[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates sheepdogPackage: sheepdog
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish sheepdog translations.

joe@pc:~/over/debian/sheepdog$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 5 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation sheepdog.
# Copyright (C) 2012 sheepdog og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the sheepdog package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sheepdog\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sheepdog@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-19 08:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-03 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sheepdog.templates:2001
msgid "Automatically start the sheepdog service?"
msgstr "Start automatisk tjenesten sheepdog?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sheepdog.templates:2001
msgid ""
"Please choose whether the sheepdog service should start automatically when "
"the system is booted."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt tjenesten sheepdog skal starte automatisk når "
"systemet startes op."

#. Type: string
#. Description
#: ../sheepdog.templates:3001
msgid "Arguments for the sheepdog daemon:"
msgstr "Parametre for dæmonen sheepdog:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sheepdog.templates:3001
msgid ""
"Please choose the command line arguments that should be passed to the "
"sheepdog daemon. If no argument is given, the default behavior is to start "
"on port 7000, using the corosync driver."
msgstr ""
"Vælg venligst kommandolinjeparametrene, som skal sendes til dæmonen sheepdog. "
"Hvis ingen parametre angives er standarden at starte på port 7000, med driveren "
"corosync."

#. Type: string
#. Description
#: ../sheepdog.templates:3001
msgid ""
"Available options include:\n"
" -p, --port       specify the TCP port to listen to\n"
" -l, --loglevel     specify the level of logging detail\n"
" -d, --debug       include debug messages in the log\n"
" -D, --directio     use direct I/O when accessing the object store\n"
" -z, --zone       specify the zone ID\n"
" -c, --cluster      specify the cluster driver\n"
"More information can be found in the sheep(8) manual page."
msgstr ""
"Tilgængelige tilvalg inkluderer:\n"
" -p, --port       angiv TCP-porten der skal lyttes på\n"
" -l, --loglevel     angiv loggens detaljeniveau\n"
" -d, --debug       inkluder fejlsøgningsbeskeder i loggen\n"
" -D, --directio     brug direkte I/O når objektlageret tilgås\n"
" -z, --zone       angiv zone-id\n"
" -c, --cluster      angiv klyngedriveren\n"
"Yderligere information kan findes på manualsiden sheep(8)."


Reply to: