[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates syscpPackage: syscp
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/syscp$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
12 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation syscp.
# Copyright (C) 2010 syscp & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the syscp package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: syscp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: syscp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-28 06:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-01 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Web server to reconfigure automatically:"
msgstr "Internetserver der skal rekonfigureres automatisk:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the web server that should be automatically configured to run "
"SysCP."
msgstr ""
"Vælg venligst internetserveren (web server) som automatisk skal konfigureres "
"til at køre SysCP."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Username for the first admin user:"
msgstr "Brugernavn for den første administratorbruger:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You need to set up an admin user to be able to log in to SysCP after "
"installation."
msgstr ""
"Du skal opsætte en administrationsbruger for at kunne logge ind på "
"SysCP efter installation."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you leave this field empty, the default username (\"admin\") will be used."
msgstr ""
"Hvis du efterlader dette felt tomt, vil standardbrugernavnet (»admin«) blive "
"brugt."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Password for the first admin user:"
msgstr "Adgangskode for den første administratorbruger:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please choose a password for the new admin user."
msgstr "Vælg venligst en adgangskode for den nye administratorbruger."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "If you leave this field empty, the password will be randomly generated."
msgstr "Hvis du efterlader dette felt tomt, vil den tilfældig adgangskode blive oprettet."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The user name and password will be stored in /etc/syscp/debian.php."
msgstr "Brugernavnet og adgangskoden vil blive gemt i /etc/syscp/debian.php."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Directory for customer data:"
msgstr "Mappe for kundedata:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"SysCP will be configured to save customer data in one location. "
"Subdirectories will be created for web services (\"webs\"), mail accounts "
"(\"mail\"), temporary files (\"tmp\"), and log files (\"logs\")."
msgstr ""
"SysCP vil blive konfigureret til at gemme kundedata på et sted. "
"Undermapper vil blive oprettet for internettjenester (»webs«), postkonti "
"(»mail«), midlertige filer (»tmp«) og logfiler (»logs«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you leave this empty, the default \"/var/lib/syscp/customers\" directory "
"will be used. However, upstream developers use \"/var/customers\", so if you "
"already have customer data somewhere, such as data originating from a former "
"installation, or if you want an entirely different directory to hold the "
"customers' data, you can enter the directory path here."
msgstr ""
"Hvis du efterlader denne tom vil standardmappen »/var/lib/syscp/customers« "
"blive brugt. Opstrømsudviklere bruger »/var/customers«, så hvis du allerede "
"har kundedata et sted, såsom data der stammer fra en tidligere installation, "
"eller hvis du ønsker en helt anden mappe, der skal indeholde kundedata, kan "
"du indtaste stien her."

Reply to: