, der skal sætte op, er %s.\n"

#: src/packages.c:698
msgid " depends on "
msgstr " afhænger af "

#: src/packages.c:704
msgid "; however:\n"
msgstr "; men:\n"

# Satans! Det her er overskriften i en tabel på formen nedenfor.
#
# Der er umuligt plads til at skrive det hele inden for 80 kolonner (bl.a. fordi 'hold' hedder 'tilbagehold'), så jeg har indrykket to ekstra linjer blandt overskrifterne. Dette ødelægger det "pile-agtige" arrangement af bindestreger og skråstreger til venstre, på nær den (forhåbentlig) snedige detalje at "Err?"-linjen er indrykket en ekstra gang, så "tegningen" burde komme ud sammenhængende. -Ask
#
# Her er et eksempel på en sådan tabel:
#
# Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
# | Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
# |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
# ||/ Navn      Version    Beskrivelse
# +++-==============-==============-============================================
# un a2ps      <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un aalib1     <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un abrowser    <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un abrowser-3.5  <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un abrowser-3.5-b <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un abrowser-3.6-b <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un abrowser-brand <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un abrowser-ubufo <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# un acl      <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# ii acpi-support  0.136.1    scripts for handling many ACPI events
# ii acpid     1.0.10-5ubuntu Advanced Configuration and Power Interface e
# un adbbs     <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
# ...
#. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
#. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
#. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
#. * the first three columns, which should ideally match the English one
#. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
#. * translated message can use additional lines if needed.
#: src/querycmd.c:191
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
msgstr ""
"Ønsket=Ukendt/Installér/(R)fjern/(P)udrens/tilbageHold\n"
"| Status=(N)ikke/Installeret/(C)Konfigfiler/Udpakket/(F)halvkonfig./\n"
"|/    Halvt-installeret/(W)afventer-udløser/(T)udløser-afventer\n"
"|| Fejl?=(ingen)/tilbilbageHoldt/geninstallation-kRæves/X=begge-problemer\n"
"|| /   (Status, Fejl: store bogstaver=alvorligt)\n"

#: src/querycmd.c:195
msgid "Name"
msgstr "Navn"

#: src/querycmd.c:195
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: src/querycmd.c:196
msgid "Architecture"
msgstr "Arkitektur"

#: src/querycmd.c:196
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

#: src/querycmd.c:319 src/querycmd.c:602 src/select.c:95
#, c-format
msgid "no packages found matching %s"
msgstr "ingen pakker fundet der matcher %s"

#: src/querycmd.c:350
#, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "omdirigeret af %s fra: %s\n"

#: src/querycmd.c:352
#, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "omdirigeret af %s til: %s\n"

#: src/querycmd.c:355
#, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "lokal omrokering fra: %s\n"

#: src/querycmd.c:356
#, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "lokal omdirigering til: %s\n"

#: src/querycmd.c:386
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr "--search kræver mindst ét filnavnsmønster som parameter"

#: src/querycmd.c:427
#, c-format
msgid "no path found matching pattern %s"
msgstr "ingen pakker fundet der matcher mønster %s"

#: src/querycmd.c:469
#, c-format
msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
msgstr ""
"pakken '%s' er ikke installeret og der er ingen tilgængelig information"

#: src/querycmd.c:478
#, c-format
msgid "package '%s' is not available"
msgstr "pakken '%s' er ikke tilgængelig"

#: src/querycmd.c:497
#, c-format
msgid "Package `%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "Pakken '%s' indeholder ingen filer (!)\n"

#: src/querycmd.c:505
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "lokalt omdirigeret til: %s\n"

#: src/querycmd.c:508
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "pakke omdirigerer andre til: %s\n"

#: src/querycmd.c:511
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "omdirigeret af %s til %s\n"

#: src/querycmd.c:532
msgid ""
"Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
"and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
msgstr ""
"Brug dpkg --info (= dpkg-deb --info) til at undersøge arkivfiler,\n"
"og dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) til at vise deres indhold.\n"

#: src/querycmd.c:553 dpkg-deb/info.c:260
#, c-format
msgid "error in show format: %s"
msgstr "fejl i show-format: %s"

#: src/querycmd.c:644
#, c-format
msgid "control file contains %c"
msgstr "kontrolfilen indeholder %c"

#: src/querycmd.c:694 dpkg-deb/build.c:414
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments"
msgstr "--%s kan højest tage to argumenter"

#: src/querycmd.c:724
#, c-format
msgid "--%s takes one package name argument"
msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"

#: src/querycmd.c:749 src/querycmd.c:754
#, c-format
msgid "--%s takes exactly two arguments"
msgstr "--%s tager præcist to parametre"

#: src/querycmd.c:767
#, c-format
msgid "control file '%s' does not exist"
msgstr "kontrolfil '%s' findes ikke"

# Debian-%s-pakkehåndteringsprogramforespørgselsværktøj version %s.
#: src/querycmd.c:779
#, c-format
msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
msgstr ""
"Programforespørgselsværktøjet %s version %s til Debianpakkehåndtering.\n"

#: src/querycmd.c:798
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ...   List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
" -W|--show [<pattern> ...]    Show information on package(s).\n"
" -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
"   --control-list <package>   Print the package control file list.\n"
"   --control-show <package> <file>\n"
"                  Show the package control file.\n"
" -c|--control-path <package> [<file>]\n"
"                  Print path for package control file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" -s|--status <pakke> ...     viser detaljer om pakkestatus.\n"
" -p|--print-avail <pakke> ...   vis detaljer om tilgængelig version.\n"
" -L|--listfiles <pakke> ...    vis filer, der 'ejes' af pakker.\n"
" -l|--list [<mønster> ...]    vis pakker koncist.\n"
" -W|--show <mønster> ...     vis oplysninger om pakker.\n"
" -S|--search <mønster> ...    find pakker, der ejer filer.\n"
"   --control-list <pakke>    vis fillisten for pakkekontrol.\n"
"   --control-show <pakke> <fil>\n"
"                  vis filen for pakkekontrol.\n"
" -c|--control-path <pakke> [<fil>]\n"
"                  Vis sti for filen til pakkekontrol.\n"
"\n"

#: src/querycmd.c:818
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
" --load-avail           Use available file on --show and --list.\n"
" -f|--showformat=<format>     Use alternative format for --show.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" --admindir=<katalog>       Brug <katalog> i stedet for %s\n"
" --load-avail           Brug tilgængelig fil på --show og --"
"list.\n"
" -f|--showformat=<format>     Brug alternativt format til --show\n"

#: src/querycmd.c:825 dpkg-deb/main.c:121
#, c-format
msgid ""
"Format syntax:\n"
" A format is a string that will be output for each package. The format\n"
" can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
" by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
"width]}\n"
" syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
"which\n"
" case left alignment will be used.\n"
msgstr ""
"Format-syntaks:\n"
" Et format er en streng, der udlæses for hver pakke. Formatet kan omfatte\n"
" standard-escapesekvensen \\n (linjeskift), \\r (vognretur) eller \\\\\n"
" (ren backslash). Pakkeoplysninger kan medtages ved at indsætte variabel-\n"
" referencer til pakkefelter med syntaksen ${var[;bredde]}. Felterne bliver\n"
" højrejusteret, medmindre bredden er negativ. I så fald benyttes\n"
" venstrejustering.\n"

#: src/querycmd.c:839
msgid "Use --help for help about querying packages."
msgstr "Brug --help for at få hjælp om pakkeforespørgsel."

#: src/remove.c:106
#, c-format
msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
msgstr "ignorerer ønsket om at fjerne %.250s, som ikke er installeret"

#: src/remove.c:114
#, c-format
msgid ""
"ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system; use --purge to remove them too"
msgstr ""
"ignorerer ønsket om at fjerne %.250s. Kun konfigurations-\n"
"filerne er på systemet; brug --purge for også at fjerne disse"

#: src/remove.c:123
msgid "this is an essential package; it should not be removed"
msgstr "dette er en essentiel pakke; den bør ikke afinstalleres"

#: src/remove.c:143
#, c-format
msgid ""
"dependency problems prevent removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"afhængighedsproblemer forhindrer afinstallation af %s:\n"
"%s"

#: src/remove.c:145
msgid "dependency problems - not removing"
msgstr "afhængighedsproblemer - afinstallerer ikke"

#: src/remove.c:148
#, c-format
msgid ""
"%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: afhængighedsproblemer, men afinstallerer efter dit ønske alligevel:\n"
"%s"

#: src/remove.c:156
msgid ""
"package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
" reinstall it before attempting a removal"
msgstr ""
"Pakken er i en meget dårlig, inkonsistent tilstand; du bør\n"
" geninstallere den inden du forsøger at afinstallere den."

#: src/remove.c:163
#, c-format
msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
msgstr "Ville afinstallere eller udrense %s (%s) ...\n"

#: src/remove.c:173
#, c-format
msgid "Removing %s (%s) ...\n"
msgstr "Afinstallerer %s (%s) ...\n"

#: src/remove.c:214 src/unpack.c:312
#, c-format
msgid "unable to delete control info file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke slette kontrolinformationsfilen '%.250s'"

#: src/remove.c:341 src/remove.c:434
#, c-format
msgid ""
"while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
"may be a mount point?"
msgstr ""
"kunne ved afinstallation af %.250s ikke fjerne kataloget '%.250s': %s - kan "
"kataloget være et monteringspunkt?"

#: src/remove.c:350
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.250s'"
msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne '%.250s'"

#: src/remove.c:429
#, c-format
msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
msgstr ""
"ved fjernelse af %.250s var kataloget '%.250s' ikke tomt - fjernes ikke"

#: src/remove.c:446
#, c-format
msgid "cannot remove '%.250s'"
msgstr "kan ikke afinstallere '%.250s'"

#: src/remove.c:472
#, c-format
msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
msgstr "Renser ud i konfigurationsfilerne for %s (%s)...\n"

#: src/remove.c:527
#, c-format
msgid "cannot remove old config file `%.250s' (= `%.250s')"
msgstr "kan ikke slette gammel konfigurationsfil '%.250s' (= '%.250s')"

#: src/remove.c:542
#, c-format
msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
msgstr "kan ikke læse konfigurationsfils-kataloget %.250s' (fra '%.250s')"

#: src/remove.c:579
#, c-format
msgid "cannot remove old backup config file `%.250s' (of `%.250s')"
msgstr ""
"kan ikke slette gammel sikkerhedskopi af konfigurationsfilen '%.250s' (fra "
"'%.250s')"

#: src/remove.c:638
msgid "cannot remove old files list"
msgstr "kan ikke slette gammel filliste"

#: src/remove.c:644
msgid "can't remove old postrm script"
msgstr "kan ikke slette gammelt 'postrm'-script"

#: src/script.c:90
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on `%.250s'"
msgstr "kunne ikke sætte eksekveringsrettigheder for '%.250s'"

#: src/script.c:104
msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
msgstr "admindir skal være inden i instdir for at dpkg virker korrekt"

#: src/script.c:109
#, c-format
msgid "failed to chroot to `%.250s'"
msgstr "kunne ikke skifte filrod til '%.250s'"

#: src/script.c:114 dpkg-deb/build.c:186 dpkg-deb/build.c:461
#: dpkg-deb/build.c:463 dpkg-deb/build.c:561
#, c-format
msgid "failed to chdir to `%.255s'"
msgstr "kunne ikke skifte katalog til '%.255s'"

#: src/script.c:176
msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgstr "kan ikke setenv til vedligeholderscript"

#: src/script.c:181
msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
msgstr ""
"kan ikke angive konteksten til sikkerhedskørsel for vedligeholderscriptet"

#: src/script.c:205
#, c-format
msgid "installed %s script"
msgstr "installerede %s-script"

#: src/script.c:219 src/script.c:291 src/script.c:353
#, c-format
msgid "unable to stat %s `%.250s'"
msgstr "kunne ikke finde %s '%.250s'"

#: src/script.c:275 src/script.c:340
#, c-format
msgid "new %s script"
msgstr "nyt %s-script"

#: src/script.c:313
#, c-format
msgid "old %s script"
msgstr "gammelt %s-script"

#: src/script.c:328
#, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
msgstr "kunne ikke tilgå %s '%.250s': %s"

#: src/script.c:337
msgid "trying script from the new package instead ..."
msgstr "forsøger i stedet script fra ny pakke ..."

#: src/script.c:351
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr "der er intet script i den nye version af pakken - giver op"

#: src/script.c:357
msgid "... it looks like that went OK"
msgstr "... det ser ud til, at alt gik o.k."

#: src/select.c:147
#, c-format
msgid "unexpected eof in package name at line %d"
msgstr "uventet slut-på-fil i pakkenavn på linje %d"

#: src/select.c:148
#, c-format
msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
msgstr "uventet linjeafslutning i pakkenavn på linje %d"

#: src/select.c:154
#, c-format
msgid "unexpected eof after package name at line %d"
msgstr "uventet slut-på-fil efter pakkenavn på linje %d"

#: src/select.c:155
#, c-format
msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
msgstr "uventet linjeafslutning efter pakkenavn på linje %d"

#: src/select.c:168
#, c-format
msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
msgstr "uventede data efter pakke og valg på linje %d"

#: src/select.c:172
#, c-format
msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
msgstr "ugyldigt pakkenavn på linje %d: %.250s"

#: src/select.c:177
#, c-format
msgid "package not in database at line %d: %.250s"
msgstr "pakke ikke i database på linje %d: %.250s"

#: src/select.c:183
#, c-format
msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
msgstr "ukendt ønsket status på linje %d: %.250s"

#: src/select.c:189
msgid "read error on standard input"
msgstr "læsefejl fra standard-inddata"

#: src/select.c:195
msgid ""
"found unknown packages; this might mean the available database\n"
"is outdated, and needs to be updated through a frontend method"
msgstr ""
"fandt ukendte pakker; dette kan betyde at den tilgængelige database\n"
"er forældet, og skal opdateres via en brugerflademetode"

#: src/statcmd.c:52
msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
msgstr "Brug --help for at få hjælp om overskrivning af filstatusinformation."

#: src/statcmd.c:77
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
"              add a new <path> entry into the database.\n"
" --remove <path>     remove <path> from the database.\n"
" --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" --add <ejer> <gruppe> <tilstand> <fil>\n"
"              tilføj en ny <sti>-post i databasen.\n"
" --remove <fil>      fjern <sti> fra databasen.\n"
" --list [<glob-mønster>] vis nuværende tilsidesættelser i databasen.\n"
"\n"

#: src/statcmd.c:85
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the statoverride file.\n"
" --update         immediately update <path> permissions.\n"
" --force         force an action even if a sanity check fails.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" --admindir <katalog>   sæt kataloget med statoverride-filen.\n"
" --update         opdatér øjeblikkeligt <sti>-rettigheder.\n"
" --force         gennemtving handling trods fejlet "
"validitetstjek.\n"
" --quiet         stille bearbejdning, minimale uddata.\n"
" --help          vis denne hjælpebesked.\n"
" --version        vis versionen.\n"

#: src/statcmd.c:112
msgid "stripping trailing /"
msgstr "fjerner afsluttende /"

#: src/statcmd.c:239
#, c-format
msgid "--%s needs four arguments"
msgstr "--%s kræver fire parametre"

#: src/statcmd.c:242
msgid "path may not contain newlines"
msgstr "sti må ikke indeholde linjeskift"

#: src/statcmd.c:249
#, c-format
msgid ""
"an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
msgstr ""
"der findes allerede en omgåelse for '%s', men denne ignoreres givet --force"

#: src/statcmd.c:253
#, c-format
msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
msgstr "der findes allerede en omgåelse for '%s'; afbryder"

#: src/statcmd.c:265
#, c-format
msgid "--update given but %s does not exist"
msgstr "--update er givet, men %s findes ikke"

#: src/statcmd.c:289
msgid "no override present"
msgstr "der er ingen omgåelser"

#: src/statcmd.c:297
msgid "--update is useless for --remove"
msgstr "--update er nytteløs med --remove"

#: src/statdb.c:59
msgid "syntax error: invalid uid in statoverride file"
msgstr "syntaksfejl: ugyldig uid i statoverride-fil"

#: src/statdb.c:85
msgid "syntax error: invalid gid in statoverride file"
msgstr "syntaksfejl: ugyldig gid i statoverride-fil"

#: src/statdb.c:107
msgid "syntax error: invalid mode in statoverride file"
msgstr "syntaksfejl: ugyldig tilstand i statoverride-fil"

#: src/statdb.c:132
msgid "failed to open statoverride file"
msgstr "kunne ikke åbne statoverride-fil"

#: src/statdb.c:137
msgid "failed to fstat statoverride file"
msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på 'statoverride'-fil"

#: src/statdb.c:184
#, c-format
msgid "reading statoverride file '%.250s'"
msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"

#: src/statdb.c:192
msgid "statoverride file is missing final newline"
msgstr "statoverride-fil mangler afsluttende linjeskift"

#: src/statdb.c:196
msgid "statoverride file contains empty line"
msgstr "statoverride-fil indeholder en tom linje"

#: src/statdb.c:202 src/statdb.c:223 src/statdb.c:244
msgid "syntax error in statoverride file"
msgstr "syntaksfejl i statoverride-fil"

#: src/statdb.c:212
#, fuzzy, c-format
#| msgid "syntax error: unknown user '%s' in statoverride file"
msgid "unknown user '%s' in statoverride file"
msgstr "syntaksfejl: ukendt bruger '%s' i statoverride-fil"

#: src/statdb.c:218 src/statdb.c:239 src/statdb.c:252
msgid "unexpected end of line in statoverride file"
msgstr "uventet linjeafslutning i statoverride-fil"

#: src/statdb.c:233
#, fuzzy, c-format
#| msgid "syntax error: unknown group '%s' in statoverride file"
msgid "unknown group '%s' in statoverride file"
msgstr "syntaksfejl: ukendt gruppe '%s' i statoverride-fil"

#: src/statdb.c:256
#, c-format
msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
msgstr "der er flere statusomgåelser til stede for filen '%.250s'"

#: src/trigcmd.c:45
msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
msgstr "Skriv dpkg-tigger --help for at få hjælp om dette værktøj."

#: src/trigcmd.c:50
#, c-format
msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
msgstr "Pakkeudløserværktøjet %s version %s til Debian.\n"

#: src/trigcmd.c:66
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
"    %s [<options> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: %s [<tilvalg> ...] <udløsernavn>\n"
"   %s [<tilvalg> ...] <kommando>\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:71
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --check-supported        Check if the running dpkg supports "
"triggers.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" --check-supported        Tjek om kørende dpkg understøtter "
"udløsere.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:81
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Options:\n"
#| " --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
#| " --by-package=<package>      Override trigger awaiter (normally "
#| "set\n"
#| "                   by dpkg).\n"
#| " --no-await            No package needs to await the "
#| "processing.\n"
#| " --no-act             Just test - don't actually change "
#| "anything.\n"
#| "\n"
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
" --by-package=<package>      Override trigger awaiter (normally set\n"
"                   by dpkg).\n"
" --await             Package needs to await the processing.\n"
" --no-await            No package needs to await the "
"processing.\n"
" --no-act             Just test - don't actually change "
"anything.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" --admindir=<katalog>       Brug <katalog> frem for %s.\n"
" --by-package=<pakke>       Tilsidesæt udløser-afventer (sættes\n"
"                   normalt af dpkg).\n"
" --no-await            Ingen pakke behøver afvente behandling.\n"
" --no-act             Test kun - lav ingen faktiske ændringer.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:123
msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
msgstr ""
"skal kaldes fra et vedligeholderscript (eller med tilvalget --by-package)"

#: src/trigcmd.c:179
msgid "triggers data directory not yet created"
msgstr "datakatalog for udløsere endnu ikke oprettet"

#: src/trigcmd.c:182
msgid "trigger records not yet in existence"
msgstr "udløserfortegnelser findes endnu ikke"

#: src/trigcmd.c:225
msgid "takes one argument, the trigger name"
msgstr "kræver et argument, udløsernavnet"

#: src/trigcmd.c:229
#, c-format
msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
msgstr "ugyldigt afventet pakkenavn '%.250s': %.250s"

#: src/trigcmd.c:235
#, c-format
msgid "invalid trigger name `%.250s': %.250s"
msgstr "ugyldigt udløsernavn '%.250s': %.250s"

#: src/trigproc.c:309
msgid ""
"cycle found while processing triggers:\n"
" chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
msgstr ""
"der blev fundet en cyklus ved udløserbehandling:\n"
" kæde af pakker, hvis udløsere kan have forårsaget den:"

#: src/trigproc.c:317
#, c-format
msgid ""
"\n"
" packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
msgstr ""
"\n"
" pakker hvis forestående udløsere er eller kan være uløselige:\n"

#: src/trigproc.c:342
msgid "triggers looping, abandoned"
msgstr "udløsere er cyklisk afhængige, afbrudt"

#: src/trigproc.c:399
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "dependency problems prevent configuration of %s:\n"
#| "%s"
msgid ""
"dependency problems prevent processing triggers for %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"afhængighedsproblemer forhindrer konfiguration af %s:\n"
"%s"

#: src/trigproc.c:403
#, fuzzy
#| msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgid "dependency problems - leaving triggers unprocessed"
msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader den ukonfigureret"

#: src/trigproc.c:406
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
#| "%s"
msgid ""
"%s: dependency problems, but processing triggers anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: afhængighedsproblemer, men afinstallerer efter dit ønske alligevel:\n"
"%s"

#: src/trigproc.c:418
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
msgstr "Behandler udløsere for %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c:76
#, c-format
msgid ".../%s"
msgstr ".../%s"

#: src/unpack.c:96
#, c-format
msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
msgstr "kunne ikke sikre, at '%.250s' ikke eksisteret"

#: src/unpack.c:104
msgid "split package reassembly"
msgstr "gensamling af opdelt pakke"

#: src/unpack.c:113
msgid "reassembled package file"
msgstr "genskabte pakkefilen"

#: src/unpack.c:138
#, c-format
msgid "Authenticating %s ...\n"
msgstr "Godkender %s ...\n"

#: src/unpack.c:144
msgid "package signature verification"
msgstr "verificering af pakkeunderskrift"

#: src/unpack.c:151
#, c-format
msgid "verification on package %s failed!"
msgstr "verifikation af pakke %s mislykkedes!"

#: src/unpack.c:153
#, c-format
msgid ""
"verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
msgstr ""
"verifikation af %s mislykkedes; men installerer alligevel, efter dit ønske"

#: src/unpack.c:156
#, c-format
msgid "passed\n"
msgstr "godkendt\n"

#: src/unpack.c:169 dpkg-deb/info.c:82
msgid "unable to create temporary directory"
msgstr "kan ikke oprette midlertidigt katalog"

#: src/unpack.c:230 dpkg-deb/build.c:297
#, c-format
msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
msgstr ""
"konfigurationsfilnavn '%s' er for langt eller mangler afsluttende linjeskift"

#: src/unpack.c:294 utils/update-alternatives.c:2159
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "læsefejl i %.250s"

#: src/unpack.c:297
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "fejl under lukning af %.250s"

#: src/unpack.c:323
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
msgstr ""
"den gamle version af pakken har et overdrevet langt filnavn, der starter med "
"'%.250s'"

#: src/unpack.c:361
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke slette forældet informationsfil '%.250s'"

#: src/unpack.c:366
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke installere (antaget) ny informationsfil '%.250s'"

#: src/unpack.c:376
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "kunne ikke åbne midlertidigt kontrolkatalog"

#: src/unpack.c:387
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting `%.50s')"
msgstr ""
"pakken indeholder et overdrevet langt informationsfilnavn (starter med "
"'%.50s')"

#: src/unpack.c:394
#, c-format
msgid "package control info contained directory `%.250s'"
msgstr "pakkekontrolinformation indeholdt kataloget '%.250s'"

#: src/unpack.c:396
#, c-format
msgid "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
msgstr ""
"pakkekontrolinformation 'rmdir' af '%.250s' påstod, det ikke er et katalog"

#: src/unpack.c:406
#, c-format
msgid "package %s contained list as info file"
msgstr "pakken %s indeholdt en liste som informationsfil"

#: src/unpack.c:414
#, c-format
msgid "unable to install new info file `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "kunne ikke installere ny informationsfil '%.250s' som '%.250s'"

#: src/unpack.c:439
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr ""
"(Bemærker forsvindingen af %s, der er blevet fuldstændigt erstattet.)\n"

#: src/unpack.c:544
msgid "cannot access archive"
msgstr "kan ikke tilgå arkivet"

#: src/unpack.c:566
msgid "package control information extraction"
msgstr "udtræk af pakkekontrolinformation"

#: src/unpack.c:601
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "Gemte information om %s fra %s.\n"

#: src/unpack.c:611
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "pakkearkitekturen (%s) passer ikke til systemet (%s)"

#: src/unpack.c:675
#, c-format
msgid ""
"regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"vedrørende %s, der indeholder %s, forhåndsafhængighedsproblem:\n"
"%s"

#: src/unpack.c:679
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "forhåndsafhængighedsproblem - installerer ikke %.250s"

#: src/unpack.c:681
msgid "ignoring pre-dependency problem!"
msgstr "ignorerer forhåndsafhængighedsproblem!"

#: src/unpack.c:696
#, c-format
msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
msgstr "Gør klar til at udpakke %s ...\n"

#: src/unpack.c:767
#, c-format
msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
msgstr "Afkonfigurerer %s (%s), så %s (%s) kan afinstalleres ...\n"

#: src/unpack.c:773
#, c-format
msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
msgstr "Afkonfigurerer %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c:865
#, c-format
msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
msgstr "Udpakker %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c:869
#, c-format
msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
msgstr "Udpakker %s (%s) over (%s) ...\n"

#: src/unpack.c:957
msgid "package filesystem archive extraction"
msgstr "arkivudtrækning for pakkefilsystem"

#: src/unpack.c:972
msgid "error reading dpkg-deb tar output"
msgstr "fejl ved læsning af dpkg-deb's tar-uddata"

#: src/unpack.c:974
msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "ødelagt filsystem-tarfil - ødelagt pakkearkiv"

#: src/unpack.c:978
#, c-format
msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
msgstr "kan ikke zappe mulige afsluttende nuller fra dpkg-deb: %s"

#: src/unpack.c:1038
#, c-format
msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
msgstr "kunne ikke tilgå den gamle fil '%.250s', så den slettes ikke: %s"

#: src/unpack.c:1050
#, c-format
msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
msgstr "kan ikke slette gammelt katalog '%.250s': %s"

#: src/unpack.c:1053
#, c-format
msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
msgstr ""
"gammel konfigurationsfil '%.250s' var et tomt katalog (og er nu blevet "
"slettet)"

#: src/unpack.c:1099
#, c-format
msgid "unable to stat other new file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke tilgå den anden ny fil '%.250s'"

#: src/unpack.c:1110
#, c-format
msgid ""
"old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
"'%.250s')"
msgstr ""
"den gamle fil '%.250s' er den samme som adskillige nye filer! (både %.250s' "
"og'%.250s')"

#: src/unpack.c:1151
#, c-format
msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne den gamle fil '%.250s': %s"

#: src/update.c:54
#, c-format
msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
msgstr "--%s skal bruge højst én 'Packages'-fil som parameter"

#: src/update.c:64
msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
msgstr "kunne ikke tilgå dpkg's statusområde for rå tilgængelighedsopdatering"

#: src/update.c:66
msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
msgstr ""
"rå tilgængelighedsopdatering kræve skriveadgang til dpkg's statusområde"

#: src/update.c:73
#, c-format
msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
msgstr "Erstatter oplysninger om tilgængelige pakker via %s.\n"

#: src/update.c:76
#, c-format
msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
msgstr "Opdaterer oplysninger om tilgængelige pakker via %s.\n"

#: src/update.c:102
#, c-format
msgid "Information about %d package was updated.\n"
msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
msgstr[0] "Informationer om %d pakke blev opdateret.\n"
msgstr[1] "Informationer om %d pakker blev opdateret.\n"

#: src/update.c:116
#, c-format
msgid ""
"obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
msgstr "forældet tilvalg '--%s'; utilgængelige pakker ryddes automatisk"

#: dpkg-deb/build.c:128
#, c-format
msgid "unable to stat file name '%.250s'"
msgstr "kan ikke tilgå filen '%.250s'"

#: dpkg-deb/build.c:201 dpkg-deb/build.c:212
#, c-format
msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
msgstr "kunne ikke skrive filnavn til tar-datakanal (%s)"

#: dpkg-deb/build.c:202 dpkg-deb/build.c:212 dpkg-deb/build.c:544
#: dpkg-deb/build.c:547 dpkg-deb/build.c:593
msgid "data member"
msgstr "datamedlem"

#: dpkg-deb/build.c:237
msgid "unable to stat control directory"
msgstr "kan ikke tilgå kontrolkatalog"

#: dpkg-deb/build.c:239
msgid "control directory is not a directory"
msgstr "kontrolkatalog er ikke et katalog"

#: dpkg-deb/build.c:241
#, c-format
msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
msgstr ""
"kontrolkataloget har forkerte rettigheder %03lo (skal være >=0755 og <=0775)"

#: dpkg-deb/build.c:252
#, c-format
msgid "maintainer script `%.50s' is not a plain file or symlink"
msgstr ""
"den pakkeansvarliges script '%.50s' er hverken en almindelig fil eller "
"symbolsk lænke"

#: dpkg-deb/build.c:255
#, c-format
msgid ""
"maintainer script `%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
"<=0775)"
msgstr ""
"den pakkeansvarliges script '%.50s' har dårlige filrettigheder %03lo (skal "
"være >=0555 og <=0775)"

#: dpkg-deb/build.c:259
#, c-format
msgid "maintainer script `%.50s' is not stattable"
msgstr "den pakkeansvarliges script '%.50s' kan ikke tilgås"

#: dpkg-deb/build.c:285
msgid "error opening conffiles file"
msgstr "fejl ved åbning af filen conffiles"

#: dpkg-deb/build.c:294
msgid "empty string from fgets reading conffiles"
msgstr "tom streng fra 'fgets' under læsning af konfigurationsfiler"

#: dpkg-deb/build.c:306
#, c-format
msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
msgstr "konfigurationsfilnavnet '%s' afsluttes med mellemrum"

#: dpkg-deb/build.c:308
#, c-format
msgid "conffile `%.250s' does not appear in package"
msgstr "konfigurationsfil '%.250s' optræder ikke i pakken"

#: dpkg-deb/build.c:310
#, c-format
msgid "conffile `%.250s' is not stattable"
msgstr "konfigurationsfil '%.250s' kan ikke tilgås"

#: dpkg-deb/build.c:312
#, c-format
msgid "conffile '%s' is not a plain file"
msgstr "konfigurationsfil '%s' er ikke en almindelig fil"

#: dpkg-deb/build.c:316
#, c-format
msgid "conffile name '%s' is duplicated"
msgstr "konfigurationsfilnavnet '%s' findes flere gange"

#: dpkg-deb/build.c:329
msgid "error reading conffiles file"
msgstr "fejl ved læsning af filen conffiles"

#: dpkg-deb/build.c:351
msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or `-+.'"
msgstr "pakkenavnet har tegn, der hverken er små bogstaver, tal eller '-+.'"

#: dpkg-deb/build.c:353
#, c-format
msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
msgstr "'%s' indeholder brugerangivet prioritetsværdi '%s'"

#: dpkg-deb/build.c:363
#, c-format
msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
msgstr[0] "ignorerer %d advarsel om kontrolfiler"
msgstr[1] "ignorerer %d advarsler om kontrolfiler"

#: dpkg-deb/build.c:407 utils/update-alternatives.c:2650
#: utils/update-alternatives.c:2657
#, c-format
msgid "--%s needs a <directory> argument"
msgstr "--%s kræver en <katalog>-parameter"

#: dpkg-deb/build.c:418
#, c-format
msgid "unable to check for existence of archive `%.250s'"
msgstr "kunne ikke tjekke eksistensen af arkivet '%.250s'"

#: dpkg-deb/build.c:435
msgid "target is directory - cannot skip control file check"
msgstr "målet er et katalog - kan ikke overspringe kontrolfil-tjek"

#: dpkg-deb/build.c:436
msgid "not checking contents of control area"
msgstr "kontrollerer ikke indhold af kontrolområde"

#: dpkg-deb/build.c:437
#, c-format
msgid "dpkg-deb: building an unknown package in '%s'.\n"
msgstr "dpkg-deb: opbygger en ukendt pakke i '%s'.\n"

#: dpkg-deb/build.c:444
#, c-format
msgid "dpkg-deb: building package `%s' in `%s'.\n"
msgstr "dpkg-deb: opbygger pakken '%s' i '%s'.\n"

#: dpkg-deb/build.c:473 dpkg-deb/build.c:544
#, c-format
msgid "failed to make temporary file (%s)"
msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil (%s)"

#: dpkg-deb/build.c:473 dpkg-deb/build.c:476 dpkg-deb/build.c:499
#: dpkg-deb/build.c:508 dpkg-deb/build.c:514
msgid "control member"
msgstr "kontrolmedlem"

#: dpkg-deb/build.c:476 dpkg-deb/build.c:547
#, c-format
msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
msgstr "kunne ikke slette lænke til midlertidig fil (%s), %s"

#: dpkg-deb/build.c:491
msgid "compressing control member"
msgstr "komprimerer kontrolmedlem"

#: dpkg-deb/build.c:499 dpkg-deb/build.c:593
#, c-format
msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
msgstr "kunne ikke hoppe tilbage i midlertidig fil (%s)"

#: dpkg-deb/build.c:508
#, c-format
msgid "failed to stat temporary file (%s)"
msgstr "kunne ikke køre (stat) midlertidig fil (%s)"

#: dpkg-deb/build.c:512
#, c-format
msgid "error writing `%s'"
msgstr "fejl under skrivning af '%s'"

#: dpkg-deb/build.c:514
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
msgstr "kan ikke kopiere '%s' til arkiv '%s': %s"

#: dpkg-deb/build.c:572
msgid "compressing data member"
msgstr "komprimerer datamedlem"

# er ikke sikker på om compress kan oversættes her
#: dpkg-deb/build.c:583
msgid "<compress> from tar -cf"
msgstr "<komprimér> fra tar -cf"

#: dpkg-deb/extract.c:63 dpkg-deb/extract.c:65
msgid "shell command to move files"
msgstr "skalkommando til at flytte filer"

#: dpkg-deb/extract.c:72
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
msgstr "uventet slut-på-fil i %s i %.255s"

#: dpkg-deb/extract.c:74
#, c-format
msgid "error reading %s from file %.255s"
msgstr "kunne ikke læse %s fra filen %.255s"

#: dpkg-deb/extract.c:129
#, c-format
msgid "failed to read archive `%.255s'"
msgstr "kunne ikke læse arkivet '%.255s'"

#: dpkg-deb/extract.c:131
msgid "failed to fstat archive"
msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på arkivet"

#: dpkg-deb/extract.c:135
msgid "archive magic version number"
msgstr "magisk versionsnummer for arkiv"

#: dpkg-deb/extract.c:145
msgid "archive member header"
msgstr "hoved for arkivmedlem"

#: dpkg-deb/extract.c:150
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldig arkivhovedmagi"

#: dpkg-deb/extract.c:156
#, c-format
msgid "file `%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
msgstr "filen '%.250s' er ikke et binært debianarkiv (prøv dpkg-split?)"

#: dpkg-deb/extract.c:160
msgid "archive information header member"
msgstr "hovedmedlem for arkivinformation"

#: dpkg-deb/extract.c:164 dpkg-deb/extract.c:243
msgid "archive has no newlines in header"
msgstr "arkivet har ingen linjeskift i hovedet"

#: dpkg-deb/extract.c:167 dpkg-deb/extract.c:246
#, c-format
msgid "archive has invalid format version: %s"
msgstr "arkivet har ugyldig formatversion: %s"

#: dpkg-deb/extract.c:169
#, c-format
msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
msgstr "arkivet er i formatversion %d.%d; hent en nyere dpkg-deb"

#: dpkg-deb/extract.c:179 dpkg-deb/extract.c:221
#, c-format
msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
msgstr "kan ikke udelade arkivmedlem fra '%s': %s"

#: dpkg-deb/extract.c:189 dpkg-deb/extract.c:204
#, c-format
msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
msgstr "arkivet '%s' indeholder ukendt komprimering for medlem '%.*s', opgiver"

#: dpkg-deb/extract.c:194 dpkg-deb/extract.c:208
#, c-format
msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
msgstr "arkivet '%s' indeholder et for tidligt medlem '%.*s' før '%s', opgiver"

#: dpkg-deb/extract.c:215
#, c-format
msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
msgstr "arkivet '%.250s' indeholder to kontrolmedlemmer, opgiver"

#: dpkg-deb/extract.c:230
#, c-format
msgid ""
" new debian package, version %d.%d.\n"
" size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
msgstr ""
" ny debianpakke, version %d.%d.\n"
" størrelse %jd byte: kontrolarkiv=%jd byte.\n"

#: dpkg-deb/extract.c:250
msgid "archive control member size"
msgstr "medlemstørrelse for arkivkontrol"

#: dpkg-deb/extract.c:253
#, c-format
msgid "archive has malformatted control member size '%s'"
msgstr "arkivet har forkert udformet størrelse for kontrolmedlem '%s'"

#: dpkg-deb/extract.c:260
#, c-format
msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
msgstr "kan ikke udelade arkivkontrolmedlem fra '%s': %s"

#: dpkg-deb/extract.c:265
#, c-format
msgid ""
" old debian package, version %d.%d.\n"
" size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
msgstr ""
" gammel debianpakke, version %d.%d.\n"
" størrelse %jd byte: kontrolarkiv=%jd, hovedarkiv= %jd.\n"

#: dpkg-deb/extract.c:274
msgid ""
"file looks like it might be an archive which has been\n"
" corrupted by being downloaded in ASCII mode"
msgstr ""
"filen ser ud til at være et arkiv, der er blevet\n"
" ødelagt af at blive hentet i ASCII-tilstand"

#: dpkg-deb/extract.c:278
#, c-format
msgid "`%.255s' is not a debian format archive"
msgstr "'%.255s' er ikke et arkiv i debianformat"

#: dpkg-deb/extract.c:286
#, c-format
msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
msgstr "kan ikke kopiere arkivmedlem fra '%s' til udpakningsdatakanal: %s"

#: dpkg-deb/extract.c:289
msgid "cannot close decompressor pipe"
msgstr "kan ikke lukke udpakningsdatakanal"

#: dpkg-deb/extract.c:306
msgid "decompressing archive member"
msgstr "udpakker arkivmedlem"

#: dpkg-deb/extract.c:347
msgid "failed to chdir to directory"
msgstr "kunne ikke skifte til katalog"

#: dpkg-deb/extract.c:350
msgid "failed to create directory"
msgstr "kunne ikke oprette katalog"

#: dpkg-deb/extract.c:352
msgid "failed to chdir to directory after creating it"
msgstr "kunne ikke skifte til katalog efter at have oprettet den"

#: dpkg-deb/extract.c:362
msgid "<decompress>"
msgstr "<dekomprimér>"

#: dpkg-deb/extract.c:364
msgid "paste"
msgstr "indsæt"

#: dpkg-deb/extract.c:386 dpkg-deb/extract.c:403 dpkg-deb/extract.c:418
#: dpkg-deb/info.c:78
#, c-format
msgid "--%s needs a .deb filename argument"
msgstr "--%s kræver et .deb-filnavn som parameter"

#: dpkg-deb/extract.c:388 dpkg-deb/extract.c:405
#, c-format
msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
msgstr "--%s tager kun ét parameter(.deb-filnavn)"

#: dpkg-deb/extract.c:424 dpkg-deb/extract.c:452 dpkg-deb/extract.c:486
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
msgstr "--%s tager højst to parametre (.deb og katalog)"

#: dpkg-deb/extract.c:443 dpkg-deb/extract.c:477
#, c-format
msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
msgstr "--%s kræver et .deb-filnavn og mappe som parameter"

#: dpkg-deb/extract.c:448 dpkg-deb/extract.c:482
#, c-format
msgid ""
"--%s needs a target directory.\n"
"Perhaps you should be using dpkg --install ?"
msgstr ""
"--%s kræver et målkatalog.\n"
"Måske skulle du bruge dpkg --install?"

#: dpkg-deb/info.c:64
msgid "failed to chdir to `/' for cleanup"
msgstr "kunne ikke skifte til kataloget '/' for at rydde op"

#: dpkg-deb/info.c:109
#, c-format
msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
msgstr "kan ikke udtrække kontrolfil '%s' fra '%s': %s"

#: dpkg-deb/info.c:113
#, c-format
msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
msgstr "'%.255s' indeholder ikke kontrolkomponenten '%.255s'"

#: dpkg-deb/info.c:117
#, c-format
msgid "open component `%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
msgstr "åbning af komponent '%.255s' (i %.255s) mislykkedes på en uventet måde"

#: dpkg-deb/info.c:124
#, c-format
msgid "%d requested control component is missing"
msgid_plural "%d requested control components are missing"
msgstr[0] "%d ønsket kontrolkomponent mangler"
msgstr[1] "%d ønskede kontrolkomponenter mangler"

#: dpkg-deb/info.c:142 utils/update-alternatives.c:1090
#, c-format
msgid "cannot scan directory `%.255s'"
msgstr "kunne ikke gennemsøge kataloget '%.255s'"

#: dpkg-deb/info.c:151
#, c-format
msgid "cannot stat `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "kunne ikke finde '%.255s' (i '%.255s')"

#: dpkg-deb/info.c:155
#, c-format
msgid "cannot open `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "kunne ikke åbne '%.255s' (i '%.255s')"

#: dpkg-deb/info.c:170 dpkg-deb/info.c:188 dpkg-deb/info.c:202
#, c-format
msgid "failed to read `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "kunne ikke læse '%.255s' (i '%.255s')"

#: dpkg-deb/info.c:173
#, c-format
msgid " %7jd bytes, %5d lines  %c %-20.127s %.127s\n"
msgstr " %7jd byte, %5d linjer  %c %-20.127s %.127s\n"

#: dpkg-deb/info.c:177
#, c-format
msgid "   not a plain file     %.255s\n"
msgstr "   ikke almindelig fil    %.255s\n"

#: dpkg-deb/info.c:189
msgid "(no `control' file in control archive!)\n"
msgstr "(ingen 'control'-fil i kontrolarkivet!)\n"

#: dpkg-deb/main.c:55
#, c-format
msgid "Debian `%s' package archive backend version %s.\n"
msgstr "Debian '%s' pakkearkivs-håndtering version %s.\n"

#: dpkg-deb/main.c:74
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Commands:\n"
#| " -b|--build <directory> [<deb>]  Build an archive.\n"
#| " -c|--contents <deb>       List contents.\n"
#| " -I|--info <deb> [<cfile> ...]  Show info to stdout.\n"
#| " -W|--show <deb>         Show information on package(s)\n"
#| " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
#| " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
#| " -x|--extract <deb> <directory>  Extract files.\n"
#| " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
#| " -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
#| "                  Extract control info and files.\n"
#| " --fsys-tarfile <deb>       Output filesystem tarfile.\n"
#| "\n"
msgid ""
"Commands:\n"
" -b|--build <directory> [<deb>]  Build an archive.\n"
" -c|--contents <deb>       List contents.\n"
" -I|--info <deb> [<cfile> ...]  Show info to stdout.\n"
" -W|--show <deb>         Show information on package(s)\n"
" -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
" -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
" -x|--extract <deb> <directory>  Extract files.\n"
" -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
" -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
"                  Extract control info and files.\n"
" --ctrl-tarfile <deb>       Output control tarfile.\n"
" --fsys-tarfile <deb>       Output filesystem tarfile.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" -b|--build <katalog> [<deb>]   Opbyg et arkiv.\n"
" -c|--contents <deb>        Vis indhold.\n"
" -I|--info <deb> [<cfil>...]    Information til standard-ud.\n"
" -W|--show <deb>          Vis oplysninger om pakke(r).\n"
" -f|--field <deb> [<cfelt>...]   Vis felter til standard-ud.\n"
" -e|--control <deb> [<katalog>]  Uddrag kontroloplysninger.\n"
" -x|--extract <deb> <katalog>   Uddrag filer.\n"
" -X|--vextract <deb> <katalog>   Uddrag og vis filer.\n"
" -R|--raw-extract <deb> <katalog>\n"
"                  Udtræk kontrolinfo og filer.\n"
" --fsys-tarfile <deb>       Skriv filsystems-tar-fil.\n"

#: dpkg-deb/main.c:95
#, c-format
msgid ""
"<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
"<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
"<cfield> is the name of a field in the main `control' file.\n"
"\n"
msgstr ""
"<deb> er filnavnet på et arikv i Debianformat.\n"
"<cfil> er navnet på en administrativ filkomponent.\n"
"<cfelt> er navnet på et felt i hovedkontrolfilen.\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c:101
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" -v, --verbose          Enable verbose output.\n"
" -D, --debug           Enable debugging output.\n"
"   --showformat=<format>    Use alternative format for --show.\n"
"   --deb-format=<format>    Select archive format.\n"
"                   Allowed values: 0.939000, 2.0 "
"(default).\n"
"   --old            Legacy alias for '--deb-"
"format=0.939000'.\n"
"   --new            Legacy alias for '--deb-format=2.0'.\n"
"   --nocheck          Suppress control file check (build bad\n"
"                   packages).\n"
"   --uniform-compression    Use the compression params on all "
"members.\n"
" -z#               Set the compression level when building.\n"
" -Z<type>             Set the compression type used when "
"building.\n"
"                   Allowed types: gzip, xz, bzip2, none.\n"
" -S<strategy>           Set the compression strategy when "
"building.\n"
"                   Allowed values: none; extreme (xz);\n"
"                   filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" -v, --verbose          Aktiver uddybende uddata.\n"
" -D, --debug           Aktiver fejlsøgningsinformation.\n"
"   --showformat=<format>    Brug alternativt format til --show\n"
"   --deb-format=<format>    Vælg arkivformat.\n"
"                   Mulige værdier: 0.939000, 2.0 "
"(standard).\n"
"   --old            Forældet alias for '--deb-"
"format=0.939000'.\n"
"   --new            Forældet alias for '--deb-format=2.0'.\n"
"   --nocheck          Undertryk kontrolfiltjek (byg ugyldige\n"
"                   pakker).\n"
"   --uniform-compression    Brug komprimeringsparametrene på alle "
"medlemmer.\n"
" -z#               Angiv komprimeringsniveau ved bygning.\n"
" -Z<type>             Angiv komprimeringstypen ved bygning.\n"
"                   Mulige typer: gzip, xz, bzip2, none.\n"
" -S<strategy>           Angiv komprimeringsstrategi ved bygning.\n"
"                   Tilladte værdier: none, extreme (xz);\n"
"                   filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c:130
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
"'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
"unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
msgstr ""
"\n"
"Brug 'dpkg' til at installere og afinstallere pakker fra dit system, eller\n"
"'apt' eller 'aptitude' for en brugervenlig pakkehåndtering. Pakker, der\n"
"pakkes ud med 'dpkg-deb --extract' bliver ikke installeret korrekt!\n"

#: dpkg-deb/main.c:141
msgid ""
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
msgstr ""
"Skriv dpkg-deb --help for hjælp med manipulation med *.deb-filer\n"
"Skriv dpkg --help for hjælp med installation og afinstallation af pakker."

#: dpkg-deb/main.c:158
#, c-format
msgid "invalid deb format version: %s"
msgstr "ugyldig formatversion for deb: %s"

#: dpkg-deb/main.c:164
#, c-format
msgid "unknown deb format version: %s"
msgstr "ukendt formatversion for deb: %s"

#: dpkg-deb/main.c:198
#, c-format
msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
msgstr "ugyldigt komprimeringsniveau for -%c: '%ld'"

#: dpkg-deb/main.c:208
#, c-format
msgid "unknown compression strategy '%s'!"
msgstr "ukendt komprimeringsstrategi '%s'!"

#: dpkg-deb/main.c:216
#, c-format
msgid "unknown compression type `%s'!"
msgstr "ukendt komprimeringstype '%s'!"

#: dpkg-deb/main.c:218
#, c-format
msgid "deprecated compression type '%s'; use xz instead"
msgstr "forældet komprimeringstype '%s'; brug xz i stedet for"

#: dpkg-deb/main.c:220
#, c-format
msgid "deprecated compression type '%s'; use xz or gzip instead"
msgstr "forældet komprimeringstype '%s'; brug xz eller gzip i stedet for"

#: dpkg-deb/main.c:263
#, c-format
msgid "invalid compressor parameters: %s"
msgstr "ugyldig komprimeringsparameter: %s"

#: dpkg-deb/main.c:269
#, c-format
msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
msgstr "ikke understøttet komprimeringstype '%s' med ensartet komprimering"

#: dpkg-split/info.c:55
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt ciffer (kode %d) i %s"

#: dpkg-split/info.c:57
#, c-format
msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
msgstr "filen '%s' er ødelagt; heltal uden for interval i %s"

#: dpkg-split/info.c:65
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - %.250s missing"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - %.250s mangler"

#: dpkg-split/info.c:68
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - manglende linjeskift efter %.250s"

#: dpkg-split/info.c:95 dpkg-split/main.c:114
#, c-format
msgid "error reading %.250s"
msgstr "fejl ved læsning af %.250s"

#: dpkg-split/info.c:109
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
msgstr ""
"filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt magisk nummer i slutningen af første "
"hoved"

#: dpkg-split/info.c:119
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt udfyldningstegn (kode %d)"

#: dpkg-split/info.c:123
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - nulls in info section"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - nuller i informationsafsnittet"

#: dpkg-split/info.c:129
msgid "format version number"
msgstr "versionsnummer for format"

#: dpkg-split/info.c:131
#, c-format
msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
msgstr "filen '%.250s' har ugyldig formatversion: %s"

#: dpkg-split/info.c:133
#, c-format
msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
msgstr "filen '%.250s' har formatversion %d.%d; hent en nyere dpkg-split"

#: dpkg-split/info.c:136
msgid "package name"
msgstr "pakkenavn"

#: dpkg-split/info.c:137
msgid "package version number"
msgstr "versionsnummer for pakke"

#: dpkg-split/info.c:138
msgid "package file MD5 checksum"
msgstr "pakkefils MD5-tjeksum"

#: dpkg-split/info.c:141
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum `%.250s'"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldig MD5-checksum '%.250s'"

#: dpkg-split/info.c:143 dpkg-split/info.c:144
msgid "archive total size"
msgstr "samlet størrelse for arkiv"

#: dpkg-split/info.c:145 dpkg-split/info.c:146
msgid "archive part offset"
msgstr "forskydning for arkivdel"

#: dpkg-split/info.c:148
msgid "archive part numbers"
msgstr "numre for arkivdel"

#: dpkg-split/info.c:151
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ingen skråstreg mellem arkivdelnumre"

#: dpkg-split/info.c:154
msgid "number of archive parts"
msgstr "antal arkivdele"

#: dpkg-split/info.c:156
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt antal arkivdele"

#: dpkg-split/info.c:158
msgid "archive parts number"
msgstr "arkivdelnummer"

#: dpkg-split/info.c:160
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt arkivdelnummer"

#: dpkg-split/info.c:166
msgid "package architecture"
msgstr "pakkearkitektur"

#: dpkg-split/info.c:175
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
msgstr ""
"filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt magisk nummer i slutningen af andet "
"hoved"

#: dpkg-split/info.c:177
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - second member is not data member"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - andet medlem er ikke datamedlem"

#: dpkg-split/info.c:183
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
msgstr ""
"filen '%.250s' er ødelagt - forkert antal dele for de oplyste størrelser"

#: dpkg-split/info.c:187
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - størrelsen er forkert for nævnt delnummer"

#: dpkg-split/info.c:193
#, c-format
msgid "unable to fstat part file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på delfil '%.250s'"

#: dpkg-split/info.c:198
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - too short"
msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - for kort"

#: dpkg-split/info.c:211 dpkg-split/info.c:258
#, c-format
msgid "cannot open archive part file `%.250s'"
msgstr "kan ikke åbne arkivdelfilen '%.250s'"

#: dpkg-split/info.c:213
#, c-format
msgid "file `%.250s' is not an archive part"
msgstr "filen '%.250s' er ikke en arkivdel"

#: dpkg-split/info.c:218
#, c-format
msgid ""
"%s:\n"
"  Part format version:      %d.%d\n"
"  Part of package:        %s\n"
"    ... version:        %s\n"
"    ... architecture:      %s\n"
"    ... MD5 checksum:      %s\n"
"    ... length:         %jd bytes\n"
"    ... split every:      %jd bytes\n"
"  Part number:          %d/%d\n"
"  Part length:          %jd bytes\n"
"  Part offset:          %jd bytes\n"
"  Part file size (used portion): %jd bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"%s:\n"
"  Delformatversion:        %d.%d\n"
"  Del i pakke:          %s\n"
"    ... version:        %s\n"
"    ... arkitektur:       %s\n"
"    ... MD5-checksum:      %s\n"
"    ... længde:         %jd byte\n"
"    ... opdel for hver:     %jd byte\n"
"  Del-antal:           %d/%d\n"
"  Del-længde:           %jd byte\n"
"  Del-forskydning:        %jd byte\n"
"  Delfilstørrelse (brugt andel): %jd byte\n"
"\n"

#: dpkg-split/info.c:234
msgctxt "architecture"
msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"

#: dpkg-split/info.c:253 dpkg-split/join.c:110
#, c-format
msgid "--%s requires one or more part file arguments"
msgstr "--%s kræver ét eller flere delfilargumenter"

#: dpkg-split/info.c:264
#, c-format
msgid "file `%s' is not an archive part\n"
msgstr "filen '%s' er ingen arkivdel\n"

#: dpkg-split/join.c:45
#, c-format
msgid "Putting package %s together from %d part: "
msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
msgstr[0] "Samler pakken %s ud af %d del: "
msgstr[1] "Samler pakken %s ud af %d dele: "

#: dpkg-split/join.c:52
#, c-format
msgid "unable to open output file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke åbne uddata-fil '%.250s'"

#: dpkg-split/join.c:58
#, c-format
msgid "unable to (re)open input part file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke (gen)åbne inddata-delfil '%.250s'"

#: dpkg-split/join.c:60
#, c-format
msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
msgstr "kan ikke udelade opdelt pakkehoved for '%s': %s"

#: dpkg-split/join.c:63
#, c-format
msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
msgstr "kan ikke tilføje opdelt pakkedel '%s' til '%s': %s"

#: dpkg-split/join.c:74 dpkg-split/split.c:246
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "færdig\n"

#: dpkg-split/join.c:90
#, c-format
msgid "files `%.250s' and `%.250s' are not parts of the same file"
msgstr "filerne '%.250s' og '%.250s' er ikke dele af samme fil"

#: dpkg-split/join.c:95
#, c-format
msgid "there are several versions of part %d - at least `%.250s' and `%.250s'"
msgstr ""
"der er flere versioner af del %d - i hvert tilfælde '%.250s' og '%.250s'"

#: dpkg-split/join.c:133
#, c-format
msgid "part %d is missing"
msgstr "del %d mangler"

#: dpkg-split/main.c:48
#, c-format
msgid "Debian `%s' package split/join tool; version %s.\n"
msgstr "Debian '%s' pakke-opsplitnings/sammensmeltnings-værktøj; version %s.\n"

#: dpkg-split/main.c:68
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--split <file> [<prefix>]   Split an archive.\n"
" -j|--join <part> <part> ...   Join parts together.\n"
" -I|--info <part> ...       Display info about a part.\n"
" -a|--auto -o <complete> <part>  Auto-accumulate parts.\n"
" -l|--listq            List unmatched pieces.\n"
" -d|--discard [<filename> ...]  Discard unmatched pieces.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" -s|--split <fil> [<præfiks>]  Opdel et arkiv.\n"
" -j|--join <del> <del> ...    Splejs dele sammen.\n"
" -I|--info <del> ...       Vis oplysninger om en del.\n"
" -a|--auto -o <komplet> <del>  Auto-akkumulér dele.\n"
" -l|--listq           Vis dele, der ikke passer.\n"
" -d|--discard [<filnavn> ...]  Slet dele, der ikke passer.\n"
"\n"

#: dpkg-split/main.c:83
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --depotdir <directory>      Use <directory> instead of %s/%s.\n"
" -S|--partsize <size>       In KiB, for -s (default is 450).\n"
" -o|--output <file>        Filename, for -j (default is\n"
"                   <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
" -Q|--npquiet           Be quiet when -a is not a part.\n"
" --msdos             Generate 8.3 filenames.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" --depotdir <katalog>      Brug <katalog> i stedet for %s/%s.\n"
" -S|--partsize <størrelse>    Delstørrelse i KiB, for -s (standard er "
"450).\n"
" -o|--output <fil>        Til -j (standard er <pakke>-<version>."
"deb).\n"
" -Q|--npquiet          Ti stille når -a ikke er en del.\n"
" --msdos             Generér 8.3-filnavne.\n"
"\n"

#: dpkg-split/main.c:93
#, c-format
msgid ""
"Exit status:\n"
" 0 = ok\n"
" 1 = with --auto, file is not a part\n"
" 2 = trouble\n"
msgstr ""
"Afslutningsstatus:\n"
" 0 = o.k.\n"
" 1 = med --auto, fil er ikke en del\n"
" 2 = problemer\n"

#: dpkg-split/main.c:104
msgid "Type dpkg-split --help for help."
msgstr "Skriv \"dpkg-split --help\" for hjælp."

#: dpkg-split/main.c:115
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %.250s"
msgstr "uventet filafslutning i %.250s"

#: dpkg-split/main.c:129
msgid "part size is far too large or is not positive"
msgstr "delen er alt for stor, eller størrelsen er ikke positiv"

#: dpkg-split/main.c:133
#, c-format
msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
msgstr "delstørrelsen skal mindst være på %d KiB (for at få plads til hoved)"

#: dpkg-split/queue.c:95
#, c-format
msgid "unable to read depot directory `%.250s'"
msgstr "kunne ikke læse depot-katalog '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:145
msgid "--auto requires the use of the --output option"
msgstr "--auto kræver brugen af tilvalget --output"

#: dpkg-split/queue.c:148
msgid "--auto requires exactly one part file argument"
msgstr "--auto kræver nøjagtig ét delfils-parameter"

#: dpkg-split/queue.c:152
#, c-format
msgid "unable to read part file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke læse delfil '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:155
#, c-format
msgid "File `%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
msgstr "Filen '%.250s' er ikke en del af et opdelt arkiv.\n"

#: dpkg-split/queue.c:193
#, c-format
msgid "unable to reopen part file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke genåbne delfilen '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:196
#, c-format
msgid "unable to open new depot file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke åbne ny depotfil '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:199
#, c-format
msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
msgstr "kan ikke udtrække opdelt pakkedel '%s': %s"

#: dpkg-split/queue.c:208
#, c-format
msgid "unable to rename new depot file `%.250s' to `%.250s'"
msgstr "kunne ikke omdøbe den ny depotfil '%.250s' til '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:212
#, c-format
msgid "Part %d of package %s filed (still want "
msgstr "Del %d fra pakken %s gemt (ønsker stadig "

#: dpkg-split/queue.c:216
msgid " and "
msgstr " og "

#: dpkg-split/queue.c:230
#, c-format
msgid "unable to delete used-up depot file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke slette opbrugt depotfil '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:253
msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
msgstr "Affaldsfiler efterladt i depotkataloget:\n"

#: dpkg-split/queue.c:258 dpkg-split/queue.c:287
#, c-format
msgid "unable to stat `%.250s'"
msgstr "kunne ikke finde '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:261
#, c-format
msgid " %s (%jd bytes)\n"
msgstr " %s (%jd byte)\n"

#: dpkg-split/queue.c:263
#, c-format
msgid " %s (not a plain file)\n"
msgstr " %s (ikke en almindelig fil)\n"

#: dpkg-split/queue.c:268
msgid "Packages not yet reassembled:\n"
msgstr "Pakker, der endnu ikke er sammenføjet:\n"

#: dpkg-split/queue.c:276
#, c-format
msgid " Package %s: part(s) "
msgstr " Pakke %s: dele "

#: dpkg-split/queue.c:289
#, c-format
msgid "part file `%.250s' is not a plain file"
msgstr "delfilen '%.250s' er ikke en almindelig fil"

#: dpkg-split/queue.c:296
#, c-format
msgid "(total %jd bytes)\n"
msgstr "(total %jd byte)\n"

#: dpkg-split/queue.c:329
#, c-format
msgid "unable to discard `%.250s'"
msgstr "kunne ikke slette '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c:330
#, c-format
msgid "Deleted %s.\n"
msgstr "Slettede %s.\n"

#: dpkg-split/split.c:72 dpkg-split/split.c:85
msgid "package field value extraction"
msgstr "værdiudtrækning for pakkefelt"

#: dpkg-split/split.c:79
#, c-format
msgid "cannot extract package field value from '%s': %s"
msgstr "kan ikke udtrække værdi for pakkefelt fra '%s': %s"

#: dpkg-split/split.c:136
#, c-format
msgid "unable to open source file `%.250s'"
msgstr "kunne ikke åbne kildefil '%.250s'"

#: dpkg-split/split.c:138
msgid "unable to fstat source file"
msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på kildefil"

#: dpkg-split/split.c:140
#, c-format
msgid "source file `%.250s' not a plain file"
msgstr "kildefil '%.250s' ikke en almindelig fil"

#: dpkg-split/split.c:158
#, c-format
msgid "Splitting package %s into %d part: "
msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
msgstr[0] "Opdeler pakken %s i %d del: "
msgstr[1] "Opdeler pakken %s i %d dele: "

#: dpkg-split/split.c:198
msgid ""
"header is too long, making part too long; the package name or version\n"
"numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
msgstr ""
"hoved er for langt, hvilket gør delen for lang; pakkenavnet eller\n"
"versionsnumrene må være ekstraordinære lange, eller noget andet; giver op"

#: dpkg-split/split.c:258
msgid "--split needs a source filename argument"
msgstr "--split kræver et kildefilnavns-parameter"

#: dpkg-split/split.c:261
msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
msgstr "--split tager højst ét kildefilnavn og målpræfiks"

#: utils/update-alternatives.c:96
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --install <link> <name> <path> <priority>\n"
"  [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
"              add a group of alternatives to the system.\n"
" --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.\n"
" --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives "
"system.\n"
" --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.\n"
" --display <name>     display information about the <name> group.\n"
" --query <name>      machine parseable version of --display <name>.\n"
" --list <name>      display all targets of the <name> group.\n"
" --get-selections     list master alternative names and their status.\n"
" --set-selections     read alternative status from standard input.\n"
" --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask "
"the\n"
"              user to select which one to use.\n"
" --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.\n"
" --all          call --config on all alternatives.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" --install <lænke> <navn> <sti> <prioritet>\n"
"  [--slave <lænke> <navn> <sti>] ...\n"
"              tilføj en gruppe af alternativer til systemet.\n"
" --remove <navn> <sti>  fjern <sti> fra gruppealternativet <navn>.\n"
" --remove-all <navn>   fjern gruppen <navn> fra alternativsystemet.\n"
" --auto <navn>      skift hovedlænken <navn> til automatisk "
"tilstand.\n"
" --display <navn>     vis oplysninger om gruppen <navn>.\n"
" --query <navn>      variant af --display <navn> til "
"maskinfortolkning.\n"
" --list <navn>      vis alle mål for gruppen <navn>.\n"
" --get-selections     vis hovedalternativnavne og deres status.\n"
" --set-selections     læs alternativ status fra standardinddata.\n"
" --config <navn>     vis alternativer for gruppen <navn>, og bed\n"
"              brugeren om at vælge, hvilket der skal benyttes.\n"
" --set <navn> <sti>    brug <sti> som alternativ til <navn>.\n"
" --all          kald --config for alle alternativer.\n"
"\n"

#: utils/update-alternatives.c:115
#, c-format
msgid ""
"<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
" (e.g. /usr/bin/pager)\n"
"<name> is the master name for this link group.\n"
" (e.g. pager)\n"
"<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
" (e.g. /usr/bin/less)\n"
"<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
"in\n"
" automatic mode.\n"
"\n"
msgstr ""
"<lænke> er den symbolske lænke, der peger på %s/<navn>.\n"
" (f.eks. /usr/bin/pager)\n"
"<navn> er denne lænkegruppes hovednavn.\n"
" (f.eks. pager)\n"
"<sti> er placeringen for en af de alternative målfiler.\n"
" (f.eks. /usr/bin/less)\n"
"<prioritet> er et heltal; tilvalg med højere numre gives højere prioritet i\n"
" automatisk tilstand.\n"
"\n"

#: utils/update-alternatives.c:126
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --altdir <directory>   change the alternatives directory.\n"
" --admindir <directory>  change the administrative directory.\n"
" --log <file>       change the log file.\n"
" --force         allow replacing files with alternative links.\n"
" --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly "
"configured\n"
"              in automatic mode (relevant for --config only)\n"
" --verbose        verbose operation, more output.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" --altdir <katalog>    skift katalog for alternativer.\n"
" --admindir <katalog>   skift administrationskatalog.\n"
" --log <file>       ændr logfilen.\n"
" --force         tillad erstatning af filer med alternative "
"lænker.\n"
" --skip-auto       overspring spørgsmål om alternativer, der er\n"
"              korrekt konfigureret i autotilstand (bruges med\n"
"              --config)\n"
" --verbose        uddybende tilstand, yderligere udskrift.\n"
" --quiet         stille tilstand, minimal udskrift.\n"
" --help          vis denne hjælpebesked.\n"
" --version        vis versionen.\n"

#: utils/update-alternatives.c:145 utils/update-alternatives.c:158
msgid "error"
msgstr "fejl"

#: utils/update-alternatives.c:176
#, c-format
msgid "Use '%s --help' for program usage information."
msgstr "Brug '%s --help for programhjælp"

#: utils/update-alternatives.c:190
msgid "warning"
msgstr "advarsel"

#: utils/update-alternatives.c:259
#, c-format
msgid "malloc failed (%zu bytes)"
msgstr "malloc mislykkedes (%zu byte)"

#: utils/update-alternatives.c:353
#, c-format
msgid "two commands specified: --%s and --%s"
msgstr "to kommandoer angivet: --%s og --%s"

#: utils/update-alternatives.c:385
#, c-format
msgid "cannot append to '%s'"
msgstr "kan ikke føje til '%s'"

#: utils/update-alternatives.c:498
#, c-format
msgid "unable to remove '%s'"
msgstr "kunne ikke fjerne '%s'"

#: utils/update-alternatives.c:1002
msgid "auto mode"
msgstr "autotilstand"

#: utils/update-alternatives.c:1002
msgid "manual mode"
msgstr "manuel tilstand"

#: utils/update-alternatives.c:1126
#, c-format
msgid "unexpected end of file while trying to read %s"
msgstr "filen sluttede uventet ved forsøg på at læse %s"

#: utils/update-alternatives.c:1128
#, c-format
msgid "while reading %s: %s"
msgstr "ved læsning af %s: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1134
#, c-format
msgid "line not terminated while trying to read %s"
msgstr "linje ikke afsluttet ved forsøg på at læse %s"

#: utils/update-alternatives.c:1152
#, c-format
msgid "%s corrupt: %s"
msgstr "%s ødelagt: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1165
#, c-format
msgid "newlines prohibited in update-alternatives files (%s)"
msgstr "linjeskift er ikke tilladt i update-alternatives-filer (%s)"

#: utils/update-alternatives.c:1178
msgid "slave name"
msgstr "slavenavn"

#: utils/update-alternatives.c:1186 utils/update-alternatives.c:2626
#, c-format
msgid "duplicate slave name %s"
msgstr "duplet for slavenavn %s"

#: utils/update-alternatives.c:1189
msgid "slave link"
msgstr "slavelænke"

#: utils/update-alternatives.c:1193
#, c-format
msgid "slave link same as main link %s"
msgstr "slavelænke er den samme som hovedlænken %s"

#: utils/update-alternatives.c:1200 utils/update-alternatives.c:2633
#, c-format
msgid "duplicate slave link %s"
msgstr "slavelænke-duplet %s"

#: utils/update-alternatives.c:1218
msgid "master file"
msgstr "hovedfil"

#: utils/update-alternatives.c:1226
#, c-format
msgid "duplicate path %s"
msgstr "gentaget sti %s"

#: utils/update-alternatives.c:1236
#, c-format
msgid ""
"alternative %s (part of link group %s) doesn't exist; removing from list of "
"alternatives"
msgstr ""
"alternativet %s (del af lænkegruppe %s) findes ikke; fjerner den fra listen "
"over alternativer"

#: utils/update-alternatives.c:1239 utils/update-alternatives.c:1250
msgid "priority"
msgstr "prioritet"

#: utils/update-alternatives.c:1242 utils/update-alternatives.c:1266
msgid "slave file"
msgstr "slavefil"

#: utils/update-alternatives.c:1255
#, c-format
msgid "priority of %s: %s"
msgstr "prioritet for %s: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1259
#, c-format
msgid "priority of %s is out of range: %s"
msgstr "prioritet for %s er uden for interval: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1316
msgid "status"
msgstr "status"

#: utils/update-alternatives.c:1318
msgid "invalid status"
msgstr "ugyldig status"

#: utils/update-alternatives.c:1323
msgid "master link"
msgstr "hovedlænke"

#: utils/update-alternatives.c:1367
#, c-format
msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)"
msgstr "forkaster forældet slavelænke %s (%s)"

# bemærk at flush normalt dækker over at tømme en buffer (her til en fil)
#: utils/update-alternatives.c:1423
#, c-format
msgid "unable to flush file '%s'"
msgstr "kan ikke tømme til filen '%s'"

#: utils/update-alternatives.c:1538
#, c-format
msgid " link currently points to %s"
msgstr " lænken peger for øjeblikket på %s"

#: utils/update-alternatives.c:1540
msgid " link currently absent"
msgstr " lænken findes ikke i øjeblikket"

#: utils/update-alternatives.c:1544
#, c-format
msgid "%s - priority %d"
msgstr "%s - prioritet %d"

#: utils/update-alternatives.c:1547
#, c-format
msgid " slave %s: %s"
msgstr " slave %s: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1554
#, c-format
msgid "Current 'best' version is '%s'."
msgstr "Den 'bedste' aktuelle version er '%s'."

#: utils/update-alternatives.c:1556
msgid "No versions available."
msgstr "Ingen tilgængelige versioner."

#: utils/update-alternatives.c:1604
#, c-format
msgid "There is %d choice for the alternative %s (providing %s)."
msgid_plural "There are %d choices for the alternative %s (providing %s)."
msgstr[0] "Der er %d valg for alternativet %s (giver %s)."
msgstr[1] "Der er %d valg for alternativet %s (giver %s)."

#: utils/update-alternatives.c:1609
msgid "Selection"
msgstr "Valg"

#: utils/update-alternatives.c:1610
msgid "Path"
msgstr "Sti"

#: utils/update-alternatives.c:1610
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: utils/update-alternatives.c:1610
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: utils/update-alternatives.c:1617
#, c-format
msgid "Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: "
msgstr ""
"Tryk retur for at beholde standardvalget[*], eller angiv nummeret på dit "
"valg: "

#: utils/update-alternatives.c:1766
#, c-format
msgid "not replacing %s with a link"
msgstr "erstatter ikke %s med en lænke"

#: utils/update-alternatives.c:1807
#, c-format
msgid "can't install unknown choice %s"
msgstr "kan ikke installere ukendt valg %s"

#: utils/update-alternatives.c:1825
#, c-format
msgid ""
"skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
"exist"
msgstr ""
"spring oprettelse af %s over, den da tilknyttede %s (for lænkegruppen %s) "
"ikke findes"

#: utils/update-alternatives.c:1835
#, c-format
msgid "not removing %s since it's not a symlink"
msgstr "fjerner ikke %s da det ikke er en symbolsk lænke"

#: utils/update-alternatives.c:2124 utils/update-alternatives.c:2130
#, c-format
msgid "Call %s."
msgstr "Kald %s."

#: utils/update-alternatives.c:2134
#, c-format
msgid "Alternative %s unchanged because choice %s is not available."
msgstr "Alternativ %s uændret, da valget %s ikke er tilgængeligt."

#: utils/update-alternatives.c:2138
#, c-format
msgid "Skip unknown alternative %s."
msgstr "Overspring ukendt alternativ %s."

#: utils/update-alternatives.c:2165
#, c-format
msgid "line too long or not terminated while trying to read %s"
msgstr "linje for lang eller uafsluttet ved forsøg på at læse %s"

#: utils/update-alternatives.c:2178 utils/update-alternatives.c:2191
#: utils/update-alternatives.c:2201
#, c-format
msgid "Skip invalid line: %s"
msgstr "Spring ugyldig linje over: %s"

# ?
#: utils/update-alternatives.c:2226
#, c-format
msgid "%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
msgstr "%s/%s dingler; vil blive opdateret med bedste valg"

#: utils/update-alternatives.c:2230
#, c-format
msgid ""
"%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
"updates only"
msgstr ""
"%s/%s er blevet ændret (manuelt eller af et script); skifter til manuelle "
"opdateringer"

#: utils/update-alternatives.c:2238
#, c-format
msgid "setting up automatic selection of %s"
msgstr "sætter automatisk valg af %s op"

#: utils/update-alternatives.c:2277
#, c-format
msgid "renaming %s slave link from %s to %s"
msgstr "omdøber %s-slavelænke fra %s til %s"

#: utils/update-alternatives.c:2298
#, c-format
msgid "renaming %s link from %s to %s"
msgstr "omdøber %s-lænke fra %s til %s"

#: utils/update-alternatives.c:2335
#, fuzzy, c-format
#| msgid "using %s to provide %s (%s) in %s"
msgid "using %s to provide %s (%s) in auto mode"
msgstr "bruger %s til at give %s (%s) i %s"

#: utils/update-alternatives.c:2338
#, fuzzy, c-format
#| msgid "using %s to provide %s (%s) in %s"
msgid "using %s to provide %s (%s) in manual mode"
msgstr "bruger %s til at give %s (%s) i %s"

#: utils/update-alternatives.c:2346
#, c-format
msgid "updating alternative %s because link group %s has changed slave links"
msgstr "opdaterer alternativet %s, da lænkegruppen %s har ødelagt slave-lænker"

#: utils/update-alternatives.c:2351
#, c-format
msgid ""
"forcing reinstallation of alternative %s because link group %s is broken"
msgstr ""
"tvinger ominstallation af alternativet %s, da lænkegruppen %s er ødelagt"

#: utils/update-alternatives.c:2359
#, c-format
msgid "current alternative %s is unknown, switching to %s for link group %s"
msgstr "nuværende alternativ %s er ukendt, skifter til %s for lænkegruppen %s"

#: utils/update-alternatives.c:2385
#, c-format
msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces"
msgstr "alternativnavnet (%s) må ikke indeholde '/' eller mellemrum"

#: utils/update-alternatives.c:2393
#, c-format
msgid "alternative link is not absolute as it should be: %s"
msgstr "alternativ-lænke er ikke absolut, hvilket den burde være: %s"

#: utils/update-alternatives.c:2401
#, c-format
msgid "alternative path is not absolute as it should be: %s"
msgstr "alternativ-sti er ikke absolut, hvilket den burde være: %s"

#: utils/update-alternatives.c:2432
#, c-format
msgid "alternative %s can't be master: it is a slave of %s"
msgstr "anternativet %s kan ikke være hovedalternativ: det er slave af %s"

#: utils/update-alternatives.c:2440 utils/update-alternatives.c:2476
#, c-format
msgid "alternative link %s is already managed by %s"
msgstr "alternativ-lænke %s håndteres allerede af %s"

#: utils/update-alternatives.c:2446
#, c-format
msgid "alternative path %s doesn't exist"
msgstr "alternativ-sti %s findes ikke"

#: utils/update-alternatives.c:2463
#, c-format
msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a master alternative"
msgstr "alternativet %s kan ikke være slave af %s: det er et hovedalternativ"

#: utils/update-alternatives.c:2467
#, c-format
msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a slave of %s"
msgstr "anternativet %s kan ikke være slave af %s: det er slave af %s"

#: utils/update-alternatives.c:2487
#, c-format
msgid "alternative link %s is already managed by %s (slave of %s)"
msgstr "alternativ-lænke %s håndteres allerede af %s (slave af %s)"

#: utils/update-alternatives.c:2532
#, c-format
msgid "unknown argument `%s'"
msgstr "ukendt parameter '%s'"

#: utils/update-alternatives.c:2551
msgid "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
msgstr "--install kræver <lænke> <navn> <sti> <prioritet>"

#: utils/update-alternatives.c:2557 utils/update-alternatives.c:2618
msgid "<link> and <path> can't be the same"
msgstr "<lænke> og <sti> kan ikke være ens"

#: utils/update-alternatives.c:2561
msgid "priority must be an integer"
msgstr "prioritet skal være et heltal"

#: utils/update-alternatives.c:2563
msgid "priority is out of range"
msgstr "prioritet er uden for interval"

#: utils/update-alternatives.c:2576
#, c-format
msgid "--%s needs <name> <path>"
msgstr "--%s kræver <navn> <sti>"

#: utils/update-alternatives.c:2593
#, c-format
msgid "--%s needs <name>"
msgstr "--%s kræver <navn>"

#: utils/update-alternatives.c:2609
msgid "--slave only allowed with --install"
msgstr "--slave er kun tilladt med --install"

#: utils/update-alternatives.c:2611
msgid "--slave needs <link> <name> <path>"
msgstr "--slave kræver <lænke> <navn> <sti>"

#: utils/update-alternatives.c:2620
#, c-format
msgid "name %s is both primary and slave"
msgstr "navnet %s er både primær og slave"

#: utils/update-alternatives.c:2623
#, c-format
msgid "link %s is both primary and slave"
msgstr "lænken %s er både primær og slave"

#: utils/update-alternatives.c:2643
#, c-format
msgid "--%s needs a <file> argument"
msgstr "--%s kræver et <fil>-argument"

#: utils/update-alternatives.c:2669
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "ukendt tilvalg '%s'"

#: utils/update-alternatives.c:2674
msgid ""
"need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
"selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
msgstr ""
"kræver --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
"selections, --install, --remove, --all, --remove-all eller --auto"

#: utils/update-alternatives.c:2690 utils/update-alternatives.c:2696
#, c-format
msgid "no alternatives for %s"
msgstr "ingen alternativer til %s"

#: utils/update-alternatives.c:2713
msgid "<standard input>"
msgstr "<standard-inddata>"

# ikke sikker på hvad setting dækker over her
#: utils/update-alternatives.c:2735
#, c-format
msgid "alternative %s for %s not registered; not setting"
msgstr "alternativet %s til %s er ikke registreret, sætter ikke"

#: utils/update-alternatives.c:2741 utils/update-alternatives.c:2747
#, c-format
msgid "There is no program which provides %s."
msgstr "Der er intet program, der giver %s."

#: utils/update-alternatives.c:2749 utils/update-alternatives.c:2757
msgid "Nothing to configure."
msgstr "Intet at konfigurere."

#: utils/update-alternatives.c:2755
#, c-format
msgid "There is only one alternative in link group %s (providing %s): %s"
msgstr "Der er kun et alternativ i lænkegruppen %s (tilbyder %s): %s"

#: utils/update-alternatives.c:2765
#, c-format
msgid "alternative %s for %s not registered; not removing"
msgstr "alternativet %s til %s er ikke registreret, fjerner ikke"

#: utils/update-alternatives.c:2773
#, c-format
msgid "removing manually selected alternative - switching %s to auto mode"
msgstr "fjerner manuelt valgt alternativ - skifter %s til automatisk tilstand"

#: utils/update-alternatives.c:2798
#, c-format
msgid "automatic updates of %s/%s are disabled; leaving it alone"
msgstr "automatiske opdateringer af %s/%s er deaktiveret, lader den være"

#: utils/update-alternatives.c:2800
#, c-format
msgid "to return to automatic updates use '%s --auto %s'"
msgstr "for at gå tilbage til automatiske opdateringer så brug '%s --auto %s'"

#~ msgid "file name '%.50s...' is too long"
#~ msgstr "filnavn '%.50s...' er for langt"

#~ msgid "'%s' contains user-defined field '%s'"
#~ msgstr "'%s' indeholder brugerangivet felt '%s'"

#~ msgid "--%s takes one argument"
#~ msgstr "--%s tager en parameter"

#~ msgid "could not open the `control' component"
#~ msgstr "kunne ikke åbne komponenten 'control'"

#~ msgid "failed during read of `control' component"
#~ msgstr "fejl under læsning af komponenten 'control'"

#~ msgid "error closing the '%s' component"
#~ msgstr "fejl ved lukning af '%s'-komponenten"

#~ msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
#~ msgstr ""
#~ "navnet på konfigurationsfilen (starter med '%.250s') er for langt (>%d "
#~ "tegn)"

#~ msgid " (actually `%s')"
#~ msgstr " (faktisk '%s')"

#~ msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
#~ msgstr ""
#~ "værdien for 'config-version'-feltet er ikke tilladt i denne sammenhæng"

#~ msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
#~ msgstr "fejl i Config-Version-streng '%.250s'"

#~ msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
#~ msgstr ""
#~ "værdien for 'triggers-pending'-feltet er ikke tilladt i denne sammenhæng"

#~ msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
#~ msgstr ""
#~ "værdien i 'triggers-awaited'-feltet er ikke tilladt i denne sammenhæng"

#~ msgid "failed to fstat previous diversions file"
#~ msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på tidligere omdirigeringsfil"

#~ msgid "failed to fstat previous statoverride file"
#~ msgstr "kunne ikke køre fstat på tidligere statoverride-fil"

#~ msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
#~ msgstr "pakken %s har for mange Conflicts/Replaces-par"

#~ msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
#~ msgstr "Udpakker erstatning for %.250s ...\n"

#~ msgid "invalid integer for -%c: '%.250s'"
#~ msgstr "ugyldigt heltal for -%c: '%.250s'"

#~ msgid "priority is out of range: %s clamped to %ld"
#~ msgstr "prioritet er uden for interval: %s låst til %ld"

Reply to: