[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dictionaries-common 1.23.7: Please update debconf PO translation for the package dictionaries-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dictionaries-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

(this is the second call for translation as a translatable template
was omitted in the originally sent call for translations a few days ago)

The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, August 07, 2014.

Thanks,

# Danish translation dictionaries-common.
# Copyright (C) 2011 dictionaries-common & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the dictionaries-common package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dictionaries-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dictionaries-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-24 07:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-04 22:21+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid "Possible debconf database corruption"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"The setting for \"${question}\" is missing, but packages providing "
"candidates are installed: \"${class_packages}\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"This may be due to corruption in the debconf database. See \"/usr/share/doc/"
"dictionaries-common/README.problems\" on \"Debconf database corruption\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"In this case, running \"/usr/share/debconf/fix_db.pl\" can help to put the "
"debconf database in a consistent state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"Some questions are likely to be asked after this message in order to leave "
"the dictionaries system in a (provisionally) working state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid "Invalid configuration value for default dictionary"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"An invalid value has been found for a configuration setting for dictionaries-"
"common. \"${value}\" does not correspond to any installed package on the "
"system."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "That is usually caused by problems at some time during packages "
#| "installation, where the package providing [${value}] was selected for "
#| "installation but finally not installed because of errors in other "
#| "packages."
msgid ""
"This is usually caused by previous problems during package installation, "
"where the package providing \"${value}\" was selected for installation but "
"finally not installed because of errors in other packages."
msgstr ""
"Dette skyldes normalt problemer under installationen af pakker, hvor den "
"pakke, der indsatte [${value}] blev udvalgt til installation, men i sidste "
"ende ikke blev det på grund af fejl i andre pakker."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To fix this error, reinstall (or install) the package that provides the "
#| "missing value.  Then, if you don't want this package on your system, "
#| "remove it, which will also remove its debconf entries. Menu to be shown "
#| "after this message will try to leave the system in a working state until "
#| "then."
msgid ""
"To fix this error, reinstall (or install) the package that provides "
"\"${value}\". Then, if you don't want that package on this system, remove "
"it, which will also delete this configuration setting. A menu of choices "
"will be shown after this message in order to leave the system in a working "
"state until you fix the problem."
msgstr ""
"For at rette denne fejl, må du (gen-)installere den pakke, der indsatte den "
"manglende værdi. Derefter kan du fjerne den, hvis du ikke ønsker denne pakke "
"på dit system, hvilket også vil fjerne dens debconf-værdier. Den menu, der "
"vises efter denne besked, vil forsøge at efterlade systemet i en fungerende "
"tilstand indtil da."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
#| "renaming (e.g., wenglish-> wamerican). In this case it is harmless and "
#| "everything will be fixed after you select your default in the menu(s) "
#| "shown after this message."
msgid ""
"This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
"renaming (e.g.: wenglish -> wamerican). In this case it is harmless and "
"everything will be fixed after you select your default in the menu(s) shown "
"after this message."
msgstr ""
"Denne fejlbesked kan også optræde når ispell-ordbøger eller -ordlister "
"bliver omdøbt (f.eks. wenglish -> wamerican). I sådanne tilfælde er den "
"harmløs og alt vil blive rettet, når du har valgt dit standardvalg i de "
"efterfølgende menuer."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "${echoices}"
msgstr "${echoices}"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "Manual symlink setting"
msgstr "Manuel opsætning af symbolsk henvisning"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid "System default ispell dictionary:"
msgstr "Hvilken ispell-ordbog skal være standard på systemet?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Please indicate which dictionary ispell should use as system-wide default "
"when no other spell-checking dictionary is specified."
msgstr ""
"Angiv venligst hvilken ordbog som ispell skal bruge som systemstandard når "
"ingen andre ordbog for stavekontrol er angivet."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"This sets up the /usr/lib/ispell/default.aff and /usr/lib/ispell/default."
"hash symlinks, as well as ispell's global ispell-wrapper and Emacs defaults."
msgstr ""
"Dette opsætter /usr/lib/ispell/default.aff og /usr/lib/ispell/default."
"symbolske henvisninger for hash samt ispells globale ispell-omslag og "
"standarder for Emacs."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Use \"Manual symlink setting\" if you want to handle the symlinks yourself. "
"In this case ispell will have no global ispell-wrapper or Emacs defaults."
msgstr ""
"Brug »Manuel opsætning af symbolsk henvisning« hvis du selv ønsker at "
"håndtere de symbolske henvisninger. I dette tilfælde vil ispell ikke have et "
"globalt ispell-omslag eller standarder for Emacs."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"The default ispell dictionary can be changed at any time by running \"select-"
"default-ispell\"."
msgstr ""
"Du kan til enhver tid ændre ispells standardordbog ved at køre »select-"
"default-ispell«."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid "System default wordlist:"
msgstr "Hvilken ordliste skal være systemets standardordliste?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"Please indicate which wordlist the \"/usr/share/dict/words\" symlink should "
"point to. This will provide a simple list of dictionary words for basic "
"spell-checking and word searches. Use \"Manual symlink setting\" if you want "
"to handle this symlink yourself."
msgstr ""
"Angiv venligst hvilken ordliste den symbolske henvisning »/usr/share/dict/"
"words« skal pege på. Dette vil tilbyde en simpel liste af ordbogsord for "
"grundlæggende stavekontrol og ordsøgninger. Brug »Manuel opsætning af "
"symbolsk henvisning« hvis du selv ønsker at håndtere denne symbolske "
"henvisning."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"The default wordlist can be changed at any time by running \"select-default-"
"wordlist\"."
msgstr ""
"Du kan til enhver tid ændre standardordlisten ved at køre »select-default-"
"wordlist«."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid "Remove obsolete /etc/dictionary link?"
msgstr "Fjern forældet /etc/dictionary-henvisning?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"This system has an obsolete symlink \"/etc/dictionary\". This is no longer "
"meaningful, and should be removed."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You will be called to explicitly select the default wordlist during "
#| "installation of wordlist packages. You can change your selection at any "
#| "time by running 'select-default-wordlist'."
msgid ""
"You will be asked to explicitly select the default wordlist during "
"installation of wordlist packages. You can change your selection at any time "
"by running \"select-default-wordlist\"."
msgstr ""
"Du vil blive bedt direkte om at vælge din standardordliste under "
"installationen af ordlistepakker. Du kan altid ændre dit valg ved at køre "
"»select-default-wordlist«."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "Problems rebuilding an ${xxpell} hash file (${hashfile})"
msgstr "Problemer under genopbygning af en ${xxpell}-hashfil (${hashfile})"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "The following error happened:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This error was caused by package providing '${hashfile}', although it can "
#| "be made evident during other package postinst. Please complain to the "
#| "maintainer of package providing '${hashfile}'."
msgid ""
"This error was caused by a package providing \"${hashfile}\", although it "
"may be triggered by another package's installation. Please submit a bug for "
"the package providing \"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Denne fejl skyldes den pakke, der indsatte »${hashfile}«, selvom den kan "
"være blotlagt under præinstallationsfasen for en anden pakke. Send "
"fejlrapporter til vedligeholderen af den pakke, der indsatte »${hashfile}«."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
#| "'${hashfile}'."
msgid ""
"Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
"\"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Indtil dette problem er løst, vil du ikke kunne benytte ${xxpell} med "
"»${hashfile}«."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist are not set here"
msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist not set"
msgstr "Standardværdier for ispell-ordbog og ordliste sættes ikke her"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Running 'dpkg-reconfigure dictionaries-common' will not set the default "
#| "values for ispell dictionary/wordlist. Running 'dpkg-reconfigure ispell' "
#| "will not set the default ispell dictionary."
msgid ""
"Running \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" will not set the default "
"values for ispell dictionary/wordlist. Running \"dpkg-reconfigure ispell\" "
"will not set the default ispell dictionary."
msgstr ""
"Du kan ikke sætte standardværdierne for ispell-ordbog eller -ordliste ved at "
"køre »dpkg-reconfigure dictionaries-common«. Kørsel af »dpkg-reconfigure "
"ispell« vil ikke sætte ispells standardordbog."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Use instead 'select-default-ispell' or 'select-default-wordlist' scripts."
msgid ""
"You should instead use the \"select-default-ispell\" or \"select-default-"
"wordlist\" commands for that purpose."
msgstr ""
"Brug i stedet skriptet »select-default-ispell« eller »select-default-"
"wordlist«."

#~ msgid "Move non-FHS stuff under /usr/dict to /usr/dict-pre-FHS?"
#~ msgstr "Flyt ikke-FHS-ting under /usr/dict til /usr/dict-pre-FHS?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Although no current Debian package uses that obsolete /usr/dict "
#~| "location, not having that symlink may break some of your old "
#~| "applications that used it, so you are encouraged to let the files be "
#~| "moved and the link be set up."
#~ msgid ""
#~ "Although no current package uses the obsolete /usr/dict location, not "
#~ "having the symlink may break legacy software, so you are encouraged to "
#~ "allow this change."
#~ msgstr ""
#~ "Selvom ingen nuværende Debianpakker benytter den forældede /usr/dict-"
#~ "placering, kan det forstyrre nogle af dine gamle programmer, hvis du ikke "
#~ "har den symbolske henvisning. Så du opfordres til at lade filerne blive "
#~ "flyttet og henvisningen oprettet."

#~ msgid "Remove obsolete /usr/dict symlink?"
#~ msgstr "Fjern forældet /usr/dict-henvisning?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "A non FHS /usr/dict symlink has been found. Since it is obsolete, no "
#~| "Debian package currently uses that location and none of your programs "
#~| "should rely on it, so you are strongly suggested to accept its removal."
#~ msgid ""
#~ "This system has an obsolete symlink \"/usr/dict\", which is not compliant "
#~ "with the Filesystem Hierarchy Standard. No packages currently use that "
#~ "location, and none of your programs should rely on it, so it should be "
#~ "removed."
#~ msgstr ""
#~ "En ikke-FHS /usr/dict-henvisning er blevet fundet. Da den er forældet, "
#~ "benytter ingen Debianpakke denne placering, og ingen af dine programmer "
#~ "bør gøre det, så du opfordres kraftigt til at acceptere fjernelse af den."

#, fuzzy
#~| msgid "An invalid debconf value [${value}] has been found"
#~ msgid "An invalid or empty debconf value \"${value}\" has been found."
#~ msgstr "Der blev fundet en ugyldig debconf-værdi [${value}]"

#~ msgid "It does not correspond to any installed package in the system."
#~ msgstr "Den tilhører ikke nogen af de installerede pakker i systemet."

#~ msgid ""
#~ "Some stuff under /usr/dict that is not a symlink to /usr/share/dict has "
#~ "been detected in your system. /usr/share/dict is now the FHS location for "
#~ "those files. Everything under /usr/dict can be moved to /usr/dict-pre-FHS "
#~ "and a symlink /usr/dict -> /usr/share/dict set."
#~ msgstr ""
#~ "Der er fundet nogle filer under /usr/dict, som ikke er symbolske "
#~ "henvisninger til /usr/share/dict. /usr/share/dict er nu FHS-placeringen "
#~ "for disse filer. Alt under /usr/dict kan flyttes til /usr/dict-pre-FHS og "
#~ "en symbolsk henvisning oprettet fra /usr/dict -> /usr/share/dict."

#~ msgid ""
#~ "There is a /etc/dictionary link in your system. This is obsolete and no "
#~ "longer means anything. You are strongly suggested to allow removal of "
#~ "that link."
#~ msgstr ""
#~ "Der er en /etc/dictionary-henvisning på dit system. Den er forældet og "
#~ "har ikke længere nogen betydning. Du opfordres kraftigt til at tillade "
#~ "fjernelse af denne henvisning."

#~ msgid "** Error: ${errormsg}"
#~ msgstr "** Fejl: ${errormsg}"

#~ msgid ""
#~ "If for whatever reason you need that symlink, recreate it again, but you "
#~ "are suggested to better fix your old programs to use the current /usr/"
#~ "share/dict location."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du af en eller anden grund har brug for denne symbolske henvisning, "
#~ "kan du oprette den igen, men du burde i stedet rette dine gamle "
#~ "programmer, så de bruger den nuværende »/usr/share/dict«-placering."

Reply to: