[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates greylistdPackage: greylistd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/greylistd$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
14 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation greylistd.
# Copyright (C) 2010 greylistd & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the greylistd package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: greylistd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: greylistd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-10 18:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-22 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Restart Exim after adding it to the greylist group?"
msgstr "Genstart Exim efter tilføjelse af den til greylistgruppen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "You are using Exim 4 as your Mail Transport Agent (MTA). Great!"
msgstr "Du bruger Exim 4 som din posttransportagent (MTA). Storartet!"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The \"Debian-exim\" user will be added to the \"greylist\" group, so that "
"the Exim daemon process can talk to greylistd. However, for this change to "
"take effect, the process must also be restarted."
msgstr ""
"Brugeren »Debian-exim« vil blive tilføjet til gruppen »greylist«, så at "
"Eximdæmonprocessen kan snakke med greylistd. For at denne ændring træder "
"i kraft, skal processen dog også genstartes."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Exim 4 needs additional configuration"
msgstr "Exim 4 kræver yderligere konfiguration"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"For greylisting to become effective, your Mail Transport Agent (MTA) needs "
"to talk to greylistd while receiving incoming mail; and depending on the "
"response, issue a temporary rejection (451 SMTP code) to the remote host."
msgstr ""
"For at grålistning bliver effektivt, skal din posttransportagent (MTA) "
"snakke med greylistd når den modtager indkommende post; og afhængig af "
"svaret, udstede en midlertidig nægtelse (451 SMTP-kode) til den eksterne "
"vært."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Since you are using Exim 4 as your MTA, a script is available for you to "
"perform this task. At a root prompt, type:\n"
" # greylistd-setup-exim4 add\n"
"If you overwrite your Exim configuration files in the future (for instance, "
"when upgrading Exim), you may need to re-run this command."
msgstr ""
"Da du bruger Exim 4 som din MTA, er et skript tilgængelig for dig, hvor du "
"kan udføre denne opgave. Ved en rodprompt indtastes:\n"
" # greylistd-setup-exim4 add\n"
"Hvis du overskriver dine konfigurationsfiler for Exim i fremtiden (for eksempel "
"under en opgradering), kan der være behov for at genkøre denne kommando."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Later, before you uninstall \"greylistd\", you want to run:\n"
" # greylistd-setup-exim4 remove"
msgstr ""
"Senere før du afinstallerer »greylistd«, skal du køre:\n"
" # greylistd-setup-exim4 remove"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"For more options and help on usage, run the command without any arguments, "
"or see the \"greylistd-setup-exim4(8)\" manual page. One suggested option "
"for the \"add\" command is \"-netmask=24\"."
msgstr ""
"For yderligere tilvalg og hjælp til brug, kør kommandoen uden argumenter, "
"eller se manualsiden »greylistd-setup-exim4(8)«. Foreslået tilvalg for "
"kommandoen »add« er »-netmask=24«."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The reason this operation is not performed automatically is that Exim's "
"configuration files are tagged as \"conffiles\", so per Debian Policy they "
"are completely under your control. Only you can change them."
msgstr ""
"�rsagen, til at denne handling ikke udføres automatisk, er at Exims "
"konfigurationsfiler er mærket som »conffiles«, så per Debianpolitik "
"er de fuldstændig under din kontrol. Kun du kan ændre dem."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you prefer to configure Exim 4 for greylistd by hand, please see /usr/"
"share/doc/greylistd/README.Debian."
msgstr ""
"Hvis du foretrækker at konfigurere Exim4 til greylistd manuelt, så se "
"venligst /usr/share/doc/greylistd/README.Debian."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Your MTA needs additional configuration"
msgstr "Din MTA kræver yderligere konfiguration"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"For greylisting to become effective, two things must happen:\n"
" - Your Mail Transport Agent (MTA) needs to talk to greylistd while\n"
"  receiving incoming mail, and depending on the response, issue a\n"
"  temporary rejection (451 SMTP response) to the remote host.\n"
" - The account under which your MTA runs needs to be added to the\n"
"  \"greylist\" group. After this, your MTA needs to be restarted."
msgstr ""
"For at grålistning bliver effektivt, skal to ting ske:\n"
" - Din posttransportagent (MTA) skal kommunikere med greylistd mens\n"
"  der modtages indkommende post, og afhængig af svaret, udstede en\n"
"  midlertidig afvigelse (451 SMTP-svar) til den eksterne vært.\n"
" - Kontoen hvorunder din MTA kører skal tilføjes til gruppen\n"
"  »greylist«. Herefter skal din MTA genstartes."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Unfortunately, this package supports only Debian's default Exim 4 "
"configuration. Since you seem to be using a different MTA, have a look at "
"the greylistd(8) manual page for some information on communicating with "
"greylistd."
msgstr ""
"Desværre understøtter denne pakke kun Debians standardkonfiguration "
"til Exim 4. Da du ser ud til at bruge en anden MTA, så se manualsiden "
"til greylistd(9) for yderligere information vedrørende kommunikation med "
"greylistd."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"There may also be other greylisting solutions available that suit your MTA "
"better; see the \"Links\" section at:\n"
"  http://projects.puremagic.com/greylisting/";
msgstr ""
"Der kan også være andre grålistningsløsninger tilgængelige som passer bedre "
"til din MTA; se afsnittet »Links« på:\n"
"  http://projects.puremagic.com/greylisting/";Reply to: