[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates clamavPackage: clamav
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/clamav$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
146 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation clamav.
# Copyright (C) 2010 clamav & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the clamav package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: clamav\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: clamav@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-24 18:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-01 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "daemon"
msgstr "dæmon"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "manual"
msgstr "manuelt"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Virus database update method:"
msgstr "Opdateringsmetode for virusdatabase:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Please choose the method for virus database updates."
msgstr "Vælg på hvilken måde virusdatabasen skal opdateres."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid ""
" daemon: freshclam is running as a daemon all the time. You should choose\n"
"     this option if you have a permanent network connection;\n"
" ifup.d: freshclam will be running as a daemon as long as your Internet\n"
"     connection is up. Choose this one if you use a dialup Internet\n"
"     connection and don't want freshclam to initiate new connections;\n"
" cron:  freshclam is started from cron. Choose this if you want full "
"control\n"
"     of when the database is updated;\n"
" manual: no automatic invocation of freshclam. This is not recommended,\n"
"     as ClamAV's database is constantly updated."
msgstr ""
" dæmon:  freshclam kører hele tiden som dæmon. Du bør vælge dette, hvis\n"
"     du har en permanent netforbindelse.\n"
" ifup.d: freshclam vil køre som dæmon i al den tid, din internet-\n"
"     forbindelse er oppe. Vælg dette, hvis du bruger en \n"
"     opkaldsforbindelse, og ikke vil have at freshclam skal starte \n"
"     forbindelser på egen hånd.\n"
" cron:  freshclam startes fra cron. Vælg dette hvis du ønsker fuld\n"
"     kontrol over hvornår databasen opdateres.\n"
" manuelt: Ingen automatisk kørsel af freshclam. Dette anbefales ikke,\n"
"     da ClamAV's database konstant opdateres."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Local database mirror site:"
msgstr "Lokalt databasespejl:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Please select the closest local mirror site."
msgstr "Vælg det nærmeste lokale spejl."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid ""
"Freshclam updates its database from a world wide network of mirror sites. "
"Please select the closest mirror. If you leave the default setting, an "
"attempt will be made to guess a nearby mirror."
msgstr ""
"Freshclam opdaterer sin database fra et verdensomspændende net af "
"databasespejle. Vælg det spejl, der er tættest på dig. Hvis du beholder "
"standardindstillingen, vil det blive forsøgt at finde et nærliggende spejl."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "HTTP proxy information (leave blank for none):"
msgstr "HTTP-proxyoplysninger (lad feltet stå tomt hvis ingen):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid ""
"If you need to use an HTTP proxy to access the outside world, enter the "
"proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Hvis du skal bruge en HTTP-proxy til at nå verden udenfor, så angiv proxy-"
"oplysningerne her. Eller skal du ikke skrive noget."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "Please use URL syntax (\"http://host[:port]\";) here."
msgstr "Brug URL-syntaksen (»http://vært[:port]«;) her."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "Proxy user information (leave blank for none):"
msgstr "Proxy-brugeroplysninger (lad feltet stå tomt hvis ingen):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid ""
"If you need to supply a username and password to the proxy, enter it here. "
"Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Hvis proxyen kræver brugernavn og adgangskode, så angiv dem her. Ellers lad "
"feltet stå tomt."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "When entering user information, use the standard form of \"user:pass\"."
msgstr "Brug standardformen »bruger:adgangskode« når du angiver brugeroplysninger."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:6001
msgid "Number of freshclam updates per day:"
msgstr "Antal daglige freshclam-opdateringer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid "Network interface connected to the Internet:"
msgstr "Netværksgrænseflade, der er forbundet til internettet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface connected to the Internet. "
"Example: eth0."
msgstr ""
"Indtast venligst navnet på den netværksgrænseflade, der er forbundet til "
"internettet. For eksempel: eth0."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"If the daemon runs when the network is down, the log file will be filled "
"with entries like 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.', "
"making it easy to miss when freshclam really can't update the database."
msgstr ""
"Hvis dæmonen kører, mens netforbindelsen er nede, vil logfilen blive fyldt "
"med en masse beskeder såsom »ERROR: Connection with database.clamav.net "
"failed.«, så det kan være svært at se, hvornår freshclam i virkeligheden "
"ikke kan komme til at opdatere databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"You can leave this field blank and the daemon will be started from the "
"initialization scripts instead. You should then make sure the computer is "
"permanently connected to the Internet to avoid filling the log files."
msgstr ""
"Du kan efterlade dette felt tomt, og dæmonen vil så blive startet fra "
"initialiseringsskripterne i steden for. Du skal sikre dig, at computeren "
"er permanent forbundet til internettet for at undgå at logfilerne bliver "
"fyldt op."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"If the computer has multiple network interfaces connecting to the Internet "
"use a space-separated list of device names."
msgstr ""
"Hvis computeren har flere netværksgrænseflader, der forbinder til internettet "
"så brug en mellemrumsadskilt liste af enhedsnavne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid "Should clamd be notified after updates?"
msgstr "Skal clamd informeres efter opdateringer?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"Please confirm whether clamd should be notified to reload the database after "
"successful updates."
msgstr ""
"Bekræft hvorvidt clamd skal påmindes om at genindlæse databasen efter "
"succesfulde opdateringer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"If you do not choose this option, clamd's database reloads will be notably "
"delayed (it performs this check every 6 hours by default), posing the risk "
"that a new virus may slip through even if the database is up to date. Do not "
"use this if you do not use clamd, as it will produce errors."
msgstr ""
"Hvis du ikke vælger denne indstilling, vil clamd's indlæsning af databaser "
"blive forsinket betydeligt (den tjekker som udgangspunkt hver sjette time), "
"således at du risikerer, at en ny virus slipper igennem, selvom din database "
"er fuldt opdateret. Brug ikke denne indstilling, hvis du ikke bruger clamd, "
"da den vil resultere i fejl."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001 ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Handle the configuration file automatically?"
msgstr "Vil du håndtere konfigurationsfilen automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-base."
msgstr "Nogle indstillinger skal konfigureres for clamav-base."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid ""
"The ClamAV suite won't work if it isn't configured. If you do not configure "
"it automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamd.conf manually "
"or run 'dpkg-reconfigure clamav-base' later. In any case, manual changes in /"
"etc/clamav/clamd.conf will be respected."
msgstr ""
"ClamAV-programmerne vil ikke fungere, hvis de ikke er sat op. Hvis du ikke "
"konfigurerer automatisk, skal du selv sætte /etc/clamav/clamd.conf op eller "
"køre »dpkg-reconfigure clamav-base« senere. Uanset hvad vil manuelle ændringer "
"i /etc/clamav/clamd.conf blive respekteret."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Socket type:"
msgstr "Sokkeltype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Please choose the type of socket clamd will be listening on."
msgstr "Vælg den sokkeltype, clamd skal lytte på."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid ""
"If you choose TCP, clamd can be accessed remotely. If you choose local UNIX "
"sockets, clamd can be accessed through a file. Local UNIX sockets are "
"recommended for security reasons."
msgstr ""
"Hvis du vælger TCP, kan dæmonen nås udefra. Hvis du vælger lokale UNIX-sokler, "
"kan clamd nås via en fil. Lokale UNIX-sokler anbefales af sikkerhedsmæssige "
"Ã¥rsager."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:4001
msgid "Local (UNIX) socket clamd will listen on:"
msgstr "Lokal (Unix) sokkel, clamd vil lytte på:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:5001
msgid "Gracefully handle left-over UNIX socket files?"
msgstr "Lempelig håndtering af overskydende Unix-sokkelfiler?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:6001
msgid "Group owner of clamd local (UNIX) socket:"
msgstr "Gruppeejer af lokal clamd-sokkel (UNIX):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid "Creation mode for clamd local (UNIX) socket:"
msgstr "Oprettelsestilstand for lokal clamd-sokkel (UNIX):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "TCP port clamd will listen on:"
msgstr "TCP-port som clamd vil lytte på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid "IP address clamd will listen on:"
msgstr "IP-adresse som clamd vil lytte på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid ""
"Enter \"any\" to listen on every IP address configured. If you want to "
"listen on a single address or host name, enter it here."
msgstr ""
"Skriv »any« for at lytte på alle de IP-adresser, der er sat op. Hvis du i "
"stedet ønsker at lytte på en enkelt adresse eller ét værtsnavn så skriv "
"den her."

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid "Mandatory numeric value"
msgstr "Krævet numerisk værdi"

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid "This question requires a numeric answer."
msgstr "Dette spørgsmål kræver et numerisk svar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "Do you want to enable mail scanning?"
msgstr "Ã?nsker du at aktivere postskanning?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid ""
"This option enables scanning mail contents for viruses. You need this option "
"enabled if you want to use clamav-milter, or if you want to enable phishing "
"checks."
msgstr ""
"Denne indstilling aktiverer skanning af postindhold for virus. Du har brug for "
"at denne indstilling er aktiveret, hvis du ønsker at bruge clamav-milter, eller "
"hvis du ønsker at aktivere phishingtjek."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid "Do you want to enable archive scanning?"
msgstr "Vil du aktivere skanning af arkiver?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid ""
"If archive scanning is enabled, the daemon will extract archives such as "
"bz2, tar.gz, deb and many more, to check their contents for viruses."
msgstr ""
"Hvis arkivskanning er aktiveret, vil dæmonen pakke arkiver såsom bz2, tar."
"gz, deb med flere ud for at tjekke deres indhold for virusser."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid ""
"For more information about what archives are supported, see /usr/share/doc/"
"clamav-docs/clamdoc.pdf or the manpage clamscan(5)."
msgstr ""
"Flere oplysninger om hvilke arkiver, der understøttes, finder du i /usr/"
"share/doc/clamav-docs/clamdoc.pdf eller manualsiden clamscan(5)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001
msgid "Maximum stream length (unit Mb) allowed:"
msgstr "Maksimalt tilladt længde af datastrøm (i Mb):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001
msgid "You can set a limit on the stream length that can be scanned."
msgstr ""
"Du kan sætte en begrænsning på størrelsen af de strømme, der kan "
"skannes."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001 ../clamav-base.templates:14001
msgid "Entering '0' will disable this limit."
msgstr "Indtastning af »0« vil deaktivere denne begrænsning."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid "Maximum directory depth that will be allowed:"
msgstr "Maksimal mappedybde, der skal tillades:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid ""
"This value must be set if you want to allow the daemon to follow directory "
"symlinks."
msgstr ""
"Denne værdi skal være angivet, hvis du ønsker at tillade dæmonen at følge "
"symbolske mappehenvisninger."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Do you want the daemon to follow directory symlinks?"
msgstr "�nsker du at dæmonen skal følge symbolske mappehenvisninger?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:16001
msgid "Do you want the daemon to follow regular file symlinks?"
msgstr "�nsker du at dæmonen skal følge almindelige symbolske filhenvisninger?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:17001
msgid "Timeout for stopping the thread-scanner (seconds):"
msgstr "Tidsudløb før trådskanneren stoppes (sekunder):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:17001
msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgstr "Indtastning af »0« vil deaktivere tidsudløbet."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid "Number of threads for the daemon:"
msgstr "Antal tråde til dæmonen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:19001
msgid "Number of pending connections allowed:"
msgstr "Antal tilladte ventende forbindelser:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:20001
msgid "Do you want to use the system logger?"
msgstr "Ã?nsker du at bruge system-loggeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:20001
msgid ""
"It is possible to log the daemon activity to the system logger. This can be "
"done independently of whether you want to log activity to a special file."
msgstr ""
"Det er muligt at logge dæmonaktiviteten til systemloggeren. Dette kan gøres "
"uafhængigt af, om du ønsker at logge aktivitet til en speciel fil."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid "Log file for clamav-daemon (enter none to disable):"
msgstr "Logfil for clamav-dæmonen (lad feltet stå tomt for at deaktivere):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid "Do you want to log time information with each message?"
msgstr "Vil du inkludere tidspunktet ved hver besked?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Delay in seconds between daemon self checks:"
msgstr "Tid i sekunder mellem dæmonens selvtjek:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid ""
"During the SelfCheck the daemon checks if it needs to reload the virus "
"database. It also tries to repair problems caused by bugs in the daemon, "
"(that is, in some cases it's able to repair broken data structures)."
msgstr ""
"Under selvtjek, tjekker dæmonen om den har brug for at genindlæse "
"virusdatabasen. Den forsøger også at reparere problemer, der skyldes "
"programfejl i dæmonen, (f.eks. er den i nogle tilfælde i stand til at "
"reparere ødelagte datastrukturer)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:24001
msgid "User to run clamav-daemon as:"
msgstr "Bruger som clamav-dæmonen skal køre som:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:24001
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to use "
"clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. Please "
"see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Det anbefales at køre ClamAV-programmerne som en bruger der ikke er privilegeret. "
"Det vil fungere med de fleste postdistributionsprogrammer (MTA) med en smule "
"justering, men hvis du vil benytte clamd til at udføre skanninger af "
"filsystemer, kan det nok ikke undgås at køre den som root. Se README.Debian "
"i pakken clamav-base for detaljer."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:25001
msgid "Groups for clamav-daemon (space-separated):"
msgstr "Grupper til clamav-daemon (adskilt af mellemrum):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:25001
msgid "Please enter any extra groups for clamd."
msgstr "Angiv eventuelle ekstra grupper til clamd."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:25001
msgid ""
"By default, clamd runs as a non-privileged user. If you need clamd to be "
"able to access files owned by another user (e.g., in combination with an "
"MTA), then you will need to add clamd to the group for that piece of "
"software. Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Clamd kører som udgangspunkt som en bruger der ikke er privilegeret bruger. "
"Hvis du har brug for, at clamd skal kunne tilgå filer, der ejes af en anden "
"bruger (f.eks. i kombination med et postleveringsprogram), skal du tilføje "
"clamd til dette programs gruppe. Se README.Debian i pakken clamav-base for "
"detaljer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:26001
msgid "Do you want to load bytecode from the database?"
msgstr "Vil du indlæse bytecode fra databasen?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-base.templates:27001
msgid "TrustSigned"
msgstr "TillidsUnderskrevet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-base.templates:27001
msgid "Paranoid"
msgstr "Paranoid"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:27002
msgid "Security level to apply to the bytecode:"
msgstr "Sikkerhedsniveau for bytecode:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:27002
msgid ""
" - TrustSigned : trust bytecode loaded from signed virus database files,\n"
"         but insert runtime safety checks for bytecode loaded\n"
"         from unsigned sources\n"
" - Paranoid  : always insert runtime checks"
msgstr ""
" - TillidsUnderskrevet : stol på bytecode indlæst fra signeret\n"
"             virusdatabasefiler, men indsæt\n"
"             kørselstidssikkerhedstjek for bytecode indlæst\n"
"             fra kilder uden underskrift\n"
" - Paranoid      : indsæt altid kørselstidstjek"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:28001
msgid "Bytecode execution timeout in miliseconds:"
msgstr "Tidsudløb for bytecodeudførsel i millisekunder:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-milter."
msgstr "Nogle indstillinger skal konfigureres for clamav-milter."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
msgid ""
"It won't work if it isn't configured. If you do not configure it "
"automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamav-milter.conf "
"manually or run \"dpkg-reconfigure clamav-milter\" later. In any case, "
"manual changes in /etc/clamav/clamav-milter.conf will be respected."
msgstr ""
"ClamAV-programmet vil ikke fungere, hvis de ikke er sat op. Hvis du ikke "
"konfigurerer automatisk, må du selv sætte /etc/clamav/clamav-milter.conf "
"op eller køre »dpkg-reconfigure clamav-milter« senere. Uanset hvad "
"vil manuelle ændringer i /etc/clamav/clamav-milter.conf blive respekteret."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid "Communication interface with Sendmail:"
msgstr "Kommunikationsgrænseflade med Sendmail:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid ""
"Please choose the method that should be used by clamav-milter to communicate "
"with Sendmail. The following formats can be used:\n"
" - Unix domain socket: [[unix|local]:]/path/to/file\n"
" - IPv4 socket    : inet:port@[hostname|ip-address]\n"
" - IPv6 socket    : inet6:port@[hostname|ip-address]"
msgstr ""
"Vælg venligst den metode som skal bruges af clamav-milter til at kommunikere "
"med Sendmail. De følgende formater kan bruges:\n"
" - Unix-domænesokkel : [[unix|lokal]:]/sti/til/fil\n"
" - IPv4-sokkel    : inet:port@[værtsnavn|ip-adresse]\n"
" - IPv6-sokkel    : inet6:port@[værtsnavn|ip-adresse]"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:4001
msgid "Remove stale socket after unclean shutdown?"
msgstr "Fjern forældet sokkel efter afbrudt nedlukning?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
msgid "Group owner of clamav-milter local (UNIX) socket:"
msgstr "Gruppeejer af clamav-milters lokale (UNIX) sokkel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
msgid "Creation mode for clamav-milter local (UNIX) socket:"
msgstr "Oprettelsestilstand for clamav-milters lokale (UNIX) sokkel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid "User to run clamav-milter as:"
msgstr "Bruger at køre clamav-milter som:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking."
msgstr ""
"Det anbefales at køre ClamAV-programmerne som en bruger, der ikke er priviligeret. "
"Det vil fungere med de fleste postdistributionsprogrammer (MTA) med en smule "
"justering."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001 ../clamav-milter.templates:8001
msgid "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr "Se venligst README.Debian i pakken clamav-base for detaljer."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:8001
msgid "Groups for clamav-milter (space-separated):"
msgstr "Grupper til clamav-milter (adskilt af mellemrum):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:8001
msgid ""
"By default, clamav-milter runs as a non-privileged user. If you need clamav-"
"milter to be able to access files owned by another user (for instance when "
"it is used in combination with an MTA), the user running clamav-milter need "
"to be added to the relevant group(s)."
msgstr ""
"Clamv-milter kører som udgangspunkt som en bruger, der ikke er priviligeret. "
"Hvis du har brug for, at clamav-milter skal kunne tilgå filer, der ejes af "
"en anden bruger (f.eks. i kombination med et postleveringsprogram), skal du "
"tilføje brugeren, der kører clamav-milter, til de relevante grupper."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "Wait timeout for data coming from clamd:"
msgstr "Tidsudløb for data der kommer fra clamd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid ""
"Please enter the delay (in seconds) before clamav-milter times out when it "
"is waiting for incoming data from clamd."
msgstr ""
"Indtast venligst forsinkelsen (i sekunder) før clamav-milter får tidsudløb, "
"når programmet venter på indgående data fra clamd."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "Choosing \"0\" will disable this timeout."
msgstr "Valg af »0« vil deaktivere dette tidsudløb."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
msgid "Should clamav-milter stay in foreground (not forking)?"
msgstr "Skal clamav-milter forblive i forgrunden (ikke forgrene sig)?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid "Chroot to directory:"
msgstr "Chroot til mappe:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid ""
"Clamav-milter can run in a chroot jail. It will enter it after reading the "
"configuration file and before dropping root privileges."
msgstr ""
"Clamav-milter kan køre i et chrootfængsel. Den vil indgå i dette efter, at "
"programmet har læst konfigurationsfilen og før den smider "
"administratorprivilegierne."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid "If this field is left empty, no chrooting will occur."
msgstr "Hvis dette felt er efterladt tomt, vil ingen chrooting opstå."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid "PID file:"
msgstr "PID-fil:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid ""
"Please specify the process identifier file location for clamav-milter's "
"listening daemon (main thread)."
msgstr ""
"Angiv venligst procesidentifikationen for filplacering for clamav-milters "
"lyttende dæmon (hovedtråd)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "Temporary directory path:"
msgstr "Midlertidig mappesti:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid ""
"Please specify the directory for clamav-milter's temporary files. If unset, "
"$TMPDIR and $TEMP will be honored."
msgstr ""
"Angiv mappen for clamav-milters midlertidige filer. Hvis den ikke angives, "
"vil $TMPDIR og $TEMP blive anvendt."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid "Clamd socket to connect to for scanning:"
msgstr "Clamd-sokkel at forbinde til for skanning:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Please specify the socket to use to connect to the ClamAV daemon for "
"scanning purposes. Possible choices are:\n"
" - a local unix socket using an absolute path, in \"unix:path\" format\n"
"  (for example: unix:/var/run/clamd/clamd.socket);\n"
" - a local or remote TCP socket in \"tcp:host:port\" format (for example:\n"
"  tcp:192.168.0.1). The \"host\" value can be either a hostname or an IP\n"
"  address, and the \"port\" is only required for IPv6 addresses,\n"
"  defaulting to 3310 otherwise."
msgstr ""
"Angiv venligst soklen der skal bruges til at forbinde til ClamAV-dæmonen "
"for skanningsformål. Mulige valg er:\n"
" - en lokal unixsokkel der bruger en absolut sti, i formatet »unix:sti«\n"
"  (for eksempel: unix:/var/run/clamd/clamd.socket);\n"
" - en lokal eller ekstern TCP-sokkel i formatet »tcp:vært:port« (for eksempel:\n"
"  cp:192.168.0.1). »Værtværdien« kan enten være et værtsnavn eller en\n"
"  IP-adresse, og »porten« er kun krævet for IPv6-adresser,\n"
"  ellers er standarden 3310."

# The term round-robin describes correspondence to a single address authored 
# or signed by numerous individuals (as found in a petition). 
# In computing, "round-robin" describes a method of choosing a resource for 
# a task from a list of available ones, usually for the purposes of load 
# balancing. fra Wikipedia
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"You may specify multiple choices, separated by spaces. In such case, the "
"clamd servers will be selected in a round-robin fashion."
msgstr ""
"Du må angive flere valg, adskilt af mellemrum. I sådanne tilfælde, vil "
"clamd-serverne blive valgt efter metoden round-robin."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Hosts excluded from scanning:"
msgstr "Værter udelukket fra skanning:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid ""
"Please specify, in CIDR notation (host(name)/mask), the hosts for which no "
"scanning should be performed on incoming mail. Multiple entries should be "
"separated by spaces. The \"local\" shortcut can be used to specify locally-"
"originated (non-SMTP) email."
msgstr ""
"Angiv venligst, i CIDR-notation (vært(navn)/maske), værterne hvor ingen "
"skanning skal udføres på indgående post. Flere punkter skal adskilles af "
"mellemrum. Den »lokale« genvej kan brues til at specificere lokalt "
"oprindet (ikke-SMTP) e-post."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "If this field is left empty, all incoming mail will be scanned."
msgstr "Hvis dette felt efterlades tomt, vil al indgående post blive skannet."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Mail addresses whitelist:"
msgstr "Hvidliste for postadresser:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to a whitelist file, listing email addresses that "
"should cause scanning to be bypassed."
msgstr ""
"Angiv venligst stien til en hvidlistefil, lyttende e-post-adresser som "
"bør medføre at skanning udelades."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid ""
"Each line in this file should be a POSIX regular expression; lines starting "
"with \"#\", \":\" or \"!\" will be ignored as comments."
msgstr ""
"Hver linje i denne fil skal være et POSIX-regulært udtryk; linjer startende "
"med »#«, »:« eller »!« vil blive ignoreret som værende kommentarer."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid ""
"Lines may start with \"From:\" (with no space after the colon) to make the "
"whitelisting apply to matching sender addresses; otherwise, or with a \"To:"
"\" prefix, it affects recipient addresses."
msgstr ""
"Linjer skal starte med »Fra:« (uden mellemrum efter kolonnet) for at hvidlistningen "
"gælder for matchende afsenderadresser; ellers, eller med præfikset »Til:«, "
"påvirker den modtageradresser."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001 ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Accept"
msgstr "Accepter"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001 ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Reject"
msgstr "Afvis"

# måske udskyd
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001 ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Defer"
msgstr "Udsæt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Blackhole"
msgstr "Sort hul"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Quarantine"
msgstr "Karantæne"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17002
msgid "Action to perform on infected messages:"
msgstr "Handling at udføre på inficerede beskeder:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17002
msgid "Please choose the action to perform on \"infected\" messages:"
msgstr "Vælg venligst handlingen der skal udføres på »inficerede« beskeder:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17002
msgid ""
" - Accept  : accept the message for delivery;\n"
" - Reject  : immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer   : return a temporary failure message (4xx);\n"
" - Blackhole : accept the message then drop it;\n"
" - Quarantine: accept the message then quarantine it. With\n"
"        Sendmail, the quarantine queue can be examined\n"
"        with \"mailq -qQ\". With Postfix, such mails are placed\n"
"        on hold."
msgstr ""
" - Accepter : Accepter beskeden som leveres;\n"
" - Afvis   : Afvis øjeblikkelg levering (med en 5xx-fejl);\n"
" - Udsæt   : Returner en midlertidig fejlbesked (4xx);\n"
" - Sort hul : Accepter beskeden og drop den så;\n"
" - Karantæne : Accepter beskeden og sæt den så i karantæne. Med\n"
"        Sendmail kan karantænekøen undersøges med\n"
"        »mailq -qQ«. Med Postfix placeres den slags e-post\n"
"        i venteposition."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18002
msgid "Action to perform on error conditions:"
msgstr "Handling der skal udføres ved fejl:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18002
msgid ""
"Please choose the action to perform on errors such as failure to allocate "
"data structures, no scanners available, network timeouts, unknown scanner "
"replies...:"
msgstr ""
"Vælg venligst handlingen der skal udføres ved fejl såsom fejl ved tildeling "
"af datastrukturer, ingen skannere tilgængelige, netværkstidsudløb, ukendte "
"skannersvar...:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18002
msgid ""
" - Accept: accept the message for delivery;\n"
" - Reject: immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer : return a temporary failure message (4xx)."
msgstr ""
" - Accepter : Accepter beskeden som leveres;\n"
" - Afvis  : Afvis øjeblikkeligt levering (med en 5xx-fejl);\n"
" - Udsæt  : Returner en midlertidig fejlbesked (4xx)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid "Specific rejection reason for infected messages:"
msgstr "Specifik afvisningsårsag for inficerede beskeder:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid ""
"Please specify the rejection reason that will be included in reject mails."
msgstr ""
"Angiv vneligst afvisningsårsagen som vil blive inkluderet i afvisningsbeskederne."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid "This option is only useful together with \"OnInfected Reject\"."
msgstr "Denne indstilling er kun brugbar sammen med »OnInfected Reject«."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
#, no-c-format
msgid "The \"%v\" string may be used to include the virus name."
msgstr "Strengen »%v« kan bruges til at inkludere virusnavnet."

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "No"
msgstr "Nej"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20002
msgid "Add headers to processed messages?"
msgstr "Tilføj teksthoveder til behandlede beskeder?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20002
msgid ""
"If you choose this option, \"X-Virus-Scanned\" and \"X-Virus-Status\" "
"headers will be attached to each processed message, possibly replacing "
"existing similar headers."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling vil teksthovederne »X-Virus-Scanned« "
"og »X-Virus-Status« blive tilføjet til hver behandlet besked, og dermed "
"højst sandsynlig erstatte lignende eksisterende teksthoveder."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid "Log file for clamav-milter:"
msgstr "Logfil for clamav-milter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid ""
"Specify the full path to the clamav-milter log file, which must be writable "
"for the clamav daemon. Enter none to disable."
msgstr ""
"Angiv den fulde sti til clamav-milters logfil, som skal være skrivbar for "
"clamav-dæmonen. Indtast ingen for at deaktivere."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid "Logging via syslog is configured independently of this setting."
msgstr "Logning via syslog er konfigureret uafhængigt af denne indstilling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:22001
msgid "Disable log file locking?"
msgstr "Deaktiver logfillåsning?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:22001
msgid ""
"By default the log file is locked for writing. The lock protects against "
"running clamav-milter multiple times. This option disables log file locking."
msgstr ""
"Som standard er logfilen lås for skrivning. Låsningen beskytter mod, at "
"clamav-milter kan køre flere gange. Denne indstilling deaktiverer logfillåsning."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
msgid "Maximum size of the log file (MB):"
msgstr "Maksimal størrelse på lofilen (MB):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
msgid ""
"Please specify the maximum size for the log file. Using \"0\" will allow "
"that file to grow indefinitely."
msgstr ""
"Angiv venligst den maksimale størrelse for logfilen. Brug af »0« vil tillade "
"at filen vokser uendeligt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
msgid "Log time with each message?"
msgstr "Logtidspunkt med hver besked?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:25001
msgid "Use system logger?"
msgstr "Brug systemlogger?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:25001
msgid ""
"Please choose whether you want to use the system logger (syslog). This "
"option can be used along with logging in a dedicated file."
msgstr ""
"Vælg venligst om du ønsker at bruge systemloggeren (syslog). Denne "
"indstilling kan bruges sammen med logning i en dedikeret fil."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Type of syslog messages:"
msgstr "Type af syslogbeskeder:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid ""
"Please choose the type of syslog messages as detailed in the system logger's "
"documentation."
msgstr ""
"Vælg venligst typen af syslogbeskeder som beskrevet i systemloggerens "
"dokumentation."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid "Enable verbose logging?"
msgstr "Aktiver uddybende logning?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:28001
msgid "Off"
msgstr "Slukket"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:28001
msgid "Basic"
msgstr "Basis"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:28001
msgid "Full"
msgstr "Fuld"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:28002
msgid "Information to log on infected messages:"
msgstr "Information der skal logges vedrørende inficerede beskeder:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:28002
msgid ""
"Please choose the level of information that will be logged when infected "
"messages are found:\n"
" - Off : no logging;\n"
" - Basic: minimal information;\n"
" - Full : verbose information."
msgstr ""
"Vælg venligst informationsniveauet som vil blive logget når der findes "
"inficerede beskeder:\n"
" - Slukket: Ingen logning;\n"
" - Basis:  Minimal information;\n"
" - Fuld:  Uddybende information."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:29001
msgid "Size limit for scanned messages (MB):"
msgstr "Størrelsesbegrænsning for skannede beskeder (MB):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:29001
msgid ""
"Please specify the maximum size for scanned messages. Messages bigger than "
"this limit will not be scanned."
msgstr ""
"Angiv venligst den maksimale størrelse for skannede beskeder. Beskeder større "
"end denne begrænsning vil ikke blive skannet."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:29001
msgid ""
"You should check that this value is lower than the value of \"StreamMaxLength"
"\" in the clamd.conf file."
msgstr ""
"Du bør tjekke at denne værdi er mindre end værdien af »StreamMaxLength« i "
"clamd.conf-filen."


Reply to: