[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates popfilePackage: popfile
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/popfile$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
11 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation popfile.
# Copyright (C) 2010 popfile & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the popfile package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popfile\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: popfile@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-03 13:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-22 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../popfile.templates:1001
msgid "Do you wish to backup popfile's internal data?"
msgstr "Ã?nsker du at lave en sikkerhedskopi af popfiles interne data?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../popfile.templates:1001
msgid ""
"Popfile has changed the way it stores its internal data.  It will "
"automatically upgrade from previous versions, but if you ever want to "
"downgrade you will need a backup of your old data."
msgstr ""
"Popfile har ændret måden den gemmer sine interne data. Den vil "
"automatisk opgradere fra tidligere versioner, men hvis du på et "
"tidspunkt ønsker at nedgradere, skal du bruge en sikkerhedskopi af "
"dine gamle data."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../popfile.templates:1001
msgid ""
"A backup of your current data will be done in /var/lib/popfile/backup-"
"<version>.tar.gz. You will only need this if you wish to downgrade."
msgstr ""
"En sikkerhedskopi af dine aktuelle data vil blive lagt i /var/lib/popfile/backup-"
"<version>.tar.gz. Du vil kun få brug for dette, hvis du ønsker at nedgradere."

#. Type: string
#. Description
#: ../popfile.templates:2001
msgid "Web UI Port:"
msgstr "Port for internet-UI:"

#. Type: string
#. Description
#: ../popfile.templates:2001
msgid "This is the port on which popfile's web UI will listen."
msgstr "Dette er porten hvorpå popfiles internet-UI vil lytte på."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../popfile.templates:3001
msgid "Web UI accepts only local connections?"
msgstr "Internet-UI accepterer kun lokale forbindelser?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../popfile.templates:3001
msgid ""
"Disabling the web UI for non local connections will increase security. If "
"you decide to let popfile accept non local connections remember to set a "
"password (in the security part of the web UI) as soon as possible."
msgstr ""
"Deaktivering af internet-UI'en for forbindelser, der ikke er lokale, vil "
"øge sikkerheden. Hvis du lader popfile acceptere forbindelser, der ikke er "
"lokale, så husk at angive en adgangskode (i sikkerhedsdelen af internet-UI'en) "
"snarest muligt."

#. Type: string
#. Description
#: ../popfile.templates:4001
msgid "POP Proxy Port:"
msgstr "POP-proxyport:"

#. Type: string
#. Description
#: ../popfile.templates:4001
msgid "This is the port on which popfile's POP proxy will listen."
msgstr "Dette er porten, hvorpå popfiles POP-proxy vil lytte på."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../popfile.templates:5001
msgid "POP proxy accepts only local connections?"
msgstr "POP-proxy accepterer kun lokale forbindelser?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../popfile.templates:5001
msgid ""
"Disabling the POP proxy for non local connections will increase security."
msgstr ""
"Deaktivering af POP-proxyen, for forbindelser der ikke er lokale, vil øge "
"sikkerheden."Reply to: