[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates nss-pam-ldapdPackage: nss-pam-ldapd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/nss-pam-ldapd$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
29 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translations for nss-pam-ldapd package.
# Copyright (C) 2010 nss-pam-ldapd & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the nss-pam-ldapd package.
# Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-15 14:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-24 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "Adresse for LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
"'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Angiv URI'en (Uniform Resource Identifier) for den anvendte LDAP-server. "
"Formatet er 'ldap://<værtsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/'. Alternativt "
"'ldaps://' eller også kan 'ldapi://' bruges. Portnummeret er valgfrit."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"NÃ¥r ldap- eller ldaps-skemaerne bruges, anbefales det, at bruge en IP-adresse "
"for at undgå fejl når domænenavnstjenester ikke er tilgængelige."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Flere URI'er kan angives ved at adskille dem med mellemrum."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "Søgebase for LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Angiv det særlige navn på LDAP-søgebasen. Mange sider bruger komponenterne "
"fra deres domænenavne til dette formål. Eksempelvis ville domænet »eksempel."
"dk« bruge »dc=eksempel,dc=dk« som det særlige navn på søgebasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP-databasebruger:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid ""
"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
"the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
msgstr ""
"Hvis LDAP-databasen kræver et brugernavn til almindelige opslag, så angiv "
"her navnet på kontoen, som vil blive brugt. Ellers lad det stå tomt."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Denne værdi bør angives som et DN (særligt navn - distinguished name)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "Adgangskode for LDAP-bruger:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr ""
"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge på til LDAP-databasen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Brug StartTLS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt forbindelsen til LDAP-serveren skal bruge StartTLS "
"til at kryptere forbindelsen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "never"
msgstr "aldrig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "allow"
msgstr "tillad"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "try"
msgstr "forsøg"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "demand"
msgstr "kræv"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Tjek servers SSL-certifikat:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
"tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
msgstr ""
"NÃ¥r en krypteret forbindelse bruges, kan der blive spurgt efter et servercertifikat, "
"som tjekkes. Vælg venligst hvorvidt opslag skal konfigureres til at kræve et "
"certifikat, og hvorvidt certifikater skal validitetstjekkes:\n"
" * aldrig: Der vil ikke blive spurgt efter eller tjekket for certifikater;\n"
" * tillad: Der vil blive spurgt efter et certifikat, men det er ikke krævet\n"
"      og tjekkes ikke;\n"
" * forsøg: Der vil blive spurgt efter et certifikat, som tjekkes, men hvis\n"
"      intet certifikat tilbydes ignoreres det;\n"
" * kræv: Der vil blive spurgt efter et certifikat, det er krævet og det\n"
"     tjekkes.\n"
"Hvis certifikattjek er aktiveret skal mindst en af tilvalgene tls_cacertdir eller "
"tls_cacertfile være placeret i /etc/nslcd.conf."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Navnetjenester at konfigurere:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource."
msgstr ""
"For at denne pakke fungerer, må du ændre din /etc/nsswitch.conf til at bruge "
"ldap-datakilden."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Du kan vælge de tjenester, som skal have LDAP-opslag aktiveret. De nye "
"LDAP-opslag vil blive tilføjet som den sidste datakilde. Sørg for at "
"gennemgå ændringerne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Fjern LDAP fra nsswitch.conf nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"De følgende tjenester er stadig konfigureret til at bruge LDAP til\n"
"opslag:\n"
" ${services}\n"
"men pakken libnss-ldapd er ved at blive afinstalleret."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"Du anbefales at fjerne punkterne, hvis du ikke længere har planer om at "
"bruge LDAP til navneopslag. For de fleste tjenester skulle det ikke give "
"problemer ikke at fjerne ldap fra nsswitch.conf, men opslag af værtsnavne "
"kan blive påvirket i mindre grad."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"Du kan redigere /etc/nsswitch.conf i hånden eller vælge at fjerne punkterne "
"automatisk nu. Sørg for at gennemse ændringer til /etc/nsswitch.conf hvis du "
"vælger at fjerne indlæggene nu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
msgstr "Aktiver skyggeopslag igennem NSS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid ""
"To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to perform "
"shadow password lookups. The shadow entries themselves may be empty - that "
"is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs.";
"debian.org/583492 for background."
msgstr ""
"For at tillade LDAP-brugere at logge ind kræver det, at NSS-modulet er aktiveret "
"til at udføre opslag for skyggeadgangskoder. Skyggepunkterne i sig selv kan være "
"tomme - det vil sige, at der ingen grund er til at vise hasher frem for adgangskoder. "
"Se http://bugs.debian.org/583492 for baggrunden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid ""
"Please choose whether /etc/nsswitch should have the required entry added "
"automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it "
"should be left for an administrator to edit manually."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt /etc/nsswitch automatisk skal have tilføjet det "
"krævede punkt (i dette tilfælde skal det fjernes efterfølgende) eller "
"hvorvidt, det skal efterlades til en administrator for manuel redigering."Reply to: