[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates pamPackage: pam
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/pam$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
22 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation pam.
# Copyright (C) 2010 pam & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-18 18:30-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-19 19:21+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Tjenester at genstarte for PAM-biblioteksopgradering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De fleste tjenester, som bruger PAM, har brug for at blive genstartet for at "
"kunne bruge moduler bygget til denne nye version af libpam. Gennemgå venligst "
"den følgende mellemrumsadskilte liste af init.d-skripter for tjenester "
"som genstartes nu, og ret den hvis behovet er der."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Visningshåndtering skal genstartes manuelt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"kdm-, wdm-, og xdm-visningshåndteringerne kræver en genstart for den nye "
"version af libpam, men der er X-logindsessioner, som er aktive på dit "
"system og som vil blive afsluttet af denne genstart. Du skal derfor "
"manuelt genstarte disse tjenester, før yderligere X-logind'er vil være "
"mulige."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Der opstod en fejl under genstart af nogle tjenester til PAM-opgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"De følgende tjenester kunne ikke genstartes for PAM-biblioteksopgraderingen:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Du skal starte disse manuelt ved at køre '/etc/init.d/<tjeneste> start'"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "PAM-profiler at aktivere:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) afgør hvordan ændring af godkendelse, "
"autorisation og adgangskode håndteres på systemet, samt tillader konfiguration "
"af yderligere handlinger, der skal igangsættes ved opstart af brugersessioner."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Nogle PAM-modulpakker tilbyder profiler som automatisk kan justere opførelsen "
"af alle PAM-brugende programmer på systemet. Indiker venligst hvilke af disse "
"profiler du ønsker at aktivere."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Inkompatible PAM-profiler valgt."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "De følgende PAM-profiler kan ikke bruges sammen:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Vælg venligst et andet sæt af moduler at aktivere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Overskriv lokale ændringer til /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"En eller flere af filerne /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"er blevet overskrevet lokalt. Indiker venligst hvorvidt disse lokale ændringer "
"skal overskrives med den systemtilbudte konfiguration. Hvis du afslår denne "
"indstilling, skal du på egen hånd håndtere systemets godkendelseskonfiguration."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Ingen PAM-profiler er blevet valgt."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Ingen PAM-profiler er blevet valgt til brug på dette system. Dette vil tildele "
"alle brugere adgang uden godkendelse, og er ikke tilladt. Vælg venligst mindst "
"en PAM-profil fra den tilgængelige liste."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "Your system allowed access without a password!"
msgstr "Dit system tillod adgang uden en adgangskode!"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"A bug in a previous version of libpam-runtime resulted in no PAM profiles "
"being selected for use on this system. As a result, access was allowed for "
"a time to all accounts on your system, with or without a correct password. "
"Especially if this system can be accessed from the Internet, it is likely "
"that it has been compromised. Unless you are familiar with recovering from "
"security failures, viruses, and malicious software, you should re-install "
"this system from scratch or obtain the services of a skilled system "
"administrator. For more information, see:"
msgstr ""
"En fejl i en tidligere version af libpam-runtime resulterede i at ingen "
"PAM-profiler blev valgt til brug på dette system. Som et resultat, blev "
"adgang tilladt for en periode for alle konti på dit system, med eller uden "
"korrekt adgangskode. Specielt hvis systemet kan tilgås fra internettet er "
"det sansynligt, at systemet er blevet udsat for en sikkerhedsrisiko. Med "
"mindre du er bekendt med at gendanne fra sikkerhedsfejl, vira og ondsindet "
"software, bør du geninstallere dette system fra bunden af eller få hjælp "
"fra en veluddannet systemadministrator. For yderligere information se:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"The bug that allowed this wrong configuration is fixed in the current "
"version of libpam-runtime, and your configuration has now been corrected. We "
"apologize that previous versions of libpam-runtime did not detect and "
"prevent this situation."
msgstr ""
"Fejlen, som tillod den forkerte konfiguration, er rettet i den aktuelle "
"version af libpam-runtime, og din konfiguration er ikke blevet rettet. Vi "
"underskylder for, at de tidligere versioner af libpam-runtime ikke registrerede "
"og forhindrede denne situation."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver og xlockmore skal genstartes før opgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"En eller flere kørende instanser af xscreensaver eller xlockmore er blevet "
"fundet på dette system. På grund af inkompatible biblioteksændringer vil "
"opgradering af pakken libpam-modules gøre, at du ikke kan bekræfte ægtheden "
"af disse programmer. Du skal sørge for at disse programmer bliver genstartet "
"eller stoppet, før du fortsætter med opgraderingen, for at undgå låsning af "
"dine brugere i deres aktuelle sessioner."


Reply to: