[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nss-pam-ldapd 0.8.12-2: Please update debconf PO translation for the package nss-pam-ldapdHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
nss-pam-ldapd. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, June 24, 2013.

Thanks,

# Danish translation nss-pam-ldapd.
# Copyright (C) 2011 nss-pam-ldapd og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the nss-pam-ldapd package.
#
# Translators:
#
# Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-10 07:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-14 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "Adresse for LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is \"ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/\". Alternatively, \"ldaps://\" "
"or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Angiv URI'en (Uniform Resource Identifier) for den anvendte LDAP-server. "
"Formatet er »ldap://<værtsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/«. Alternativt "
"»ldaps://« eller også kan »ldapi://« bruges. Portnummeret er valgfrit."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"Når ldap- eller ldaps-skemaerne bruges, anbefales det, at bruge en IP-"
"adresse for at undgå fejl når domænenavnstjenester ikke er tilgængelige."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Multiple URIs can be specified by separating them with spaces."
msgid "Multiple URIs can be separated by spaces."
msgstr "Flere URI'er kan angives ved at adskille dem med mellemrum."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "Søgebase for LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Angiv det særlige navn på LDAP-søgebasen. Mange sider bruger komponenterne "
"fra deres domænenavne til dette formål. Eksempelvis ville domænet »eksempel."
"dk« bruge »dc=eksempel,dc=dk« som det særlige navn på søgebasen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "none"
msgstr "ingen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "simple"
msgstr "simpel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "SASL"
msgstr "SASL"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:4002
msgid "LDAP authentication to use:"
msgstr "LDAP-godkendelse at bruge:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:4002
msgid ""
"Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
"(if any):"
msgstr ""
"Vælg venligst hvilken godkendelsestype LDAP-databasen skal kræve (hvis "
"nogen):"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:4002
msgid ""
" * none: no authentication;\n"
" * simple: simple bind DN and password authentication;\n"
" * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
msgstr ""
" * ingen: ingen godkendelse;\n"
" * simpel: simpel bind DN og godkendelse af adgangskode;\n"
" * SASL: enhver Simple Authentication og Security Layer-mekanisme."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP-databasebruger:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
#| "database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgid ""
"Please enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
"database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr ""
"Indtast navnet for kontoen som vil blive brugt til at logge ind i LDAP-"
"databasen. Denne værdi bør angives som et DN (særligt navn - distinguished "
"name)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "Adgangskode for LDAP-bruger:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgid ""
"Please enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr ""
"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge ind på LDAP-databasen."

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "SASL mechanism to use:"
msgstr "SASL-mekanisme at bruge:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP "
#| "database:"
msgid ""
"Please choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the "
"LDAP database:"
msgstr ""
"Vælg den SASL-mekanisme som vil blive brugt til at godkende adgang til LDAP-"
"databasen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " * auto: auto-negotiation;\n"
#| " * LOGIN: deprecated in favor of PLAIN;\n"
#| " * PLAIN: simple cleartext password mechanism;\n"
#| " * NTLM: NT LAN Manager authentication mechanism;\n"
#| " * CRAM-MD5: challenge-response scheme based on HMAC-MD5;\n"
#| " * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatible challenge-response scheme;\n"
#| " * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
#| " * OTP: a One Time Password mechanism."
msgid ""
" * auto: auto-negotiation;\n"
" * LOGIN: deprecated in favor of PLAIN;\n"
" * PLAIN: simple cleartext password mechanism;\n"
" * NTLM: NT LAN Manager authentication mechanism;\n"
" * CRAM-MD5: challenge-response scheme based on HMAC-MD5;\n"
" * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatible challenge-response scheme;\n"
" * SCRAM: salted challenge-response mechanism;\n"
" * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
" * SKEY: S/KEY mechanism (obsoleted by OTP);\n"
" * OTP: One Time Password mechanism;\n"
" * EXTERNAL: authentication is implicit in the context."
msgstr ""
" * auto: automatisk forhandling;\n"
" * LOGIN: forældet i forhold til PLAIN;\n"
" * PLAIN: simpel klartekst adgangskodemekanisme;\n"
" * NTLM: NT LAN Manager-godkendelsesmekanisme;\n"
" * CRAM-MD5: udfordr-svar skema baseret på HMAC-MD5;\n"
" * DIGEST-MD5: HTTP Digest-kompatibel udfordr-svar skema;\n"
" * GSSAPI: brugt for Kerberos;\n"
" * OTP: en mekanisme hvor en adgangskode kun kan bruges en gang."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid "SASL realm:"
msgstr "SASL-område (realm):"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP "
#| "database."
msgid ""
"Please enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP "
"database."
msgstr ""
"Angiv SASL-området (realm) som vil blive brugt til at godkende for LDAP-"
"databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
msgstr "Området tilføjes godkendelses- og autorisationsidentiteter."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For GSSAPI this can be left blank to use information from the Kerberos "
#| "credential cache."
msgid ""
"For GSSAPI, this can be left blank to use information from the Kerberos "
"credentials cache."
msgstr ""
"For GSSAPI kan dette efterlades tomt for at bruge information fra "
"akkreditivmellemlageret for Kerberos."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid "SASL authentication identity:"
msgstr "SASL-godkendelsesidentitet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate "
#| "to the LDAP database."
msgid ""
"Please enter the SASL authentication identity that will be used to "
"authenticate to the LDAP database."
msgstr ""
"Angiv SASL-godkendelsesidentiteten som vil blive brugt til at godkende for "
"LDAP-databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid ""
"This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
msgstr ""
"Dette er logindet brugt i LOGIN-, PLAIN-, CRAM-MD5- OG DIGEST-MD5-"
"mekanismerne."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid "SASL proxy authorization identity:"
msgstr "SASL-proxygodkendelsesidentitet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate "
#| "to the LDAP database."
msgid ""
"Please enter the proxy authorization identity that will be used to "
"authenticate to the LDAP database."
msgstr ""
"Angiv proxygodkendelsesidentiteten som vil blive brugt til at godkende for "
"LDAP-databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid ""
"This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value "
"should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr ""
"Dette er objektet i hvis navn LDAP-forespørgslen foretages. Denne værdi bør "
"angives som et DN (særligt navn - distinguished name)."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
msgid "Cyrus SASL security properties:"
msgstr "Cyrus SASL-sikkerhedsegenskaber:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid "Cyrus SASL security properties:"
msgid "Please enter the Cyrus SASL security properties."
msgstr "Cyrus SASL-sikkerhedsegenskaber:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the Cyrus SASL security properties. Allowed values are described in "
#| "the ldap.conf(5) manual page in the SASL OPTIONS section."
msgid ""
"Allowed values are described in the ldap.conf(5) manual page in the SASL "
"OPTIONS section."
msgstr ""
"Indtast Cyrus SASL-sikkerhedsegenskaber. Tilladte værdier er beskrevet i "
"ldap.conf(5)-manualsiden i SASL OPTIONS-afsnittet."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
msgid "Kerberos credential cache file path:"
msgstr "Kerberos' filsti for akkreditivmellemlageret:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be used."
msgid ""
"Please enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be "
"used."
msgstr ""
"Indtast filnavnet for GSSAPI/Kerberos' akkreditivmellemlager som vil blive "
"brugt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Brug StartTLS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:13001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt forbindelsen til LDAP-serveren skal bruge StartTLS "
"til at kryptere forbindelsen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:14001
msgid "never"
msgstr "aldrig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:14001
msgid "allow"
msgstr "tillad"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:14001
msgid "try"
msgstr "forsøg"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:14001
msgid "demand"
msgstr "kræv"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:14002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Tjek servers SSL-certifikat:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:14002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
msgstr ""
"Når en krypteret forbindelse bruges, kan der blive spurgt efter et "
"servercertifikat, som tjekkes. Vælg venligst hvorvidt opslag skal "
"konfigureres til at kræve et certifikat, og hvorvidt certifikater skal "
"validitetstjekkes:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " * never: no certificate will be requested or checked;\n"
#| " * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
#| "     required or checked;\n"
#| " * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
#| "    certificate is provided it is ignored;\n"
#| " * demand: a certificate will be requested, required, and checked."
msgid ""
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided, it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked."
msgstr ""
" * aldrig: Der vil ikke blive spurgt efter eller tjekket for certifikater;\n"
" * tillad: Der vil blive spurgt efter et certifikat, men det er ikke krævet\n"
"      og tjekkes ikke;\n"
" * forsøg: Der vil blive spurgt efter et certifikat, som tjekkes, men hvis\n"
"      intet certifikat tilbydes ignoreres det;\n"
" * kræv: Der vil blive spurgt efter et certifikat, det er krævet og det\n"
"     tjekkes."

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:14002
msgid ""
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
"tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
msgstr ""
"Hvis certifikattjek er aktiveret skal mindst en af tilvalgene tls_cacertdir "
"eller tls_cacertfile være placeret i /etc/nslcd.conf."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Navnetjenester at konfigurere:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to "
#| "use the ldap datasource."
msgid ""
"For this package to work, you need to modify the /etc/nsswitch.conf file to "
"use the ldap datasource."
msgstr ""
"For at denne pakke fungerer, må du ændre din /etc/nsswitch.conf til at bruge "
"ldap-datakilden."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Du kan vælge de tjenester, som skal have LDAP-opslag aktiveret. De nye LDAP-"
"opslag vil blive tilføjet som den sidste datakilde. Sørg for at gennemgå "
"ændringerne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Fjern LDAP fra nsswitch.conf nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"De følgende tjenester er stadig konfigureret til at bruge LDAP til\n"
"opslag:\n"
" ${services}\n"
"men pakken libnss-ldapd er ved at blive afinstalleret."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"Du anbefales at fjerne punkterne, hvis du ikke længere har planer om at "
"bruge LDAP til navneopslag. For de fleste tjenester skulle det ikke give "
"problemer ikke at fjerne ldap fra nsswitch.conf, men opslag af værtsnavne "
"kan blive påvirket i mindre grad."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"Du kan redigere /etc/nsswitch.conf i hånden eller vælge at fjerne punkterne "
"automatisk nu. Sørg for at gennemse ændringer til /etc/nsswitch.conf hvis du "
"vælger at fjerne indlæggene nu."

#~ msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
#~ msgstr "Aktiver skyggeopslag igennem NSS?"

#~ msgid ""
#~ "To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to "
#~ "perform shadow password lookups. The shadow entries themselves may be "
#~ "empty - that is, there is no need for password hashes to be exposed. See "
#~ "http://bugs.debian.org/583492 for background."
#~ msgstr ""
#~ "For at tillade LDAP-brugere at logge ind kræver det, at NSS-modulet er "
#~ "aktiveret til at udføre opslag for skyggeadgangskoder. Skyggepunkterne i "
#~ "sig selv kan være tomme - det vil sige, at der ingen grund er til at vise "
#~ "hasher frem for adgangskoder. Se http://bugs.debian.org/583492 for "
#~ "baggrunden."

#~ msgid ""
#~ "Please choose whether /etc/nsswitch.conf should have the required entry "
#~ "added automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or "
#~ "whether it should be left for an administrator to edit manually."
#~ msgstr ""
#~ "Vælg venligst hvorvidt /etc/nsswitch.conf automatisk skal have tilføjet "
#~ "det krævede punkt (i dette tilfælde skal det fjernes efterfølgende) eller "
#~ "hvorvidt, det skal efterlades til en administrator for manuel redigering."

Reply to: