[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates dtc-xenPackage: dtc-xen
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/dtc-xen$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
32 oversatte tekster.

bye
Joe


# Danish translation dtc-xen.
# Copyright (C) 2010 dtc-xen & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the dtc-xen package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dtc-xen\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-30 10:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-19 19:21+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:1001
msgid "SOAP server login:"
msgstr "Serverlogind for SOAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:1001
msgid ""
"Dtc-xen will start it's Python based SOAP server to listen for incoming "
"requests over a TCP socket. A remote application (like the dtc web hosting "
"control panel) can then connect to it in order to start, stop, create and "
"destroy a VPS."
msgstr ""
"Dtc-xen vil starte sin Pythonbaseret SOAP-server for at lytte på indgående "
"forespørgsler over en TCP-sokkel. Et eksternt program (som dtc's internethosting "
"kontrolpanel) kan så forbinde til den for at kunne starte, stoppe, oprette og "
"ødelægge en VPS."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:1001
msgid "Please enter the login name to connect to the server."
msgstr "Indtast venligst logindnavnet for at forbinde til serveren."

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:2001
msgid "SOAP server pass:"
msgstr "Serveradgangskode for SOAP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:2001
msgid ""
"Dtc-xen will generate a .htpasswd file for the login you have just "
"configured."
msgstr ""
"Dtc-xen vil oprette en .htpasswd-fil for logind'et du netop har "
"konfigureret."

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:2001
msgid "Please enter the password to use in that file."
msgstr "Indtast venligst adgangskoden der skal bruges i den fil."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:3001
msgid "Debian repository for VPS creation:"
msgstr "Debianarkiv for VPS-oprettelse:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:3001
msgid ""
"Please enter the repository to use for creating the VPS (Virtual Private "
"Server). The current /etc/apt/sources.list file will be copied to the "
"created VPS so the repository you enter here will be used only during the "
"debootstrap stage of the VPS creation."
msgstr ""
"Indtast venligst arkivet der skal bruges for oprettelse af VPS'en (Virtual "
"Private Server). Den aktuelle fil /etc/apt/sources.list vil blive kopieret "
"til den oprettede VPS så arkivet, du indtaster her, vil kun blive brugt under "
"stadiet debootstrap i VPS-oprettelsen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:4001
msgid "Network mask for the VPS:"
msgstr "Netværksmaske for VPS'en:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:4001
msgid ""
"Please enter the network mask to use in the created Virtual Private Server's "
"network settings."
msgstr ""
"Indtast venligst netværksmasken der skal bruges i den oprettede Virtual Private "
"Servers netværksopsætning."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:5001
msgid "Network address for the VPS:"
msgstr "Netværksadresse for VPS'en:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:5001
msgid ""
"Please enter the network address to use in the created Virtual Private "
"Server's network settings."
msgstr ""
"Indtast venligst netværksadressen der skal bruges i den oprettede "
"Virtual Private Servers netværksopsætning."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:6001
msgid "Broadcast address for the VPS:"
msgstr "Rundsend adresse for VPS'en:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:6001
msgid ""
"Please enter the network broadcast address to use in the created Virtual "
"Private Server's network settings."
msgstr ""
"Indtast venligst adressen for netværksrundsendelse der skal bruges i den "
"oprettede Virtual Private Servers netværksopsætning."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:7001
msgid "Gateway address for the VPS:"
msgstr "Adresse for adgangspunkt til VPS'en:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:7001
msgid ""
"Please enter the network gateway address to use in the created Virtual "
"Private Server's network settings."
msgstr ""
"Indtast venligst adressen for netværksadgangspunktet der skal bruges i den "
"oprettede Virtual Private Servers netværksopsætning."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:8001
msgid "Xen kernel release name:"
msgstr "Xen-kernens udgivelsesnavn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:8001
msgid ""
"Please enter the kernel version number as it appears with the 'uname -a' "
"command."
msgstr ""
"Indtast venligst kerneversionsnummeret som det fremgår med kommandoen "
"'uname -a'."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:8001
msgid ""
"A kernel domU with that name must be located in /boot (example: vmlinuz-"
"2.6.16.27-xenU) and its corresponding modules must be in /lib/modules."
msgstr ""
"En kerne domU med det navn skal være placeret i /boot (eksempel: vmlinuz-"
"2.6.16.27-xenU) og dens tilsvarende moduler skal være i /lib/moduler."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:9001
msgid "Name of the initrd image:"
msgstr "Navn på initrd-aftrykket:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the initrd ram disk image to use when setting-up a "
"Linux Xen startup file. Leave this blank to not setup your domU with a "
"initrd image at all."
msgstr ""
"Indtast venligst navnet på ramdiskaftrykket for initrd der skal bruges "
"når der opsættes en Linux Xen-opstartsfil. Efterlad tom for ikke at "
"opsætte din domU med et initrd-aftryk."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:10001
msgid "Volume group to create VPS in:"
msgstr "Diskenhedsgruppe at oprette VPS i:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:10001
msgid "Dtc-xen creates physical partitions in an existing LVM volume group"
msgstr "Dtc-xen opretter fysiske partitioner i en eksisterende LVM-diskenhedsgruppe"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:10001
msgid ""
"Please enter that volume group name. The volume group size must fit all the "
"virtual machines you will set up later on this server. If you don't want to "
"use LVM (because you don't care if loopback is slower), leave this setting "
"to the default value."
msgstr ""
"Indtast venligst det diskenhedsgruppenavn. Diskenhedsgruppens størrelse skal "
"passe til alle de virtuelle maskiner, du senere vil opsætte på denne server. "
"Hvis du ikke ønsker at bruge LVM (fordi du ikke tager hensyn til at loopback "
"er langsommere), så efterlad denne indstilling med dennes standardværdi."

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:11001
msgid "How to finish the install"
msgstr "Hvordan installationen skal afsluttes"

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:11001
msgid ""
"To finish the installation, you need to launch /usr/sbin/dtc-"
"xen_finish_install."
msgstr ""
"For at afslutte installationen, skal du igangsætte /usr/sbin/dtc-"
"xen_finish_install."

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:11001
msgid ""
"This script will remove port forwarding from the current sshd_config file "
"and add the permission to access the xm console to the group xenusers so "
"that users can login to the physical console."
msgstr ""
"Dette skript vil fjerne portvideresendelse fra den aktuelle fil sshd_config "
"og tilføje tilladelse til at tilgå xm-konsollen for gruppen xenusers, så "
"disse brugere kan logge ind på den fysiske konsol."

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:11001
msgid ""
"Please note that the system is currently safe (connections to a physical "
"console as xenXX will be rejected because the /etc/sudoers is not changed), "
"but a basic user won't be able to log into his physical console using ssh."
msgstr ""
"Bemærk venligst at systemet aktuelt er sikkert (forbindelser til en fysisk "
"konsol som xenXX vil blive afvist da /etc/sudoers ikke er ændret), "
"men en grundlæggende bruger vil ikke være i stand til at logge ind på "
"sin fysiske konsol med brug af ssh."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:12001
msgid "VPS mountpoint:"
msgstr "VPS-monteringspunkt:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:12001
msgid ""
"In order to do the setup of the VPS it's managing, dtc-xen will mount an LVM "
"device or a file loopback on the dom0 of your Xen server, and then use it as "
"a partition for your VPS. Loopback mounts by default are limited to a small "
"number, and since LVM is also faster to access, it is the much preferred "
"option. This will also be used to automatically set your /etc/fstab mount "
"points so you can do maintenance and mount VPSes with less hassle. Enter the "
"desired path prefix for these mount points."
msgstr ""
"For at kunne opsætte VPS'en den håndterer vil dtc-xen montere en LVM-enhed eller "
"en filloopback på dom0 på din Xenserver, og så bruge den som en partition "
"for din VPS. Loopbackmonteringer er som standard begrænset til et lille antal, "
"og da LVM også er hurtigere at tilgå, er det den foretrukne indstilling. Dette "
"vil også blive brugt til automatisk at opsætte dine monteringspunkter i /etc/fstab, "
"så du kan udføre vedligeholdelse og montere VPS'er med mindre omstændighed. Indtast "
"de ønskede stipræfikser for disse monteringspunkter."

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:13001
msgid "Debian os to setup:"
msgstr "Debian OS at opsætte:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:13001
msgid ""
"Select the Debian operating system that you want to have setup when dtc-xen "
"creates a new VM instance with debootstrap."
msgstr ""
"Vælg det Debianoperativsystem som, du ønsker, skal sættes op, når dtc-xen opretter "
"en ny VM-instans med debootstrap."


Reply to: