[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates websvnPackage: websvn
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/websvn$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
16 oversatte tekster.

bye
Joe# Danish translation websvn.
# Copyright (C) 2010 websvn & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the websvn package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: websvn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: chifflier@cpe.fr\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-14 09:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you want to configure WebSVN now?"
msgstr "Ã?nsker du at konfigurere WebSVN nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"WebSVN needs to be configured before its use, ie you must set the locations "
"of the repositories."
msgstr ""
"WebSVN har brug for at blive konfigureret før brug, det vil sige at du skal "
"angive placeringen af arkiverne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you want to configure it later, you should run 'dpkg-reconfigure websvn'."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at konfigurere programmet senere, skal du køre »dpkg-reconfigure "
"websvn«."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "svn parent repositories:"
msgstr "overarkiver for svn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you have directories containing svn repositories, enter the location of "
"each parent directory you want to appear on websvn page."
msgstr ""
"Hvis du har mapper, der indeholder svn-arkiver, så indtast placeringen af hver "
"overmappe, du ønsker skal fremstå på websvn-siden."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You must specify at least one existing subversion repository or WebSVN will "
"not work. You can specify single repositories on the next step of the config."
msgstr ""
"Du skal angive mindst et eksisterende subversionarkiv ellers vil WebSVN ikke "
"fungere. Du kan angive enkelte arkiver i det næste trin af konfigurationen."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
msgid "Separate each entry with a comma (,) but NO SPACE or leave empty."
msgstr "Adskil hvert punkt med komma (,) men INGEN MELLEMRUM eller efterlad tom."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "svn repositories:"
msgstr "svn-arkiver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Enter the location of each svn repository you want to appear on websvn page."
msgstr ""
"Indtast placeringen af hvert svn-arkiv du ønsker skal fremstå på websvn-siden."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You must specify at least one existing subversion repository or WebSVN will "
"not work, except if you have given a parent path previously."
msgstr ""
"Du skal angive mindst et eksisterende subversionarkiv ellers vil WebSVN ikke "
"fungere, medmindre du tidligere har angivet en oversti."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"
msgstr "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Apache configuration:"
msgstr "Apachekonfiguration:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"WebSVN supports any web server that php4 does, but this automatic "
"configuration process only supports Apache."
msgstr ""
"WebSVN understøtter alle internetservere som også understøttes af "
"php4, men denne automatiske konfigurationsproces understøtter kun "
"Apache."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Note on permissions"
msgstr "Bemærkning om rettigheder"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Due to a limitation in the DB format, the 'svnlook' command needs read-write "
"access to the repository (to create locks etc). You need to give read-write "
"permissions to the user running your webserver on all your repositories."
msgstr ""
"På grund af en begrænsning i DB-formatet, kræver kommandoen »svnlook« både "
"læse- og skriveadgang til arkivet (for at oprette låsninger med mere). Du "
"skal give læse- og skriverettigheder til brugeren, som kører din internetserver "
"på alle dine arkiver."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Another way of avoiding this problem is by creating SVN repositories with "
"the --fs-type=fsfs option.  Existing DB repositories can be converted to the "
"FSFS format by using the svnadmin dump/load commands."
msgstr ""
"En anden måde at undgå dette problem på, er at oprette SVN-arkiver med tilvalget "
"--fs-type=fsfs. Eksisterende DB-arkiver kan konverteres til FSFS-formatet ved at "
"bruge svnadmin-kommandoerne dump/load."Reply to: