[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pppconfig 2.3.18+nmu3: Please update the PO translation for the package pppconfigHi,

You are noted as the last translator of the translation for
pppconfig. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against pppconfig.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 12 May 2012 22:04:41 -0400.

Thanks in advance,

# Danish translation of pppconfig
# This file is distributed under the same license as the pppconfig package.
# Copyright (C) 2004 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pppconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-02 21:52-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-21 10:07+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Arbitrary upper limits on option and chat files.
#. If they are bigger than this something is wrong.
#: pppconfig:69
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "\"GNU/Linux PPP-opsætningsværktøj\""

#: pppconfig:128
#, fuzzy
msgid "No UI\n"
msgstr "Ingen brugerflade"

#: pppconfig:131
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Du skal være root for at køre dette program.\n"

#: pppconfig:132 pppconfig:133
#, perl-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s eksisterer ikke.\n"

#. Parent
#: pppconfig:161
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "Kan ikke lukke WTR i forælder: "

#: pppconfig:167
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "Kan ikke lukke RDR i forælder: "

#. Child or failed fork()
#: pppconfig:171
msgid "cannot fork: "
msgstr "kan ikke spalte: "

#: pppconfig:172
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "Kan ikke lukke RDR i barn: "

#: pppconfig:173
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "Kan ikke omdirigere stderr: "

#: pppconfig:174
msgid "Exec failed: "
msgstr "Kørsel fejlede: "

#: pppconfig:178
msgid "Internal error: "
msgstr "Intern fejl: "

#: pppconfig:255
msgid "Create a connection"
msgstr "Opret en forbindelse"

#: pppconfig:259
#, perl-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "Ret forbindelsen med navnet %s"

#: pppconfig:262
#, perl-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "Opret forbindelse med navnet %s"

#. This section sets up the main menu.
#: pppconfig:270
#, fuzzy
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your isp: "
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. It "
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP gave "
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must use a "
"chat script, you will need to know how your ISP prompts for your username "
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the up "
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an item. "
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. To move "
"on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To go back to the previous "
"menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Dette er PPP-opsætningsværktøjet. Det opretter ikke forbindelsen til din\n"
"internetudbyder. Det sætter blot ppp op, så du kan gøre dette med et\n"
"andet værktøj såsom pon. Det vil spørge efter det brugernavn, adgangskode\n"
"og telefonnummer, du har fået af din udbyder. Hvis din udbyder bruger PAP\n"
"eller CHAP, er dette alt hvad du har brug for. Hvis du er nødt til at bruge\n"
"et chat-skript, skal du vide hvordan din udbyder spørger efter dit\n"
"brugernavn og adgangskode. Hvis du ikke ved, hvad din udbyder bruger, så\n"
"prøv PAP. Brug piletasterne op og ned til at flytte rundt i menuerne.\n"
"Tryk RETUR for at vælge et menupunkt. Brug tabulatortasten til at hoppe\n"
"fra menuen til <O.k.>, <AFBRYD> og tilbage. Når du er parat til at gå\n"
"videre til næste menu, så hop til <O.k.> og tryk RETUR. For at gå tilbage\n"
"til den forrige menu skal du hoppe til <CANCEL> og trykke RETUR."

#: pppconfig:271
msgid "Main Menu"
msgstr "Hovedmenu"

#: pppconfig:273
msgid "Change a connection"
msgstr "Ret en forbindelse"

#: pppconfig:274
msgid "Delete a connection"
msgstr "Slet en forbindelse"

#: pppconfig:275
msgid "Finish and save files"
msgstr "Afslut og gem filerne"

#: pppconfig:283
#, fuzzy, perl-format
msgid ""
"Please select the authentication method for this connection. PAP is the "
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or "
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"\n"
"Vælg hvilken autentifikationsmetode, der bruges til denne forbindelse.\n"
"PAP er den oftest benyttede metode under Windows 95, så hvis din udbyder\n"
"understøtter opkaldsprogrammet i NT eller Windows 95, bør du prøve PAP.\n"
"Metoden er nu sat til %s."

#: pppconfig:284
#, perl-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr " Autentifikationsmetode for %s"

#: pppconfig:285
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "Peer Authentication Protocol"

#: pppconfig:286
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "Brug \"chat\" til login:/adgangskode:-autentifikation"

#: pppconfig:287
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "Crypto Handshake Auth Protocol"

#: pppconfig:309
#, fuzzy
msgid ""
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go back "
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"\n"
"Vælg den indstilling, du ønsker at ændre, tryk på \"Afbryd\" for at gå \n"
"tilbage for at starte forfra eller vælg \"Færdig\" for at skrive de ændrede\n"
"filer."

#: pppconfig:310
#, perl-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "\"Indstillinger for %s\""

#: pppconfig:311
#, perl-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "%s Telefonnummer"

#: pppconfig:312
#, perl-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "%s Login-prompt"

#: pppconfig:314
#, perl-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "%s Brugernavn hos udbyder"

#: pppconfig:315
#, perl-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "%s Adgangskode-prompt"

#: pppconfig:317
#, perl-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "%s Adgangskode hos udbyder"

#: pppconfig:318
#, perl-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "%s Porthastighed"

#: pppconfig:319
#, perl-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "%s Modemmets COM-port"

#: pppconfig:320
#, perl-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "%s Autentifikationsmetode"

#: pppconfig:322
msgid "Advanced Options"
msgstr "Avancerede indstillinger"

#: pppconfig:324
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Skriv filer og returnér til hovedmenu."

#. @menuvar = (gettext("#. This menu allows you to change some of the more obscure settings. Select #. the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are done. #. Use the arrow keys to scroll the list."),
#: pppconfig:360
#, fuzzy
msgid ""
"This menu allows you to change some of the more obscure settings. Select "
"the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are done. "
"Use the arrow keys to scroll the list."
msgstr ""
"Denne menu giver dig mulighed for at ændre\n"
" nogle af de sjældnere indstillinger. Vælg den indstilling, du ønsker at "
"ændre og vælg \"Forrige\", når du er færdig. Brug piletasterne til at komme "
"rundt i listen."

#: pppconfig:361
#, perl-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "\"Avancerede indstillinger for %s\""

#: pppconfig:362
#, perl-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "%s Modemmets initialiseringsstreng"

#: pppconfig:363
#, perl-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "%s Forbindelsessvar (Connect response)"

#: pppconfig:364
#, perl-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "%s Før-login udveksling (Pre-login chat)"

#: pppconfig:365
#, perl-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "%s Standard rutetilstand (Default route state)"

#: pppconfig:366
#, perl-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "%s Sæt IP-adresser"

#: pppconfig:367
#, perl-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "%s Slå fejlsporing til eller fra"

#: pppconfig:368
#, perl-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "%s Slå automatisk opkald til eller fra"

#: pppconfig:369
#, perl-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "%s Slå vedvarende forbindelse til eller fra"

#: pppconfig:371
#, perl-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "%s Ret DNS"

#: pppconfig:372
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Tilføj ppp-bruger"

#: pppconfig:374
#, perl-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "%s Efter-login udveksling (Post-login chat)"

#: pppconfig:376
#, perl-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "%s Ret fjernnavn "

#: pppconfig:378
#, perl-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "%s Tidsudløb ved tomgang"

#. End of SWITCH
#: pppconfig:389
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Returnér til forrige menu"

#: pppconfig:391
msgid "Exit this utility"
msgstr "Afslut dette værktøj"

#: pppconfig:539
#, perl-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "Intern fejl: %s findes ikke, "

#. End of while(1)
#. End of do_action
#. the connection string sent by the modem
#: pppconfig:546
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be sent "
"when the CONNECT string is received from the modem. Unless you know for "
"sure that your ISP requires such an acknowledgement you should leave this as "
"a null string: that is, ''.\n"
msgstr ""
"\n"
"Angiv teksten for en eventuel forbindelsesbekræftelsen. Denne streng vil \n"
"blive sendt når CONNECT-strengen er modtaget fra modemmet. Medmindre du \n"
"er sikker på at din udbyder kræver en bekræftelse, bør du lade feltet stå \n"
"tomt.\n"

#: pppconfig:547
msgid "Ack String"
msgstr "Bekræftelsesstreng"

#. the login prompt string sent by the ISP
#: pppconfig:555
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in "
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes the "
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest of the "
"word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try ogin:."
msgstr ""
"\n"
"Angiv teksten i login-prompten. Programmet vil sende dit brugernavn som \n"
"svar. De oftest benyttede prompter er \"login:\" og \"username:\". Nogle \n"
"gange står første bogstav stort, så vi udelader dette og forsøger at "
"matche \n"
"resten af ordet. Somme tider udelades kolonnet. Hvis du er usikker, så \n"
"prøv med \"ogin:\".\n"

#: pppconfig:556
msgid "Login Prompt"
msgstr "Login-prompt"

#. password prompt sent by the ISP
#: pppconfig:564
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in "
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first letter "
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the word."
msgstr ""
"\n"
"Angiv teksten i adgangskode-prompten. Programmet vil sende din adgangskode \n"
"som svar. Den oftest benyttede prompt er \"password:\". Nogle gange står "
"det \n"
"første bogstav med stort, så vi udelader dette og forsøger at matche "
"resten \n"
"af ordet. \n"

#: pppconfig:564
msgid "Password Prompt"
msgstr "Adgangskode-prompt"

#. optional pre-login chat
#: pppconfig:572
#, fuzzy
msgid ""
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional input "
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry, make the "
"first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with "
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes) here. "
"All entries must be separated by white space. You can have more than one "
"expect-send pair."
msgstr ""
"\n"
"Du behøver sikkert ikke at skrive noget her. Angiv de ekstra inddata,\n"
"din udbyder måtte kræve før du logger på. Hvis du vil indsætte en tekst,\n"
"så skriv først den prompt, du forventer, efterfulgt at dit svar.\n"
"Eksempel: Din udbyder sender 'Server:' og forventer at du svarer med \n"
"'trilobite'. Du kan da skrive (uden gåseøjnene): 'erver trilobite'. \n"
"Alle poster skal adskilles med mellemrum. Du kan godt have flere \n"
"sådanne 'forvent-send'-par.\n"
"."

#: pppconfig:572
msgid "Pre-Login"
msgstr "Før-login"

#. post-login chat
#: pppconfig:580
#, fuzzy
msgid ""
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c which "
"tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. This gives "
"your isp time to get ppp started. If your isp requires any additional input "
"after you have logged in you should put it here. This may be a program name "
"like ppp as a response to a menu prompt. If you need to make an entry, make "
"the first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Protocol' and expect you to respond with 'ppp'. "
"You would put 'otocol ppp' (without the quotes) here. Fields must be "
"separated by white space. You can have more than one expect-send pair."
msgstr ""
"\n"
"Du behøver sikkert ikke at ændre dette. Det er som udgangspunkt '' \\d"
"\\c , \n"
"hvilket betyder at chat intet forventer, venter ét sekund og ingenting \n"
"sender. Det giver din udbyder tid til at få startet ppp. Hvis din udbyder \n"
"kræver yderligere inddata efter du har logget på, skal du angive det her. "
"Det \n"
"kan f.eks. være et programnavn såsom ppp som svar på en menuprompt. Hvis "
"du \n"
"skal indsætte et punkt, skal du først skrive den prompt, du forventer og \n"
"derefter det krævede svar. Hvis f.eks. din udbyder sender 'Protocol' og \n"
"forventer at du svarer med 'ppp', skal du skrive 'otocol ppp' her (uden \n"
"anførselstegnene). Felterne skal adskilles med mellemrum. Du kan godt "
"angive \n"
"flere sådanne \"forvent send\"-par.\n"
" "

#: pppconfig:580
msgid "Post-Login"
msgstr "Efter-login"

#: pppconfig:603
#, fuzzy
msgid "Enter the username given to you by your ISP."
msgstr ""
"\n"
"Angiv det brugernavn, din udbyder har givet dig."

#: pppconfig:604
msgid "User Name"
msgstr "Brugernavn"

#: pppconfig:621
#, fuzzy
msgid ""
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified automatically. It "
"will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if you "
"would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"\n"
"Svar 'ja' for automatisk søgning efter den port, dit modem er på. Det vil \n"
"tage flere sekunder at tjekke hver seriel port. Svar 'nej' hvis du hellere \n"
"vil angive den serielle port selv"

#: pppconfig:622
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Vælg modemopsætningsmetode"

#: pppconfig:625
#, fuzzy
msgid "Can't probe while pppd is running."
msgstr ""
"\n"
"Kan ikke søge mens pppd kører."

#: pppconfig:632
#, perl-format
msgid "Probing %s"
msgstr "Søger %s"

#: pppconfig:639
#, fuzzy
msgid ""
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware that "
"can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has been "
"preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To accept the "
"preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and down arrow keys to "
"move among the selections, and press the spacebar to select one. When you "
"are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item. "
msgstr ""
"\n"
"Herunder finder du en liste over alle de serielle porte, der lader til at \n"
"have udstyr, som ppp kan bruge. Hvis en af dem ser ud til at have et "
"modem, \n"
"er den forvalgt. Hvis der ikke blev fundet noget modem, er 'Manuel' "
"forvalgt. \n"
"For at acceptere forvalget, skal du blot trykke TAB og RETUR. Brug "
"piletasterne \n"
"til at ændre dit valg, og tryk mellemrum for at vælge. Når du er færdig, "
"skal \n"
"du bruge TAB for at vælge <O.k.> og RETUR for at gå videre til næste punkt. "

#: pppconfig:639
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Vælg modemport"

#: pppconfig:641
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Angiv port i hånden. "

#: pppconfig:649
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the port your modem is on. \n"
"/dev/ttyS0 is COM1 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is COM2 in DOS. \n"
"/dev/ttyS2 is COM3 in DOS. \n"
"/dev/ttyS3 is COM4 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as "
"shown. Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"\n"
"Angiv hvilken port, dit modem sidder i. \n"
"/dev/ttyS0 er COM1 under DOS. \n"
"/dev/ttyS1 er COM2 under DOS. \n"
"/dev/ttyS2 er COM3 under DOS. \n"
"/dev/ttyS3 er COM4 under DOS. \n"
"/dev/ttyS1 er den mest almindelige. Bemærk at porten skal skrives "
"nøjagtigt \n"
"som vist herover. Der er forskel på store og små bogstaver: /dev/ttyS1 er \n"
"ikke det samme som /dev/ttys1."

#: pppconfig:655
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Vælg modemport manuelt"

#: pppconfig:670
#, fuzzy
msgid ""
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts to "
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly what you want. Use the up and down arrow keys to move among the "
"selections, and press the spacebar to select one. When you are finished, "
"use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Hvis du aktiverer standard-rutning, fortæller du dit system at det skal nå \n"
"maskiner, det ikke er direkte forbundet med, via din internetudbyder. "
"Detter \n"
"er næsten helt sikkert, hvad du ønsker. Brug piletasterne til at ændre dit \n"
"valg og tryk mellemrum for at vælge. Når du ar færdig, så brug TAB for at \n"
"vælge <O.k.> og RETUR for at fortsætte til næste punkt."

#: pppconfig:671
msgid "Default Route"
msgstr "Standardrute"

#: pppconfig:672
msgid "Enable default route"
msgstr "Aktivér standardrute"

#: pppconfig:673
msgid "Disable default route"
msgstr "Deaktivér standardrute"

#: pppconfig:680
#, fuzzy
msgid ""
"You almost certainly do not want to change this from the default value of "
"noipdefault. This is not the place for your nameserver ip numbers. It is "
"the place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a "
"static one. If you have been given only a local static ip, enter it with a "
"colon at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a "
"local and a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like "
"this: 192.168.1.2:10.203.1.2"
msgstr ""
"\n"
"Du bør næsten helt sikkert ikke ændre dette fra standardværdien "
"noipdefault. \n"
"Det er ikke her, navneservernes IP-numre skal angives. Her skal dit eget \n"
"IP-nummer angives hvis - og kun hvis - din udbyder har tildelt dig et "
"statisk \n"
"IP-nummer. Hvis du kun har fået et lokalt statisk IP-nummer, så angiv det \n"
"efterfulgt af et kolon, som f.eks. 192.168.1.2: . Hvis du både har fået et \n"
"lokalt og et fjernt IP-nummer, så angiv det lokale IP-nummer, et kolon og \n"
"derefter det fjerne IP-nummer som f.eks.: \n"
"192.168.1.2:10.203.1.2 "

#: pppconfig:681
msgid "IP Numbers"
msgstr "IP-numre"

#. get the port speed
#: pppconfig:688
#, fuzzy
msgid ""
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). I "
"suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"\n"
"Angiv dit modems porthastighed (f.eks. 9600, 19200, 38400, 57600, "
"115200). \n"
"Jeg foreslår at du lader den stå på 115200."

#: pppconfig:689
msgid "Speed"
msgstr "Hastighed"

#: pppconfig:697
#, fuzzy
msgid ""
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which tells "
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped from the "
"factory with default settings that are appropriate for ppp, I suggest you "
"not change this."
msgstr ""
"\n"
"Angiv modemmets initialiseringsstreng. Standardværdien er ATZ, som beder \n"
"modemmet benyttes sine standardindstillinger. Da de fleste modemmer har \n"
"standardindstillinger, der passer til ppp fra fabrikken, foreslås det at \n"
"du ikke ændrer den."

#: pppconfig:698
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Modem-initialisering"

#: pppconfig:711
#, fuzzy
msgid ""
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you should "
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need pulse. "
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press the "
"spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and "
"ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Vælg opkaldsmetode. Da de allerfleste har toneopkald, bør du beholde \n"
"tone-indstillingen, medmindre du er sikker på at du skal bruge puls. \n"
"Brug piletasterne til at ændre dit valg og tryk mellemrum for at vælge. \n"
"Når du ar færdig, så brug TAB for at vælge <O.k.> og RETUR for at "
"fortsætte \n"
"til næste punkt."

#: pppconfig:712
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "Puls eller tone"

#. Now get the number.
#: pppconfig:719
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem manual "
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"\n"
"Angiv det nummer, der skal ringes til. Medtag ikke bindestreger. Se din \n"
"modemmanual, hvis du har brug for at gøre andet end at ringe gennem en \n"
"normal telefoncentral."

#: pppconfig:720
msgid "Phone Number"
msgstr "Telefonnummer"

#: pppconfig:732
#, fuzzy
msgid "Enter the password your ISP gave you."
msgstr ""
"\n"
"Angiv den adgangskode, du har fået af din udbyder."

#: pppconfig:733
msgid "Password"
msgstr "Adgangskode"

#: pppconfig:797
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably want "
"to give the default name of 'provider' to your primary isp. That way, you "
"can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional isp a "
"unique name. For example, you might call your employer 'theoffice' and your "
"university 'theschool'. Then you can connect to your isp with 'pon', your "
"office with 'pon theoffice', and your university with 'pon theschool'. "
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"\n"
"Angiv det navn, du vil bruge til at referere til denne udbyder. Det er en \n"
"god idé at give standardnavnet 'primary' til din primære udbyder. Hvis du "
"gør \n"
"det, kan du kalde den op med kommandoen 'pon'. Giv hver enkelt udbyder \n"
"et unikt navn. Du kan f.eks. kalde din arbejdsgiver 'kontoret' og \n"
"universitetet for 'skolen'. Så kan du forbinde dig til din udbyder med "
"'ponå, \n"
"kontoret med 'pon kontoret' og universitetet med 'pon skolen'. \n"
"Bemærk: navnet må ikke indeholde mellemrum."

#: pppconfig:798
msgid "Provider Name"
msgstr "Udbydernavn"

#: pppconfig:802
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Denne forbindelse eksisterer allerede. Vil du overskrive den?"

#: pppconfig:803
msgid "Connection Exists"
msgstr "Forbindelsen eksisterer"

#: pppconfig:816
#, fuzzy, perl-format
msgid ""
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat strings "
"for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, while the options for "
"pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may edit these files by hand if you "
"wish. You will now have an opportunity to exit the program, configure "
"another connection, or revise this or another one."
msgstr ""
"\n"
"Afsluttede opsætningen af forbindelsen og skrivning af ændrede filer.\n"
"Chat-skriptet til at forbinde dig til udbyderen er i /etc/chatscripts/%s, \n"
"mens pppd's indstillinger er i /etc/ppp/peers/%s. Du kan redigere disse \n"
"filer manuelt, hvis du ønsker det. Du kan nu afslutte programmet, sætte \n"
"endnu en forbindelse op eller rette i denne eller andre forbindelser."

#: pppconfig:817
msgid "Finished"
msgstr "Færdig"

#. this sets up new connections by calling other functions to:
#. - initialize a clean state by zeroing state variables
#. - query the user for information about a connection
#: pppconfig:853
msgid "Create Connection"
msgstr "Opret forbindelse"

#: pppconfig:886
msgid "No connections to change."
msgstr "Ingen forbindelser at ændre."

#: pppconfig:886 pppconfig:890
msgid "Select a Connection"
msgstr "Vælg en forbindelse"

#: pppconfig:890
msgid "Select connection to change."
msgstr "Vælg en forbindelse at ændre."

#: pppconfig:913
msgid "No connections to delete."
msgstr "Ingen forbindelser at ændre."

#: pppconfig:913 pppconfig:917
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Slet en forbindelse"

#: pppconfig:917
#, fuzzy
msgid "Select connection to delete."
msgstr ""
"\n"
"Vælg en forbindelse at slette."

#: pppconfig:917 pppconfig:919
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Returnér til forrige menu"

#: pppconfig:926
#, fuzzy
msgid "Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr ""
"\n"
"Vil du afbryde uden at gemme dine ændringer?"

#: pppconfig:926
msgid "Quit"
msgstr "Afbryd"

#: pppconfig:938
msgid "Debugging is presently enabled."
msgstr ""

#: pppconfig:938
msgid "Debugging is presently disabled."
msgstr ""

#: pppconfig:939
#, fuzzy, perl-format
msgid "Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. %s"
msgstr ""
"\n"
"Vælger du JA, aktiveres fejlsporingen. NEJ vil deaktivere den. \n"
"Fejlsporing er aktuelt %s."

#: pppconfig:939
msgid "Debug Command"
msgstr "Fejlsporingskommando"

#: pppconfig:954
#, fuzzy, perl-format
msgid ""
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting NO "
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon: "
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into the "
"background and wait for you to attempt to access something on the Net, and "
"then dial up the ISP. If you do enable demand dialing you will also want to "
"set an idle-timeout so that the link will go down when it is idle. Demand "
"dialing is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"Ved at vælge JA, aktiverer du automatisk opkald til denne udbyder. Vælger \n"
"du NEJ, deaktiverer du dette. Bemærk at du stadig skal starte pppd med "
"pon: . \n"
"pppconfig vil ikke gøre dette for dig. Når du gør dette, vil pppd gå i \n"
"baggrunden og vente på at du forsøger at nå noget på netværket, hvorefter \n"
"den vil kalde op til din udbyder. Hvis du aktiverer automatisk opkald, bør \n"
"du også sætte et tomgangs-tidsudløb op, således at forbindelsen bliver \n"
"nedlagt når den ikke benyttes \n"
"Automatisk opkald er aktuelt %s."

#: pppconfig:954
msgid "Demand Command"
msgstr "Automatisk opkald"

#: pppconfig:968
#, fuzzy, perl-format
msgid ""
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it. This "
"will cause pppd to keep trying until it connects and to try to reconnect if "
"the connection goes down. Persist is incompatible with demand dialing: "
"enabling demand will disable persist. Persist is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"Vælger du JA, aktiveres vedvarende tilstand. NEJ vil deaktivere den. \n"
"Det vil få pppd til at blive ved med at forsøge indtil den opnår "
"forbindelse \n"
"og forsøge at forbinde sig igen, hvis forbindelsen går ned. Vedvarende \n"
"tilstand er inkompatibel med automatisk opkald. Hvis du aktiverer "
"automatisk \n"
"opkald, deaktiveres vedvarende tilstand. \n"
"Vedvarende tilstand er aktuelt %s."

#: pppconfig:968
msgid "Persist Command"
msgstr "Vedvarende kommando"

#: pppconfig:992
#, fuzzy
msgid ""
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used "
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver "
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will automatically "
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 'None' "
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or "
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want /etc/"
"resolv.conf to be changed when you connect to this provider. Use the up and "
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar to "
"select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move "
"on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Vælg en metode. 'Statisk' betyder at de samme navneservere vil blive brug \n"
"hver gang denne udbyder bliver brugt. Du vil blive bedt om navneservernes \n"
"IP-numre på næste skærm. 'Dynamisk' betyder at pppd automatisk vil henter \n"
"navneservernes IP-numre hver gang du forbinder dig til denne udbyder. "
"'Ingen \n"
"betyder at DNS vil blive håndteret på anden måde, såsom BIND (named) eller \n"
"manuel redigering af /etc/resolv.conf. Vælg 'Ingen' hvis du ikke ønsker at \n"
"/etc/resolv.conf skal ændres når du forbinder dig til denne udbyder. \n"
"Brug piletasterne til at ændre dit valg og tryk mellemrum for at vælge. "
"Når \n"
"du ar færdig, så brug TAB for at vælge <O.k.> og RETUR for at fortsætte "
"til \n"
"næste punkt."

#: pppconfig:993
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Sæt navneservere op (DNS)"

#: pppconfig:994
msgid "Use static DNS"
msgstr "Benyt statisk DNS"

#: pppconfig:995
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Benyt dynamisk DNS"

#: pppconfig:996
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "DNS bliver håndteret på anden måde"

#: pppconfig:1001
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr ""
"\n"
"Angiv din primære navneservers IP-nummer."

#: pppconfig:1002 pppconfig:1012
msgid "IP number"
msgstr "IP-nummer"

#: pppconfig:1012
#, fuzzy
msgid "Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr ""
"\n"
"Angiv din sekundære navneservers IP-nummer (hvis du har sådan en)."

#: pppconfig:1043
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop ppp. "
"She will be able to start any connection. To remove a user run the program "
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"\n"
"Angiv brugernavnet på en bruger, som skal kunne starte og stoppe ppp. \n"
"Hun vil kunne starte enhver forbindelse. Hvis du vil fjerne en brugeren, \n"
"skal du gøre programmet vigr og fjerne brugeren fra gruppen dip. "

#: pppconfig:1044
msgid "Add User "
msgstr "Tilføj bruger "

#. Make sure the user exists.
#: pppconfig:1047
#, fuzzy, perl-format
msgid ""
"\n"
"No such user as %s. "
msgstr ""
"\n"
"Ingen bruger som %s. "

#: pppconfig:1060
#, fuzzy
msgid ""
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as well as "
"the username to find the right password in the secrets file. The default "
"remotename is the provider name. This allows you to use the same username "
"with different providers. To disable the remotename option give a blank "
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider file "
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets file."
msgstr ""
"\n"
"Du bør nok ikke ændre dette. pppd bruger fjernnavnet sammen med "
"brugernavnet \n"
"til at finde den rigtige adgangskode i 'secrets'-filen. Standard-"
"fjernnavnet \n"
"er udbyderens navn. På denne måde kan du bruge det samme brugernavn ved "
"flere \n"
"udbydere. For at slå fjernnavns-indstillingen fra, kan du angive et tomt \n"
"fjernnavn. Fjernnavns-indstillingen ('remotename') vil da blive udeladt i \n"
"din 'secrets'-fil. \n"

#: pppconfig:1060
msgid "Remotename"
msgstr "Fjernnavn"

#: pppconfig:1068
#, fuzzy
msgid ""
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been idle "
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this blank if "
"you want no idle shutdown at all."
msgstr ""
"\n"
"Hvis du vil have at denne PPP-forbindelse lukkes ned automatisk, når den "
"har \n"
"været ubenyttet i et bestemt antal sekunder, så skriv dette antal her. "
"Hvis \n"
"du ikke ønsker at forbindelsen skal lukkes ned automatisk, hvis den ikke \n"
"benyttes, så lad feltet stå tomt. \n"

#: pppconfig:1068
msgid "Idle Timeout"
msgstr "Tidsudløb ved tomgang"

#. $data =~ s/\n{2,}/\n/gso; # Remove blank lines
#: pppconfig:1078 pppconfig:1689
#, perl-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne %s.\n"

#: pppconfig:1394 pppconfig:1411 pppconfig:1588
#, perl-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "Kan ikke åbne %s.\n"

#. Get an exclusive lock. Return if we can't get it.
#. Get an exclusive lock. Exit if we can't get it.
#: pppconfig:1396 pppconfig:1413 pppconfig:1591
#, perl-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "Kan ikke låse %s.\n"

#: pppconfig:1690
#, perl-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "Kunne ikke skrive til %s.\n"

#: pppconfig:1692 pppconfig:1693
#, perl-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s.\n"

#: pppconfig:1698
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog] [--noname] | [providername]]\n"
"'--version' prints the version.\n"
"'--help' prints a help message.\n"
"'--dialog' uses dialog instead of gdialog.\n"
"'--whiptail' uses whiptail.\n"
"'--gdialog' uses gdialog.\n"
"'--noname' forces the provider name to be 'provider'.\n"
"'providername' forces the provider name to be 'providername'.\n"
msgstr ""
"Brug: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog]\n"
" [--noname] | [udbydernavn]]\n"
"'--version' viser versionen. '--help' viser en hjælpebesked.\n"
"'--dialog' benytter dialog i stedet for gdialog. '--whiptail' benytter "
"whiptail.\n"
"'--gdialog' benytter gdialog. '--noname' tvinger udbydernavnet til at være "
"'provider'. \n"
"'udbydernavn' tinger udbydernavnet til at være 'udbydernavn'.\n"

#: pppconfig:1711
#, fuzzy
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate setting \n"
"up a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat \n"
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It does \n"
"not make a connection to your isp, it just configures your system so that \n"
"you can do so with a utility such as pon. It can detect your modem, and \n"
"it can configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand dialing. \n"
"\n"
"Before running pppconfig you should know what sort of authentication your \n"
"isp requires, the username and password that they want you to use, and the \n"
"phone number. If they require you to use chat authentication, you will \n"
"also need to know the login and password prompts and any other prompts and \n"
"responses required for login. If you can't get this information from your \n"
"isp you could try dialing in with minicom and working through the "
"procedure \n"
"until you get the garbage that indicates that ppp has started on the other \n"
"end. \n"
"\n"
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must be \n"
"logged in as root or use sudo to run it.\n"
"\n"
msgstr ""
"pppconfig er et interaktivt, menudrevet værktøj, der hjælper med at sætte \n"
"en opkalds-ppp-forbindelse op. Den understøtter autentifikationsmetoderne \n"
"PAP, CHAP og chat. Den benytter de almindelige pppd-opsætningsfiler. Den \n"
"forbinder dig ikke til din internetudbyder, men sætter blot dit system op, \n"
"så du kan gøre dette med et værktøj såsom pon. Den kan finde dit modem og \n"
"sætte ppp op til at benytte dynamisk dns, flere udbydere og automatisk \n"
"forbindelse (demand dialing).\n"
"\n"
"Før du kører pppconfig, skal du vide hvilken form for autentifikation, din \n"
"udbyder kræver, det brugernavn samt adgangskode, du vil have at du bruger \n"
"samt det telefonnummer, du skal ringe op til. Hvis de kræver at du bruger \n"
"chat-autentifikation, skal du også kende de login- og adgangskode-"
"prompter, \n"
"der bliver givet, samt de svar, der kræves for at logge på. Hvis du ikke "
"kan \n"
"få disse oplysninger fra din udbyder, kan du prøve at kalde op med minicom "
"og \n"
"arbejde dig gennem proceduren indtil du modtager det nonsens, der indikerer "
"at \n"
"ppp er blevet startet i den anden ende. \n"
"\n"
"Da pppconfig foretager ændringer i dit systems opsætningsfiler, skal du "
"være \n"
"logget på som root eller bruger sudo for at køre det. \n"
" \n"

Reply to: