[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of libparse-debianchangelog-perlPackage: libparse-debianchangelog-perl
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish deborphan

joe@joe-desktop:~/over/debianp/libparse-debianchangelog-perl$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
37 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation libparse-debianchangelog-perl.
# Copyright (C) 2010 Frank Lichtenheld & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the libparse-debianchangelog-perl package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libparse-debianchangelog-perl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: frank@lichtenheld.de\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-13 02:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-03 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../bin/parsechangelog:146
#, perl-format
msgid "changelog format %s not supported"
msgstr "ændringslogformatet %s er ikke understøttet"

#: ../bin/parsechangelog:151
msgid "ignored option -L"
msgstr "ignorerede tilvalg -L"

#: ../bin/parsechangelog:159
#, perl-format
msgid "output format %s not supported"
msgstr "uddataformat %s er ikke understøttet"

#: ../bin/parsechangelog:168
msgid "Copyright (C) 2005 by Frank Lichtenheld\n"
msgstr "Ophavsret 2005 Frank Lichtenheld\n"

#: ../bin/parsechangelog:169
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or later "
"for copying conditions. There is NO warranty."
msgstr ""
"Dette er fri software; se GNU General Public License version 2 eller senere "
"for betingelserne for kopiering. Der er INGEN garanti."

#: ../bin/parsechangelog:200
msgid "too many arguments"
msgstr "for mange argumenter"

#: ../bin/parsechangelog:204
#, perl-format
msgid "more than one file specified (%s and %s)"
msgstr "mere end en fil angivet (%s og %s)"

#: ../bin/parsechangelog:216 ../bin/parsechangelog:220
#, perl-format
msgid "fatal error occured while parsing %s"
msgstr "der opstod en fatal fejl under fortolkning af %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:219
#, perl-format
msgid ""
"WARN: %s(l%s): %s\n"
"LINE: %s\n"
msgstr ""
"ADVAR.: %s(l%s): %s\n"
"LINJE: %s\n"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:221
#, perl-format
msgid "WARN: %s(l%s): %s\n"
msgstr "ADVAR.: %s(l%s): %s\n"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:232
#, perl-format
msgid "FATAL: %s"
msgstr "FATAL: %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:279
#, perl-format
msgid "can't open file %s: %s"
msgstr "kan ikke åbne fil %s: %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:284
#, perl-format
msgid "can't lock file %s: %s"
msgstr "kan ikke låse fil %s: %s"

# Her skal du nok bruge "IO::String"; det tyder på, det er et
# (programmerings-) klassenavn.
#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:291
#, perl-format
msgid "can't load IO::String: %s"
msgstr "kan ikke indlæse IO::String: %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:298
msgid "no changelog file specified"
msgstr "ingen ændringslogfil angivet"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:319
#, perl-format
msgid "found start of entry where expected %s"
msgstr "fandt begyndelse på punkt hvor %s var forventet"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:343
#, perl-format
msgid "bad key-value after `;': `%s'"
msgstr "dårlig nøgleværdi efter ';': '%s'"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:347
#, perl-format
msgid "repeated key-value %s"
msgstr "gentaget nøgleværdi %s"

# vigtighedsværdi, prioritet eller hasterniveau
#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:351
msgid "badly formatted urgency value"
msgstr "forkert formateret prioritet"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:362
#, perl-format
msgid "unknown key-value key %s - copying to XS-%s"
msgstr "ukendt nøgleværdisnøgle %s - kopierer til XS-%s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:393
msgid "badly formatted heading line"
msgstr "forkert formateret overskriftslinje"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:397
#, perl-format
msgid "found trailer where expected %s"
msgstr "fandt afslutningssekvens hvor %s var forventet"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:401 ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:416
msgid "badly formatted trailer line"
msgstr "forkert formateret linje for afslutningssekvens"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:410
#, perl-format
msgid "couldn't parse date %s"
msgstr "kunen ikke fortolke dato %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:425 ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:440
#, perl-format
msgid "found change data where expected %s"
msgstr "fandt ændringsdata hvor forventet %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:458
#, perl-format
msgid "found blank line where expected %s"
msgstr "fandt tom linje hvor forventet %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:462 ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:477
msgid "unrecognised line"
msgstr "linje ikke genkendt"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:486
#, perl-format
msgid "found eof where expected %s"
msgstr "fandt linjeafslutning (eof) hvor forventet %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:497
#, perl-format
msgid "can't close file %s: %s"
msgstr "kan ikke lukke fil %s: %s"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:541
msgid "you can't combine 'count' or 'offset' with any other range option"
msgstr "du kan ikke kombinere 'count' eller 'offset' med andre intervaltilvalg"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:545
msgid "you can only specify one of 'from' and 'since'"
msgstr "du kan kun angive en af 'from' og 'since'"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:549
msgid "you can only specify one of 'to' and 'until'"
msgstr "du kan kun angive en af 'to' og 'until'"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:553
msgid "'since' option specifies most recent version"
msgstr "tilvalget 'since' angiver de seneste version"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog.pm:557
msgid "'until' option specifies oldest version"
msgstr "tilvalget 'until' angiver ældste version"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog/Util.pm:100
#, perl-format
msgid "field %s has newline then non whitespace >%s<"
msgstr "felt %s har linjeskift og derefter ikkemellemrum >%s<"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog/Util.pm:102
#, perl-format
msgid "field %s has blank lines >%s<"
msgstr "felt %s har tomme linjer >%s<"

#: ../lib/Parse/DebianChangelog/Util.pm:104
#, perl-format
msgid "field %s has trailing newline >%s<"
msgstr "felt %s har afsluttende nylinje (newline) >%s<"


Reply to: