[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates tigerPackage: tiger
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/tiger$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
4 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation tiger.
# Copyright (C) 2010 tiger & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the tiger package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tiger\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tiger@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-02 01:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-08 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Recipient of the daily mails:"
msgstr "Modtager af de daglige breve:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The user you enter below will receive all the emails that 'tiger' sends "
"during the day when running the cron jobs. This does not mean that when "
"executing the 'tiger' program standalone this user will receive the reports. "
"Also note that any administrator will be able to access the reports since "
"they are available in the /var/log/tiger/ directory."
msgstr ""
"Den bruger, du angiver herunder, vil modtage alle de breve, 'tiger' sender i "
"løbet af dagen, når den kører sine cron-jobs. Dette vil ikke betyde at "
"brugeren vil modtage rapporter hver gang 'tiger'-programmet bliver kørt af "
"andre. Bemærk også at enhver administrator vil have adgang til rapporterne, "
"da de ligger i mappen /var/log/tiger/."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Take a minute to customize 'tiger'"
msgstr "Brug et øjeblik på at sætte 'tiger' op"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You should customize the files at /etc/tiger/ to adapt to your local "
"security policy. Firstly, customizing the kind of checks that will be made "
"in this system, as well as the information needed for tests in order to "
"reduce false positives (in /etc/tiger/tigerrc). Secondly, customizing at "
"what times these tests will be executed (in /etc/tiger/cronrc). And thirdly, "
"since some modules warnings might not be problems regarding your current "
"security policy, define a given template file at /etc/tiger/templates/ using "
"runs from each of the modules. Once defined, all the runs will be checked "
"against each one of the templates available (one per module) and only new "
"warnings will be issued."
msgstr ""
"Du bør redigere filerne i /etc/tiger/, så de modsvarer din lokale "
"sikkerhedspolitik. For det første bør du justere hvilke slags tjek, der skal "
"udføres på dette system, ligesom du bør give de nødvendige oplysninger til "
"at reducere antallet af falske positive (i /etc/tiger/tigerrc). For det "
"andet bør du angive hvornår tjekkene skal udføres (i /etc/tiger/cronrc). For "
"det tredje bør du definere en given skabelonfil i /etc/tiger/templates ud "
"fra kørsler med hvert af modulerne, da visse moduler advarer om ting, der "
"ikke nødvendigvis anses for problematiske i forhold til netop din "
"sikkerhedspolitik. Så snart de er defineret, vil alle kørsler blive holdt op "
"med hver enkelt af de tilgængelige skabeloner (en for hvert modul), og kun "
"nye advarsler vil blive udsendt."Reply to: