[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates wiresharkPackage: wireshark
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/wireshark$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
4 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation wireshark.
# Copyright (C) 2010 wireshark & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the wireshark package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wireshark\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-20 16:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-28 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should non-superusers be able to capture packets?"
msgstr "Skal brugere, der ikke er superbrugere, kunne fange pakker?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Dumpcap can be installed in a way that allows members of the \"wireshark\" "
"system group to capture packets. This is recommended over the alternative of "
"running Wireshark/Tshark directly as root, because less of the code will run "
"with elevated privileges."
msgstr ""
"Dumpcap kan installeres på en måde som tillader medlemmer af systemgruppen "
"»wireshark« at fange pakker. Dette anbefales frem for alternativet med at køre "
"Wireshark/Tshark direkte som rod (root), da mindre af koden vil køre med "
"ophøjede privilegier."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
"README.Debian."
msgstr ""
"For mere detaljerede information se venligst /usr/share/doc/wireshark-common/"
"README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
msgstr ""
"Aktivering af denne funktion kan udgøre en sikkerhedsrisiko, så som "
"standard er den deaktiveret. Hvis du er i tvivl, anbefales det at lade den "
"være deaktiveret."

Reply to: