[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates gprPackage: gpr
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish gpr translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/gpr$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 2 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation gpr.
# Copyright (C) gpr & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the gpr package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mennucc1@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-18 14:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-24 18:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "divert lpr with a wrapper that points to gpr?"
msgstr "omdiriger lpr med et omslag som peger mod gpr?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"gpr can install a wrapper in place of the command lpr. The wrapper will call "
"the real lpr command if: either it is called from a terminal, or there is no "
"access to an X DISPLAY; otherwise it will call gpr. This wrapper can be "
"useful when printing from graphical programs (such as mozilla or "
"openoffice), so that the users will be able to choose the printer and other "
"printer-related settings."
msgstr ""
"gpr kan installere et omslag i stedet for kommandoen lpr. Omslaget vil kalde "
"den rigtige lpr-kommando hvis: Enten hvis den kaldes fra en terminal, eller der "
"ingen adgang er til et X DISPLAY; ellers vil den kalde gpr. Dette omslag kan "
"være brugbart, når der udskrives fra grafiske programmer (såsom mozilla eller "
"openoffice), så at brugerne vil være i stand til at vælge printeren og andre "
"udskrivningsmæssige indstillinger."


Reply to: