[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates openvpnPackage: openvpn
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/openvpn$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
6 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation for openvpn.
# Copyright (C) 2010 topenvpn og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the openvpn package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004, 2005, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openvpn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openvpn@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-24 20:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Create the TUN/TAP device?"
msgstr "Opret TUN/TAP-enheden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, the /dev/net/tun device needed by OpenVPN will be "
"created."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil enheden /dev/net/tun krævet af OpenVPN "
"blive oprettet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "You should not choose this option if you're using devfs."
msgstr "Du bør ikke vælge denne indstilling, hvis du bruger devfs."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Vulnerable random number generator"
msgstr "Sårbar tilfældighedsgenerator"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"A weakness has been discovered in the random number generator used by "
"OpenSSL on Ubuntu and Debian systems.  As a result of this weakness, certain "
"encryption keys are generated much more frequently than they should be, such "
"that an attacker could guess the key through a brute-force attack given "
"minimal knowledge of the system."
msgstr ""
"En svaghed er blevet opdaget i tilfældighedsgeneratoren brugt af OpenSSL "
"på Ubuntu- og Debiansystemer. Som en følge af denne svaghed, bliver "
"bestemte krypteringsnøgler oprettet oftere end de burde, hvormed en "
"angriber kan gætte nøglen via et brute force-angreb og minimal viden "
"om systemet."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Any keys created on a vulnerable system may be affected by this problem. The "
"'openssl-vulnkey' command may be used as a partial test for RSA keys with "
"certain bit sizes, and the 'openvpn-vulnkey' for OpenVPN shared secret keys. "
"Users are urged to verify their keys or simply regenerate any server or "
"client certificates and keys in use on the system."
msgstr ""
"Alle nøgler oprettet på et sårbart system kan være påvirket af dette problem. "
"Kommandoen »openssl-vulnkey« kan bruges som en delvis test for RSA-nøgler med "
"bestemte bitstørrelser, og »openvpn-vulnkey« for delte og hemmelige "
"OpenVPN-nøgler. Det anbefales stærkt, at brugere verificerer deres nøgler "
"eller simpelthen gendanner alle server- eller klientcertifikater og -nøgler, som "
"er i brug på deres system."


Reply to: