[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of apt-listchangesPackage: apt-listchanges
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish translation

joe@joe-desktop:~/over/debianp/apt-listchanges$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
20 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation apt-listchanges.
# Copyright (C) 2010 apt-listchanges & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as apt-listchanges package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-listchanges\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-15 18:20+CEST\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-02 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../apt-listchanges.py:88
msgid "Unknown frontend: %s\n"
msgstr "Ukendt grænseflade: %s\n"

#: ../apt-listchanges.py:113
msgid "%s: will be newly installed"
msgstr "%s: bliver nyinstalleret"

#: ../apt-listchanges.py:122
msgid "%s: Version %s has already been seen"
msgstr "%s: Version %s er allerede blevet vist"

#: ../apt-listchanges.py:155
msgid "News for %s"
msgstr "Nyheder for %s"

#: ../apt-listchanges.py:166
msgid "Changes for %s"
msgstr "Ã?ndringer i %s"

#: ../apt-listchanges.py:176
msgid "Informational notes"
msgstr "Bemærkninger"

#: ../apt-listchanges.py:188
msgid "Aborting"
msgstr "Afbryder"

#: ../apt-listchanges.py:191
msgid "Confirmation failed, don't save seen state"
msgstr "Bekræftelse mislykkedes, gem ikke seen-tilstand"

#: ../apt-listchanges.py:197
msgid "apt-listchanges: changelogs for %s"
msgstr "apt-listchanges: Ã?ndringslogger for %s"

#: ../apt-listchanges.py:201
msgid "apt-listchanges: news for %s"
msgstr "apt-listchanges: Nyheder for %s"

#: ../apt-listchanges.py:213
msgid "didn't find any valid .deb archives"
msgstr "kunne ikke finde nogen gyldige .deb-arkiver"

#: ../apt-listchanges/ALCConfig.py:78
msgid "Usage: apt-listchanges [options] {--apt | filename.deb ...}\n"
msgstr "Brug: apt-listchanges [tilvalg] {--apt | filename.deb ...}\n"

#: ../apt-listchanges/ALCConfig.py:133
msgid "Unknown option %s for --which.  Allowed are: %s."
msgstr "Ukendt tilvalg %s for --which. Tilladt er: %s."

#: ../apt-listchanges/DebianFiles.py:174
msgid "Ignoring `%s' (seems to be a directory!)"
msgstr "Ignorerer »%s« (ligner en mappe!)"

#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:48
msgid ""
"Wrong or missing VERSION from apt pipeline\n"
"(is Dpkg::Tools::Options::/usr/bin/apt-listchanges::Version set to 2?)\n"
msgstr ""
"Forkert eller manglende VERSION i apt-datakanalen\n"
"(er Dpkg::Tools::Options::/usr/bin/apt-listchanges::Version sat til 2?)\n"

#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:89
msgid "Mailing %s: %s"
msgstr "Sender %s: %s"

#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:113
msgid "The %s frontend is deprecated, using pager"
msgstr "Grænsefladen %s forældet, benytter tekstviser"

#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:157
msgid "Do you want to continue? [Y/n] "
msgstr "�nsker du at fortsætte? [Y/n] "

#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:170
#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:190
#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:198
msgid "Reading changelogs"
msgstr "Læser ændringslogger"

#: ../apt-listchanges/apt_listchanges.py:198
msgid "Done"
msgstr "Færdig"Reply to: