[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates ntfs-3gPackage: ntfs-3g
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish ntfs-3g translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/ntfs-3g$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 3 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation ntfs-3g.
# Copyright (C) 2011 ntfs-3g & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the ntfs-3g package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ntfs-3g\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ntfs-3g@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-15 08:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-22 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntfs-3g.templates:2001
msgid "Should NTFS-3G be installed \"setuid root\"?"
msgstr "Skal NTFS-3G installeres som »setuid root«?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntfs-3g.templates:2001
msgid ""
"NTFS-3G can be installed with the set-user-id bit set, so that it will run "
"with superuser privileges. This allows unprivileged users to mount NTFS "
"volumes."
msgstr ""
"NTFS-3G kan installeres med bit-sættet set-user-id, så at den vil køre "
"med superbrugerprivilegier. Dette tillader uprivilegerede brugere at "
"montere NFTS-drev."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntfs-3g.templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, you should leave it disabled."
msgstr ""
"Aktivering af denne funktion kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, så den "
"er deaktiveret som standard. Hvis du er i tvivl, bør du efterlade den "
"deaktiveret."


Reply to: