[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ircd-hybrid 1:8.0.9.dfsg.1-3: Please update debconf PO translation for the package ircd-hybridHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
ircd-hybrid. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, July 09, 2013.

Thanks,

# Danish translation ircd-hybrid.
# Copyright (C) 2010 ircd-hybrid & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the ircd-hybrid package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ircd-hybrid\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ircd-hybrid@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-25 07:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-12 05:26+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid "Restart ircd-hybrid on each upgrade?"
msgstr "Genstart ircd-hybrid ved hver opgradering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You may choose whether or not you want to restart the ircd-hybrid daemon "
#| "every time you install a new version of this package."
msgid ""
"Please choose whether the ircd-hybrid daemon should be restarted every time "
"a new version of this package is installed."
msgstr ""
"Du kan vælge, hvorvidt du vil genstarte dæmonen ircd-hybrid, hver gang du "
"installerer en ny version af denne pakke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid ""
"Automatic restarts may be problematic if, for instance, the server is "
"running with manually loaded modules, which will need to be reloaded after "
"the restart."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you refuse, you have to restart ircd-hybrid yourself if you upgraded, "
#| "by typing `invoke-rc.d ircd-hybrid restart' whenever it suits you."
msgid ""
"If you reject this option, you will have to restart ircd-hybrid via "
"\"service ircd-hybrid restart\" when needed."
msgstr ""
"Hvis du nægter, skal du selv genstarte ircd-hybrid, hvis du opgraderer ved "
"at taste »invoke-rc.d ircd-hybrid restart«, når det passer dig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:3001
msgid "Upgrade ircd-hybrid to version without cryptlink support?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:3001
msgid ""
"The 8.x version of ircd-hybrid includes a change to the way secure server "
"links are implemented, which is not backwards-compatible with ircd-hybrid 7."
"x, from which you are upgrading."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:3001
msgid ""
"If you have any secure server links (cryptlinks) configured with this "
"server, you should plan to either upgrade all servers in lock-step, or "
"temporarily configure non-cryptlink server links, to ensure the continuity "
"of your IRC links."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:4001
msgid "Upgrade ircd-hybrid to version without compatible services?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:4001
msgid ""
"The 8.x version of ircd-hybrid includes a change to the way services are "
"supported, losing compatibility with hybserv."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:4001
msgid ""
"The recommended services daemon for Hybrid 8 is Anope, for which no package "
"is available yet, although one is planned."
msgstr ""

#~ msgid "All OpenSSL support is now disabled by default; continue?"
#~ msgstr "Al OpenSSl-understøttelse er nu deaktiveret som standard; fortsæt?"

#~ msgid ""
#~ "Due to licensing issues ircd-hybrid is no longer built by default with "
#~ "OpenSSL. This will be addressed in a future release, pending a rewrite of "
#~ "the SSL layer with GNUTLS."
#~ msgstr ""
#~ "På grund af licensforhold kompileres ircd-hybrid som standard ikke "
#~ "længere med OpenSSL. Dette vil blive adresseret i en fremtidig udgivelse, "
#~ "efter en omskrivning af SSL-laget med GNUTLS."

#~ msgid ""
#~ "If any of your existing server links take advantage of cryptlinks, refer "
#~ "to /usr/share/doc/ircd-hybrid/CRYPTLINKS.txt to find out how to build "
#~ "ircd-hybrid with SSL support (easily.)"
#~ msgstr ""
#~ "Hvis nogle af dine eksisterende serverhenvisninger bruger "
#~ "crypthenvisninger, så se i /usr/share/doc/ircd-hybrid/CRYPTLINKS.txt for "
#~ "at undersøge hvordan ircd-hybrid kompileres med SSL-understøttelse (nemt)."

#~ msgid ""
#~ "Sometimes, you do not want to do this. For instance, if you are doing the "
#~ "upgrade and loading IRCd modules at runtime. Failing to restart the "
#~ "daemon would probably lead you to problems."
#~ msgstr ""
#~ "Nogle gange er det ikke den bedste løsning. For eksempel, hvis du udfører "
#~ "opgraderingen og indlæser IRCd-moduler ved kørselstid. Manglende genstart "
#~ "af dæmonen vil formentlig give dig problemer."

Reply to: