[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates roundcubePackage: roundcube
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/roundcube$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
15 oversatte tekster.

bye
Joe

and a small questions

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If this is left blank, a text box will be displayed at login. Entering a "
"space-separated list of hosts will display a pull-down menu. Entering a "
"single host will enforce using this host."

in this string you use the frase pull-down menu. Isn't the right term in English drop down menu?


# Danish translation roundcube.
# Copyright (C) 2010 roundcube & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the roundcube package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: roundcube\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: roundcube@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-15 17:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-16 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "apache2"
msgstr "apache2"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Web server(s) to configure automatically:"
msgstr "Internetservere at konfigurere automatisk:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"RoundCube supports any web server supported by PHP, however only Apache 2 "
"and lighttpd can be configured automatically."
msgstr ""
"RoundCube understøtter enhver internetserver, der er understøttet af PHP, "
"dog kan kun Apache 2 og lighttpd konfigureres automatisk."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Please select the web server(s) that should be configured automatically for "
"RoundCube."
msgstr ""
"Vælg venligst de internetservere som skal konfigureres automatisk for "
"RoundCube."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Should the webserver(s) be restarted now?"
msgstr "Skal internetserverne genstartes nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"In order to activate the new configuration, the reconfigured web server(s) "
"have to be restarted."
msgstr ""
"For at aktivere den nye konfiguration, skal de rekonfigurerede internetservere "
"genstartes."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "IMAP server(s) used with RoundCube:"
msgstr "IMAP-servere brugt med RoundCube:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please select the IMAP server(s) that should be used with RoundCube."
msgstr "Vælg venligst IMAP-serveren som skal bruges med RoundCube."

# engelsk fejl? pull-down menu -> drop down menu
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If this is left blank, a text box will be displayed at login. Entering a "
"space-separated list of hosts will display a pull-down menu. Entering a "
"single host will enforce using this host."
msgstr ""
"Hvis denne efterlades tom, vil en tekstboks blive vist ved logind. Indtastning "
"af en mellemrumsadskilt liste af værter vil vise en rullegardinsmenu. Indtastning "
"af en enkelt vært vil fremtvinge brug af denne vært."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"To use SSL connections, please enter host names as 'ssl://hostname:993'."
msgstr ""
"For at bruge SSL-forbindelser, indtast venligst værtsnavne som »ssl://hostname:993«."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Default language:"
msgstr "Standardsprog:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please choose the default language for RoundCube."
msgstr "Vælg venligst standardsproget for RoundCube."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "This choice can be overridden by individual users in their preferences."
msgstr "Dette valg kan overskrives af individuelle brugere i deres indstillinger."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"However, the default language will be used for the login screen and the "
"first connection of users."
msgstr ""
"Standardsproget vil blive brugt til logindskærmen og den første forbindelse for "
"brugere."Reply to: