[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Debian] debian-installer_packages_po_sublevel1_da.po til gennemlæsning (4)--- Line 33 (da.po) ------------
 # translation of debian-installer_packages_po_sublevel1_da.po to
 # Danish messages for debian-installer.
 # This file is distributed under the same license as debian-installer.
 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2012, 2013.
 # Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010.
 # Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com, 2009.
 # Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008.
 # Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
 # Jacob Sparre Andersen <jacob@jacob-sparre.dk>, 2008, 2010.
 # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004-2007.
 # Reviewed 2007 by Niels Rasmussen
 #
 # Volume er oversat til diskenhed. Ret hvis Dansk-gruppen finder en anbefaling.
 #
 # Translations from iso-codes:
 # Alastair McKinstry <mckinstry@computer.org>, 2001.
 # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
 # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005, 2006.
 # Computeroversættelse Tobias Toedter <t.toedter@gmx.net>, 2007.
 # Copyright (C) Free Software Foundation, Inc., 2006.
 # Frederik 'Freso' S. Olesen <freso.dk@gmail.com>, 2008.
 # Free Software Foundation, Inc., 2000, 2004, 2005.
 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011.
 # Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000, 2001.
 # Kenneth Christiansen <kenneth@gnu.org>, 2000.
 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001.
 #
 # vedrørende russisk:
 # (bogstavet й bliver normalt til j på dansk og y på engelsk.  Der er
 # også nogle forskelle med de mange s/sh-agtige lyde)
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel1_da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-19 07:00+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-10-10 20:12+0200\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

--- Line 549 (da.po) -----------
+# http://da.wikipedia.org/wiki/Tadsjikisk_%28sprog%29
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../keyboard-configuration.templates:16001
 msgid "Tajik"
-msgstr ""
+msgstr "Tadsjikisk"

--- Line 573 (da.po) -----------
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../keyboard-configuration.templates:16001
 msgid "Tibetan"
-msgstr ""
+msgstr "Tibetansk"

--- Line 4585 (da.po) ----------
 #. Type: multiselect
 #. Choices
 #. SEC_HOST is a host name (e.g. security.debian.org)
 #. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
 #. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
 #. :sl1:
 #: ../apt-setup-udeb.templates:11001
-#, fuzzy
-#| msgid "Use backported software?"
 msgid "backported software"
-msgstr "Benyt bagud-porterede programmer?"
+msgstr "bagud-porterede programmer?"

--- Line 4644 (da.po) ----------
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #. :sl1:
 #: ../apt-setup-udeb.templates:11002
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Some software has been backported from the development tree to work with "
-#| "this release. Although this software has not gone through such complete "
-#| "testing as that contained in the release, it includes newer versions of "
-#| "some applications which may provide useful features."
 msgid ""
 "Backported software are adapted from the development version to work with "
 "this release. Although this software has not gone through such complete "
 "testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
 "applications which may provide useful features. Enabling backports here does "
 "not cause any of them to be installed by default; it only allows you to "
 "manually select backports to use."
 msgstr ""
-"Visse programmer er blevet bagud-porteret fra udviklernes område, så de kan "
+"Visse programmer er blevet bagud-porteret fra udviklingsversionen, så de kan "
 "benyttes under denne udgivelse. Selvom de ikke har gennemgået den samme "
 "grundige afprøvning, som dem, der er en del af udgivelsen, omfatter de nyere "
-"versioner af visse programmer, nogle nyttige funktioner."
+"versioner af visse programmer, som kan have nyttige funktioner. Aktivering "
+"af bagud-porteringer gør ikke at nogle af disse bliver installeret som "
+"standard; det gør kun, at du manuelt kan vælge hvilke du ønsker at benytte."

 =============================================================================
 Number of messages: 4
 =============================================================================

Reply to: