[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates tripwirePackage: tripwire
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/tripwire$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
54 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation tripwire.
# Copyright (C) 2010 tripwire & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the tripwire package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tripwire debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tripwire@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-25 12:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-09 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you wish to upgrade?"
msgstr "Ã?nsker du at opgradere?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The format of the Tripwire database and configuration files have changed "
"substantially between previous versions and this release."
msgstr ""
"Formatet for Tripwires database- og opsætningsfiler er ændret kraftigt i "
"forhold til tidligere versioner."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To ensure your system remains secure, the upgrade process keeps a copy of "
"the old version of Tripwire and the old configuration file along with any "
"old databases that may exist. You will find a detailed explanation for "
"using the old version of Tripwire in /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."
msgstr ""
"For at sikre at dit system forbliver sikkert, bevarer opgraderingsprocessen "
"en kopi af den gamle version af Tripwire og den gamle opsætningsfil sammen "
"med eventuelle gamle databaser. Brugen af den gamle version af Tripwire er "
"detaljeret beskrevet i /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"However, as no conversion of the old configuration file and database is "
"attempted, you may prefer not to upgrade."
msgstr ""
"Men da det ikke bliver forsøgt at konvertere den gamle opsætningsfil og "
"database, kan du vælge at undlade opgraderingen i stedet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Due to the way Debian handles configuration files, if you choose to upgrade "
"you must accept the new version of /etc/cron.daily/tripwire for regular "
"reporting to occur. The cron job associated with the previous version will "
"continue to run regardless."
msgstr ""
"På grund af den måde, Debian håndterer opsætningsfiler, skal du acceptere "
"den nye version af /etc/cron.daily/tripwire, hvis du vælger at opgradere, "
"for at den periodevise rapportering fortsat kan fungere. Det cron-job, der "
"hører til den tidligere version, vil under alle omstændigheder fortsætte med "
"at køre."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you wish to create/use your site key passphrase during installation?"
msgstr ""
"�nsker du at oprette/bruge din stednøgles adgangskode under installationen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the first of those keys, the site key, during the installation. You are "
"also agreeing to create of a site key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the site key to sign files that may be common to multiple "
"systems, e.g. the configuration & policy files. See twfiles(5) for more "
"information."
msgstr ""
"Tripwire bruger et nøglepar til at signere forskellige filer for dermed at "
"sikre deres uændrede tilstand. Ved at acceptere her, vil du blive bedt om "
"adgangskoden for den første af disse nøgler, stednøglen (\"site key\"), "
"under installationen. Du accepterer også oprettelsen af en stednøgle, hvis "
"den ikke findes i forvejen. Tripwire benytter stednøglen til at signere "
"filer, der kan være delt mellem flere systemer, f.eks. opsætnings- og "
"retningslinjefiler. Se twfiles(5) for flere oplysninger."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
msgid ""
"Unfortunately, due to the Debian installation process, there is a period of "
"time where this passphrase exists in a unencrypted format. Were an attacker "
"to have access to your machine during this period, he could possibly "
"retrieve your passphrase and use it at some later point."
msgstr ""
"Desværre er der, grundet Debians installationsproces, et tidsrum, hvor denne "
"adgangskode vil ligge på maskinen i en ukrypteret udgave. Såfremt en "
"angriber har adgang til din maskine i dette tidsrum, kan vedkommende "
"muligvis aflæse din adgangskode til senere brug."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a site key, configuration file & policy file by hand. See "
"twadmin(8) for more information."
msgstr ""
"Afvis dette, hvis du hellere er fri for denne eksponering. I så tilfælde "
"skal du oprette stednøglen, opsætningsfilen og retningslinjefilen manuelt. "
"Se twadmin(8) for flere oplysninger."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Do you wish to create/use your local key passphrase during installation?"
msgstr "Vil du oprette/bruge din lokale adgangskode under installationen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the second of those keys, the local key, during the installation. You "
"are also agreeing to create of a site key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the local key to sign files that are specific to this system, "
"e.g. the tripwire database. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire bruger et nøglepar til at signere forskellige filer for dermed at "
"sikre deres uændrede tilstand. Ved at acceptere her, vil du blive bedt om "
"adgangskoden for den første af disse nøgler, stednøglen (\"site key\"), "
"under installationen. Du accepterer også oprettelsen af en stednøgle, hvis "
"den ikke findes i forvejen. Tripwire benytter stednøglen til at signere "
"filer, der kan være delt mellem flere systemer, f.eks. opsætnings- og "
"rettighedsfiler. Se twfiles(5) for flere oplysninger."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a local key file by hand. See twadmin(8) for more "
"information."
msgstr ""
"Afvis dette, hvis du hellere er fri for denne eksponering. I så tilfælde "
"skal du oprette stednøglen, opsætningsfilen og rettighedsfilen manuelt. Se "
"twadmin(8) for flere oplysninger."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Enter site-key passphrase:"
msgstr "Angiv stednøglens adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The site key is used to protect files that could be used across "
"several systems. This includes the policy and configuration files."
msgstr ""
"Tripwire bruger to forskellige nøgler til at autentificere og kryptere "
"filer. Stednøglen bruges til at beskytte filer, der kan være delt mellem "
"flere systemer. Dette omfatter bl.a. retningslinje- og opsætningsfiler."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase either because no site key exists "
"at this time or because you have requested the rebuilding of the policy or "
"configuration files."
msgstr ""
"Du bliver bedt om denne adgangskode fordi der enten ikke eksisterer nogen "
"stednøgle endnu, eller fordi du har bedt om at få genopbygget retningslinje- "
"eller opsætningsfilerne."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:7001
msgid "Remember this passphrase; it is not stored anywhere!"
msgstr "Husk denne adgangskode. Den bliver ikke gemt nogen steder!"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Repeat the site-key passphrase:"
msgstr "Gentag stednøglens adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please repeat the site pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Gentag stednøglens adgangskode for at sikre, at du ikke har lavet tastefejl."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Your site passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Din adgangskode er forkert. Vil du prøve igen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The site passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the site passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Den sted-adgangskode, du angav, er forkert. Hvis du mener, at du har tastet "
"forkert og vil prøve at gentage handlingen, så acceptér herunder. Hvis du "
"ikke kan huske adgangskoden, så afvis, hvorefter tripwire-installationen vil "
"blive afbrudt. Når du kommer i tanker om sted-adgangskoden, kan du fortsætte "
"installationsprocessen ved at køre"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid " dpkg-reconfigure tripwire"
msgstr " dpkg-reconfigure tripwire"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid "as root."
msgstr "som root."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If you have completely forgotten your site passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Hvis du har glemt din sted-adgangskode fuldstændigt, kan du generere en ny "
"stednøgle med en ny adgangskode ved at køre"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"
msgstr " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Enter local key passphrase:"
msgstr "Angiv lokal nøgles adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The local key is used to protect files specific to the local "
"machine, such as the Tripwire database. The local key may also be used for "
"signing integrity check reports."
msgstr ""
"Tripwire bruger to forskellige nøgler til at autentificere og kryptere "
"filer. Den lokale nøgle bruges til at beskytte filer, der er specifikke for "
"den lokale maskine, såsom Tripwires database."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase because no local key file "
"currently exists."
msgstr ""
"Du bliver bedt om denne adgangskode fordi der ikke er nogen lokal nøglefil."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Repeat the local key passphrase:"
msgstr "Gentag den lokale nøgle-adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please repeat the local pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Gentag den lokale adgangskode for at sikre, at du ikke lavede tastefejl."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Your local passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Din lokale adgangskode er forkert. Gentag handlingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The local passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the local passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Den lokale adgangskode, du angav, er forkert. Hvis du mener, at du har "
"tastet forkert og vil prøve at gentage handlingen, så acceptér herunder. "
"Hvis du ikke kan huske adgangskoden, så afvis, hvorefter tripwire-"
"installationen vil blive afbrudt. NÃ¥r du kommer i tanker om den lokale "
"adgangskode, kan du fortsætte installationsprocessen ved at køre"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Hvis du har glemt din lokale adgangskode fuldstændigt, kan du generere en ny "
"stednøgle med en ny adgangskode ved at køre"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"
msgstr " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Rebuild Tripwire configuration file?"
msgstr "Genopbyg Tripwires opsætningsfil?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Tripwire keeps its configuration in a encrypted database that is generated, "
"by default, from /etc/tripwire/twcfg.txt"
msgstr ""
"Tripwire opbevarer sin opsætning i en krypteret database, der som "
"udgangspunkt er gerereret fra /etc/tripwire/twcfg.txt"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twcfg.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Enhver ændring i /etc/tripwire/twcfg.txt, både på grund af ændringer i denne "
"pakke eller administratorens aktiviteter, kræver at den krypterede database "
"bliver regenereret, før den træder i kraft."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001 ../templates:11001
msgid ""
"Selecting this action will result in your being prompted for the site key "
"passphrase during the post-installation process of this package."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne handling, vil du blive spurgt om stednøglens "
"adgangskode under denne pakkes efterinstallations-proces."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Rebuild Tripwire policy file?"
msgstr "Genopbyg Tripwires retningslinjefil?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Tripwire keeps its policies on what attributes of which files should be "
"monitored in a encrypted database that is generated, by default, from /etc/"
"tripwire/twpol.txt"
msgstr ""
"Tripwire opbevarer sine politikker om, hvilke egenskaber for hvilke filer, "
"der skal holdes under observation, i en krypteret database, der som "
"udgangspunkt genereres fra /etc/tripwire/twpol.txt"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twpol.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Enhver ændring i /etc/tripwire/twpol.txt, både på grund af ændringer i denne "
"pakke eller administratorens aktiviteter, kræver at den krypterede database "
"bliver regenereret, før den træder i kraft."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Tripwire no longer emails reports by default"
msgstr "Tripwire udsender som udgangspunkt ikke længere rapporter med e-post"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Previous versions of Tripwire provided the administrator with the option of "
"emailing the compliance report generated by the daily cron job to a "
"particular address. This functionality is no longer provided."
msgstr ""
"Tidligere versioner af Tripwire gav administratoren mulighed for at få sendt "
"den overensstemmelsesrapporten, der blev genereret af det daglige cron-job "
"til en bestemt e-post adresse. Denne funktionalitet findes ikke mere."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Instead, the administrator may choose to mail failures associated with "
"individual rules or sets of rules to one or more accounts, with different "
"rule sets using independent email addresses."
msgstr ""
"I stedet kan administratoren vælge at sende fejl i forbindelse med "
"individuelle regler eller regelsæt til en eller flere konti med forskellige "
"regelsæt til forskellige e-post adresser."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"By default, this package does not enable this feature. Please see the "
"twpolicy(4) man page for details on how to configure this functionality."
msgstr ""
"Som udgangspunkt aktiverer pakke ikke denne funktion. Se manualsiden twpolicy"
"(4) for detaljer om, hvordan du sætter denne funktionalitet op."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Tripwire has been installed"
msgstr "Tripwire blev installeret"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The Tripwire binaries are located in /usr/sbin and the database is located "
"in /var/lib/tripwire. It is strongly advised that these locations be stored "
"on write-protected media (e.g. mounted RO floppy). See /usr/share/doc/"
"tripwire/README.Debian for details."
msgstr ""
"Tripwires programfiler ligger i /usr/sbin og databasen ligger i /var/lib/"
"tripwire. Det anbefales kraftigt at disse områder opbevares på et "
"skrivebeskyttet medie (f.eks. en monteret skrivebeskyttet diskette). Se /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for detaljer."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Your Tripwire installation may be misconfigured"
msgstr "Din Tripwire-installation er muligvis sat forkert op"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"There was a bug in version 2.3.0-1 of this package that resulted in "
"Tripwire's site and local keys being generated without a passphrase."
msgstr ""
"Der var en fejl i version 2.3.0-1 af denne pakke, der medførte at Tripwires "
"sted- og lokale nøgler blev genereret uden en adgangskode."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"You are strongly urged to delete both the site key file, /etc/tripwire/site."
"key, and local key file, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, and "
"reconfigure this package using dpkg-reconfigure once you have completed this "
"upgrade. This will result in new key files and protect the configuration "
"and policy files once the are generated."
msgstr ""
"Du opfordres kraftigt til at slette både stednøglefilen, /etc/tripwire/site."
"key, og den lokale nøglefil, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, og "
"genkonfigurere denne pakke med dpkg-reconfigure, så snart du har afsluttet "
"denne opgradering. Det vil medføre nye nøglefiler og beskytte opsætningen og "
"retningslinjefilerne, så snart de er genereret."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "The default Tripwire policy has changed"
msgstr "Tripwires standardretningslinjer er ændret"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"With release ${release}, the default tripwire policy has changed. If you "
"accept dpkg's offer to upgrade /etc/tripwire/twpol.txt and have previously "
"chosen to have policy regenerate automatically, the daily tripwire cron job "
"will fail until you update your tripwire database."
msgstr ""
"I version ${release} ændredes tripwires retningslinjer. Hvis du accepterer "
"dpkg's tilbud om at opgradere /etc/tripwire/twpol.txt og tidligere har valgt "
"at politikken regenereres automatisk, vil det daglige tripwire cron-job "
"fejle indtil du opdaterer din tripwire-database."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"To avoid this, either chose not to accept the new version of /etc/tripwire/"
"twpol.txt or update your database to reflect the change in policy by "
"executing"
msgstr ""
"For at undgå dette kan du enten vælge ikke at acceptere den nye version af /"
"etc/tripwire/twpol.txt eller opdatere din database, så den modsvarer de nye "
"retningslinjer ved at udføre"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"
msgstr " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"as root once you have completed installing this package. Please see /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for more details."
msgstr ""
"som root, så snart du har gennemført installationen af denne pakke. Se /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for flere detaljer."

Reply to: