[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Debian] whats-new til gennemlæsning (65)--- Line 20 (whats-new.po) -----
-# Danish translation of whats-new for Debian 6
-# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
-# Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>, 2011
+# Danish translation of whats-new for Debian 7.
+# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>, 2011.
+# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
+#
+# konventioner:
 # release -> udgave
 # kernel flavour -> (undviget)
 # unbranded -> uden varemærketilknytning
 # package management -> pakkehåndtering
 # tasks -> opgavepakker
 # suspend/resume -> suspender/genoptag
 # native mode
 # authentication -> autentificering
 # library -> (program)-bibliotek
 # point release -> punktopdatering
 # removable -> ekstern
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes 6.0 whats-new.po\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-21 11:37-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-04 10:54+0100\n"
-"Last-Translator: Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>\n"
-"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-05 10:54+0100\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
+"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

--- Line 46 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><para>
 #: en/whats-new.dbk:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The <ulink url="" has more "
-#| "information about this topic."
 msgid ""
 "The <ulink url="" has more information "
 "about this topic."
 msgstr ""
-"Der er mere om dette emne på <ulink url="">+"Der er mere om dette emne på <ulink url=""> "ulink>."

--- Line 53 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:20
 msgid "Supported architectures"
-msgstr ""
+msgstr "Understøttede arkitekturer"

--- Line 58 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:22
 msgid "Debian 7.0 introduces two new architectures:"
-msgstr ""
+msgstr "Debian 7.0 introducerer to nye arkitekturer:"

--- Line 63 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:27
 msgid "s390x, 64-bit port for IBM System z machines intended to replace s390"
-msgstr ""
+msgstr "s390x, 64-bit port for IBM System z-maskiner som skal erstatte s390"

--- Line 68 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:32
 msgid "armhf, an alternative to armel for ARMv7 machines with hard-float"
-msgstr ""
+msgstr "armhf, et alternativ til armel for ARMv7-maskiner med hard-float"

--- Line 121 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:84
 msgid "ARMv7 (EABI hard-float ABI, 'armhf')"
-msgstr ""
+msgstr "ARMv7 (EABI hard-float ABI, »armhf«)"

--- Line 126 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:89
 msgid "IBM System z ('s390x')"
-msgstr ""
+msgstr "IBM System z (»s390x«)"

--- Line 141 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:95
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In addition to the officially supported architectures, &debian; squeeze "
-#| "introduces the GNU/kFreeBSD ports ('kfreebsd-amd64' and 'kfreebsd-i386') "
-#| "as a technology preview.  These ports are the first ones included in a "
-#| "Debian release which aren't based on the Linux kernel, but instead use "
-#| "the FreeBSD kernel with a GNU userland. Users of these versions however "
-#| "should be warned that the quality of these ports is still catching up "
-#| "with the outstanding high quality of our Linux ports, and that some "
-#| "advanced desktop features are not supported yet. However, the support of "
-#| "common server software is strong and extends the features of Linux-based "
-#| "Debian versions by the unique features known from the BSD world. This is "
-#| "the first time a Linux distribution has been extended to also allow use "
-#| "of a non-Linux kernel."
 msgid ""
 "In addition to the officially supported architectures, &debian; wheezy "
 "contains the GNU/kFreeBSD ports ('kfreebsd-amd64' and 'kfreebsd-i386')  "
 "introduced in &debian; squeeze, as a technology preview.  These ports are "
 "the first ones included in a Debian release which aren't based on the Linux "
 "kernel, but instead use the FreeBSD kernel with a GNU userland. Users of "
 "these versions however should be warned that the quality of these ports is "
 "still catching up with the outstanding high quality of our Linux ports, and "
 "that some advanced desktop features are not supported yet. However, the "
 "support of common server software is strong and extends the features of "
 "Linux-based Debian versions by the unique features known from the BSD world."
 msgstr ""
-"Ud over de officelt understøttede arkitekturer introducer &debian; squeeze "
-"GNU/kFreeBSD-porteringer ('kfreebsd-amd64' og 'kfreebsd-i386') som en "
-"forsmag på ny teknologi. Det er første gang at porteringer, der ikke har "
-"base i linux-kernen, er medtaget i en Debian-udgave. Porteringerne bruger i "
-"stedet en FreeBSD-kerne sammen med et GNU-brugermiljø. Brugere af disse "
-"versioner må advares om, at disse porteringer stadig er i gang med at nå op "
-"på den uovertrufne kvalitet i vores Linux-porteringer, og at visse "
-"avancerede skrivebordsfunktioner ikke understøttes endnu. Dog er "
-"understøttelsen af almindelige serverprogrammer stærk, så egenskaberne fra "
-"Linux-baserede Debian-versioner udvides med de unikke egenskaber, der kendes "
-"fra BSD-verdenen. Det er første gang, at en Linux-distribution er blevet "
-"udvidet til også at tillade brug af en kerne, der ikke er Linux."
+"Ud over de officelt understøttede arkitekturer indeholder &debian; wheezy "
+"GNU/kFreeBSD-porteringer (»kfreebsd-amd64« og »kfreebsd-i386«) som blev "
+"introduceret i &debian; squeeze som en forsmag på ny teknologi. Disse "
+"porteringer er de første, der er inkluderet i en Debianudgave, og som ikke "
+"er baseret på Linuxkernen, men i stedet bruger FreeBSD-kernen sammen med et "
+"GNU-brugermiljø. Brugere af disse versioner må advares om, at disse "
+"porteringer stadig er i gang med at nå op på den uovertrufne kvalitet i "
+"vores Linux-porteringer, og at visse avancerede skrivebordsfunktioner "
+"ikke understøttes endnu. Dog er understøttelsen af almindelige "
+"serverprogrammer stærk, så egenskaberne fra Linux-baserede Debian-versioner "
+"udvides med de unikke egenskaber, der kendes fra BSD-verdenen."

--- Line 181 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:119
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Support has also been added for Marvell's Orion platform.  Specifically, "
-#| "Debian GNU/Linux &release; supports the following devices based on the "
-#| "Orion platform: QNAP Turbo Station (<ulink url="">-#| "debian/orion/qnap/ts-109/\">TS-109</ulink>, <ulink url="">-#| "cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-209/\">TS-209</ulink>, <ulink url=""\"http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-409/\">TS-409</ulink>), "
-#| "<ulink url="" mv2120</"
-#| "ulink>, and <ulink url="">-#| "kuroboxpro/\">Buffalo Kurobox Pro</ulink>."
 msgid ""
 "Support has been added for Marvell's Kirkwood platform.  Specifically, "
 "Debian GNU/Linux &release; supports the following devices based on the "
 "Kirkwood platform: <ulink url=""> "sheevaplug/\">SheevaPlug and other plug computers</ulink>, QNAP Turbo NAS "
 "(<ulink url=""> "ulink>, <ulink url=""> "\">TS-21x</ulink>, <ulink url=""> "ts-41x/\">TS-41x</ulink>), and the <ulink url=""> "kirkwood/openrd/\">OpenRD platform</ulink>."
 msgstr ""
-"Der er også blevet tilføjet understøttelse af Marvells Orion-platform. "
+"Der er også blevet tilføjet understøttelse af Marvells Kirkwood-platform. "
 "Specifikt understøtter Debian GNU/Linux &release; de følgende enheder, der "
-"er baseret på Orion-platformen: QNAP Turbo Station (<ulink url="">-"cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-109/\">TS-109</ulink>, <ulink url="">-"www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-209/\">TS-209</ulink>, <ulink url=""\"http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-409/\">TS-409</ulink>), <ulink "
-"url="" mv2120</ulink>, og "
-"<ulink url="">-"\">Buffalo Kurobox Pro</ulink>."
+"er baseret på Kirkwood-platformen: <ulink url="">+"sheevaplug/\">SheevaPlug og andre plugcomputere</ulink>, QNAP Turbo NAS "
+"(<ulink url="">+"ulink>, <ulink url="">+"\">TS-21x</ulink>, <ulink url="">+"ts-41x/\">TS-41x</ulink>) og <ulink url="">+"kirkwood/openrd/\">OpenRD-platformen</ulink>."

--- Line 197 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:133
 msgid ""
 "Support has also been added for the Lanner EM7210 and compatible devices (e."
 "g. Intel SS4000-e).  These are NAS devices based on the IOP32x platform."
 msgstr ""
+"Der er også blevet tilføjet understøttelse for Lanner EM7210 og kompatible "
+"enheder (f.eks. Intel SS4000-e). Dette er NAS-enheder baseret på "
+"IOP32x-platformen."

--- Line 216 (whats-new.po) ----
+# skal det ikke være 32-bit
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:142
 msgid ""
 "&debian; wheezy will be the last release to support the 31-bit "
 "<literal>s390</literal> port. A new 64-bit port called <literal>s390x</"
 "literal> has been created featuring the same hardware support as "
 "<literal>s390</literal> in &debian; squeeze. Machines will need to be "
 "reinstalled with the new port; in-place migration is not possible."
 msgstr ""
+"&debian; wheezy vil være den sidste udgave, der understøtter 31-bit porten "
+"<literal>s390</literal>. En ny 64-bit port kaldt <literal>s390x</"
+"literal> er blevet oprettet, der har den samme udstyrsunderstøttelse som "
+"<literal>s390</literal> i &debian; squeeze. Maskiner skal geninstalleres "
+"med den nye port; direkte migrering er ikke mulig."

--- Line 264 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:176
-#, fuzzy
-#| msgid "With this release, &debian; updates from X.Org 7.3 to X.Org 7.5."
 msgid "With this release, &debian; updates from X.Org 7.5 to X.Org 7.7."
-msgstr "Med denne udgave skifter &debian; fra X.Org 7.3 til X.Org 7.5."
+msgstr "Med denne udgave skifter &debian; fra X.Org 7.5 til X.Org 7.7."

--- Line 281 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:179
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
-#| "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2, and "
-#| "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0.  Productivity "
-#| "applications have also been upgraded, including the office suites "
-#| "OpenOffice.org<indexterm><primary>OpenOffice.org</primary></indexterm> "
-#| "3.2.1 and KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></indexterm> 2.2.1 "
-#| "as well as GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> "
-#| "2.2.9, GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.8 "
-#| "and Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."
 msgid ""
 "&debian; again ships with several desktop applications and environments.  "
 "Among others it now includes the desktop environments "
 "GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.4, "
 "KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.8.4, "
 "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.8, and "
 "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0.  Productivity "
 "applications have also been upgraded, including the office suites "
 "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5.4 and "
 "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4.3 as well as "
 "GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.4.10, "
 "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.17 and "
 "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.9.2."
 msgstr ""
-"</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
-"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2 og "
-"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. "
-"Produktivitetsprogrammer er også blevet fornyet, blandt andet "
-"kontorprogramsamlingerne OpenOffice.org<indexterm><primary>OpenOffice.org</"
-"primary></indexterm> 3.2.1 og KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></"
-"indexterm> 2.2.1, samt GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></"
-"indexterm> 2.2.9, GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> "
-"1.10.8 og Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."
+"&debian; leveres igen med flere skrivebordsprogrammer og miljøer. "
+"Blandt andre inkluderer Debian nu skrivebordsmiljøerne "
+"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.4, "
+"KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.8.4, "
+"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.8, og "
+"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Andre "
+"programmer er også blevet opgraderet, inklusive kontorpakkerne "
+"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5.4 og "
+"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4.3 samt "
+"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.4.10, "
+"GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.17 og "
+"Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.9.2."

--- Line 308 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:195
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Updates of other desktop applications include the upgrade to "
-#| "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 2.30.3 and "
-#| "Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.7.3.  The "
-#| "Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> suite has also "
-#| "been updated: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> "
-#| "(version 3.5.13) is the unbranded "
-#| "<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
-#| "application> web browser and <systemitem role=\"package\">icedove</"
-#| "systemitem> (version 3.0.7) is the unbranded "
-#| "<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
-#| "indexterm></application> mail client."
 msgid ""
 "Updates of other desktop applications include the upgrade to "
 "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.4.3 and "
 "Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.10.6.  The "
 "Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> suite has also been "
 "updated: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> (version 10 "
 "ESR) is the unbranded <application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</"
 "primary></indexterm></application> web browser and <systemitem role=\"package"
 "\">icedove</systemitem> (version 10.0.4) is the unbranded "
 "<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
 "indexterm></application> mail client."
 msgstr ""
 "Af opdateringer af andre skrivebordsprogrammer kan nævnes opgraderingen til "
-"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 2.30.3 og "
-"Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.7.3. Mozilla-"
+"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.4.3 og "
+"Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.10.6. Mozilla-"
 "programsamlingen<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> er også "
-"blevet opdateret: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> "
-"(version 3.5.13) er webbrowseren "
-"<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
-"application> uden varemærketilknytning, og <systemitem role=\"package"
-"\">icedove</systemitem> (version 3.0.7) er e-mail-klienten "
-"<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
-"indexterm></application> uden varemærketilknytning."
+"blevet opdateret: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> (version 10 "
+"ESR) er webbrowseren <application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</"
+"primary></indexterm></application> uden varemærketilknytning og "
+"<systemitem role=\"package\">icedove</systemitem> (version 10.0.4) er "
+"e-post-klienten <application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird"
+"</primary></indexterm></application> uden varemærketilknytning."

--- Line 354 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:234
-#, fuzzy
-#| msgid "2.2.9"
 msgid "2.2.22"
-msgstr "2.2.9"
+msgstr "2.2.22"

--- Line 368 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:238
-#, fuzzy
-#| msgid "9.7.1"
 msgid "9.7.3"
-msgstr "9.7.1"
+msgstr "9.7.3"

--- Line 373 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:239
 msgid "9.8.1"
-msgstr ""
+msgstr "9.8.1"

--- Line 392 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:244
 msgid "0.68.2"
-msgstr ""
+msgstr "0.68.2"

--- Line 407 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:249
-#, fuzzy
-#| msgid "0.97.1"
 msgid "0.97.2"
-msgstr "0.97.1"
+msgstr "0.97.2"

--- Line 423 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:254
 msgid "4.80"
-msgstr ""
+msgstr "4.80"

--- Line 442 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:259
 msgid "4.7.1 on PCs, 4.6.3 elsewhere"
-msgstr ""
+msgstr "4.7.1 på pc'er, 4.6.3 andre steder"

--- Line 457 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:264
 msgid "2.8.0"
-msgstr ""
+msgstr "2.8.0"

--- Line 467 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:268
-#, fuzzy
-#| msgid "2.11.2"
 msgid "2.11.3"
-msgstr "2.11.2"
+msgstr "2.11.3"

--- Line 472 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:269
 msgid "2.13"
-msgstr ""
+msgstr "2.13"

--- Line 487 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:274
-#, fuzzy
-#| msgid "1.4.19"
 msgid "1.4.31"
-msgstr "1.4.19"
+msgstr "1.4.31"

--- Line 502 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:279
-#, fuzzy
-#| msgid "1.4.19"
 msgid "1.4.12"
-msgstr "1.4.19"
+msgstr "1.4.12"

--- Line 517 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:284
-#, fuzzy
-#| msgid "5.5.26"
 msgid "5.5.24"
-msgstr "5.5.26"
+msgstr "5.5.24"

--- Line 532 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:289
-#, fuzzy
-#| msgid "2.4.11"
 msgid "2.4.31"
-msgstr "2.4.11"
+msgstr "2.4.31"

--- Line 547 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:294
 msgid "6.0p1"
-msgstr ""
+msgstr "6.0p1"

--- Line 562 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:299
 msgid "5.4.4"
-msgstr ""
+msgstr "5.4.4"

--- Line 581 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:304
 msgid "2.9.3"
-msgstr ""
+msgstr "2.9.3"

--- Line 591 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:308
-#, fuzzy
-#| msgid "8.4.5"
 msgid "8.4.12"
-msgstr "8.4.5"
+msgstr "8.4.12"

--- Line 596 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:309
-#, fuzzy
-#| msgid "5.1.49"
 msgid "9.1.4"
-msgstr "5.1.49"
+msgstr "9.1.4"

--- Line 611 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:314
-#, fuzzy
-#| msgid "2.7.1"
 msgid "2.7.3"
-msgstr "2.7.1"
+msgstr "2.7.3"

--- Line 626 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:319
-#, fuzzy
-#| msgid "2.6.6"
 msgid "3.6.6"
-msgstr "2.6.6"
+msgstr "3.6.6"

--- Line 753 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:384
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "</footnote>.  This can be changed by adding the following line in "
-#| "<filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
 msgid ""
 "For &releasename; APT automatically installs recommended packages by "
 "default<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>.  This can be changed by "
 "adding the following line in <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
 msgstr ""
-"</footnote>. Dette kan ændres ved at føje følgende linje til <filename>/etc/"
-"apt/apt.conf</filename>:"
+"For &releasename; installerer APT automatisk anbefalede pakker som "
+"standard<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. Dette kan ændres ved "
+"at føje følgende linje til <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"

--- Line 773 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:399
 msgid "Multiarch"
-msgstr ""
+msgstr "Flerarkitektur"

--- Line 785 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:401
 msgid ""
 "New in &release; is <emphasis>multiarch</emphasis>. Multiarch lets you "
 "install packages from multiple architectures on the same machine. This is "
 "useful in various ways, but the most common is installing both 64 and 32-bit "
 "software on the same machine and having dependencies correctly resolved "
 "automatically. The &debian; wiki has <ulink url=""> "Multiarch/HOWTO\">an extensive manual</ulink> on how to make use of this "
 "functionality if you need it."
 msgstr ""
+"Nyt i &release; er <emphasis>flerarkitektur</emphasis>. Flerarkitektur "
+"lader dig installere pakker fra flere arkitekturer på den samme maskine. "
+"Dette er nyttigt på flere måder, men den mest gængse er installation af "
+"både 64- og 32-bit programmer på den samme maskine og samtidig få "
+"afhængigheder løst korrekt automatisk. Wikien for &debian; har "
+"<ulink url="" omfattende "
+"manual</ulink> om hvordan du bruger denne funktionalitet, hvis du har brug "
+"for den."

--- Line 802 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:411
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> package is now a "
 "transitional package which employs the new multiarch functionality.  If you "
 "have <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> installed, see the "
 "upgrade instructions in the amd64 release notes on special steps to take."
 msgstr ""
+"Pakken <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> er nu en "
+"overgangspakke som indeholder den nye funktionalitet for flere arkitekturer. "
+"Hvis du har <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> installeret, "
+"så se opgraderingsinstrukserne i amd64-udgivelsesbemærkningerne vedrørende "
+"de specielle trin, der skal udføres."

--- Line 844 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:432
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
-#| "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on their "
-#| "declared dependencies<footnote>"
 msgid ""
 "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
 "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on their "
 "declared dependencies<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>.  It has been "
 "possible after a sustained effort to adapt all the boot scripts of packages "
 "provided in the distribution as well as the boot system itself."
 msgstr ""
 "Denne funktion aktiveres ved at <systemitem role=\"package\">insserv</"
 "systemitem> fra sysv-rc bliver brugt til at bestemme rækkefølgen for init.d-"
-"scripts efter deres erklærede afhængigheder<footnote>"
+"scripts efter deres erklærede afhængigheder<placeholder type=\"footnote\" "
+"id=\"0\"/>. Det er blevet muligt efter en vedvarende indsats for at adoptere "
+"alle opstartsskripter for pakker leveret i distributionen samt selve "
+"opstartssystemet."

--- Line 959 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:489
 msgid "GNOME 3"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME 3"

--- Line 967 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:492
 msgid ""
 "GNOME has undergone a major interface rewrite in the upgrade to version 3.4. "
 "The traditional GNOME panel has been replaced by the <quote>shell</quote>, "
 "an innovative interface with major usability improvements."
 msgstr ""
+"GNOME har gennemgået en omfattende omskrivning af grænsefladen i opgraderingen "
+"til version 3.4. Det traditionelle GNOME-panel er blevet erstattet af "
+"<quote>skallen</quote>, en innovativ grænseflade med omfattende forbedringer "
+"til brugervenligheden."

--- Line 979 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:498
 msgid ""
 "Among other things, it features dynamic workspaces, an on-screen keyboard "
 "(Caribou), instant messaging built into the interface, and integration with "
 "the GNOME keyring and PolicyKit."
 msgstr ""
+"Blandt andet, har programmet nu dynamiske arbejdsrum, et tastatur på skærmen "
+"(Caribou), lynbeskeder indbygget i grænsefladen og integration med GNOME "
+"keyring og PolicyKit."

--- Line 992 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:503
 msgid ""
 "If you want to keep an interface closer to the GNOME 2.30 version in wheezy, "
 "you can select the <quote>GNOME Classic</quote> session at the login prompt. "
 "It will bring you an improved version of the traditional panel. You can "
 "still edit the panel to add more applets, by using the hidden alt+right "
 "click combination."
 msgstr ""
+"Hvis du ønsker en grænseflade tættere på GNOME-versionen 2.30 i wheezy, "
+"så kan du vælge sessionen <quote>GNOME Klassisk</quote> ved logind. "
+"Den vil give dig en forbedret version af det traditionelle panel. Du kan "
+"stadig redigere panelet for at tilføje flere panelprogrammer, ved at bruge "
+"den skjulte kombination alt+højre klik."

--- Line 1004 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:510
 msgid ""
 "If your hardware is not compatible with the GNOME shell's requirements, you "
 "will also be redirected to the <quote>classic</quote> interface."
 msgstr ""
+"Hvis dit maskinel ikke er kompatibelt med GNOME-skallens krav, vil du også "
+"blive videresendt til den <quote>klassiske</quote> grænseflade."

--- Line 1011 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:515
 msgid "New and removed applications"
-msgstr ""
+msgstr "Nye og fjernede programmer"

--- Line 1018 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:518
 msgid ""
 "Sushi is a new previewing application. Just press the space key on a file in "
 "the file manager, and enjoy."
 msgstr ""
+"Sushi er et nyt program til forhåndsvisning. Bare tryk på mellemrum på en "
+"fil i filhåndteringen og nyd resultatet."

--- Line 1029 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:522
 msgid ""
 "The Tracker indexation tool is now part of the GNOME desktop.  After your "
 "first login, it will index your desktop, and is now available as the default "
 "search tool. It is also the key to the new GNOME documents tool to manage "
 "your recently used documents."
 msgstr ""
+"Tracker-indekseringsværktøjet er nu en del af GNOME-skrivebordet. Efter "
+"dit første logind, vil det indeksere dit skrivebord, og er nu søgeværktøj "
+"som standard. Det er også nøglen til det nye GNOME-dokumentationsværktøj "
+"til at håndtere dine seneste anvendte dokumenter."

--- Line 1040 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:528
 msgid ""
 "Audio and mixing applications now require the PulseAudio sound daemon, which "
 "provides per-application mixing."
 msgstr ""
+"Lyd- og mikserprogrammer kræver nu PulseAudio-lyddæmonen, som tilbyder "
+"per program mikser."

--- Line 1049 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:532
 msgid ""
 "The help system has been entirely redesigned, with a new documentation "
 "format."
 msgstr ""
+"Hjælpesystemet er blevet designet fuldstændig om, med et nyt "
+"dokumentationsformat."

--- Line 1058 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:536
 msgid ""
 "GNOME boxes is a tool to handle your virtual machines, integrated to the "
 "shell and using QEMU/KVM."
 msgstr ""
+"GNOME boxes er et værktøj til at håndtere dine virtuelle maskiner, "
+"integreret med skallen og som bruger QEMU/KVM."

--- Line 1067 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:540
 msgid ""
 "Some other new applications: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME "
 "PackageKit, GNOME color manager, Rygel."
 msgstr ""
+"Nogle andre nye programmer: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME "
+"PackageKit, GNOME color manager, Rygel."

--- Line 1076 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:544
 msgid ""
 "Ekiga is no longer part of GNOME. Many of its features are now available in "
 "Empathy."
 msgstr ""
+"Ekiga er ikke længere en del af GNOME. Mange af dets funktioner er nu "
+"tilgængelige i Empathy."

--- Line 1083 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:549
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger"

--- Line 1092 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:551
 msgid ""
 "Most technologies underlying GNOME are still here: the D-Bus messaging "
 "system, the PolicyKit permissions manager, the GStreamer multimedia system, "
 "the gvfs virtual file system, the MIME system, the ConsoleKit, udisks and "
 "upower interfaces to hardware management: all are kept without major changes."
 msgstr ""
+"De fleste teknologier under GNOME er der stadig: D-Bus-beskedsystemet, "
+"PolicyKit-rettighedshåndteringen, GStreamer-multimediesystemet, det virtuelle "
+"filsystem gvfs, MIME-systemet, ConsoleKit, udisks- og upower-grænseflader "
+"til udstyrshåndtering: alle bevaret uden væsentlige ændringer."

--- Line 1107 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:558
 msgid ""
 "However, the underlying configuration system to GNOME has undergone a major "
 "evolution, from GConf to a new system named GSettings, which is much faster "
 "and more versatile. The settings can be browsed or edited using the "
 "(recommended) gsettings command-line tool, or the dconf-editor graphical "
 "tool.  The GConf system is still available for third-party applications that "
 "use it."
 msgstr ""
+"Det underliggende konfigurationssystem for GNOME har dog gennemgået en "
+"omfattende udvikling, fra GConf til et nyt system GSettings, som er meget "
+"hurtigere og mere fleksibelt. Indstillingerne kan gennemses eller redigeres "
+"med (anbefalede) kommandolinjeværktøjer for gsettings, eller det grafiske "
+"dconf-editor-værktøj. GConf-systemet er stadig tilgængeligt for "
+"tredjepartsprogrammer som bruger det."

--- Line 1120 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:566
 msgid ""
 "Most settings are migrated upon upgrade, but for technical and conceptual "
 "reasons, a selected number of settings are not:"
 msgstr ""
+"De fleste indstillinger migreres ved opgradering, men af tekniske og "
+"konceptmæssige årsager bliver et udvalgt antal ikke migreret:"

--- Line 1128 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:571
 msgid ""
 "default session and language (now managed by the accountsservice daemon);"
 msgstr ""
+"standardsession og sprog (håndteres nu af dæmonen accountservice);"

--- Line 1134 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:577
 msgid "desktop wallpaper;"
-msgstr ""
+msgstr "baggrundsbillede for skrivebordet;"

--- Line 1139 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:582
 msgid "default GTK+ theme (none of the previous themes exist anymore);"
-msgstr ""
+msgstr "forvalgt GTK+-tema (ingen af de tidligere temaer findes mere);"

--- Line 1144 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:587
 msgid "panel and applets configuration (applets now use relative positioning);"
 msgstr ""
+"konfiguration af panel og panelprogrammer (panelprogrammer bruger nu relativ "
+"positionering);"

--- Line 1153 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:593
 msgid ""
 "default browser and mailer (the settings are now part of the MIME system "
 "through <literal>x-scheme-handler/*</literal> types)."
 msgstr ""
+"standardbrowser og postprogram (indstillingerne er nu en del af MIME-systemet "
+"via <literal>x-scheme-handler/*</literal>-typer)."

--- Line 1160 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:601
 msgid "Display manager"
-msgstr ""
+msgstr "Skærmhåndtering"

--- Line 1171 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:603
 msgid ""
 "The GNOME display manager (<systemitem role=\"package\">gdm3</systemitem>)  "
 "has undergone a major evolution together with the desktop. The primary "
 "change is that settings for the login prompt have been migrated to GSettings "
 "as well.  The configuration file has changed to greeter.gsettings and "
 "settings are not preserved. This only affects interface settings; daemon "
 "settings are still at the same place."
 msgstr ""
+"GNOME-skærmhåndteringen (<systemitem role=\"package\">gdm3</systemitem>) "
+"har gennemgået en omfattende udvikling sammen med skrivebordet. Den primære "
+"ændring er at indstillinger for logindprompten også er blevet migreret til "
+"GSettings. Konfigurationsfilen er ændret til greeter.gsettings og indstillinger "
+"bevares ikke. Dette påvirker kun grænsefladeindstillinger; dæmonindstillinger "
+"er stadig på samme plads."

--- Line 1184 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:611
 msgid ""
 "The legacy GDM 2.20 package is no longer available; most of its former "
 "features are now available in GDM 3.x."
 msgstr ""
+"Den forældede GDM 2.20-pakke er ikke længere tilgængelig; de fleste af "
+"dets tidligere funktioner er nu tilgængelige i GDM 3.x."

 =============================================================================
 Number of messages: 65
 =============================================================================
--- Line 20 (whats-new.po) -----
-# Danish translation of whats-new for Debian 6
-# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
-# Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>, 2011
+# Danish translation of whats-new for Debian 7.
+# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>, 2011.
+# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
+#
+# konventioner:
 # release -> udgave
 # kernel flavour -> (undviget)
 # unbranded -> uden varemærketilknytning
 # package management -> pakkehåndtering
 # tasks -> opgavepakker
 # suspend/resume -> suspender/genoptag
 # native mode
 # authentication -> autentificering
 # library -> (program)-bibliotek 
 # point release -> punktopdatering
 # removable -> ekstern
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes 6.0 whats-new.po\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-21 11:37-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-04 10:54+0100\n"
-"Last-Translator: Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>\n"
-"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-05 10:54+0100\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
+"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

--- Line 46 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><para>
 #: en/whats-new.dbk:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The <ulink url=\"&url-wiki-newinsqueeze;\">Wiki</ulink> has more "
-#| "information about this topic."
 msgid ""
 "The <ulink url=\"&url-wiki-newinwheezy;\">Wiki</ulink> has more information "
 "about this topic."
 msgstr ""
-"Der er mere om dette emne på <ulink url=\"&url-wiki-newinsqueeze;\">wikien</"
+"Der er mere om dette emne på <ulink url=\"&url-wiki-newinwheezy;\">wikien</"
 "ulink>."

--- Line 53 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:20
 msgid "Supported architectures"
-msgstr ""
+msgstr "Understøttede arkitekturer"

--- Line 58 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:22
 msgid "Debian 7.0 introduces two new architectures:"
-msgstr ""
+msgstr "Debian 7.0 introducerer to nye arkitekturer:"

--- Line 63 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:27
 msgid "s390x, 64-bit port for IBM System z machines intended to replace s390"
-msgstr ""
+msgstr "s390x, 64-bit port for IBM System z-maskiner som skal erstatte s390"

--- Line 68 (whats-new.po) -----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:32
 msgid "armhf, an alternative to armel for ARMv7 machines with hard-float"
-msgstr ""
+msgstr "armhf, et alternativ til armel for ARMv7-maskiner med hard-float"

--- Line 121 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:84
 msgid "ARMv7 (EABI hard-float ABI, 'armhf')"
-msgstr ""
+msgstr "ARMv7 (EABI hard-float ABI, »armhf«)"

--- Line 126 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:89
 msgid "IBM System z ('s390x')"
-msgstr ""
+msgstr "IBM System z (»s390x«)"

--- Line 141 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:95
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In addition to the officially supported architectures, &debian; squeeze "
-#| "introduces the GNU/kFreeBSD ports ('kfreebsd-amd64' and 'kfreebsd-i386') "
-#| "as a technology preview. These ports are the first ones included in a "
-#| "Debian release which aren't based on the Linux kernel, but instead use "
-#| "the FreeBSD kernel with a GNU userland. Users of these versions however "
-#| "should be warned that the quality of these ports is still catching up "
-#| "with the outstanding high quality of our Linux ports, and that some "
-#| "advanced desktop features are not supported yet. However, the support of "
-#| "common server software is strong and extends the features of Linux-based "
-#| "Debian versions by the unique features known from the BSD world. This is "
-#| "the first time a Linux distribution has been extended to also allow use "
-#| "of a non-Linux kernel."
 msgid ""
 "In addition to the officially supported architectures, &debian; wheezy "
 "contains the GNU/kFreeBSD ports ('kfreebsd-amd64' and 'kfreebsd-i386') "
 "introduced in &debian; squeeze, as a technology preview. These ports are "
 "the first ones included in a Debian release which aren't based on the Linux "
 "kernel, but instead use the FreeBSD kernel with a GNU userland. Users of "
 "these versions however should be warned that the quality of these ports is "
 "still catching up with the outstanding high quality of our Linux ports, and "
 "that some advanced desktop features are not supported yet. However, the "
 "support of common server software is strong and extends the features of "
 "Linux-based Debian versions by the unique features known from the BSD world."
 msgstr ""
-"Ud over de officelt understøttede arkitekturer introducer &debian; squeeze "
-"GNU/kFreeBSD-porteringer ('kfreebsd-amd64' og 'kfreebsd-i386') som en "
-"forsmag på ny teknologi. Det er første gang at porteringer, der ikke har "
-"base i linux-kernen, er medtaget i en Debian-udgave. Porteringerne bruger i "
-"stedet en FreeBSD-kerne sammen med et GNU-brugermiljø. Brugere af disse "
-"versioner må advares om, at disse porteringer stadig er i gang med at nå op "
-"på den uovertrufne kvalitet i vores Linux-porteringer, og at visse "
-"avancerede skrivebordsfunktioner ikke understøttes endnu. Dog er "
-"understøttelsen af almindelige serverprogrammer stærk, så egenskaberne fra "
-"Linux-baserede Debian-versioner udvides med de unikke egenskaber, der kendes "
-"fra BSD-verdenen. Det er første gang, at en Linux-distribution er blevet "
-"udvidet til også at tillade brug af en kerne, der ikke er Linux."
+"Ud over de officelt understøttede arkitekturer indeholder &debian; wheezy "
+"GNU/kFreeBSD-porteringer (»kfreebsd-amd64« og »kfreebsd-i386«) som blev "
+"introduceret i &debian; squeeze som en forsmag på ny teknologi. Disse "
+"porteringer er de første, der er inkluderet i en Debianudgave, og som ikke "
+"er baseret på Linuxkernen, men i stedet bruger FreeBSD-kernen sammen med et "
+"GNU-brugermiljø. Brugere af disse versioner må advares om, at disse "
+"porteringer stadig er i gang med at nå op på den uovertrufne kvalitet i "
+"vores Linux-porteringer, og at visse avancerede skrivebordsfunktioner "
+"ikke understøttes endnu. Dog er understøttelsen af almindelige "
+"serverprogrammer stærk, så egenskaberne fra Linux-baserede Debian-versioner "
+"udvides med de unikke egenskaber, der kendes fra BSD-verdenen."

--- Line 181 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:119
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Support has also been added for Marvell's Orion platform. Specifically, "
-#| "Debian GNU/Linux &release; supports the following devices based on the "
-#| "Orion platform: QNAP Turbo Station (<ulink url=\"http://www.cyrius.com/";
-#| "debian/orion/qnap/ts-109/\">TS-109</ulink>, <ulink url=\"http://www.";
-#| "cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-209/\">TS-209</ulink>, <ulink url="
-#| "\"http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-409/\";>TS-409</ulink>), "
-#| "<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/orion/hp/mv2120/\";>HP mv2120</"
-#| "ulink>, and <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/orion/buffalo/";
-#| "kuroboxpro/\">Buffalo Kurobox Pro</ulink>."
 msgid ""
 "Support has been added for Marvell's Kirkwood platform. Specifically, "
 "Debian GNU/Linux &release; supports the following devices based on the "
 "Kirkwood platform: <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
 "sheevaplug/\">SheevaPlug and other plug computers</ulink>, QNAP Turbo NAS "
 "(<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-119/\";>TS-11x</"
 "ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-219/";
 "\">TS-21x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/";
 "ts-41x/\">TS-41x</ulink>), and the <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/";
 "kirkwood/openrd/\">OpenRD platform</ulink>."
 msgstr ""
-"Der er også blevet tilføjet understøttelse af Marvells Orion-platform. "
+"Der er også blevet tilføjet understøttelse af Marvells Kirkwood-platform. "
 "Specifikt understøtter Debian GNU/Linux &release; de følgende enheder, der "
-"er baseret på Orion-platformen: QNAP Turbo Station (<ulink url=\"http://www.";
-"cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-109/\">TS-109</ulink>, <ulink url=\"http://";
-"www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-209/\">TS-209</ulink>, <ulink url="
-"\"http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-409/\";>TS-409</ulink>), <ulink "
-"url=\"http://www.cyrius.com/debian/orion/hp/mv2120/\";>HP mv2120</ulink>, og "
-"<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/orion/buffalo/kuroboxpro/";
-"\">Buffalo Kurobox Pro</ulink>."
+"er baseret på Kirkwood-platformen: <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
+"sheevaplug/\">SheevaPlug og andre plugcomputere</ulink>, QNAP Turbo NAS "
+"(<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-119/\";>TS-11x</"
+"ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-219/";
+"\">TS-21x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/";
+"ts-41x/\">TS-41x</ulink>) og <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/";
+"kirkwood/openrd/\">OpenRD-platformen</ulink>."

--- Line 197 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:133
 msgid ""
 "Support has also been added for the Lanner EM7210 and compatible devices (e."
 "g. Intel SS4000-e). These are NAS devices based on the IOP32x platform."
 msgstr ""
+"Der er også blevet tilføjet understøttelse for Lanner EM7210 og kompatible "
+"enheder (f.eks. Intel SS4000-e). Dette er NAS-enheder baseret på "
+"IOP32x-platformen."

--- Line 216 (whats-new.po) ----
+# skal det ikke være 32-bit
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:142
 msgid ""
 "&debian; wheezy will be the last release to support the 31-bit "
 "<literal>s390</literal> port. A new 64-bit port called <literal>s390x</"
 "literal> has been created featuring the same hardware support as "
 "<literal>s390</literal> in &debian; squeeze. Machines will need to be "
 "reinstalled with the new port; in-place migration is not possible."
 msgstr ""
+"&debian; wheezy vil være den sidste udgave, der understøtter 31-bit porten "
+"<literal>s390</literal>. En ny 64-bit port kaldt <literal>s390x</"
+"literal> er blevet oprettet, der har den samme udstyrsunderstøttelse som "
+"<literal>s390</literal> i &debian; squeeze. Maskiner skal geninstalleres "
+"med den nye port; direkte migrering er ikke mulig."

--- Line 264 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:176
-#, fuzzy
-#| msgid "With this release, &debian; updates from X.Org 7.3 to X.Org 7.5."
 msgid "With this release, &debian; updates from X.Org 7.5 to X.Org 7.7."
-msgstr "Med denne udgave skifter &debian; fra X.Org 7.3 til X.Org 7.5."
+msgstr "Med denne udgave skifter &debian; fra X.Org 7.5 til X.Org 7.7."

--- Line 281 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:179
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
-#| "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2, and "
-#| "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Productivity "
-#| "applications have also been upgraded, including the office suites "
-#| "OpenOffice.org<indexterm><primary>OpenOffice.org</primary></indexterm> "
-#| "3.2.1 and KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></indexterm> 2.2.1 "
-#| "as well as GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> "
-#| "2.2.9, GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.8 "
-#| "and Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."
 msgid ""
 "&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
 "Among others it now includes the desktop environments "
 "GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.4, "
 "KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.8.4, "
 "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.8, and "
 "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Productivity "
 "applications have also been upgraded, including the office suites "
 "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5.4 and "
 "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4.3 as well as "
 "GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.4.10, "
 "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.17 and "
 "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.9.2."
 msgstr ""
-"</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
-"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2 og "
-"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. "
-"Produktivitetsprogrammer er også blevet fornyet, blandt andet "
-"kontorprogramsamlingerne OpenOffice.org<indexterm><primary>OpenOffice.org</"
-"primary></indexterm> 3.2.1 og KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></"
-"indexterm> 2.2.1, samt GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></"
-"indexterm> 2.2.9, GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> "
-"1.10.8 og Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."
+"&debian; leveres igen med flere skrivebordsprogrammer og miljøer. "
+"Blandt andre inkluderer Debian nu skrivebordsmiljøerne "
+"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.4, "
+"KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.8.4, "
+"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.8, og "
+"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Andre "
+"programmer er også blevet opgraderet, inklusive kontorpakkerne "
+"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5.4 og "
+"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4.3 samt "
+"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.4.10, "
+"GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.17 og "
+"Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.9.2."

--- Line 308 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:195
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Updates of other desktop applications include the upgrade to "
-#| "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 2.30.3 and "
-#| "Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.7.3. The "
-#| "Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> suite has also "
-#| "been updated: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> "
-#| "(version 3.5.13) is the unbranded "
-#| "<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
-#| "application> web browser and <systemitem role=\"package\">icedove</"
-#| "systemitem> (version 3.0.7) is the unbranded "
-#| "<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
-#| "indexterm></application> mail client."
 msgid ""
 "Updates of other desktop applications include the upgrade to "
 "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.4.3 and "
 "Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.10.6. The "
 "Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> suite has also been "
 "updated: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> (version 10 "
 "ESR) is the unbranded <application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</"
 "primary></indexterm></application> web browser and <systemitem role=\"package"
 "\">icedove</systemitem> (version 10.0.4) is the unbranded "
 "<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
 "indexterm></application> mail client."
 msgstr ""
 "Af opdateringer af andre skrivebordsprogrammer kan nævnes opgraderingen til "
-"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 2.30.3 og "
-"Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.7.3. Mozilla-"
+"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.4.3 og "
+"Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.10.6. Mozilla-"
 "programsamlingen<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> er også "
-"blevet opdateret: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> "
-"(version 3.5.13) er webbrowseren "
-"<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
-"application> uden varemærketilknytning, og <systemitem role=\"package"
-"\">icedove</systemitem> (version 3.0.7) er e-mail-klienten "
-"<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
-"indexterm></application> uden varemærketilknytning."
+"blevet opdateret: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> (version 10 "
+"ESR) er webbrowseren <application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</"
+"primary></indexterm></application> uden varemærketilknytning og "
+"<systemitem role=\"package\">icedove</systemitem> (version 10.0.4) er "
+"e-post-klienten <application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird"
+"</primary></indexterm></application> uden varemærketilknytning."

--- Line 354 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:234
-#, fuzzy
-#| msgid "2.2.9"
 msgid "2.2.22"
-msgstr "2.2.9"
+msgstr "2.2.22"

--- Line 368 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:238
-#, fuzzy
-#| msgid "9.7.1"
 msgid "9.7.3"
-msgstr "9.7.1"
+msgstr "9.7.3"

--- Line 373 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:239
 msgid "9.8.1"
-msgstr ""
+msgstr "9.8.1"

--- Line 392 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:244
 msgid "0.68.2"
-msgstr ""
+msgstr "0.68.2"

--- Line 407 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:249
-#, fuzzy
-#| msgid "0.97.1"
 msgid "0.97.2"
-msgstr "0.97.1"
+msgstr "0.97.2"

--- Line 423 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:254
 msgid "4.80"
-msgstr ""
+msgstr "4.80"

--- Line 442 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:259
 msgid "4.7.1 on PCs, 4.6.3 elsewhere"
-msgstr ""
+msgstr "4.7.1 på pc'er, 4.6.3 andre steder"

--- Line 457 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:264
 msgid "2.8.0"
-msgstr ""
+msgstr "2.8.0"

--- Line 467 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:268
-#, fuzzy
-#| msgid "2.11.2"
 msgid "2.11.3"
-msgstr "2.11.2"
+msgstr "2.11.3"

--- Line 472 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:269
 msgid "2.13"
-msgstr ""
+msgstr "2.13"

--- Line 487 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:274
-#, fuzzy
-#| msgid "1.4.19"
 msgid "1.4.31"
-msgstr "1.4.19"
+msgstr "1.4.31"

--- Line 502 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:279
-#, fuzzy
-#| msgid "1.4.19"
 msgid "1.4.12"
-msgstr "1.4.19"
+msgstr "1.4.12"

--- Line 517 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:284
-#, fuzzy
-#| msgid "5.5.26"
 msgid "5.5.24"
-msgstr "5.5.26"
+msgstr "5.5.24"

--- Line 532 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:289
-#, fuzzy
-#| msgid "2.4.11"
 msgid "2.4.31"
-msgstr "2.4.11"
+msgstr "2.4.31"

--- Line 547 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:294
 msgid "6.0p1"
-msgstr ""
+msgstr "6.0p1"

--- Line 562 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:299
 msgid "5.4.4"
-msgstr ""
+msgstr "5.4.4"

--- Line 581 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:304
 msgid "2.9.3"
-msgstr ""
+msgstr "2.9.3"

--- Line 591 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:308
-#, fuzzy
-#| msgid "8.4.5"
 msgid "8.4.12"
-msgstr "8.4.5"
+msgstr "8.4.12"

--- Line 596 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:309
-#, fuzzy
-#| msgid "5.1.49"
 msgid "9.1.4"
-msgstr "5.1.49"
+msgstr "9.1.4"

--- Line 611 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:314
-#, fuzzy
-#| msgid "2.7.1"
 msgid "2.7.3"
-msgstr "2.7.1"
+msgstr "2.7.3"

--- Line 626 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
 #: en/whats-new.dbk:319
-#, fuzzy
-#| msgid "2.6.6"
 msgid "3.6.6"
-msgstr "2.6.6"
+msgstr "3.6.6"

--- Line 753 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:384
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "</footnote>. This can be changed by adding the following line in "
-#| "<filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
 msgid ""
 "For &releasename; APT automatically installs recommended packages by "
 "default<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. This can be changed by "
 "adding the following line in <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
 msgstr ""
-"</footnote>. Dette kan ændres ved at føje følgende linje til <filename>/etc/"
-"apt/apt.conf</filename>:"
+"For &releasename; installerer APT automatisk anbefalede pakker som "
+"standard<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. Dette kan ændres ved "
+"at føje følgende linje til <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"

--- Line 773 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:399
 msgid "Multiarch"
-msgstr ""
+msgstr "Flerarkitektur"

--- Line 785 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:401
 msgid ""
 "New in &release; is <emphasis>multiarch</emphasis>. Multiarch lets you "
 "install packages from multiple architectures on the same machine. This is "
 "useful in various ways, but the most common is installing both 64 and 32-bit "
 "software on the same machine and having dependencies correctly resolved "
 "automatically. The &debian; wiki has <ulink url=\"http://wiki.debian.org/";
 "Multiarch/HOWTO\">an extensive manual</ulink> on how to make use of this "
 "functionality if you need it."
 msgstr ""
+"Nyt i &release; er <emphasis>flerarkitektur</emphasis>. Flerarkitektur "
+"lader dig installere pakker fra flere arkitekturer på den samme maskine. "
+"Dette er nyttigt på flere måder, men den mest gængse er installation af "
+"både 64- og 32-bit programmer på den samme maskine og samtidig få "
+"afhængigheder løst korrekt automatisk. Wikien for &debian; har "
+"<ulink url=\"http://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO\";>en omfattende "
+"manual</ulink> om hvordan du bruger denne funktionalitet, hvis du har brug "
+"for den."

--- Line 802 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:411
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> package is now a "
 "transitional package which employs the new multiarch functionality. If you "
 "have <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> installed, see the "
 "upgrade instructions in the amd64 release notes on special steps to take."
 msgstr ""
+"Pakken <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> er nu en "
+"overgangspakke som indeholder den nye funktionalitet for flere arkitekturer. "
+"Hvis du har <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> installeret, "
+"så se opgraderingsinstrukserne i amd64-udgivelsesbemærkningerne vedrørende "
+"de specielle trin, der skal udføres."

--- Line 844 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:432
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
-#| "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on their "
-#| "declared dependencies<footnote>"
 msgid ""
 "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
 "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on their "
 "declared dependencies<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. It has been "
 "possible after a sustained effort to adapt all the boot scripts of packages "
 "provided in the distribution as well as the boot system itself."
 msgstr ""
 "Denne funktion aktiveres ved at <systemitem role=\"package\">insserv</"
 "systemitem> fra sysv-rc bliver brugt til at bestemme rækkefølgen for init.d-"
-"scripts efter deres erklærede afhængigheder<footnote>"
+"scripts efter deres erklærede afhængigheder<placeholder type=\"footnote\" "
+"id=\"0\"/>. Det er blevet muligt efter en vedvarende indsats for at adoptere "
+"alle opstartsskripter for pakker leveret i distributionen samt selve "
+"opstartssystemet."

--- Line 959 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:489
 msgid "GNOME 3"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME 3"

--- Line 967 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:492
 msgid ""
 "GNOME has undergone a major interface rewrite in the upgrade to version 3.4. "
 "The traditional GNOME panel has been replaced by the <quote>shell</quote>, "
 "an innovative interface with major usability improvements."
 msgstr ""
+"GNOME har gennemgået en omfattende omskrivning af grænsefladen i opgraderingen "
+"til version 3.4. Det traditionelle GNOME-panel er blevet erstattet af "
+"<quote>skallen</quote>, en innovativ grænseflade med omfattende forbedringer "
+"til brugervenligheden."

--- Line 979 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:498
 msgid ""
 "Among other things, it features dynamic workspaces, an on-screen keyboard "
 "(Caribou), instant messaging built into the interface, and integration with "
 "the GNOME keyring and PolicyKit."
 msgstr ""
+"Blandt andet, har programmet nu dynamiske arbejdsrum, et tastatur på skærmen "
+"(Caribou), lynbeskeder indbygget i grænsefladen og integration med GNOME "
+"keyring og PolicyKit."

--- Line 992 (whats-new.po) ----
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:503
 msgid ""
 "If you want to keep an interface closer to the GNOME 2.30 version in wheezy, "
 "you can select the <quote>GNOME Classic</quote> session at the login prompt. "
 "It will bring you an improved version of the traditional panel. You can "
 "still edit the panel to add more applets, by using the hidden alt+right "
 "click combination."
 msgstr ""
+"Hvis du ønsker en grænseflade tættere på GNOME-versionen 2.30 i wheezy, "
+"så kan du vælge sessionen <quote>GNOME Klassisk</quote> ved logind. "
+"Den vil give dig en forbedret version af det traditionelle panel. Du kan "
+"stadig redigere panelet for at tilføje flere panelprogrammer, ved at bruge "
+"den skjulte kombination alt+højre klik."

--- Line 1004 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:510
 msgid ""
 "If your hardware is not compatible with the GNOME shell's requirements, you "
 "will also be redirected to the <quote>classic</quote> interface."
 msgstr ""
+"Hvis dit maskinel ikke er kompatibelt med GNOME-skallens krav, vil du også "
+"blive videresendt til den <quote>klassiske</quote> grænseflade."

--- Line 1011 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:515
 msgid "New and removed applications"
-msgstr ""
+msgstr "Nye og fjernede programmer"

--- Line 1018 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:518
 msgid ""
 "Sushi is a new previewing application. Just press the space key on a file in "
 "the file manager, and enjoy."
 msgstr ""
+"Sushi er et nyt program til forhåndsvisning. Bare tryk på mellemrum på en "
+"fil i filhåndteringen og nyd resultatet."

--- Line 1029 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:522
 msgid ""
 "The Tracker indexation tool is now part of the GNOME desktop. After your "
 "first login, it will index your desktop, and is now available as the default "
 "search tool. It is also the key to the new GNOME documents tool to manage "
 "your recently used documents."
 msgstr ""
+"Tracker-indekseringsværktøjet er nu en del af GNOME-skrivebordet. Efter "
+"dit første logind, vil det indeksere dit skrivebord, og er nu søgeværktøj "
+"som standard. Det er også nøglen til det nye GNOME-dokumentationsværktøj "
+"til at håndtere dine seneste anvendte dokumenter."

--- Line 1040 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:528
 msgid ""
 "Audio and mixing applications now require the PulseAudio sound daemon, which "
 "provides per-application mixing."
 msgstr ""
+"Lyd- og mikserprogrammer kræver nu PulseAudio-lyddæmonen, som tilbyder "
+"per program mikser."

--- Line 1049 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:532
 msgid ""
 "The help system has been entirely redesigned, with a new documentation "
 "format."
 msgstr ""
+"Hjælpesystemet er blevet designet fuldstændig om, med et nyt "
+"dokumentationsformat."

--- Line 1058 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:536
 msgid ""
 "GNOME boxes is a tool to handle your virtual machines, integrated to the "
 "shell and using QEMU/KVM."
 msgstr ""
+"GNOME boxes er et værktøj til at håndtere dine virtuelle maskiner, "
+"integreret med skallen og som bruger QEMU/KVM."

--- Line 1067 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:540
 msgid ""
 "Some other new applications: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME "
 "PackageKit, GNOME color manager, Rygel."
 msgstr ""
+"Nogle andre nye programmer: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME "
+"PackageKit, GNOME color manager, Rygel."

--- Line 1076 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:544
 msgid ""
 "Ekiga is no longer part of GNOME. Many of its features are now available in "
 "Empathy."
 msgstr ""
+"Ekiga er ikke længere en del af GNOME. Mange af dets funktioner er nu "
+"tilgængelige i Empathy."

--- Line 1083 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:549
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger"

--- Line 1092 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:551
 msgid ""
 "Most technologies underlying GNOME are still here: the D-Bus messaging "
 "system, the PolicyKit permissions manager, the GStreamer multimedia system, "
 "the gvfs virtual file system, the MIME system, the ConsoleKit, udisks and "
 "upower interfaces to hardware management: all are kept without major changes."
 msgstr ""
+"De fleste teknologier under GNOME er der stadig: D-Bus-beskedsystemet, "
+"PolicyKit-rettighedshåndteringen, GStreamer-multimediesystemet, det virtuelle "
+"filsystem gvfs, MIME-systemet, ConsoleKit, udisks- og upower-grænseflader "
+"til udstyrshåndtering: alle bevaret uden væsentlige ændringer."

--- Line 1107 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:558
 msgid ""
 "However, the underlying configuration system to GNOME has undergone a major "
 "evolution, from GConf to a new system named GSettings, which is much faster "
 "and more versatile. The settings can be browsed or edited using the "
 "(recommended) gsettings command-line tool, or the dconf-editor graphical "
 "tool. The GConf system is still available for third-party applications that "
 "use it."
 msgstr ""
+"Det underliggende konfigurationssystem for GNOME har dog gennemgået en "
+"omfattende udvikling, fra GConf til et nyt system GSettings, som er meget "
+"hurtigere og mere fleksibelt. Indstillingerne kan gennemses eller redigeres "
+"med (anbefalede) kommandolinjeværktøjer for gsettings, eller det grafiske "
+"dconf-editor-værktøj. GConf-systemet er stadig tilgængeligt for "
+"tredjepartsprogrammer som bruger det."

--- Line 1120 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:566
 msgid ""
 "Most settings are migrated upon upgrade, but for technical and conceptual "
 "reasons, a selected number of settings are not:"
 msgstr ""
+"De fleste indstillinger migreres ved opgradering, men af tekniske og "
+"konceptmæssige årsager bliver et udvalgt antal ikke migreret:"

--- Line 1128 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:571
 msgid ""
 "default session and language (now managed by the accountsservice daemon);"
 msgstr ""
+"standardsession og sprog (håndteres nu af dæmonen accountservice);"

--- Line 1134 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:577
 msgid "desktop wallpaper;"
-msgstr ""
+msgstr "baggrundsbillede for skrivebordet;"

--- Line 1139 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:582
 msgid "default GTK+ theme (none of the previous themes exist anymore);"
-msgstr ""
+msgstr "forvalgt GTK+-tema (ingen af de tidligere temaer findes mere);"

--- Line 1144 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:587
 msgid "panel and applets configuration (applets now use relative positioning);"
 msgstr ""
+"konfiguration af panel og panelprogrammer (panelprogrammer bruger nu relativ "
+"positionering);"

--- Line 1153 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:593
 msgid ""
 "default browser and mailer (the settings are now part of the MIME system "
 "through <literal>x-scheme-handler/*</literal> types)."
 msgstr ""
+"standardbrowser og postprogram (indstillingerne er nu en del af MIME-systemet "
+"via <literal>x-scheme-handler/*</literal>-typer)."

--- Line 1160 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:601
 msgid "Display manager"
-msgstr ""
+msgstr "Skærmhåndtering"

--- Line 1171 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:603
 msgid ""
 "The GNOME display manager (<systemitem role=\"package\">gdm3</systemitem>) "
 "has undergone a major evolution together with the desktop. The primary "
 "change is that settings for the login prompt have been migrated to GSettings "
 "as well. The configuration file has changed to greeter.gsettings and "
 "settings are not preserved. This only affects interface settings; daemon "
 "settings are still at the same place."
 msgstr ""
+"GNOME-skærmhåndteringen (<systemitem role=\"package\">gdm3</systemitem>) "
+"har gennemgået en omfattende udvikling sammen med skrivebordet. Den primære "
+"ændring er at indstillinger for logindprompten også er blevet migreret til "
+"GSettings. Konfigurationsfilen er ændret til greeter.gsettings og indstillinger "
+"bevares ikke. Dette påvirker kun grænsefladeindstillinger; dæmonindstillinger "
+"er stadig på samme plads."

--- Line 1184 (whats-new.po) ---
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:611
 msgid ""
 "The legacy GDM 2.20 package is no longer available; most of its former "
 "features are now available in GDM 3.x."
 msgstr ""
+"Den forældede GDM 2.20-pakke er ikke længere tilgængelig; de fleste af "
+"dets tidligere funktioner er nu tilgængelige i GDM 3.x."

 =============================================================================
 Number of messages: 65
 =============================================================================

Reply to: