[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates rt-extension-assettrackerPackage: rt-extension-assettracker
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish rt-extension-assettracker translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/rt-extension-assettracker$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 17 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation rt-extension-assettracker.
# Copyright (C) 2011 rt-extension-assettracker & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the rt-extension-assettracker package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rt-extension-assettracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: rt-extension-assettracker@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-26 07:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-26 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "allow"
msgstr "tillad"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "prompt"
msgstr "spørg"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "deny"
msgstr "nægt"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Permission to modify the Request Tracker database:"
msgstr "Tilladelse til at ændre Request Tracker-databasen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Asset Tracker needs some modifications in the Request Tracker database to be "
"functional. These modifications can be made automatically (choose \"allow\") "
"or you may be prompted when they are needed (choose \"prompt\"). "
"Alternatively, you can run the necessary commands manually (choose \"deny\")."
msgstr ""
"Asset Tracker kræver nogle ændringer i Request Tracker-databasen for at "
"fungere. Disse ændringer kan udføres automatisk (vælg »tillad«) eller "
"du kan blive spurgt, når de er krævet (vælg »spørg«). Alternativt "
"kan du køre de nødvendige kommandoer manuelt (vælg »nægt«)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Please check the README.Debian file for more details."
msgstr "Tjek venligst README.Debian-filen for yderligere detaljer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Set up the Request Tracker database?"
msgstr "Opsæt Request Tracker-databasen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"New tables must be created in the Request Tracker database for Asset Tracker "
"to be functional."
msgstr ""
"Nye tabeller skal oprettes i Request Tracker-databasen for at Asset Tracker "
"er funktionel."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Upgrade the Request Tracker database?"
msgstr "Opgrader Request Tracker-databasen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The Request Tracker database schema and contents must be upgraded for this "
"version of Asset Tracker."
msgstr ""
"Request Tracker-databaseskemaet og indhold skal opgraderes for denne version "
"af Asset Tracker."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "abort"
msgstr "afbryd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "retry"
msgstr "prøv igen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "ignore"
msgstr "ignorer"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "Action after database modification error:"
msgstr "Handling efter fejl ved databaseændring:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "An error occurred while modifying the database:"
msgstr "Der opstod en fejl under ændring af databasen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"The full output should be available in Request Tracker log, most probably "
"syslog."
msgstr ""
"De fulde uddata bør være tilgængelig i Request Tracker-loggen, højst "
"sandsynlig syslog."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"You can retry the modification, abort the installation or ignore the error. "
"If you abort the installation, the operation will fail and you will need to "
"manually intervene (for instance by purging and reinstalling). If you choose "
"to ignore the error, the upgrade process will continue."
msgstr ""
"Du kan udføre ændringen igen, afbryde installationen eller ignorere denne fejl. "
"Hvis du afbryder installationen, vil handlingen fejle og du vil skulle rette "
"manuelt (for eksempel ved at rydde op og geninstallere). Hvis du vælger "
"at ignorere fejlen, vil opgraderingsprocessen fortsætte."


Reply to: