[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates tftp-hpaPackage: tftp-hpa
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/tftp-hpa$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
12 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation tftp-hpa.
# Copyright (C) 2010 tftp-hpa & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the tftp-hpa package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tftp-hpa\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tftp-hpa@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-10 11:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-25 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:1001
msgid "Dedicated system account for the tftpd-hpa TFTP daemon:"
msgstr "Dedikeret systemkonto til tftpd-hpa's TFTP-dæmon:"

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:1001
msgid ""
"The TFTP server must use a dedicated account for its operation so that the "
"system's security is not compromised by running it with superuser privileges."
msgstr ""
"TFTP-serveren skal bruge en dedikeret konto til sine handlinger, så systemets "
"sikkerhed ikke kompromiteres ved at køre den med superbrugerrettigheder."

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:1001
msgid "Please choose that account's username."
msgstr "Vælg venligst den kontos brugernavn."

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:2001
msgid "TFTP root directory:"
msgstr "TFTP-rodmappe:"

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:2001
msgid ""
"Please specify the directory that will be used as root for the TFTP server."
msgstr ""
"Angiv venligst mappen som vil blive brugt som rod for TFTP-serveren."

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:3001
msgid "TFTP server address and port:"
msgstr "TFTP-serveradresse og -port:"

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:3001
msgid ""
"Please specify an address and port to listen to in the form of [address][:"
"port]."
msgstr ""
"Angiv venligst en adresse og port at lytte på i form af [adresse][:port]."

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:3001
msgid ""
"By default, the TFTP server listens to port 69 on all addresses and all "
"interfaces (0.0.0.0:69). If no port is specified, it defaults to 69."
msgstr ""
"Som standard, lytter TFTP-serveren på port 69 for alle adresser og alle "
"grænseflader (0.0.0.0:69). Hvis ingen port er angivet, er standarden 69."

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:3001
msgid ""
"Please note that numeric IPv6 addresses must be enclosed in square brackets "
"to avoid ambiguity with the optional port information."
msgstr ""
"Bemærk venligst at numeriske IPv6-adresser skal vedlægges i firkantede "
"parenteser for at undgå tvetydighed med den frivillige portinformation."

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:4001
msgid "TFTP server additional options:"
msgstr "Yderligere tilvalg for TFTP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:4001
msgid ""
"Additional options can be passed to the TFTP server with this mechanism, "
"please consult the tftpd(8) manpage for more information about available "
"options."
msgstr ""
"Yderligere tilvalg kan videresendes til TFTP-serveren med denne mekanisme, "
"konsulter venligst manualsiden tftpd(8) for yderligere information om "
"tilgængelige tilvalg."

#. Type: string
#. Description
#: ../tftpd-hpa.templates:4001
msgid ""
"Options other than the recommended '--secure' are rarely needed and only for "
"special situations. If unsure, leave it at the recommended default value."
msgstr ""
"Tilvalg udover den anbefalede '--secure' er sjældent nødvendigt og kun til "
"specielle situationer. Hvis usikker, behold den anbefalede standardværdi."Reply to: