[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation console-setupPackage: console-setup
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please commit this Danish translation.

askhl@askm:~/console-setup$ msgfmt -cv console-setup.da.po
89 oversatte tekster.

Regards
Ask
# translation of debian-installer_packages_po_sublevel3_da.po to
# Danish messages for debian-installer.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Reviewed 2007 by Niels Rasmussen
#
# Bemærk:
#
# Konventioner
# ------------
#
# array -> serie (bør nok revideres til række jf. f.eks. gnome-disk-utility, eller der bør findes en generel konvention
# volume -> arkiv (som i logical volume/physical volume; dette skal måske revideres jf. gnome-disk-utility el. lign.; bemærk også PV->FA som lige nu er den danske oversættelse af forkortelsen)
# configuration -> opsætning
#
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2009, 2010.
# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com>, 2009.
# Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008.
# Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004-2007, 2010.
# Jacob Sparre Andersen <jacob@jacob-sparre.dk>, 2008, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel3_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-09 22:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-13 13:24+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dansk <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "Do not change the boot/kernel font"
msgstr "Ændr ikke opstarts/kerne-skrifttypen"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Arabic"
msgstr ". Arabisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Armenian"
msgstr "# Armensk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# Kyrillisk - KOI8-R og KOI8-U"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# Kyrillisk - ikke-slaviske sprog"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# Kyrillisk - slaviske sprog (også bosnisk og serbisk latin)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". Etiopisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Georgian"
msgstr "# Georgisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Greek"
msgstr "# Græsk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# Hebraisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Lao"
msgstr "# Lao"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Latin1 og Latin5 - vesteuropa og tyrkiske sprog"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Latin2 - centraleuropa og rumænsk"

# Fra wikipedia om chichewa: Nyanja, også kendt under navnet chinyanja, er et bantusprog, der tales i Malawi og Zambia. I Malawi kaldes sproget chichewa, og tales dér af over halvdelen af befolkningen.
#
# Jeg har semiarbitrært valgt chinyanja da dette også vil forstås på engelsk
#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr "# Latin3 og Latin8 - chinyanja; esperanto; irsk; maltesisk og walisisk"

# marshallesisk er bedst bud jf. norsk wikipedia
#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "# Latin7 - litauisk; lettisk; maori og marshallesisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Latin - vietnamesisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Thai"
msgstr "# Thai"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ". Kombineret - latin; slavisk kyrillisk; hebraisk; basal arabisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". Kombineret - latin; slavisk kyrillisk; græsk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". Kombineret - latin; slavisk og ikke-slavisk kyrillisk"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid "Character set to support:"
msgstr "Tegnsæt, der skal understøttes:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"Please choose the character set that should be supported by the console font."
msgstr "Vælg venligst det tegnsæt, der skal understøttes af konsolskrifttypen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will "
"reduce the number of available colors on the console."
msgstr ""
"Hvis du ikke bruger en framebuffer, vil valgene, der begynder med \".\", "
"reducere antallet af tilgængelige farver i konsollen."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Skrifttype til konsollen:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid ""
"\"VGA\" has a traditional appearance and has medium coverage of "
"international scripts. \"Fixed\" has a simplistic appearance and has better "
"coverage of international scripts. \"Terminus\" may help to reduce eye "
"fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem "
"for programmers."
msgstr ""
"\"VGA\" har et traditionelt udseende og har middel understøttelse af "
"internationale skriftarter. \"Fast\" har et simpelt udseende og har bedre "
"understøttelse af internationale skriftarter. \"Terminus\" kan bidrage til "
"at mindske træthed i øjnene, dog ligner nogle symboler hinanden, hvilket kan "
"være et problem for programmører."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid ""
"If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either "
"TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise)."
msgstr ""
"Hvis du foretrækker en fed version af Terminus-skrifttypen, vælg enten "
"TerminusBold (hvis du bruger en rammebuffer) eller TerminusBoldVGA (øvrige "
"tilfælde)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001 ../console-setup.templates:6001
msgid "Font size:"
msgstr "Skriftstørrelse:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. For reference, the "
"font used when the computer boots has size 16."
msgstr ""
"Vælg venligst skrifttypens størrelse i Linux-konsollen. Til sammenligning er "
"den anvendte skrifttypestørrelse 16, når computeren starter op."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. Simple integers "
"corresponding to fonts can be used with all console drivers. The number then "
"represents the font height (number of scan lines). Alternatively, the font "
"may be represented as HEIGHTxWIDTH; however, such font specifications "
"require the kbd console package (not console-tools) plus framebuffer (and "
"the RadeonFB kernel driver for framebuffer does not support them either)."
msgstr ""
"Vælg venligst skrifttypens størrelse i Linux-konsollen. Simple heltal, der "
"modsvarer skrifttyper, kan bruges med alle konsoldrivere. Tallet "
"repræsenterer skrifttypehøjden (antal skannelinjer). Skrifttypen kan "
"alternativt blive repræsenteret som HØJDExBREDDE; Sådanne "
"skrifttypespecifikationer kræver dog kbd-konsol-pakken (ikke console-tools) "
"og rammebuffer (framebuffer) (og RadeonFB kernedriveren for rammebuffer "
"understøtter dem heller ikke)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"Font heights can be useful for figuring out the real size of the symbols on "
"the console. For reference, the font used when the computer boots has size "
"16."
msgstr ""
"Skrifttypehøjder kan være nyttige til at bestemme den reelle størrelse af "
"symbolerne på konsollen.  Til sammenligning er den anvendte "
"skrifttypestørrelse 16, når computeren starter op."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Encoding to use on the console:"
msgstr "Kodning, der skal bruges i konsollen:"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:2001
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Indstil tastaturet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:3001
msgid "Other"
msgstr "Andet"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Tastaturmodel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Vælg venligst tastaturmodellen for denne maskine."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid "Country of origin for the keyboard:"
msgstr "Tastaturets ophavsland:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid ""
"The layout of keyboards varies per country, with some countries having "
"multiple common layouts. Please select the country of origin for the "
"keyboard of this computer."
msgstr "Forskellige lande bruger forskellige tastaturlayout, og nogle lande har mere end et udbredt layout. Vælg venligst ophavslandet for denne computers tastatur."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Tastaturlayout:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Please select the layout matching the keyboard for this machine."
msgstr "Vælg venligst det layout, der passer til tastaturet på denne maskine."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid "Keep the current keyboard layout in the configuration file?"
msgstr "Bevar nuværende tastaturlayout i opsætningsfilen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"The current keyboard layout in the configuration file /etc/default/keyboard "
"is defined as XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\"."
msgstr "Det nuværende tastaturlayout i opsætningsfilen /etc/default/keyboard er defineret som XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" og XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked and the current "
"configuration will be preserved."
msgstr ""
"Vælg venligst om du vil beholde den. Hvis du vælger dette, vil der ikke "
"blive stillet nogen spørgsmål om tastaturlayoutet, og den aktuelle opsætning "
"bevares."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid "Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUTVARIANT})?"
msgstr "Behold standardtastaturlayout (${XKBLAYOUTVARIANT})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid ""
"The default value for the keyboard layout is XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and "
"XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\".  This default value is based on the currently "
"defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr "Standardværdien for tastaturlayoutet er XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" og XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\".  Denne standardværdi er baseret på den nuværende definition af sprog og region, samt indstillingerne i /etc/X11/xorg.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked."
msgstr ""
"Vælg venligst om du vil beholde den. Hvis du vælger dette, vil der ikke "
"blive stillet nogen spørgsmål om tastaturlayout."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid "Keep current keyboard options in the configuration file?"
msgstr "Behold nuværende tastaturindstillinger i opsætningsfilen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid ""
"The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard "
"are defined as XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."
msgstr "De nuværende tastaturindstillinger i opsætningsfilen /etc/default/keyboard er defineret som XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid ""
"If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options "
"will be asked."
msgstr "Hvis du vælger at beholde disse indstillinger, vil der ikke blive stillet nogen spørgsmål om tastaturindstillinger."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid "Keep default keyboard options (${XKBOPTIONS})?"
msgstr "Behold standardtastaturindstillinger (${{XKBOPTIONS})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid ""
"The default value for the options of the keyboard layout is XKBOPTIONS="
"\"${XKBOPTIONS}\".  It is based on the currently defined language/region and "
"the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr "Standardværdien for indstillingerne af tastaturlayout er XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\".  Den er baseret på den nuværende definition af sprog og region, samt indstillingerne i /etc/X11/xorg.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid ""
"If you choose to keep it, no questions about the keyboard options will be "
"asked."
msgstr "Hvis du vælger at beholde den, vil der ikke blive stillet nogen spørgsmål om tastaturindstillinger."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Alt (AltGr)"
msgstr "Højre Alt (AltGr)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Control"
msgstr "Højre Control"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Right Shift"
msgstr "Højre Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Højre Logo-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Menu key"
msgstr "Menu-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Venstre Control+Venstre Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Left Alt"
msgstr "Venstre Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control"
msgstr "Venstre Control"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Shift"
msgstr "Venstre Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Venstre Logo-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Scroll Lock-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "No toggling"
msgstr "Ingen skift"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Metode til at skifte mellem national og latinsk tilstand:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout."
msgstr "Du har brug for en måde at skifte tastaturet mellem national-layoutet og standard-latin-layoutet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the "
"latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt"
"+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual "
"behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs."
msgstr "Højre Alt eller Caps Lock-taster bliver ofte valgt af ergonomiske grunde (brug kombinationen Shift+Caps Lock til at slå Caps til/fra på normal vis i det tilfælde). Alt+Shift er også en populær kombination; kombinationen vil dog miste sin almindelige funktion i Emacs og andre programmer, der bruger den til særlige behov."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Not all listed keys are present on all keyboards."
msgstr "Ikke alle de viste taster er til stede på alle tastaturer."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Ingen midlertidig omskifter"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Begge Logo-taster"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "Metode til midlertidigt at skifte mellem national og latinsk indtastning:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr "Når tastaturet er i national tilstand, og man ønsker at skrive et par latinske tegn, kan det være praktisk at skifte midlertidigt til latin-tilstand. Tastaturet forbliver i denne tilstand så længe den valgte tast er trykket nede. Denne tast kan også blive brugt til at indtaste nationale tegn, når tastaturert er i latin-tilstand."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Du kan deaktivere denne funtion ved at vælge \"Ingen midlertidig omskifter\"."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "Standard for tastaturlayoutet"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Ingen AltGr-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Enter-tast på numerisk tastatur"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Begge ALT-taster"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Tast, der fungerer som AltGr:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"I nogle tastaturlayouts er AltGr en ændringstast, der bliver brugt til at "
"indtaste visse tegn, primært de der er usædvanlige for tastaturlayoutets "
"sprog. Det kan være symboler for fremmed valuta og accentuerede bogstaver."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Ingen Compose-tast"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Compose-tast:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Compose-tasten (også kendt som Multi_tast) gør computeren i stand til at "
"tolke de følgende få anslag som en kombination med henblik på at frembringe "
"et tegn, der ikke findes på tastaturet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"På tekstkonsollen virker Compose-tasten ikke i Unicode-tilstand. Hvis "
"Unicode-tilstand ikke er aktiveret, kan du altid, uanset hvad du vælger her, "
"bruge Control+punktum-kombinationen som en Compose-tast."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid "Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server?"
msgstr "Brug Ctrl+Alt+Backspace til at terminere X-server?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid ""
"By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing.  If you want "
"it can be used to terminate the X server."
msgstr ""
"Som standard gør kombinationen Ctrl+Alt+Backspace intet.  Hvis du ønsker, "
"kan den blive brugt til at terminere X-serveren."

Reply to: