[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nova 2013.1.2-3: Please update debconf PO translation for the package novaHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nova. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against nova.

There is no deadline for receiving the updated translation.

Thanks in advance,

# Danish translation nova.
# Copyright (C) 2012 nova & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the nova package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nova\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nova@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:12+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-05 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:2001
msgid "Start nova services at boot?"
msgstr "Start Novatjenester ved opstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:2001
msgid ""
"Please choose whether you want to start Nova services when the machine is "
"booted up."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt du ønsker at starte Novatjenester når maskinen "
"startes op."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:3001
msgid "Auth server hostname:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:3001
msgid ""
"Please specify the URL of your Nova authentication server. Typically this is "
"also the URL of your OpenStack Identity Service (Keystone)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:4001
msgid "Auth server tenant name:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:5001
msgid "Auth server username:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:6001
msgid "Auth server password:"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid "Set up a database for Nova?"
msgstr "Opsæt en database for Nova?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid ""
"No database has been set up for Nova to use. If you want to set one up now, "
"please make sure you have all needed information:"
msgstr ""
"Ingen database er blevet opsat, som Nova kan bruge. Hvis du ønsker at "
"opsætte en nu så sikr dig, at du har den krævede information:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid ""
" * the host name of the database server (which must allow TCP\n"
"   connections from this machine);\n"
" * a username and password to access the database;\n"
" * the type of database management software you want to use."
msgstr ""
" * værtsnavnet for databaseserveren (som skal tillade TCP-\n"
"   forbindelser fra denne maskine)\n"
" * et brugernavn og adgangskode for at tilgå databasen\n"
" * Databasehåndteringstypen du ønsker at bruge."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid ""
"If you don't choose this option, no database will be set up and Nova will "
"use regular SQLite support."
msgstr ""
"Hvis du ikke vælger denne indstilling, så vil der ikke blive sat en database "
"op og Nova vil bruge normal SQLite-understøttelse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"nova-common\"."
msgstr ""
"Du kan ændre denne indstilling senere ved at køre »dpkg-reconfigure -plow "
"nova-common«."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates:8001
msgid "API to activate:"
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates:8001
msgid ""
"Openstack Nova supports different API services, each of them binding on a "
"different port. Select which one nova-api should support."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates:8001
msgid ""
"If it is a compute node that you are setting-up, then you only need to run "
"the metadata API server. If you run Cinder, then you don't need osapi_volume "
"(you cannot run osapi_volume and cinder-api on the same server: they bind on "
"the same port)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:9001
msgid "Value for my_ip:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:9001
msgid ""
"Enter the IP address that will be set in the my_ip directive of nova.conf."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:10001
msgid "Ip address of your rabbitmq host:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:10001
msgid ""
"Enter the IP address that will be set in the rabbitmq_host directive of nova."
"conf. If you are installing openstack-proxy-node, then the default to use "
"127.0.0.1 is probably fine. If you are installing openstack-compute-node, "
"then enter the IP address of your proxy-node host."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001
msgid "Address of the XenAPI dom0:"
msgstr "Adresse for XenAPI dom0:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001
msgid ""
"Nova Compute Xen needs to know the address of the server running XenAPI. You "
"can enter an IP address, or a fully qualified domain name if it resolves "
"correctly."
msgstr ""
"Nova Compute Xen skal kende adressen for serveren, der kører XenAPI. Du kan "
"indtaste en IP-adresse eller et fuldt kvalificeret domænenavn, hvis det "
"bliver slået korrekt op."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001
msgid ""
"This may be a server running Citrix XenServer, the CentOS Xen Cloud Platform "
"(XCP) appliance installed from an ISO image, or even the Kronos Project's "
"XCP (available in Debian and Ubuntu as the package xcp-xapi)."
msgstr ""
"Dette kan være en server der kører Citrix XenServer, CentOS Xen Cloud "
"Platform- apparatet (XCP) installeret fra et ISO-aftryk, eller endda "
"Kronosprojektets XCP (tilgængelig i Debian og Ubuntu som pakken xcp-xapi)."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001 ../nova-compute-xen.templates:3001
#: ../nova-compute-xen.templates:4001
msgid "This can later be edited in /etc/nova/nova-compute.conf."
msgstr "Dette kan senere redigeres i /etc/nova/nova-compute.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:3001
msgid "Username to connect to XenAPI:"
msgstr "Brugernavn til at forbinde til XenAPI:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:3001
msgid "Please enter the username used to connect to your XenAPI (XCP server)."
msgstr ""
"Indtast venligst brugernavnet brugt til at forbinde til din XenAPI XCP-"
"server)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:4001
msgid "Password to connect to XenAPI:"
msgstr "Adgangskode til at forbinde til XenAPI:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:4001
msgid "Please enter the password used to connect to your XenAPI (XCP server)."
msgstr ""
"Indtast venligst adgangskoden brugt til at forbinde til din XenAPI (XCP-"
"server)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates:1001
msgid "Register Nova in the keystone endpoint catalog?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates:1001
msgid ""
"Each Openstack services (each API) should be registered in order to be "
"accessible. This is done using \"keystone service-create\" and \"keystone "
"endpoint-create\". Select if you want to run these commands now."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates:1001
msgid ""
"Note that you will need to have an up and running keystone server on which "
"to connect using the Keystone auth token."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:2001
msgid "Keystone IP address:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:2001
msgid ""
"Enter the IP address of your keystone server, so that nova-api can contact "
"Keystone to do the Nova service and endpoint creation."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-api.templates:3001
msgid "Keystone Auth Token:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-api.templates:3001
msgid ""
"To configure its endpoint in Keystone, nova-api needs the Keystone auth "
"token."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:4001
msgid "Nova endpoint IP address:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:4001
msgid ""
"Enter the IP address that will be used to contact Nova (eg: the Nova "
"endpoint IP address)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:4001
msgid ""
"This IP address should be accessible from the clients that will use this "
"service, so if you are installing a public cloud, this should be a public IP "
"address."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:5001
msgid "Name of the region to register:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:5001
msgid ""
"Openstack can be used using availability zones, with each region "
"representing a location. Please enter the zone that you wish to use when "
"registering the endpoint."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid "Type of console daemon to start at boot time:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid ""
"Nova Console supports 3 types of consoles. One is specific to Xen, called "
"XVP (Xen VNC Proxy), and the other daemon supports KVM. While the SPICE "
"protocol is normally faster than VNC, it also requires support for web "
"sockets in your browser, and that is a feature only very modern browsers "
"have support for."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "This can later be edited in /etc/nova/nova-compute.conf."
msgid "This can later be edited in /etc/default/nova-consoleproxy."
msgstr "Dette kan senere redigeres i /etc/nova/nova-compute.conf."

Reply to: