[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates grub2Package: grub2
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/grub2$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
30 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation grub2.
# Copyright (C) 2010 grub2 & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
# Korrekturlæst Kenneth Nielsen.
#
# Chain loading -> Chain loading is a method used by computer programs 
# to replace the currently executing program with a new program, 
# using a common data area (a so-called core common area) to pass 
# information from the current program to the new program. It occurs 
# in several areas of computing. Et dansk navn?
# man kunne måske med nogen rimelighed kalde det for kædeindlæsning, men
# egentlig er det her jo et af de ord som jeg ikke mener at behøver at
# oversætte. Dem der har brug for at vide hvad det er, kender kun det
# engelsk ord og det danske vil måske endda forvirre mere end det vil
# gøre gavn. I hvert fald, hvis du vil oversætte vil jeg anbefale at
# sætte chainloade i parentes der hvor du kan. Beholdt uoversat.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-02 12:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-01 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Chainload fra menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"Opgraderingsskripterne til GRUB har fundet en GRUB Legacy-opsætning i "
"/boot/grub."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to chainload GRUB 2 from "
"your existing GRUB Legacy setup. This step may be automaticaly performed "
"now."
msgstr ""
"For at erstatte GRUB-versionen Legacy på dit system, anbefales det "
"at /boot/grub/menu.lst justeres til at chainloade GRUB 2 fra din "
"eksisterende GRUB Legacy-opsætning. Dette trin kan udføres automatisk nu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that your new GRUB 2 setup is functional for you, before you install "
"it directly to your MBR (Master Boot Record)."
msgstr ""
"Det anbefales, at du accepter at chainloade GRUB 2 fra menu.lst, og "
"verificerer at din nye GRUB 2-opsætning virker for dig, før du installerer "
"den direkte til din MBR (Master Boot Record)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, you "
"can do so by issuing (as root) the following command:"
msgstr ""
"Uanset hvad, når du ønsker at GRUB 2 skal indlæses direkte fra MBR, kan du "
"gøre det ved at udstede (som root) den følgende kommando:"

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "GRUB installation failed. Continue?"
msgstr "GRUB-installation mislykkedes. Fortsæt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "Kunne ikke installere GRUB til de følgende enheder:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"�nsker du at fortsætte alligevel? Hvis du fortsætter, kan din computer måske "
"ikke starte korrekt op."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB installation failed. Try again?"
msgstr "GRUB-installation mislykkedes. Forsøg igen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be cancelled."
msgstr ""
"Du kan måske installere GRUB til en anden enhed, selvom du skal tjekke at "
"dit system kan/vil opstarte fra denne enhed. Ellers vil opgraderingen fra "
"GRUB Legacy blive afbrudt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Fortsæt uden at installere GRUB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when your computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"Du har valgt ikke at installere GRUB på nogen enhed. Hvis du fortsætter, "
"vil opstarteren (boot loader) måske ikke være korrekt konfigureret, og "
"når din computer starter op næste gang, vil den bruge det tidligere indhold "
"i din opstartssektor (boot sector). Hvis der er en tidligere version af "
"GRUB 2 i opstartsektoren, vil den måske ikke være i stand til at indlæse "
"moduler eller håndtere den aktuelle konfigurationsfil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already running a different boot loader and want to carry on "
"doing so, or if this is a special environment where you do not need a boot "
"loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Hvis du allerede kører en anden opstarter (boot loader) og ønsker at "
"fortsætte med dette, eller hvis dette er et specielt miljø, hvor du ikke har "
"brug for en opstarter, så skal du fortsætte alligevel. Ellers skal du "
"installere GRUB et eller andet sted."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Afslut konvertering til GRUB 2 nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Dette system har stadig filer fra GRUB Legacy-opstarteren installeret, men "
"systemet har nu også GRUB 2 opstartsposter installeret på disse diske:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"Det virker sandsynligt at GRUB Legacy ikke længere er i brug, og at du i steden "
"fir skal opgradere GRUB 2-billederne på disse diske og afslutte konverteringen "
"til GRUB 2 ved af fjerne ældre GRUB Legacy-filer. Hvis du ikke opgraderer disse "
"GRUB 2-billeder, så er de måske ikke kompatible med de nye pakker og får dit "
"system til at holde op med at starte korrekt op."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"Du bør generelt afslutte konverteringen til GRUB 2 medmindre disse opstartsposter "
"blev oprettet af en GRUB 2-installation på et andet operativsystem."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Kommandolinje til Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary."
msgstr ""
"Den følgende kommandolinje i Linux blev udtrukket fra /etc/default/grub eller "
"parameteren `kopt' i GRUB Legacys menu.lst. Verificer venligst at den er "
"korrekt, og ændre den om nødvendigt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Standardkommandolinje i Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Den følgende streng vil blive brugt som Linuxparametre for standardmenupunktet "
"men ikke for gendannelsestilstanden."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "Kommandolinje for kFreeBSD:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary."
msgstr ""
"Den følgende kommandolinje i kFreeBSD blev udtrukket fra /etc/default/grub "
"eller fra parameteren `kopt' i GRUB Legacys menu.lst. Verificer venligst at "
"den er korrekt, og ændre den om nødvendigt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Standardkommandolinje i kFreeBSD:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Den følgende streng vil blive brugt som kFreeBSD-parametre for standardmenupunktet "
"men ikke for gendannelsestilstanden."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map er blevet gendannet"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change "
"it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr ""
"Filen /boot/grub/device.map er blevet genskrevet til at bruge stabile "
"enhedsnavne. I de fleste tilfælde vil dette markant reducere behovet for "
"at ændre filen fremover, og opstartsmenupunkter oprettet af GRUB vil ikke "
"blive påvirket."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"However, since you have more than one disk in your system, it is possible "
"that you were depending on the old device map. Please check whether you "
"have any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive numbering, "
"and update them if necessary."
msgstr ""
"Da du har mere end en disk i dit sytem, er det dog muligt, at du har en "
"afhængighed af det gamle enhedskort. Tjek venligst om du har nogle "
"tilpassede opstartsmenupunkter som afhænger af GRUB's (hdn) drevnummerering, "
"og opdater dem om nødvendigt."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"If you do not understand this message, or if you do not have any custom boot "
"menu entries, you can ignore this message."
msgstr ""
"Hvis du ikke forstår denne besked, eller du ikke har nogen tilpasset "
"opstartsmenupunkter, kan du ignorere denne besked."


Reply to: