[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of po4aPackage: po4a
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish deborphan

joe@joe-desktop:~/over/debianp/po4a$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
105 oversatte tekster, 96 uoversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation po4a.
# Copyright (C) 2010 po4a & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as po4a package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po4a 0.41\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: po4a@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-19 21:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-28 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:26
msgid "Need to provide a module name"
msgstr "Der skal angives et modulnavn"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:47
#, perl-format
msgid "Unknown format type: %s."
msgstr "Ukendt formattype: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:49
#, perl-format
msgid "Module loading error: %s"
msgstr "Fejl under modulindlæsning: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:58
msgid "List of valid formats:"
msgstr "Liste af gyldige formater:"

#. ."\n - ".gettext("bibtex: BibTex bibliography format.")
#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:60
msgid "dia: uncompressed Dia diagrams."
msgstr "dia: Ukomprimerede Dia-diagrammer."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:61
msgid "docbook: DocBook XML."
msgstr "docbook: DocBook-XML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:62
msgid "guide: Gentoo Linux's XML documentation format."
msgstr "guide: Gentoo Linux' XML-dokumentationsformat."

#. ."\n - ".gettext("html: HTML documents (EXPERIMENTAL).")
#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:64
msgid "ini: INI format."
msgstr "ini: INI-format."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:65
msgid "kernelhelp: Help messages of each kernel compilation option."
msgstr "kernelhelp: Hjælpebeskeder for hvert kernekompatibelt tilvalg."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:66
msgid "latex: LaTeX format."
msgstr "latex: LaTeX-format."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:67
msgid "man: Good old manual page format."
msgstr "man: Det gode gamle format til manualsider."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:68
msgid "pod: Perl Online Documentation format."
msgstr "pod: Perls online dokumentationsformat."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:69
msgid "sgml: either DebianDoc or DocBook DTD."
msgstr "sgml: Enten DebianDoc eller DocBook DTD."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:70
msgid "texinfo: The info page format."
msgstr "texinfo: Formatet til infosider."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:71
msgid "tex: generic TeX documents (see also latex)."
msgstr "tex: Generisk TeX-dokumenter (se også latex)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:72
msgid "text: simple text document."
msgstr "text: Simpelt tekstdokument."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:73
msgid "wml: WML documents."
msgstr "wml: WML-dokumenter."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:74
msgid "xhtml: XHTML documents."
msgstr "xhtml: XHTML-dokumenter."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:75
msgid "xml: generic XML documents (see also docbook)."
msgstr "xml: generiske XML-dokumenter (se også docbook)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Common.pm:108
#, perl-format
msgid ""
"%s version %s.\n"
"written by Martin Quinson and Denis Barbier.\n"
"\n"
"Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.\n"
"This is free software; see source code for copying\n"
"conditions. There is NO warranty; not even for\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr ""
"%s version %s.\n"
"skrevet af Martin Quinson og Denis Barbier.\n"
"\n"
"Ophavsret 2002, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.\n"
"Dette er fri software; se kildekoden for betingelser for\n"
"kopiering. Der er INGEN garanti; end ikke for\n"
"SALGBARHED eller EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORMÃ?L."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Debconf.pm:173
#, perl-format
msgid "Translated field in master document: %s"
msgstr "Oversat felt i skabelondokument: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/KernelHelp.pm:103
msgid "Syntax error"
msgstr "Syntaksfejl"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:489 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:161
#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:250 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1637
#: ../../lib/Locale/Po4a/Text.pm:164 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:524
#, perl-format
msgid "Unknown option: %s"
msgstr "Ukendt tilvalg: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:506
msgid ""
"Invalid 'groff_code' value. Must be one of 'fail', 'verbatim', 'translate'."
msgstr ""
"Ugyldig værdi for »groff_code«. Skal være enten »fail«, »verbatim« eller "
"»translate«."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:553
msgid ""
"The no_wrap parameters must be a set of comma-separated begin:end couples.\n"
msgstr ""
"Parameteren no_wrap skal være et sæt af kommaadskilt begin:end-par.\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:599
msgid "Invalid 'unknown_macros' value. Must be one of:\n"
msgstr "Ugyldig værdi for »unknown_macros«. Skal være en af de følgende:\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:653
msgid ""
"This file was generated with Pod::Man. Translate the POD file with the pod "
"module of po4a."
msgstr ""
"Denne fil blev genereret med Pod::Man. Oversæt POD-filen med podmodulet til "
"po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:656
msgid ""
"This file was generated with help2man. Translate the source file with the "
"regular gettext."
msgstr ""
"Denne fil blev genereret med help2man. Oversæt kildekoden med den normale "
"gettext."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:658
msgid ""
"This file was generated with docbook-to-man. Translate the source file with "
"the sgml module of po4a."
msgstr ""
"Denne fil blev genereret med docbook-to-man. Oversæt kildekoden med "
"sgml-modulet i po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:661
msgid ""
"This file was generated with docbook2man. Translate the source file with the "
"sgml module of po4a."
msgstr ""
"Denne fil blev genereret med docbook2man. Oversæt kildekoden med "
"sgml-modulet i po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:665 ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:673
#, perl-format
msgid ""
"This file was generated with %s. You should translate the source file, but "
"continuing anyway."
msgstr ""
"Denne fil blev genereret med %s. Du bør oversætte kildekoden, men "
"fortsætter alligevel."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:669
msgid ""
"This file was generated with db2man.xsl. Translate the source file with the "
"xml module of po4a."
msgstr ""
"Denne fil blev genereret med db2man.xsl. Oversæt kildekoden med "
"xml-modulet i po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:679
#, perl-format
msgid ""
"This file contains the line '%s'. You should translate the source file, but "
"continuing anyway."
msgstr ""
"Denne fil indheolder linjen »%s«. Du bør oversætte kildefilen, men fortsætter "
"alligevel."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:741
#, perl-format
msgid ""
"Font modifiers followed by a command may disturb po4a. You should either "
"remove the font modifier '%s', or integrate a \\f font modifier in the "
"following command ('%s'), but continuing anyway."
msgstr ""
"Skrifttypeændringer efterfulgt af en kommando kan forstyrre po4a. Du bør "
"enten fjerne skrifttypeændringen »%s«, eller integrere en \\f-skriftændring "
"i den følgende kommando (»%s«), men fortsætter alligevel."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:846
msgid ""
"The unshiftline is not supported for the man module. Please send a bug "
"report with the groff page that generated this error."
msgstr ""
"Unshiftline er ikke understøttet i manualmodulet. Indsend venligst en "
"fejlrapport med groff-siden som genererede denne fejl."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:889
#, perl-format
msgid ""
"macro %s called without arguments. Even if placing the macro arguments on "
"the next line is authorized by man(7), handling this would make the po4a "
"parser too complicate. Please simply put the macro args on the same line."
msgstr ""
"makro %s kaldt uden argumenter. Selv om placering af makroargumenter på "
"den næste linje er godkendt af man(7), vil håndtering af dette gøre "
"po4a-fortolkeren alt for kompliceret. Placer venligst makroargumenterne på "
"den samme linje."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:917
msgid "Escape sequence \\c encountered. This is not completely handled yet."
msgstr "Mødte Escape-sekvens \\c. Dette kan endnu ikke håndteres."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1083
#, perl-format
msgid "Unbalanced '<' and '>' in font modifier. Faulty message: %s"
msgstr "Forkert antal »<« og »>« i skrifttypeændringen. Fejlbehæftet besked: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1121
#, perl-format
msgid "Unknown '<' or '>' sequence. Faulty message: %s"
msgstr "Ukendt »<«- eller »>«-sekvens. Fejlbehæftet besked: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1273
#, perl-format
msgid "Unparsable line: %s"
msgstr "Linje kan ikke fortolkes: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1346
#, perl-format
msgid ""
"Unknown macro '%s'. Remove it from the document, or refer to the Locale::"
"Po4a::Man manpage to see how po4a can handle new macros."
msgstr ""
"Ukendt makro »%s«. Fjern den fra dokumentet, eller kig i manualsiden "
"Locale::Po4a::Man for at se hvordan po4a kan håndtere nye makroer."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1541
#, perl-format
msgid "Cannot parse command arguments: %s"
msgstr "Kan ikke fortolke kommandoargumenter: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1665
#, perl-format
msgid "Unsupported font in: '%s'."
msgstr "Skrifttype ikke understøttet i: »%s«."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2028
msgid ""
"This page defines a new macro with '.de'. Since po4a is not a real groff "
"parser, this is not supported."
msgstr ""
"Denne side definerer en ny makro med ».de«. Da po4a ikke er en rigtig "
"groff-fortolker, er dette ikke understøttet."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2094
msgid "The .ie macro must be followed by a .el macro."
msgstr "Makroen .ie skal efterfølges af en .el-makro."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2120
#, perl-format
msgid ""
"This page uses conditionals with '%s'. Since po4a is not a real groff "
"parser, this is not supported."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2161
#, perl-format
msgid ""
"This page includes another file with '%s'. Do not forget to translate this "
"file ('%s')."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2277
#, perl-format
msgid ""
"This page uses the '%s' request with the number of lines in argument. This "
"is not supported yet."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2292
#, perl-format
msgid ""
"This page uses the '%s' request. This request is only supported when no "
"argument is provided."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/NewsDebian.pm:89
msgid "Begin of a new entry before the end of previous one"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:169
#, perl-format
msgid ""
"Invalid value for option 'porefs' ('%s' is not one of 'full', 'noline' or "
"'none')"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:222
msgid "Please provide a non-null filename"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:234 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:930
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:414
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:547
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:132 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:113
#, perl-format
msgid "Can't read from %s: %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:305
msgid "Messages with more than 2 plural forms are not supported."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:314
#, perl-format
msgid "Strange line: -->%s<--"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:373 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:528
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:449
msgid "Can't write to a file without filename"
msgstr "Kan ikke skrive til en fil uden filnavn"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:390 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:464
#, perl-format
msgid "Can't write to %s: %s"
msgstr "Kan ikke skrive til %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:463
msgid "Can't write PO files with more than two plural forms."
msgstr "Kan ikke skrive PO-filer med mere end to flertalsformer."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:508
#, perl-format
msgid "Can't unlink %s: %s."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:515 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:520
#: ../../po4a:1346
#, perl-format
msgid "Can't move %s to %s: %s."
msgstr "Kan ikke flytte %s til %s: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:560
msgid ""
"\n"
"The gettextization failed (once again). Don't give up, gettextizing is a "
"subtle art, but this is only needed once to convert a project to the "
"gorgeous luxus offered by po4a to translators.\n"
"Please refer to the po4a(7) documentation, the section \"HOWTO convert a pre-"
"existing translation to po4a?\" contains several hints to help you in your "
"task"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:573
#, perl-format
msgid ""
"Original has more strings than the translation (%d>%d). Please fix it by "
"editing the translated version to add some dummy entry."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:581
#, perl-format
msgid ""
"Original has less strings than the translation (%d<%d). Please fix it by "
"removing the extra entry from the translated file. You may need an addendum "
"(cf po4a(7)) to reput the chunk in place after gettextization. A possible "
"cause is that a text duplicated in the original is not translated the same "
"way each time. Remove one of the translations, and you're fine."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:649
#, perl-format
msgid ""
"po4a gettextization: Structure disparity between original and translated "
"files:\n"
"msgid (at %s) is of type '%s' while\n"
"msgstr (at %s) is of type '%s'.\n"
"Original text: %s\n"
"Translated text: %s\n"
"(result so far dumped to gettextization.failed.po)"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:883
#, perl-format
msgid "Eval failure: %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1007
#, perl-format
msgid ""
"'%s' is the singular form of a message, po4a will use the msgstr[0] "
"translation (%s)."
msgstr ""
"»%s« er entalsformen på en besked, po4a vil bruge oversættelsen "
"msgstr[0] (%s)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1012
#, perl-format
msgid ""
"'%s' is the plural form of a message, po4a will use the msgstr[1] "
"translation (%s)."
msgstr ""
"»%s« er flertalsformen på en besked, po4a vil bruge oversættelsen "
"msgstr[0] (%s)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1225
#, perl-format
msgid "msgid defined twice: %s"
msgstr "msgid defineret to gange: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1257
#, perl-format
msgid ""
"Translations don't match for:\n"
"%s\n"
"-->First translation:\n"
"%s\n"
" Second translation:\n"
"%s\n"
" Old translation discarded."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:216
msgid ""
"The needed module SGMLS.pm was not found and needs to be installed. It can "
"be found on the CPAN, in package libsgmls-perl on debian, etc."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:284
msgid "msgid skipped to help translators (contains only an entity)"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:291
msgid "msgid skipped to help translators (contains only tags)"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:299
msgid ""
"msgid skipped to help translators (contains only opening or closing tags of "
"marked sections)"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:383 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:806
#, perl-format
msgid "Can't close tempfile: %s"
msgstr "Kan ikke lukke midlertidig fil: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:387
msgid ""
"Error while running nsgmls -p. Please check if nsgmls and the DTD are "
"installed."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:396
msgid ""
"Trying to handle a XML document as a SGML one. Feel lucky if it works, help "
"us implementing a proper XML backend if it does not."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:409
msgid ""
"This file is not a master SGML document (no DOCTYPE). It may be a file to be "
"included by another one, in which case it should not be passed to po4a "
"directly. Text from included files is extracted/translated when handling the "
"master file including them."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:530
msgid "DTD of this file is unknown, but proceeding as requested."
msgstr "DTD for denne fil er ukendt, men fortsætter som anmodt."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:534
msgid ""
"DTD of this file is unknown. (supported: DebianDoc, DocBook). The prolog "
"follows:"
msgstr ""
"DTD for denne fil er ukendt. (understøttet: DebianDoc, DocBook). "
"Prologen følger:"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:628 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:710
#, perl-format
msgid "Can't open %s (content of entity %s%s;): %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:681
#, perl-format
msgid "unrecognized prolog inclusion entity: %%%s;"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:812
#, perl-format
msgid "Can't run nsgmls: %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:927
#, perl-format
msgid "Unknown tag %s"
msgstr "Ukendt mærke %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:961
#, perl-format
msgid "bad translation '%s' for '%s' in '%s'"
msgstr "ugyldig oversættelse »%s« for »%s« i »%s«"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1016 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1094
#, perl-format
msgid "Closing tag for a translation container missing before %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1177
#, perl-format
msgid "Unknown SGML event type: %s"
msgstr "Ukendt SGML-begivenhedstype: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1186
msgid ""
"Warning: nsgmls produced some errors. This is usually caused by po4a, which "
"modifies the input and restores it afterwards, causing the input of nsgmls "
"to be invalid. This is usually safe, but you may wish to verify the "
"generated document with nsgmls -wno-valid. Continuing..."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:503 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:583
#, perl-format
msgid "un-balanced %s in '%s'"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:517 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:601
#, perl-format
msgid "Error while checking the number of arguments of the '%s' command: %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:777 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:878
#, perl-format
msgid "Unknown command: '%s'"
msgstr "Ukendt kommando: »%s«"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:924 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:410
msgid "Can't read from file without having a filename"
msgstr "Kan ikke læse fra fil uden et filnavn"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:965
#, perl-format
msgid "Can't find %s with kpsewhich"
msgstr "Kan ikke finde %s med kpsewhich"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:997 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:436
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:141 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:122
#, perl-format
msgid "Can't close %s after reading: %s"
msgstr "Kan ikke lukke %s efter læsning: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1023
#, perl-format
msgid "kpsewhich cannot find %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1033 ../../po4a:775 ../../po4a:964
#: ../../po4a-translate:262
#, perl-format
msgid "Can't open %s: %s"
msgstr "Kan ikke åbne %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1071
#, perl-format
msgid "Cannot use an alias to the unknown command '%s'"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1077
#, perl-format
msgid ""
"You are using the old definitions format (%s). Please update this "
"definition line."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1281 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1543
#, perl-format
msgid "unknown environment: '%s'"
msgstr "ukendt miljø: »%s«"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1304
#, perl-format
msgid "unmatched end of environment '%s'"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1352 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1467
#, perl-format
msgid "Wrong number of arguments for the '%s' command."
msgstr "Ugyldigt antal argumenter for kommandoen »%s«."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1365 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1480
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1570
msgid "An optional argument was provided, but a mandatory one is expected."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1369 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1484
#, perl-format
msgid "Command '%s': %s"
msgstr "Kommando »%s«: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1425
#, perl-format
msgid "register_generic_command: unsupported format: '%s'."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1537
msgid "The first argument of \\begin is mandatory."
msgstr "Det første argument i \\begin er obligatorisk."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:471
#, perl-format
msgid "Can't close %s after writing: %s"
msgstr "Kan ikke lukke %s efter skrivning: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:552
#, perl-format
msgid "Can't read po4a header from %s."
msgstr "Kan ikke læse po4a-teksthoved fra %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:557
#, perl-format
msgid "First line of %s does not look like a po4a header."
msgstr "Den første linje af %s ligner ikke et po4a-teksthoved."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:562
#, perl-format
msgid "Syntax error in po4a header of %s, near \"%s\""
msgstr "Syntaksfejl i po4a-teksthoved af %s, nær »%s«"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:576
#, perl-format
msgid "Invalid argument in the po4a header of %s: %s"
msgstr "Ugyldigt argument i po4a-teksthovedet af %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:582
#, perl-format
msgid "The po4a header of %s does not define the mode."
msgstr "Po4a-teksthovedet af %s definerer ikke tilstanden."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:586
#, perl-format
msgid ""
"Mode invalid in the po4a header of %s: should be 'before' or 'after' not %s."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:591
#, perl-format
msgid "The po4a header of %s does not define the position."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:595
msgid "No ending boundary given in the po4a header, but mode=after."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:621
msgid "Can't apply addendum when not given the filename"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:624
#, perl-format
msgid "Addendum %s does not exist."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:645
#, perl-format
msgid "No candidate position for the addendum %s."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:650
#, perl-format
msgid "More than one candidate position found for the addendum %s."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:656
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:679
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied before this line: %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:686
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied after the line: %s."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:693
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied at the end of the file."
msgstr ""

#. FYI, the document charset have to be determined *before* we see the first
#. string to recode.
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:856
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:1043
#, perl-format
msgid ""
"Couldn't determine the input document's charset. Please specify it on the "
"command line. (non-ASCII char at %s)"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Wml.pm:89
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary XML file: %s"
msgstr ""

#. TODO: It will be hard to identify the location.
#. => find a way to retrieve the reference.
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:211
#, perl-format
msgid ""
"'po4a-id=%d' in the translation does not exist in the original string (or "
"'po4a-id=%d' used twice in the translation)."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:655
#, perl-format
msgid "Internal error: unknown type identifier '%s'."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:822
#, perl-format
msgid ""
"Bad document type. '%s' expected. You can fix this warning with a -o doctype "
"option, or ignore this check with -o doctype=\"\"."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:900 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1489
#, perl-format
msgid ""
"Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong. "
"Continuing..."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:902 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1491
#, perl-format
msgid "Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1240
#, perl-format
msgid "Content of attribute %s excluded: %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1252
msgid "Bad attribute syntax. Continuing..."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1254
msgid "Bad attribute syntax"
msgstr ""

#. Inform that this tag isn't translated in debug mode
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1659
#, perl-format
msgid "Content of tag %s excluded: %s"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1756 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1766
#, perl-format
msgid ""
"The '%s' option is deprecated. Please use the translated/untranslated and/or "
"break/inline/placeholder categories."
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1872 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1879
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1883 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1887
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1893 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1897
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1903
#, perl-format
msgid "Tag '%s' both in the %s and %s categories."
msgstr ""

#: ../../po4a:671 ../../po4a:675
#, perl-format
msgid "Invalid %s. Directory %s does not exist."
msgstr ""

#: ../../po4a:708 ../../po4a:946
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s' (%s)."
msgstr ""

#: ../../po4a:742
#, perl-format
msgid "failed to execute '%s': %s."
msgstr "kunne ikke udføre »%s«: %s."

#: ../../po4a:746
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, with coredump."
msgstr ""

#: ../../po4a:750
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, without coredump."
msgstr ""

#: ../../po4a:755
#, perl-format
msgid "'%s' exited with value %d."
msgstr "»%s« afsluttedes med værdi %d."

#: ../../po4a:759
#, perl-format
msgid "Error: %s"
msgstr "Fejl: %s"

#. Check file existence
#: ../../po4a:765 ../../po4a-gettextize:226 ../../po4a-normalize:152
#: ../../po4a-translate:206 ../../po4a-translate:207 ../../po4a-updatepo:228
#: ../../scripts/msguntypot:167 ../../scripts/msguntypot:169
#, perl-format
msgid "File %s does not exist."
msgstr "Fil %s findes ikke."

#: ../../po4a:788
#, perl-format
msgid "Unknown variable: %s"
msgstr "Ukendt variabel: %s"

#: ../../po4a:797
#, perl-format
msgid "Syntax error: %s"
msgstr "Syntaksfejl: %s"

#: ../../po4a:824 ../../po4a:836
#, perl-format
msgid "'%s' redeclared"
msgstr ""

#: ../../po4a:829
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s'."
msgstr ""

#: ../../po4a:842
msgid "The list of languages cannot be set twice."
msgstr "Sproglisten kan ikke angives to gange."

#: ../../po4a:845
msgid "The POT file cannot be set twice."
msgstr "POT-filen kan ikke angives to gange."

#: ../../po4a:852
#, perl-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "»%s« er ikke en mappe"

#: ../../po4a:856
#, perl-format
msgid "Cannot list the '%s' directory"
msgstr "Kan ikke vise mappen »%s«"

#: ../../po4a:867
#, perl-format
msgid "too many POT files: %s %s"
msgstr "for mange POT-filer: %s %s"

#: ../../po4a:877
#, perl-format
msgid "no PO files found in %s"
msgstr "ingen PO-filer fundet i %s"

#: ../../po4a:888
#, perl-format
msgid ""
"The '%s' master file was specified earlier in the configuration file. This "
"may cause problems with options."
msgstr ""

#: ../../po4a:894
#, perl-format
msgid "The '%s' master file does not exist."
msgstr "Hovedfilen »%s« findes ikke."

#: ../../po4a:950
msgid "The translated and master file are the same."
msgstr "Den oversatte fil og hovedfilen er ens."

#: ../../po4a:982
#, perl-format
msgid "Translation of %s in %s redefined"
msgstr "Oversættelse af %s i %s redefineret"

#: ../../po4a:1010
#, perl-format
msgid "Unparsable command '%s'."
msgstr "Kommando kan ikke fortolkes »%s«."

#. don't care about error here
#: ../../po4a:1016
msgid "po4a_paths not declared. Dunno where to find the POT and PO files"
msgstr ""

#: ../../po4a:1029
#, perl-format
msgid "Cannot parse option line (missing >%s<?): %s"
msgstr ""

#: ../../po4a:1058
msgid "Split mode, creating a temporary POT"
msgstr ""

#: ../../po4a:1061
msgid "Disabling --translate-only option, it is not supported in split mode"
msgstr ""

#: ../../po4a:1114 ../../po4a:1272 ../../po4a-updatepo:256
#, perl-format
msgid "Updating %s:"
msgstr "Opdaterer %s:"

#: ../../po4a:1117 ../../po4a:1281 ../../po4a-updatepo:264
#, perl-format
msgid "Creating %s:"
msgstr "Opretter %s:"

#: ../../po4a:1182 ../../po4a:1212 ../../po4a:1310 ../../po4a-updatepo:238
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary POT file: %s"
msgstr ""

#: ../../po4a:1195
#, perl-format
msgid " (%d entries)"
msgstr " (%d punkter)"

#: ../../po4a:1221 ../../po4a:1336
#, perl-format
msgid "Can't create directory '%s': %s"
msgstr "Kan ikke oprette mappe »%s«: %s"

#: ../../po4a:1243 ../../scripts/msguntypot:206
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary PO file: %s"
msgstr "Kan ikke oprette en midlertidig PO-fil: %s"

#: ../../po4a:1400
#, perl-format
msgid "%s doesn't need to be updated."
msgstr "%s har ikke brug for at blive opdateret."

#: ../../po4a:1448
#, perl-format
msgid "Discard %s (%s of %s strings; only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr "Fjern %s (%s af %s strenge; kun %s%% oversatte; kræver %s%%)."

#: ../../po4a:1457
#, perl-format
msgid "Timestamp %s created."
msgstr "Tidsstempel %s oprettet."

#: ../../po4a:1471
#, perl-format
msgid "Timestamp %s removed."
msgstr "Tidsstempel %s fjernet."

#: ../../po4a:1484
#, perl-format
msgid "Addendum %s does NOT apply to %s (translation discarded)."
msgstr ""

#: ../../po4a:1499
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s strings)."
msgstr ""

#: ../../po4a:1502 ../../po4a-translate:238
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s of %s strings)."
msgstr "%s er %s%% oversat (%s af %s strenge)."

#: ../../po4a-translate:244
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr ""

#: ../../po4a-translate:282
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (addendum %s does not apply)."
msgstr ""

#: ../../po4a-updatepo:229
msgid "po4a-updatepo can't take the input PO from stdin."
msgstr ""

#: ../../po4a-updatepo:241
msgid "Parse input files... "
msgstr ""

#: ../../po4a-updatepo:251
msgid "done."
msgstr "færdig."

#: ../../po4a-updatepo:260 ../../scripts/msguntypot:215
#, perl-format
msgid "Error while running msgmerge: %s"
msgstr "Der opstod en fejl under kørsel af msgmerge: %s"

#: ../../po4a-updatepo:267
#, perl-format
msgid "Error while copying the PO file: %s"
msgstr "Der opstod en fejl under kopiering af PO-filen: %s"

#. Argument checking
#: ../../scripts/msguntypot:166 ../../scripts/msguntypot:168
#, perl-format
msgid "Mandatory argument '%s' missing."
msgstr "Obligatorisk argument »%s« mangler."

#: ../../scripts/msguntypot:177
#, perl-format
msgid ""
"The new and old POT files have different amount of strings (%d != %d). "
"Something's seriously wrong here."
msgstr ""

#: ../../scripts/msguntypot:195
#, perl-format
msgid "Found %d modified entries."
msgstr ""

#: ../../scripts/msguntypot:211
#, perl-format
msgid "Handling %s"
msgstr ""

#: ../../scripts/msguntypot:236
#, perl-format
msgid "Modified %d entries in %d files."
msgstr ""

#. print out help message
#: ../../share/po4a-build:91
#, sh-format
msgid ""
"\n"
"po4a-build - po4a frontend\n"
"\n"
"Syntax: po4a-build\n"
"    po4a-build --pot-only\n"
"\n"
"Commands:\n"
"-?|-h|--help|--version:   print this help message and exit\n"
"--pot-only:         only create the POT file\n"
"\n"
"Options:\n"
"-f|--file FILE:       po4a-build.conf config file path\n"
"\n"
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:124
#, sh-format
msgid "Unrecognised command: $com"
msgstr "Kommando er ikke genkendt: $com"

#. without config, there's nothing to do.
#: ../../share/po4a-build:132
#, sh-format
msgid "Cannot find config file! '$FILE'"
msgstr "Kan ikke finde konfigurationsfil! »$FILE«"

#. test
#: ../../share/po4a-build:193 ../../share/po4a-build:243
#, sh-format
msgid "Internal po4a from $OURS being used instead of /usr/bin/"
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:253
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $X (1). . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:259
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $X3 (3). . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:270
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (1) . . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:277
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $name (3) . . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:284
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (5) . . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:297
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (7) . . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:317
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $X (1). . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:325
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $X3 (3). . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:338
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (1). . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:348
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $name (3). . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:357
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (5). . ."
msgstr ""

#: ../../share/po4a-build:372
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (7). . ."
msgstr ""

Reply to: