[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates iogPackage: iog
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish iog translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/iog$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 4 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation iog.
# Copyright (C) 2011 iog & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the iog package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: iog\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: iog@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-25 07:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-13 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iog.templates:2001
msgid "Migrate old install out of /var/www/iog/?"
msgstr "Migrer gammel installation væk fra /var/www/iog/?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iog.templates:2001
msgid ""
"A previous package release has left data installed in the /var/www/iog/ "
"directory. Current versions of the IOG package now use /var/lib/iog/ for IOG "
"data files."
msgstr ""
"En tidligere pakkeudgivelse har efterladt data installeret i mappen "
"/var/www/iog/. Aktuelle versioner af IOG-pakken bruger nu /var/lib/iog/ "
"for IOG-datafiler."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iog.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, all existing network data will be moved to the "
"new location."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil alle eksisterende netværksdata blive "
"flyttet til den nye placering."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iog.templates:2001
msgid ""
"Consequently, directory settings in the IOG configuration file (/etc/iog."
"cfg) will be changed to /var/lib/iog and a web server alias declaration will "
"be added so that old network statistics are still published."
msgstr ""
"Som en konsekvens vil mappeindstillinger i IOG-konfigurationsfilen "
"(/etc/iog.cfg) blive ændret til /var/lib/iog og en aliaserklæring for "
"internetserveren vil blive tilføjet, så at gamle netværksstatistikker stadig "
"bliver udgivet."


Reply to: