[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates foomatic-filtersPackage: foomatic-filters
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/foomatic-filters$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 18 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation foomatic-filters.
# Copyright (C) 2011 foomatic-filters og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the foomatic-filters package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: foomatic-filters\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: foomatic-filters@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-10 18:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-20 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:2001
msgid "Foomatic Printer Filter Configuration"
msgstr "Foomatics printerfilterkonfiguration"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
msgid "Enable logging debug output into a log file (INSECURE)?"
msgstr "Aktiver logningsfejlsøgningsuddata i en logfil (USIKKERT)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, the log file will be named /tmp/foomatic-rip.log."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil logfilen blive navngivet /tmp/foomatic-rip.log."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
msgid ""
"This option is a potential security issue and should not be used in "
"production. However, if you are having trouble printing, you should enable "
"it and include the log file in bug reports."
msgstr ""
"Denne indstilling er en potentiel sikkerhedsrisiko og bør ikke bruges i "
"produktion. Hvis du har problemer med at udskrive bør du dog aktivere den "
"og inkludere logfilen i fejlrapporter."

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Automagic"
msgstr "Automagic"

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Custom"
msgstr "Tilpasset"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid "Command for converting text files to PostScript:"
msgstr "Kommando for konvertering af tekstfiler til PostScript:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"If you select 'Automagic', Foomatic will search for one of a2ps, mpage, and "
"enscript (in that order) each time the filter script is executed."
msgstr ""
"Hvis du vælger »Automagic«, vil Foomatic søge efter en af følgende a2ps, mpage "
"og enscript (i den rækkefølge) hver gang filterskriptet køres."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"Please make sure that the selected command is actually available; otherwise "
"print jobs may get lost."
msgstr ""
"Sikr dig venligst at den valgte kommando rent faktisk er tilgængelig; ellers "
"kan du miste udskrivningsjob."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"This setting is ignored when foomatic-filters is used with CUPS; instead, "
"the texttops program included in the cups package is always used to convert "
"jobs submitted as plain text to PostScript for printing to raster devices."
msgstr ""
"Denne indstilling ignoreres, når foomatic-filters bruges med CUPS. I "
"steden for bruges programmet texttops, der er inkluderet i pakken cups. "
"Dette program konverterer job indsendt som klartekst PostScript for "
"udskrivning til rasterenheder."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid "Command to convert standard input to PostScript:"
msgstr "Kommando som skal konvertere standardinddata til PostScript:"

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"Please enter the full command line of a command that converts text from "
"standard input to PostScript on standard output."
msgstr ""
"Indtast venligst den fulde kommandolinje for en kommando som konverterer "
"tekst fra standardinddata til PostScript på standarduddata."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"Please note that entering an invalid command line here may result in lost "
"print jobs."
msgstr ""
"Bemærk venligst at indtastning af en ugyldig kommandolinje her, kan "
"resultere i tabte udskrivningsjob."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
msgid "Enable PostScript accounting for CUPS?"
msgstr "Aktiver PostScript-registrering for CUPS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
msgid ""
"You should choose this option if you want to insert PostScript code for "
"accounting into each print job. This is currently only useful with CUPS."
msgstr ""
"Du bør vælge denne indstilling, hvis du ønsker at indsætte PostScript-kode "
"i hvert udskrivningsjob. Dette er aktuelt kun brugbart med CUPS."


#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid "Printer spooler backend for Foomatic:"
msgstr "Udskrivningskømotor for Foomatic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid ""
"Foomatic normally requires a printer spooler (like CUPS or LPRng) to handle "
"communication with the printer and manage print jobs. If no spooler is "
"installed, you can use the 'direct' backend, but this is only recommended "
"for single-user systems."
msgstr ""
"Foomatic kræver normalt en udskrivningskø (såsom CUPS eller LPRng) til "
"at håndtere kommunikation med printeren og håndtere udskrivningsjob. "
"Hvis ingen køfunktion er installeret, kan du bruge den »direkte« motor, men "
"dette anbefales kun for enkeltbrugersystemer."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid ""
"The installation process may have already detected the correct spooler; "
"however, if this is the initial installation of this system, or if more than "
"one spooler is installed, the detected spooler may be incorrect."
msgstr ""
"Installationsprocessen har måske allerede detekteret den korrekte kø "
"(spooler). Hvis dette er den oprindelige installation af dette system, eller "
"hvis mere end en kø er installeret, vil den detekterede kø være ukorrekt."


Reply to: