[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates kstars-data-extra-tycho2Package: kstars-data-extra-tycho2
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish kstars-data-extra-tycho2 translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/kstars-data-extra-tycho2$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 20 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation kstars-data-extra-tycho2.
# Copyright (C) 2011 kstars-data-extra-tycho2 og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the kstars-data-extra-tycho2 package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kstars-data-extra-tycho2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: kstars-data-extra-tycho2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-27 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-07 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Handling of kstars configuration file"
msgstr "HÃ¥ndtering af kstars' konfigurationsfil"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "keep"
msgstr "bevar"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "replace (preserving backup)"
msgstr "erstat (en sikkerhedskopi bevares)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "overwrite"
msgstr "overskriv"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Action for the /etc/kde4/kstarsrc file:"
msgstr "Handling for filen /etc/kde4/kstarsrc:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "A kstars global configuration file already exists."
msgstr "En global konfigurationsfil for kstars findes allerede."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"The package installation process can't modify it, but you can back it up now "
"and create a new one. You will be prompted for options in this file."
msgstr ""
"Pakkeinstallationsprocessen kan ikke ændre den, men du kan lave en sikkerhedskopi "
"nu og oprette en ny. Du vil blive spurgt om indstillingerne i denne fil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Create /etc/kde4/kstarsrc file?"
msgstr "Opret filen /etc/kde4/kstarsrc?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "There is no kstars global configuration file."
msgstr "Der er ingen global konfigurationsfil for kstars."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"A configuration file will be needed if user downloads should be disabled, "
"but if not then it is still safe to create one. You will be prompted for "
"options in this file."
msgstr ""
"En konfigurationsfil er krævet, hvis brugerhentninger skal være deaktiveret, "
"men selvom det ikke er tilfældet, er det stadig uden risiko at oprette en. "
"Du vil blive spurgt om indstillingerne i denne fil."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Disable or lock data downloads"
msgstr "Deaktiver eller lås datahentninger"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "enable"
msgstr "aktiver"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "disable"
msgstr "deaktiver"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "lock"
msgstr "lås"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid "User data downloads for kstars:"
msgstr "Brugerdatahentninger for kstars:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid ""
"KStars has a download feature allowing users to download extra data files "
"for their own use. Since packaged catalogs can be handled more efficiently "
"by installing a single central copy, you may wish to restrict the use of "
"this feature."
msgstr ""
"KStars har en hentningsfunktion, der tillader brugere at hente ekstra "
"datafiler til eget brug. Da pakkede kataloger kan håndteres mere effektivt "
"ved at installere en enkelt central kopi, ønsker du måske at begrænse "
"brugen af denne funktion."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid ""
" * enable - users will be able to download data files;\n"
" * disable - individual users can re-enable data downloads (to\n"
"   download other data files) in their .kstarsrc;\n"
" * lock - users cannot enable data downloads."
msgstr ""
" * aktiver - brugere vil kunne hente datafiler;\n"
" * deaktiver - individuelle brugere kan genaktivere datahentninger (til\n"
"   at hente andre datafiler) i deres .kstarsrc;\n"
" * lås - brugere kan ikke aktivere datahentninger."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Backup of old kstarsrc file"
msgstr "Sikkerhedskopi af gammel kstarsrc-fil"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Former kstarsrc file saved"
msgstr "Tidligere kstarsrc-fil gemt"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The old kstarsrc file has been saved as /etc/kde4/kstarsrc.backup.kstars-"
"data-extra."
msgstr ""
"Den gamle kstarsrc-fil er blevet gemt som /etc/kde4/kstarsrc.backup.kstars-"
"data-extra."Reply to: