[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates schrootPackage: schroot
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/schroot$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
348 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation schroot.
# Copyright (C) 2010 Roger Leigh <rleigh@debian.org> & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the schroot package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
# Korrekturlæst Kenneth og Ask, 2010.
#
# build -> kompilere
# deprecated -> deprecieret (forældet bruges her om obsolete).
# descriptor -> deskriptor
# facet -> ?
# option -> tilvalg (indstilling?)
# pipe -> datakanal
# snapshot -> øjebliksbillede
# stage -> stadie ?
# stat -> ?
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: schroot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Roger Leigh <rleigh@debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-15 10:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-19 17:34+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "Can't open file '%1%'"
msgstr "Kan ikke åbne fil '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "linje %1%: Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Deprecated key '%4%' used"
msgstr "Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "linje %1%: Ikke tillade nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Disallowed key '%4%' used"
msgstr "Ikke tilladt nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Duplicate key '%4%'"
msgstr "linje %1%: Duplikatnøgle '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = line contents as read from the configuration file
#, boost-format
msgid "line %1%: Invalid line: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ugyldig linje: »%4%«"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Required key '%4%' is missing"
msgstr "linje %1%: Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Required key '%4%' is missing"
msgstr "Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = line contents as read from the configuration file
#, boost-format
msgid "line %1%: No key specified: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ingen nøgle angivet: »%4%«"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "linje %1%: Forældet nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Obsolete key '%4%' used"
msgstr "Forældet nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %2% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#. TRANSLATORS: %4% = additional details
#, boost-format
msgid "%2%: %4%"
msgstr "%2%: %4%"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %3% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#. TRANSLATORS: %4% = additional details
#, boost-format
msgid "line %1%: %3%: %4%"
msgstr "linje %1%: %3%: %4%"

msgid "This option will be removed in the future"
msgstr "Denne indstilling vil blive fjernet i fremtiden"

msgid "This option has been removed, and no longer has any effect"
msgstr "Denne indstilling er blevet fjernet, og har ikke længere nogen effekt"

msgid "File is not a block device"
msgstr "Fil er ikke en blokenhed"

#. TRANSLATORS: %4% = integer process ID
#, boost-format
msgid "Failed to release device lock (lock held by PID %4%)"
msgstr "Kunne ikke frigive enhedslås (låst af PID %4%)"

msgid "Failed to release device lock"
msgstr "Kunne ikke frigive enhedslås"

msgid "Failed to stat device"
msgstr "Kunne ikke stat enhed"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - build Debian packages from source"
msgstr "[TILVALG...] - kompiler Debianpakker fra kilde"

msgid "Build options"
msgstr "Kompileringstilvalg"

msgid "Package version options"
msgstr "Tilvalg for pakkeversion"

msgid "Build environment options"
msgstr "Tilvalg for kompileringsmiljø"

msgid "User options"
msgstr "Brugertilvalg"

msgid "Build dependency override options"
msgstr "Overskrivningstilvalg for kompileringsafhængighed"

msgid "Special options"
msgstr "Specielle tilvalg"

msgid "Build source packages (default)"
msgstr "Kompiler kildepakker (standard)"

msgid "Don't log program output"
msgstr "Log ikke programuddata"

msgid "Run in batch mode"
msgstr "Kør i batchtilstand"

# med stort?
msgid "dpkg-buildpackage option"
msgstr "Tilvalg for dpkg-buildpackage"

# med stort?
msgid "dpkg-buildpackage options (space-separated)"
msgstr "Tilvalg for dpkg-buildpackage (mellemrumsadskilt)"

# til eller for?
msgid "Distribution to build for"
msgstr "Distribution at kompilere til"

# til eller for?
msgid "Archive to build for"
msgstr "Arkiv at kompilere til"

msgid "Build architecture"
msgstr "Kompileringsarkitektur"

msgid "Build architecture \"all\" packages"
msgstr "Kompileringsarkitektur »alle« pakker"

msgid "Build a source package"
msgstr "Kompiler en kildepakke"

msgid "Force building of a source package, irrespective of Debian version"
msgstr "Tving kompilering af en kildepakke, uafhængig af Debianversion"

msgid "Make a binary non-maintainer upload (changelog entry)"
msgstr "Lav en binær ikkevedligeholder overførsel (changelog-punkt)"

msgid "Make a binary non-maintainer upload (binNMU number)"
msgstr "Lav en binær ikkevedligeholder overførsel (binNMU-tal)"

msgid "Append version suffix"
msgstr "Tilføj versionssuffiks"

msgid "Update chroot environment"
msgstr "Opdater chrootmiljø"

msgid "Chroot environment to build in"
msgstr "Chrootmiljø at kompilere i"

# Sådan som jeg forstår det er purge lidt mere dratisk en
# fjern/remove. Men jeg ved ikke om det er nødvendigt med 
# den forskel her.
msgid "Purge build mode"
msgstr "Fjern kompileringstilstand"

msgid "Purge dependencies mode"
msgstr "Fjern afhængighedstilstand"

msgid "Run setup hook script in chroot prior to building"
msgstr "Kør opsætningshookskript i chroot før kompilering"

msgid "GPG key identifier"
msgstr "GPG-nøgleidentifikator"

msgid "Package maintainer"
msgstr "Pakkevedligeholder"

# måske overførselsperson
msgid "Package uploader"
msgstr "Pakkeoverfører"

msgid "Add a build dependency"
msgstr "Tilføj en kompileringsafhængighed"

msgid "Add a build conflict"
msgstr "Tilføj en kompileringskonflikt"

msgid "Add an architecture-independent build dependency"
msgstr "Tilføj en arkitekturuafhængig kompileringsafhængighed"

msgid "Add an architecture-independent build conflict"
msgstr "Tilføj en arkitekturuafhængig kompileringskonflikt"

msgid "Specify algorithm for dependency checking"
msgstr "Angiv algoritme for afhængighedstjek"

msgid "Build using the current GCC development snapshot"
msgstr "Kompiler med brug af det aktuelle GCC-udviklingsøjebliksbillede"

msgid "Package to build"
msgstr "Pakke at kompilere"

msgid "--makebinNMU missing"
msgstr "--makebinNMU mangler"

msgid "--binNMU missing"
msgstr "--binNMU mangler"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "%1% chroot (dchroot-dsa compatibility)"
msgstr "%1% chroot (dchroot-dsa-kompatibilitet)"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026, and '-'
#. is an em-dash.
msgid "[OPTION...] chroot [COMMAND] - run command or shell in a chroot"
msgstr "[TILVALG...] chroot [KOMMANDO] - kør kommando eller skal i en chroot"

msgid "Print paths to available chroots"
msgstr "Udskriv stier til tilgængelige chroot'er"

msgid "Select all chroots"
msgstr "Vælg alle chroot'er"

msgid "Directory to use"
msgstr "Mappe at bruge"

msgid "Only one command may be specified"
msgstr "Kun en kommando må angives"

msgid "Command must have an absolute path"
msgstr "Kommando skal have en absolut sti"

msgid "No chroot specified"
msgstr "Ingen chroot angivet"

# Gad vide om det er ".. Kørende kommando:..", jeg synes det er lidt
# svært at regne ud
#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running command: \"%2%\""
msgstr "[%1% chroot] Kørende kommando: »%2%«"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "%1% chroot (dchroot compatibility)"
msgstr "%1% chroot (dchroot-kompatibilitet)"

# måske schroot-konfiguration sådan at kommandonavnet er adskilt
#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = program version
#. TRANSLATORS: %3% = current date
#, boost-format
msgid "schroot configuration generated by %1% %2% on %3%"
msgstr "schrootkonfiguration oprettet af %1% %2% den %3%"

# Har du set kommentaren? Egentlig tror jeg det er ok at oversætte det,
# det er bare lidt pudsigt at de har skrevet at man ikke må
#. TRANSLATORS: Do not translate "users" and "groups";
#. these are keywords used in the configuration file.
msgid "To allow users access to the chroots, use the users or groups keys."
msgstr ""
"For at give brugere adgang til chroot'erne, brug users (bruger-) eller "
"groups (gruppenøglerne)."

#. TRANSLATORS: Do not translate "root-users" and
#. "root-groups"; these are keywords used in the
#. configuration file.
msgid ""
"To allow password-less root access, use the root-users or root-groups keys."
msgstr ""
"For at tillade rodadgang uden adgangskode (password-less), brug nøglerne "
"root-users eller root-groups."

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "Remove '%1%' to use the new configuration."
msgstr "Fjern '%1%' for at bruge den nye konfiguration."

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#, boost-format
msgid "Running schroot in %1% compatibility mode"
msgstr "Kører schroot i %1%-kompatibilitetstilstand"

# muligheder, kapaciteter, kompatibiliteter
#. TRANSLATORS: "full capabilities" in this context means "all
#. features"
msgid "Run \"schroot\" for full capabilities"
msgstr "Kør »schroot« for alle kompatibiliteter"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = configuration file
#, boost-format
msgid "Using %1% configuration file: '%2%'"
msgstr "Bruger %1% konfigurationsfil: '%2%'"

#, boost-format
msgid "Run \"%1%\""
msgstr "Kør »%1%«"

msgid "to migrate to a schroot configuration."
msgstr "for at migrere til en schrootkonfiguration."

#, boost-format
msgid "Edit '%1%' to add appropriate user and/or group access."
msgstr "Rediger '%1%' for at tilføje passende bruger- og/eller gruppeadgang."

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026, and '-'
#. is an em-dash.
msgid "[OPTION...] [COMMAND] - run command or shell in a chroot"
msgstr "[TILVALG...] [KOMMANDO] - kør kommando eller skal i en chroot"

msgid "Print path to selected chroot"
msgstr "Udskriv sti til valgt chroot"

msgid "Preserve user environment"
msgstr "Bevar brugermiljø"

msgid "--quiet and --verbose may not be used at the same time"
msgstr "--quiet og --verbose kan ikke bruges samtidig"

msgid "Using verbose output"
msgstr "Bruger uddybende uddata"

msgid "--chroot and --all may not be used at the same time"
msgstr "--chroot og --all kan ikke bruges samtidig"

msgid "Using --chroots only"
msgstr "Bruger kun --chroots"

msgid "dchroot session restriction"
msgstr "dchrootsessionsbegrænsning"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = program version
#. TRANSLATORS: %3% = release date
#, boost-format
msgid "%1% (Debian sbuild) %2% (%3%)\n"
msgstr "%1% (Debian sbuild) %2% (%3%)\n"

msgid "Written by Roger Leigh"
msgstr "Skrevet af Roger Leigh"

#. TRANSLATORS: '(C)' is a copyright symbol and '-' is an en-dash.
msgid "Copyright (C) 2004-2010 Roger Leigh"
msgstr "Ophavsret 2004-2010 Roger Leigh"

msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Dette er fri software; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er "
"INGEN\n"
"garanti; end ikke for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÃ?L.\n"

msgid "Configured features:"
msgstr "Konfigurerede funktioner:"

msgid "Device locking"
msgstr "Enhedslåsning"

# engelsk fejl plugable?
msgid "Pluggable Authentication Modules"
msgstr "Indstikbare godkendelsesmoduler"

# ikke den fjerneste ide om hvad det her er!
# http://en.wikipedia.org/wiki/Application_binary_interface
# Så det handler om skift af den binære grænseflade til programmer.
msgid "Linux kernel Application Binary Interface switching"
msgstr "Skift af Linuxkernens binære programgrænseflade"

msgid "Support for filesystem unioning"
msgstr "Understøttelse af filsystemforening"

msgid "Usage:"
msgstr "Brug:"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#, boost-format
msgid "Run \"%1% --help\" to list usage example and all available options"
msgstr "Kør »%1% --help« for at vise eksempel og alle tilgængelige tilvalg"

#, boost-format
msgid "%1%: invalid action"
msgstr "%1%: Ugyldig handling"

msgid "Only one action may be specified"
msgstr "Kun en handling må angives"

msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"

msgid "General options"
msgstr "Generelle tilvalg"

msgid "Hidden options"
msgstr "Skjulte tilvalg"

msgid "Show help options"
msgstr "Vis hjælpetilvalg"

msgid "Print version information"
msgstr "Udskriv versionsinformation"

# tror jeg ville skrive mindre/mere, men det er sikkert forkert
msgid "Show less output"
msgstr "Vis færre uddata"

msgid "Show more output"
msgstr "Vis flere uddata"

msgid "Enable debugging messages"
msgstr "Aktiver fejlsøgningsbeskeder"

msgid "Invalid debug level"
msgstr "Ugyldigt fejlsøgningsniveau"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "Failed to find '%1%'"
msgstr "Kunne ikke finde '%1%'"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - list mount points"
msgstr "[TILVALG...] - vis monteringspunkter"

msgid "Mount"
msgstr "Monter"

msgid "Mountpoint to check (full path)"
msgstr "Monteringspunkt at tjekke (fuld sti)"

msgid "No mount point specified"
msgstr "Intet monteringspunkt angivet"

msgid "Failed to fork child"
msgstr "Kunne ikke forgrene underproces"

msgid "Wait for child failed"
msgstr "Vent på underproces mislykkedes"

#. TRANSLATORS: %1% = command name
#, boost-format
msgid "Failed to execute '%1%'"
msgstr "Kunne ikke køre '%1%'"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - mount filesystems"
msgstr "[TILVALG...] - monter filsystemer"

msgid "An unknown exception occurred"
msgstr "Der opstod en ukendt fejl"

msgid "Perform a simulation of actions which would be taken"
msgstr "Udfør en simulering af handlinger som vil blive udført"

msgid "fstab file to read (full path)"
msgstr "fstba-fil at læse (fuld sti)"

# slip, løsn, frigiv
#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - release a device lock"
msgstr "[TILVALG...] - slip en enhedslås"

msgid "No PID specified; forcing release of lock"
msgstr "Ingen PID angivet; fremtving slipning af lås"

msgid "Lock"
msgstr "LÃ¥s"

msgid "Device to unlock (full path)"
msgstr "Enhed der skal låses op (fuld sti)"

msgid "Process ID owning the lock"
msgstr "Proces-id som ejer låsen"

msgid "No device specified"
msgstr "Ingen enhed angivet"

#. TRANSLATORS: %1% = comma-separated list of chroot names
#, boost-format
msgid "%1%: Chroots not found"
msgstr "%1%: Chroot'er ikke fundet"

#. TRANSLATORS: %4% = file
#, boost-format
msgid "No chroots are defined in '%4%'"
msgstr "Ingen chroot'er er defineret i '%4%'"

#. TRANSLATORS: %4% = file
#. TRANSLATORS: %5% = file
#, boost-format
msgid "No chroots are defined in '%4%' or '%5%'"
msgstr "Ingen chroot'er er defineret i '%4%' eller '%5%'"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "The specified chroots are not defined in '%1%'"
msgstr "De angivne chroot'er er ikke defineret i '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "%1%: Chroot not found"
msgstr "%1%: Chroot ikke fundet"

#, boost-format
msgid "%1%: Invalid session name"
msgstr "%1%: Ugyldigt sessionsnavn"

msgid "Available chroot types:"
msgstr "Tilgængelige chroottyper:"

msgid "Support for 'block-device' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'block-device' chroot'er"

msgid "Support for 'btrfs-snapshot' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'btrfs-snapshot' chroot'er"

msgid "Support for 'directory' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'directory' chroot'er"

msgid "Support for 'file' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'file' chroot'er"

msgid "Support for 'loopback' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'loopback' chroot'er"

msgid "Support for 'lvm-snapshot' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'lvm-snapshot' chroot'er"

msgid "Support for 'plain' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'plain' chroot'er"

msgid "Chroot selection"
msgstr "Chrootudvælgelse"

msgid "Chroot environment"
msgstr "Chrootmiljø"

msgid "Session actions"
msgstr "Sessionshandlinger"

msgid "Session options"
msgstr "Sessionstilvalg"

msgid "List available chroots"
msgstr "Vis tilgængelige chroot'er"

msgid "Show information about selected chroots"
msgstr "Vis information om valgte chroot'er"

msgid "Dump configuration of selected chroots"
msgstr "Dump konfiguration af valgte chroot'er"

msgid "Use specified chroot"
msgstr "Brug angivet chroot"

msgid "Command to run"
msgstr "Kommando at køre"

msgid "Exactly one chroot must be specified when beginning a session"
msgstr "Præcis en chroot skal angives, når en session påbegyndes"

msgid ""
"--session-name is not permitted for the specified action; did you mean to "
"use --chroot?"
msgstr ""
"--session-name er ikke tilladt for den angivne handling; ønskede du at bruge "
"--chroot?"

msgid "Unknown action specified"
msgstr "Ukendt handling angivet"

msgid "--session-name is not permitted for the specified action"
msgstr "--session-name er ikke tilladt for den angivne handling"

msgid "Invalid session name"
msgstr "Ugyldigt sessionsnavn"

msgid "Print location of selected chroots"
msgstr "Udskriv placering af valgte chroot'er"

msgid "Select all chroots and active sessions"
msgstr "Vælg alle chroot'er og aktive sessioner"

msgid "Select all active sessions"
msgstr "Vælg alle aktive sessioner"

msgid "Select all source chroots"
msgstr "Vælg alle kildechroot'er"

msgid "Username (default current user)"
msgstr "Brugernavn (forvalg er aktuelle bruger)"

msgid "Begin, run and end a session automatically (default)"
msgstr "Begynd, kør og afslut en session automatisk (standard)"

msgid "Begin a session; returns a session ID"
msgstr "Begynd en session; returnerer en session-id"

msgid "Recover an existing session"
msgstr "Gendan en eksisterende session"

msgid "Run an existing session"
msgstr "Kør en eksisterende session"

msgid "End an existing session"
msgstr "Afslut en eksisterende session"

msgid "Session name (defaults to an automatically generated name)"
msgstr "Sessionsnavn (er som standard et automatisk oprettet navn)"

msgid "Force operation, even if it fails"
msgstr "Gennemtving handling, selv hvis den fejler"

#. TRANSLATORS: %1% = program name (PAM service name)
#, boost-format
msgid "You do not have permission to access the %1% service."
msgstr "Du har ikke tilladelse til at tilgå tjenesten %1%."

msgid "This failure will be reported."
msgstr "Denne fejl vil blive rapporteret."

msgid "No controlling terminal"
msgstr "Ingen kontrollerende terminal"

msgid "Timed out"
msgstr "Fik tidsudløb"

#. TRANSLATORS: Please use an ellipsis e.g. U+2026
msgid "Time is running out..."
msgstr "Tiden løber ud..."

msgid "Failed to get terminal settings"
msgstr "Kunne ikke indhente terminalopsætning"

#. TRANSLATORS: %1% = integer
#, boost-format
msgid "Unsupported conversation type '%1%'"
msgstr "Ikkeunderstøttet konversationstype '%1%'"

msgid "Password: "
msgstr "Adgangskode: "

msgid "Password:"
msgstr "Adgangskode:"

#, boost-format
msgid "[schroot] password for %1%: "
msgstr "[schroot] adgangskode for %1%: "

msgid "Set RUSER"
msgstr "Angiv RUSER"

msgid "Set RHOST"
msgstr "Angiv RHOST"

msgid "Set TTY"
msgstr "Angiv TTY"

msgid "Set USER"
msgstr "Angiv BRUGER"

msgid "Failed to get hostname"
msgstr "Kunne ikke indhente værtsnavn"

#. TRANSLATORS: %1% = user name or user ID
#, boost-format
msgid "User '%1%' not found"
msgstr "Bruger '%1%' ikke fundet"

#. TRANSLATORS: %1% = group name or group ID
#. TRANSLATORS: %1% = group name
#, boost-format
msgid "Group '%1%' not found"
msgstr "Gruppe '%1%' ikke fundet"

msgid "Authentication failed"
msgstr "Godkendelse mislykkedes"

msgid "Access not authorised"
msgstr "Adgang ikke autoriseret"

msgid "PAM is already initialised"
msgstr "PAM er allerede initialiseret"

msgid "PAM error"
msgstr "PAM-fejl"

msgid "PAM failed to shut down cleanly"
msgstr "PAM kunne ikke lukke pænt ned"

msgid "This option may be present in a newer version"
msgstr "Dette tilvalg er måske til stede i en nyere version"

msgid ""
"This option will be removed in the future; please update your configuration"
msgstr ""
"Dette tilvalg vil blive fjernet engang i fremtiden; opdater venligst din "
"konfiguration"

msgid "Device"
msgstr "Enhed"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot alias name
#. TRANSLATORS: %4% = chroot name
#, boost-format
msgid "Alias '%1%' already associated with '%4%' chroot"
msgstr "Alias '%1%' er allerede forbundet med '%4%' chroot"

msgid "No such chroot"
msgstr "Ingen sådan chroot"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "A chroot or alias '%1%' already exists with this name"
msgstr "En chroot eller alias '%1%' eksisterer allerede med dette navn"

msgid "File is not a regular file"
msgstr "Fil er ikke en regulær fil"

msgid "Failed to open file"
msgstr "Kunne ikke åben fil"

msgid "File is not owned by user root"
msgstr "Fil er ikke ejet af brugerrod"

msgid "File has write permissions for others"
msgstr "Fil har skriverettigheder for andre"

msgid "Invalid name"
msgstr "Ugyldigt navn"

msgid "No such namespace"
msgstr "Intet sådant navnerum"

msgid "Duplicate names are not allowed"
msgstr "Ens navne er ikke tilladt"

msgid "Available chroots: "
msgstr "Tilgængelige chroot'er: "

msgid "Directory"
msgstr "Mappe"

msgid "Mount Device"
msgstr "Monter enhed"

msgid "Mount Options"
msgstr "Monter tilvalg"

msgid "Location"
msgstr "Sted"

#. TRANSLATORS: "Personality" is the Linux kernel personality
#. (process execution domain).  See schroot.conf(5).
msgid "Personality"
msgstr "Personalitet"

msgid "Session ID"
msgstr "Session-id"

msgid "(source chroot)"
msgstr "(kildechroot)"

msgid "Source Users"
msgstr "Kildebrugere"

msgid "Source Groups"
msgstr "Kildegrupper"

msgid "Source Root Users"
msgstr "Kilderodbrugere"

msgid "Source Root Groups"
msgstr "Kilderootgrupper"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot fs type
#, boost-format
msgid "Unknown filesystem union type '%1%'"
msgstr "Ukendt filsystemforeningstype '%1%'"

msgid "Union overlay must have an absolute path"
msgstr "Foreningsoverlægning skal have en absolut sti"

msgid "Union underlay must have an absolute path"
msgstr "Foreningsunderlægning skal have en absolut sti"

msgid "Filesystem Union Type"
msgstr "Foreningstype for filsystem"

msgid "Filesystem Union Mount Options"
msgstr "Tilvalg for filsystemets foreningsmontering"

msgid "Filesystem Union Overlay Directory"
msgstr "Mappe for filsystemets foreningsoverlægning"

msgid "Filesystem Union Underlay Directory"
msgstr "Mappe for filsystemets foreningsunderlægning"

msgid "File"
msgstr "Fil"

msgid "File Repack"
msgstr "Genpakning af fil"

msgid "LVM Snapshot Device"
msgstr "Ã?jebliksbilledenhed for LVM"

msgid "LVM Snapshot Options"
msgstr "Ã?jebliksbilledtilvalg for LVM"

msgid "Chroot creation failed"
msgstr "Chrootoprettelse mislykkedes"

msgid "Device name not set"
msgstr "Enhedsnavn ikke angivet"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot type name
#, boost-format
msgid "Unknown chroot type '%1%'"
msgstr "Ukendt chroottype '%1%'"

msgid "Device must have an absolute path"
msgstr "Enhed skal have en absolut sti"

msgid "Failed to lock device"
msgstr "Kunne ikke låse enhed"

msgid "Failed to unlock device"
msgstr "Kunne ikke låse enhed op"

msgid "Directory must have an absolute path"
msgstr "Mappe skal have en absolut sti"

msgid "Attempt to add object which is not a facet"
msgstr "Forsøg at tilføje objekt som ikke er en facet"

msgid "Attempt to add facet which is already in use"
msgstr "Forsøg at tilføje facet som allerede er i brug"

msgid "File must have an absolute path"
msgstr "Fil skal have en absolut sti"

msgid "Failed to acquire file lock"
msgstr "Kunne ikke opnå fillås"

msgid "Failed to discard file lock"
msgstr "Kunne ikke fjerne fillås"

msgid "Location must have an absolute path"
msgstr "Sted skal have en absolut sti"

#. TRANSLATORS: unlink refers to the C function which removes a file
msgid "Failed to unlink session file"
msgstr "Kunne ikke fjerne henvisning på sessionsfil"

msgid "Failed to write session file"
msgstr "Kunne ikke skrive sessionsfil"

msgid "Message verbosity is invalid"
msgstr "Detaljegrad for besked er ugyldig"

msgid "Name"
msgstr "Navn"

msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

msgid "Type"
msgstr "Type"

msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

msgid "Message Verbosity"
msgstr "Detaljegrad for besked"

msgid "Users"
msgstr "Brugere"

msgid "Groups"
msgstr "Grupper"

msgid "Root Users"
msgstr "Rodbrugere (root)"

msgid "Root Groups"
msgstr "Rodgrupper (root)"

msgid "Aliases"
msgstr "Aliasser"

msgid "Preserve Environment"
msgstr "Bevar miljø"

msgid "Environment Filter"
msgstr "Miljøfilter"

msgid "Run Setup Scripts"
msgstr "Kør opsætningsskripter"

msgid "Script Configuration"
msgstr "Skriptkonfiguration"

msgid "Session Managed"
msgstr "Session håndteret"

msgid "Session Cloned"
msgstr "Session klonet"

msgid "Session Purged"
msgstr "Session fjernet"

msgid "Command Prefix"
msgstr "Kommandopræfiks"

msgid "Mount Location"
msgstr "Monteringssted"

msgid "Path"
msgstr "Sti"

msgid "Chroot"
msgstr "Chroot"

msgid "Session"
msgstr "Session"

msgid "Source"
msgstr "Kilde"

msgid "The controlling terminal close-on-execute flag could not be set"
msgstr "Den kontrollerende terminals luk-ved-kørsel-flag kunne ikke angives"

msgid "The controlling terminal file descriptor could not be duplicated"
msgstr "Den kontrollerende terminalfildeskriptor kunne ikke duplikeres"

msgid "true"
msgstr "sand"

msgid "false"
msgstr "falsk"

#. TRANSLATORS: %1% = title of section
#. TRANSLATORS: Please format the --- as a continuous line, e.g. U+2500
#, boost-format
msgid "--- %1% ---"
msgstr "--- %1% ---"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Ikke tilladt nøgle '%4%' brugt"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Ikke tilladt nøgle '%4%' brugt"

#, boost-format
msgid "line %1%: Duplicate group '%4%'"
msgstr "linje %1%: Dupliker gruppe '%4%'"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Duplicate key '%4%'"
msgstr "linje %1% [%2%]: Duplikeret nøgle '%4%'"

#, boost-format
msgid "line %1%: Invalid group: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ugyldig gruppe: »%4%«"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Required key '%4%' is missing"
msgstr "linje %1% [%2%]: Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Required key '%4%' is missing"
msgstr "[%1%]: Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#, boost-format
msgid "line %1%: No group specified: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ingen gruppe angivet: »%4%«"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Forældet nøgle '%4%' brugt"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Forældet nøgle '%4%' brugt"

#, boost-format
msgid "[%1%]: %4%"
msgstr "[%1%]: %4%"

#, boost-format
msgid "[%1%] %2%: %4%"
msgstr "[%1%] %2%: %4%"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: %4%"
msgstr "linje %1% [%2%]: %4%"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%] %3%: %4%"
msgstr "linje %1% [%2%] %3%: %4%"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Unknown key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Ukendt nøgle '%4%' brugt"

msgid "Failed to set timeout handler"
msgstr "Kunne ikke angive tidsudløbhåndtering"

msgid "Failed to set timeout"
msgstr "Kunne ikke angive tidsudløb"

msgid "Failed to cancel timeout"
msgstr "Kunne ikke afbryde tidsudløb"

msgid "Failed to lock file"
msgstr "Kunne ikke låse fil"

# fra eller på
msgid "Failed to unlock file"
msgstr "Kunne ikke fjerne lås fra fil"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#, boost-format
msgid "Failed to lock file (timed out after %4% seconds)"
msgstr "Kunne ikke låse fil (tidsudløb efter %4% sekunder)"

# fra eller på
#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#, boost-format
msgid "Failed to unlock file (timed out after %4% seconds)"
msgstr "Kunne ikke fjerne lås fra fil (tidsudløb efter %4% sekunder)"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#. TRANSLATORS: %5% = integer process ID
#, boost-format
msgid ""
"Failed to lock device (timed out after %4% seconds; lock held by PID %5%)"
msgstr ""
"Kunne ikke låse enhed (tidsudløb efter %4% sekunder; lås holdt af PID %5%)"

msgid "Failed to test device lock"
msgstr "Kunne ikke teste enhedslås"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#. TRANSLATORS: %5% = integer process ID
#, boost-format
msgid ""
"Failed to unlock device (timed out after %4% seconds; lock held by PID %5%)"
msgstr ""
"Kunne ikke fjerne lås på enhed (tidsudløb efter %4% sekunder; lås holdt af "
"PID %5%)"

#. TRANSLATORS: "I" is an abbreviation of "Information"
msgid "I: "
msgstr "I: "

#. TRANSLATORS: "W" is an abbreviation of "Warning"
msgid "W: "
msgstr "A: "

#. TRANSLATORS: "E" is an abbreviation of "Error"
msgid "E: "
msgstr "F: "

#. TRANSLATORS: %1% = integer debug level
#. TRANSLATORS: "D" is an abbreviation of "Debug"
#, boost-format
msgid "D(%1%): "
msgstr "F(%1%): "

#. TRANSLATORS: %1% = mount file name
#, boost-format
msgid "Failed to open mount file '%1%'"
msgstr "Kunne ikke åbne monteringsfil '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = mount file name
#, boost-format
msgid "Failed to read mount file '%1%'"
msgstr "Kunne ikke læse monteringsfil '%1%'"

msgid "unknown"
msgstr "ukendt"

#. TRANSLATORS: %1% = value (arbitrary text)
#, boost-format
msgid "Could not parse value '%1%'"
msgstr "Kunne ikke fortolke værdi '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = integer personality ID
#, boost-format
msgid "Personality '%1%' is unknown"
msgstr "Personalitet '%1%' er ukendt"

#. TRANSLATORS: %1% = personality name
#, boost-format
msgid "Failed to set personality '%1%'"
msgstr "Kunne ikke angive personalitet '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = a comma-separated list of personality names
#, boost-format
msgid "Valid personalities: %1%\n"
msgstr "Gyldige personaliteter: %1%\n"

msgid "Failed to create pipe"
msgstr "Kunne ikke oprette datakanal"

msgid "Failed to duplicate file descriptor"
msgstr "Kunne ikke duplikere fildeskriptor"

msgid "Failed to poll file descriptor"
msgstr "Kunne ikke trække fildeskriptor"

msgid "Failed to read file descriptor"
msgstr "Kunne ikke læse fildeskriptor"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Executing '%1%'"
msgstr "Kører '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = directory
#, boost-format
msgid "Failed to change to directory '%1%'"
msgstr "Kunne ikke skifte til mappe '%1%'"

#. TRANSLATORS: %4% = directory
#, boost-format
msgid "Falling back to directory '%4%'"
msgstr "Falder tilbage til mappe '%4%'"

msgid "Child dumped core"
msgstr "Underproces dumpede kerne"

msgid "Child exited abnormally (reason unknown; not a signal or core dump)"
msgstr ""
"Underproces afsluttedes unormalt (Ã¥rsag ukendt; ikke et signal eller "
"kernedump)"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#, boost-format
msgid "Child terminated by signal '%4%'"
msgstr "Underproces afsluttet af signal '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = directory
#, boost-format
msgid "Failed to change root to directory '%1%'"
msgstr "Kunne ikke ændre rod til mappe '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "No chroot found matching name or alias '%1%'"
msgstr "Ingen chroot fandt ens navn eller alias '%1%'"

msgid "Failed to lock chroot"
msgstr "Kunne ikke låse chroot"

msgid "Chroot setup failed"
msgstr "Chrootopsætning mislykkedes"

# fra eller på
#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
msgid "Failed to unlock chroot"
msgstr "Kunne ikke fjerne lås fra chroot"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Command \"%1%\" must have an absolute path"
msgstr "Kommando »%1%« skal have en absolut sti"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Failed to execute \"%1%\""
msgstr "Kunne ikke køre »%1%«"

#. TRANSLATORS: A supplementary group is the list of additional
#. system groups a user belongs to, in addition to their default
#. group.
msgid "Failed to get supplementary groups"
msgstr "Kunne ikke indhente supplementære grupper"

#. TRANSLATORS: A supplementary group is the list of additional
#. system groups a user belongs to, in addition to their default
#. group.
msgid "Failed to get supplementary group count"
msgstr "Kunne ikke indhente supplementær gruppeoptælling"

#. TRANSLATORS: %1% = integer group ID
#, boost-format
msgid "Failed to set group '%1%'"
msgstr "Kunne ikke angive gruppe '%1%'"

msgid "Failed to set supplementary groups"
msgstr "Kunne ikke angive supplementære grupper"

msgid "Failed to drop root permissions"
msgstr "Kunne ikke smide rodrettigheder (root)"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = session identifier
#, boost-format
msgid ""
"%1%: Chroot does not support setting a session ID; ignoring session ID '%4%'"
msgstr ""
"%1%: Chroot understøtter ikke angivelse af et session-id; ignorerer session-"
"id '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Shell '%1%' not available"
msgstr "Skal '%1%' er ikke tilgængelig"

#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "Falling back to shell '%4%'"
msgstr "Falder tilbage til skal '%4%'"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#, boost-format
msgid "Caught signal '%4%'"
msgstr "Fangede signal '%4%'"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#, boost-format
msgid "Failed to set signal handler '%4%'"
msgstr "Kunne ikke angive signalhåndtering '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = integer user ID
#, boost-format
msgid "Failed to set user '%1%'"
msgstr "Kunne ikke angive bruger '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = user name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "(%1%->%2%): User switching is not permitted"
msgstr "(%1%->%2%): Brugerskift er ikke tilladt"

msgid "Error saving terminal settings"
msgstr "Fejl under gemning af terminalopsætning"

msgid "Error restoring terminal settings"
msgstr "Fejl ved gendannelse af terminalopsætning"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running login shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] Kører logindskal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] Kører skal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running login shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] (%2%->%3%) Kører logindskal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] (%2%->%3%) Kører skal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running command: \"%4%\""
msgstr "[%1% chroot] Kører kommando: »%4%«"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running command: \"%4%\""
msgstr "[%1% chroot] (%2%->%3%) Kører kommando: »%4%«"

#, boost-format
msgid "stage=%1%"
msgstr "stadie=%1%"

msgid "terminating immediately"
msgstr "afslutter øjeblikkeligt"

#. TRANSLATORS: Format string for date representation:
#. %d = day (number, e.g. 14)
#. %b = month (three letters, e.g. Jul)
#. %Y = year (four digits, e.g. 2006)
#. If required, any of the standard strftime(3)
#. format specifiers may be used instead, as long as
#. the day, month and year are clearly displayed in
#. the equivalent standard method for your locale.
msgid "%d %b %Y"
msgstr "%d. %b %Y"

msgid "Failed to stat file"
msgstr "Kunne ikke stat fil"

msgid "Failed to stat file descriptor"
msgstr "Kunne ikke stat fildeskriptor"

#~ msgid "--chroot may not be used with --list"
#~ msgstr "--chroot kan ikke bruges med --list"

Reply to: