[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates pybitPackage: pybit
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish pybit translations.

joe@pc:~/over/debian/pybit$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 29 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation pybit.
# Copyright (C) 2012 pybit og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the pybit package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pybit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pybit@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-15 22:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-27 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:1001
msgid "PyBit client-ID string:"
msgstr "Klient-id-streng for PyBit:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:1001
msgid ""
"Please specify a unique string that can be used to identify this client "
"within the job list and queues."
msgstr ""
"Angiv venligst en unik streng som kan bruges til at identificere denne "
"klient indenfor joblisten og køer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pybit-client.templates:2001
msgid "Use LVM snapshots on this client?"
msgstr "Brug LVM-øjebliksbilleder på denne klient?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pybit-client.templates:2001
msgid ""
"If the sbuild configuration uses LVM snapshots, pybit-client can ensure that "
"your snapshot APT cache data is kept up-to-date whilst keeping the snapshot "
"clean."
msgstr ""
"Hvis sbuild-konfigurationen bruger LVM-øjebliksbilleder, så kan pybit-client "
"sikre, at dine mellemlagerdata for øjebliksbilledets APT bevares opdateret, "
"mens du beholder øjebliksbilledet rent."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:3001
msgid "Buildd location:"
msgstr "Placering for buildd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:3001
msgid ""
"Please specify a writeable directory where the version control handler and "
"the upload task can write files."
msgstr ""
"Angiv venligst en skrivbar mappe hvor versionskontrolprogrammet og "
"overførselsopgaven kan skrive filer."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:3001
msgid "If this is left blank, the default /home/buildd/pybit will be used."
msgstr ""
"Hvis denne efterlades blank, vil standarden /home/buildd/pybit blive anvendt."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:4001 ../pybit-web.templates:1001
msgid "Host machine running RabbitMQ:"
msgstr "Værtsmaskine der kører RabbitMQ:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:4001
msgid ""
"Please specify the server running RabbitMQ that this buildd client will "
"communicate with, receiving details of the jobs it needs to attempt to build."
msgstr ""
"Angiv venligst serveren der kører RabbitMQ, som denne buildd-klient skal "
"kommunikere med, og som modtager nødvendige detaljer om jobbene den forsøger "
"at bygge."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:5001
msgid "Destination for dput package uploads:"
msgstr "Destination for dput-pakkeoverførsler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:5001
msgid ""
"Please specify the machine that this client will use as upload host. This "
"destination will be stored in its dput configuration."
msgstr ""
"Angiv venligst maskinen som denne klient vil bruge som overførselsvært. "
"Denne destination vil blive gemt i dens dput-konfiguration."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-client.templates:5001
msgid "This entry must not be empty."
msgstr "Denne post må ikke være tom."

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-client.templates:6001
msgid "Client-ID string cannot be empty!"
msgstr "Klient-id-streng kan ikke være tom!"

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-client.templates:6001
msgid "This client will fail to start until it receives a unique client-ID."
msgstr "Denne klient vil fejle i at starte indtil den modtager en unik klient-id."

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-client.templates:7001 ../pybit-web.templates:4001
msgid "Missing RabbitMQ hostname!"
msgstr "Manglende RabbitMQ-værtsnavn!"

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-client.templates:7001
msgid ""
"This client will not receive any messages from the queue and will not build "
"any packages until a RabbitMQ host is specified."
msgstr ""
"Denne klient vil ikke modtage nogen beskeder fra køen og vil ikke bygge "
"nogen pakker før end at RabbitMQ-værten er angivet."

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-client.templates:7001
msgid "Please edit /etc/pybit/client/client.conf after configuration."
msgstr "Rediger venlisgt /etc/pybit/client/client.conf efter konfiguration."

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-client.templates:8001
msgid "Missing dput destination!"
msgstr "Manglende dput-destination!"

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-client.templates:8001
msgid ""
"pybit-client is not intended to upload to unspecified dput destinations like "
"ftp-master.debian.org and does not currently support GnuPG signed uploads."
msgstr ""
"pybit-client er ikke lavet til at overføre til uangivne dput-destinationer "
"såsom ftp-master.debian.org og understøtter aktuelt ikke GnuPG-underskrevne "
"overførsler."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:1001
msgid ""
"Please specify the server running RabbitMQ with which the web front-end and "
"the pyBit controller need to communicate, sending the details of the jobs to "
"be built."
msgstr ""
"Angiv venligst serveren, der kører RabbitMQ, som netbrugerfladen og "
"pyBit-controlleren skal bruge til at kommunikere med ved at sende detaljer "
"om jobbene, der skal bygges."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:2001
msgid "Fully qualified hostname for the web front-end:"
msgstr "Fuldt kvalificeret værtsnavn for netbrugerfladen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:2001
msgid ""
"Please specify the host running the web front-end (which will also be "
"running the pyBit controller)."
msgstr ""
"Angiv venligst værten der kører netbrugerfladen (som også vil køre "
"pyBit-controlleren)."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:2001
msgid ""
"You may choose to use a named Apache virtual host or accept the default if "
"all the pyBit clients also run on this one machine."
msgstr ""
"Du kan vælge at bruge en navngivet Apache-virtuel vært eller acceptere "
"standarden, hvis alle pyBit-klienterne også kører på denne ene maskine."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:2001
msgid ""
"The hostname is passed down to the build clients to allow them to post "
"failure messages back to the controller."
msgstr ""
"Værtsnavnet sendes videre til byggeklienterne så de kan sende fejlbeskeder "
"tilbage til controlleren."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:3001
msgid "Port for web front-end:"
msgstr "Port for netbrugerflade:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:3001
msgid ""
"Please specify the port that the web front-end should be available on. If it "
"is serving localhost, it is probably easiest to use port 8080."
msgstr ""
"Angiv venligst porten som netbrugerfladen skal være tilgængelig på. Hvis "
"den betjener localhost, er det sikkert nemmest at bruge port 8080."

#. Type: string
#. Description
#: ../pybit-web.templates:3001
msgid ""
"If the web front-end is running on a dedicated host or an Apache virtual "
"host, it may be preferable to use port 80."
msgstr ""
"Hvis netbrugerfladen kører på en dedikeret vært eller på en Apache-virtuel "
"vært, kan det være at fortrække at bruge port 80."

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-web.templates:4001
msgid ""
"If no RabbitMQ host is specified for the pyBit controller, the build clients "
"will not receive any messages on the queue or build any packages."
msgstr ""
"Hvis ingen RabbitMQ-vært er angivet for pyBit-controlleren, vil byggeklienterne "
"ikke modtage nogen beskeder på køen eller bygge nogen pakker."

#. Type: note
#. Description
#: ../pybit-web.templates:4001
msgid "Please edit /etc/pybit/web/web.conf after configuration."
msgstr "Rediger venligst /etc/pybit/web/web.conf efter konfiguration."


Reply to: