[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uptimed 1:0.3.17-4: Please update debconf PO translation for the package uptimedHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
uptimed. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, June 10, 2012.

Thanks,

# translation of uptimed_1:0.3.1-1-da.po to Danish
# translation of uptimed_1:0.3.1-1_templates.po to Danish
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uptimed_1:0.3.1-1-da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uptimed@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-01 19:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 19:48+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "pre"
msgstr "pre"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "list"
msgstr "liste"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "table"
msgstr "tabel"

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid "Which format should uprecords.cgi use?"
msgid "Format used by uprecords.cgi:"
msgstr "Hvilket format skal uprecords.cgi benytte?"

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
msgid ""
"Three different layouts are available for use by the uprecords CGI script. "
"Which method you use is a matter of personal preference."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " - pre: Encloses everything in <pre>...</pre>\n"
#| " - list: Makes a list, using <ol>...</ol>\n"
#| " - table: Creates an HTML table."
msgid ""
" * pre: Encloses everything in <pre>...</pre>\n"
" * list: Makes a list, using <ol>...</ol>\n"
" * table: Creates an HTML table."
msgstr ""
" - pre: Omslut alt af <pre>...</pre>\n"
" - liste: Laver en liste med <ol>...</ol>\n"
" - tabel: Opretter en HTML-tabel.."

#. Type: string
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "How many records should uprecords.cgi show?"
msgid "Number of records shown by uprecords.cgi:"
msgstr "Hvor mange rekorder skal uprecords.cgi vise?"

#. Type: string
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:3001
msgid ""
"While uptimed may keep a large number of uptime records, not all of them are "
"interesting to the outside world. Thus, you can limit the number of records "
"that will be shown here."
msgstr ""
"Selvom uptimed kan huske et stort antal oppetidsrekorder, er det ikke "
"allesammen, der vil være interessante for omverdenen. Du kan derfor begrænse "
"antallet af linjer, der bliver vist her."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "uprecords.cgi has been installed into the webtree"
msgid "uprecords.cgi has been installed into the web tree"
msgstr "uprecords.cgi er blevet installeret i web-mappen"

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You have installed the uprecords-cgi package. That means that a new CGI "
#| "script has been installed, which is now visible to the outside world as "
#| "http://${hostname}/cgi-bin/uprecords.cgi (if you didn't modify your "
#| "webserver configuration to have CGI scripts in a different place)."
msgid ""
"You have installed the uprecords-cgi package. That means that a new CGI "
"script has been installed, which is now visible to the outside world as "
"http://${hostname}/cgi-bin/uprecords.cgi (if you didn't modify your web "
"server configuration to have CGI scripts in a different place)."
msgstr ""
"Du har installeret pakken uprecords-cgi. Det betyder at der er blevet "
"installeret et CGI-skript, som nu kan ses af omverdenen som http://";
"${hostname}/cgi-bin/uprecords.cgi (hvis du ikke har ændret opsætningen af "
"din webserver, så CGI-skripter placeres et andet sted)."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In the default webserver configuration, CGI scripts are accessible from "
#| "anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
#| "restrictions (but who doesn't want to show off with his/her uptimes?)."
msgid ""
"In the default web server configuration, CGI scripts are accessible from "
"anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
"restrictions... but why wouldn't you want to show off your uptimes?"
msgstr ""
"I standardopsætningen af webserveren, kan CGI-skripter tilgås fra alle i "
"hele verden. Hvis du ikke ønsker dette, skal du sætte nogle "
"adgangsrestriktioner op (men hvem ønsker ikke at blære sig med sin oppetid?)."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You may also want to modify the HTML header and footer files in /etc/"
#| "uprecords-cgi or tell your webmaster to do so (remember to give him the "
#| "necessary permissions then)."
msgid ""
"You may also want to modify the HTML header and footer files in /etc/"
"uprecords-cgi (or have your webmaster do so)."
msgstr ""
"Du kan også vælge at ændre HTML-top- og bundteksten i /etc/uprecords-cgi "
"eller bede din webbestyrer om at gøre dette (husk at give ham de nødvendige "
"adgangsrettigheder)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "How many seconds should pass between database updates?"
msgid "Delay between database updates (seconds):"
msgstr "Hvor mange sekunder skal der gå mellem opdatering af databasen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Uptimed will update its database every n seconds so that the uptime "
#| "doesn't get lost in case of a system crash. You can set how frequently "
#| "this will happen (use higher values if you want to avoid disk activity, "
#| "for example on a laptop). 60 seconds should be a reasonable default."
msgid ""
"Uptimed will update its database regularly so that the uptime doesn't get "
"lost in case of a system crash. You can set how frequently this will happen "
"(use higher values if you want to avoid disk activity, for instance on a "
"laptop)."
msgstr ""
"Uptimed vil opdatere sin database hvert n'de sekund, så oppetiden ikke tabes "
"i tilfælde af et systemnedbrud. Du kan angive hvor ofte dette skal ske "
"(benyt højere værdier, hvis du vil hindre diskaktivitet, f.eks. på en "
"bærbar). 60 sekunder er en fornuftig standardværdi."

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "How many records should be kept?"
msgid "Number of records that should be kept:"
msgstr "Hvor mange rekorder skal huskes?"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "On systems that reboot frequently (such as desktop PCs), you will get a "
#| "fairly large list of uptime records pretty soon. To avoid this, uptimed "
#| "will only keep the n highest uptimes. You may want to limit this to a "
#| "lower value if you want to get emails each time a record is broken or "
#| "reboot your machine often. 10 is a nice value."
msgid ""
"On systems that reboot frequently, you will get a fairly large list of "
"uptime records pretty soon. To avoid this, uptimed will only keep the n "
"highest uptimes. You may want to limit this to a lower value if you want to "
"get emails each time a record is broken or if you reboot your machine often."
msgstr ""
"På systemer, der genstarter ofte (såsom skrivebords-PC'er), får du hurtigt "
"samlet en ret lang liste med oppetids-rekorder. For at undgå dette, vil "
"uptimed kun bevare de n længste oppetider. Du kan ønske at begrænse det til "
"et lavere antal, hvis du ønsker at få tilsendt breve hver gang en rekord "
"bliver brudt eller du genstarter din maskine ofte. 10 er en god værdi."

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Record"
msgstr "Rekord"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Milestone"
msgstr "Milepæl"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Both"
msgstr "Begge"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
#, fuzzy
#| msgid "Send mails if a milestone or record is reached?"
msgid "Send mails if a milestone or record is reached:"
msgstr "Send breve hvis en milepæl eller rekord bliver nået?"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Uptimed can be configured to send a mail each time a record is broken or "
#| "a \"milestone\" is reached. You can choose whether you"
msgid ""
"Uptimed can be configured to send a mail each time a record is broken or a "
"\"milestone\" is reached. You can choose whether you:"
msgstr ""
"Uptimed kan sættes op så den sender et brev hver gang en rekord bliver brudt "
"eller en \"milepæl\" nås. Du kan vælge om du"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " - never want to receive these mails\n"
#| " - want to be notified only when a record is broken\n"
#| " - would like to know about milestones\n"
#| " - are interested in both"
msgid ""
" * never want to receive these mails;\n"
" * want to be notified only when a record is broken;\n"
" * would like to know about milestones;\n"
" * are interested in both."
msgstr ""
" - aldrig vil modtage disse breve\n"
" - kun vil have besked når en rekord brydes\n"
" - vil have besked om milepæle\n"
" - er interesseret i begge dele"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:5001
msgid "Uptimed email recipient:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:5001
msgid ""
"Since you have chosen to be sent emails, you should specify where to send "
"these mails."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../uptimed.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Milestone configuration should be done manually"
msgid "Milestone configuration must be done manually"
msgstr "Opsætning af milepæle skal foretages manuelt"

#. Type: note
#. Description
#: ../uptimed.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "While all other configuration options can be set here, the milestones "
#| "must be configured manually in /etc/uptimed.conf. Since you have chosen "
#| "to receive emails for milestones you may probably want to edit that file."
msgid ""
"The milestones must be configured manually in /etc/uptimed.conf. Since you "
"have chosen to receive emails for milestones you probably want to modify "
"that file."
msgstr ""
"Selvom al anden opsætning kan ske her, er opsætningen af milepæle nødt til "
"at blive foretaget manuelt i /etc/uptimed.conf. Da du har valgt at modtage "
"breve for milepæle, bør du redigere denne fil."

#~ msgid ""
#~ "The uprecords CGI script has different ways of doing a proper display "
#~ "layout. Which method you want to use depends mainly on your personal "
#~ "preference. Available options are:"
#~ msgstr ""
#~ "CGI-skriptet uprecords har flere måder at udføre visningen på. Det "
#~ "afhænger hovedsageligt af din personlige smat, hvilken af dem, du skal "
#~ "bruge. Du har følgende muligheder:"

#~ msgid ""
#~ "Since you have chosen to be sent emails, you should specify where to send "
#~ "these mails. The default \"root@localhost\" makes sort of sense, but if "
#~ "you are one of many sysadmins and you are unsure whether the other admins "
#~ "want to get these mails, you should probably set this to your real "
#~ "address."
#~ msgstr ""
#~ "Da du har valgt at få tilsendt breve, skal du angive hvortil disse skal "
#~ "sendes. Som udgangspunkt giver det mening at bruge \"root@localhost\", "
#~ "men hvis du er en ud af mange systemadministratorer og ikke er sikker på "
#~ "at de andre vil have disse breve, bør du nok angive din rigtige e-"
#~ "postadresse."

#~ msgid "Where should uptimed send its mails to?"
#~ msgstr "Hvortil skal uptimed sende sine breve?"

#~ msgid "Never, Record, Milestone, Both"
#~ msgstr "Aldrig, Rekord, Milepæl, Begge"

#~ msgid "pre, list, table"
#~ msgstr "pre, liste, tabel"

Reply to: