[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates amavisd-newPackage: amavisd-new
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/amavisd-new$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po6 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation amavisd-new.
# Copyright (C) 2010 amavisd-new & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the amavisd-new package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amavisd-new\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bam@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-10 11:09-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-22 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../amavisd-new.templates:1001
msgid "Incompatible configuration file layout detected"
msgstr "Inkompatibel layout for konfigurationsfil detekteret"

#. Type: note
#. Description
#: ../amavisd-new.templates:1001
msgid ""
"The Debian packages have changed the way they handle configuration files for "
"amavisd-new to a better system, which uses multiple files instead of a "
"single, monolithic file."
msgstr ""
"Debianpakkerne har ændret den måde de håndterer konfigurationsfiler for "
"amavisd-new til et bedre system, som bruger flere filer i steden for en "
"enkel, monolitisk fil."

#. Type: note
#. Description
#: ../amavisd-new.templates:1001
msgid ""
"The old amavisd-new configuration files that are still present in your "
"system (named either /etc/amavisd.conf or /etc/amavis/amavisd.conf) are "
"incompatible with this new config file layout."
msgstr ""
"De gamle konfigurationsfiler til amavisd-new, som stadig er til stede i "
"dit system (navngivet enten /etc/amavisd.conf eller /etc/amavis/amavisd.conf), "
"er inkompatible med dette nye layout for konfigurationsfilen."

#. Type: note
#. Description
#: ../amavisd-new.templates:1001
msgid ""
"You should read /usr/share/doc/amavisd-new/README.Debian to understand the "
"new configuration layout, and after that you should port your configuration "
"to the new layout."
msgstr ""
"Du bør læse /usr/share/doc/amavisd-new/README.Debian for at forstå det "
"nye konfigurationslayout, og derefter bør du omdanne din konfiguration "
"til det nye layout."

#. Type: note
#. Description
#: ../amavisd-new.templates:1001
msgid ""
"For your safety, the old configuration files in your system have been "
"disabled, and a \".disabled\" postfix was added to their file names.  The "
"amavisd-new service will refuse to start until you remove (or rename) these "
"\".disabled\" files."
msgstr ""
"For en sikkerheds skyld er de gamle konfigurationsfiler i dit system blevet "
"deaktiveret, og et præfiks ».disabled« er blevet tilføjet deres filnavne. "
"Tjenesten amavisd-new vil nægte at starte indtil du fjerner (eller omdøber) "
"disse ».disabled-filer«."

#. Type: note
#. Description
#: ../amavisd-new.templates:1001
msgid ""
"This safety is in place to avoid starting an unconfigured amavisd-new in "
"place of your previously configured one.  Do not remove the \".disabled\" "
"files until you have read the /usr/share/doc/amavisd-new/README.Debian file "
"and ported your old configuration to the new layout."
msgstr ""
"Denne sikkerhed er indført for at undgå start af en amavisd-new, som ikke er "
"konfigureret fremfor din tidligere konfigurerede. Fjern ikke filerne ».disabled« "
"før du har læst filen /usr/share/doc/amavisd-new/README.Debian og omdannet "
"din gamle konfiguration til det nye layout."


Reply to: