[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nodm 0.11-1.1: Please update debconf PO translation for the package nodmHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on nodm pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, October 24, 2011.

Thanks,

# Danish translation nodm.
# Copyright (C) 2010 nodm & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the nodm package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 20
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nodm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nodm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-17 13:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-19 19:21+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid "Start nodm on boot?"
msgstr "Start nodm ved opstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid ""
"Designed for embedded or kiosk systems, nodm starts an X session for a user "
"without asking for authentication. On regular machines, this has security "
"implications and is therefore disabled by default."
msgstr ""
"Designet til indlejrede eller kiosksystemer, nodm starter en X-session for "
"en bruger uden at spørge efter bekræftelse for ægthed. På normale maskiner "
"har dette sikkerhedsimplikationer og er derfor deaktiveret som standard."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid "You should enable nodm only if you need autologin on this machine."
msgstr ""
"Du bør kun aktivere nodm, hvis du har brug for automatisk logind på denne "
"maskine."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:3001
msgid "User to start a session for:"
msgstr "Bruger at starte en session for:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:3001
msgid ""
"Please enter the login name of the user that will automatically be logged "
"into X by nodm."
msgstr ""
"Indtast venligst logindnavnet for brugeren som automatisk vil blive logget "
"ind i X af nodm."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid "Lowest numbered vt on which X may start:"
msgstr "Lavest nummereret vt hvorpå X må starte:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"nodm needs to find a free virtual terminal on which to start the X server."
msgstr ""
"nodm har brug for at finde en ledig virtuel terminal, hvorpå den kan starte "
"X-serveren."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"Since X and getty get to conflict, this parameter will specify the lowest "
"numbered virtual terminal on which to start the search."
msgstr ""
"Da X og getty er i konflikt, vil denne parameter angive den lavest nummerede "
"virtuelle terminal, hvorpå søgningen skal starte."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"This value should be set to one higher than the highest numbered virtual "
"terminal on which a getty may start."
msgstr ""
"Denne værdi bør angives til en højere end den højest nummerede virtuelle "
"terminal, hvorpå en getty må starte."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:5001
msgid "Options for the X server:"
msgstr "Indstillinger for X-serveren:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:5001
msgid "Please enter the options to pass to the X server when starting it."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:6001
msgid "Minimum time (in seconds) for a session to be considered OK:"
msgstr "Minimum tid (i sekunder) for at en session anses for at være o.k.:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:6001
msgid ""
"If an X session will run for less than this time in seconds, nodm will wait "
"an amount of time before restarting the session. The waiting time will grow "
"until a session lasts longer than this amount."
msgstr ""
"Hvis en X-session vil køre i mindre end dette tidspunkt i sekunder, vil nodm "
"vente et tidsrum før genstart af sessionen. Ventetiden vil øges indtil en "
"session varer længere end dette tidsrum."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:7001
msgid "X session to use:"
msgstr "X-session at bruge:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:7001
msgid "Please choose the name of the X session script to use with nodm."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Please enter the options to pass to the X server when starting the "
#~ "session. These options will be used in the NODM_X_OPTIONS variable in the "
#~ "command line used by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Indtast venligst indstillingerne der skal videresendes til X-serveren, "
#~ "når sessionen startes. Disse indstillinger vil blive brugt i variablen "
#~ "NODM_X_OPTIONS i kommandolinjen brugt af nodm til at starte X-sessionen:"

#~ msgid "xinit program to use:"
#~ msgstr "xinit-program at bruge:"

#~ msgid ""
#~ "Please choose the name of the \"xinit\" program to use with nodm. This "
#~ "name will be stored in the NODM_XINIT variable in the command line used "
#~ "by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Vælg venligst navnet på »xinit-programmet« at bruge med nodm. Dette navn "
#~ "vil blive gemt i variablen NODM_XINIT i kommandolinjen brugt af nodm til "
#~ "at starte X-sessionen:"

#~ msgid ""
#~ "Please choose the name of the X session script to use with nodm. This "
#~ "name will be stored in the NODM_XSESSION variable in the command line "
#~ "used by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Vælg venligst navnet på X-sessionsskriptet der skal bruges med nodm. "
#~ "Dette navn vil blive gemt i variablen NODM_XSESSION i kommandolinjen "
#~ "brugt af nodm til at starte X-sessionen:"

Reply to: