[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates uifPackage: uif
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/uif$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
16 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation uif.
# Copyright (C) 2010 uif & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the uif package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uif\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-04 11:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-22 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "don't touch"
msgstr "rør ikke"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "workstation"
msgstr "arbejdsstation"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Firewall configuration method"
msgstr "Konfigurationsmetode for brandmur (firewall)"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"The firewall can be initialized using debconf, or using information you "
"manually put into /etc/uif/uif.conf."
msgstr ""
"Brandmuren (firewall) kan initialiseres med brug af debconf, eller brug af "
"information du manuelt indsætter i /etc/uif/uif.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Enter trusted hosts and/or networks:"
msgstr "Tillad troværdige værter og/eller netværk:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"In workstation mode, you can specify some hosts or networks to be globally "
"trusted. All incoming traffic coming from there will be allowed. Multiple "
"entries have to be separate with spaces."
msgstr ""
"I tilstanden arbejdsstation, kan du angive nogle værter eller netværk som "
"globalt anses som troværdige. Al indgående trafik derfra vil være tilladt. "
"Flere punkter skal være adskilt af mellemrum."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Example: 10.1.0.0/16 trust.mydomain.com 192.168.1.55"
msgstr "Eksempel: 10.1.0.0/16 trust.mitdomæne.com 192.168.1.55"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Do you want your host to be reachable via ping?"
msgstr "�nsker du, at din vært skal svare på pingforespørgsler?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Normally an Internet host should be reachable with pings. Choosing no here "
"will disable pings which might be somewhat confusing when analyzing network "
"problems."
msgstr ""
"Normalt skal en internetvært kunne tilgås med ping'er. Valg af nej her vil "
"deaktivere ping'er, hvilket kan være noget forvirrende, når netværksproblemer "
"skal analyseres."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Do you want your host to react to traceroutes?"
msgstr "Skal din vært reagere på tracerouter?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Normally an Internet host should react to traceroutes. Choosing no here will "
"disable this, which might be somewhat confusing when analyzing network "
"problems."
msgstr ""
"Normalt skal en internetvært reagere på tracerouter. Valg af nej her vil "
"deaktivere dette, hvilket kan være noget forvirrende når netværksproblemer "
"skal analyseres."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Firewall for simple workstation setups"
msgstr "Brandmur (firewall) for simple arbejdsstationsopsætninger"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Warning: This configuration provides a very simple firewall setup which is "
"only able to trust certain hosts and configure global ping / traceroute "
"behaviour."
msgstr ""
"Advarsel: Denne konfiguration tilbyder en meget simpel brandmursopsætning "
"som kun er i stand til at stole på bestemte værter og konfigurere global "
"ping-/tracerouteopførsel."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you need a more specific setup, use /etc/uif/uif.conf as a template and "
"choose \"don't touch\" next time."
msgstr ""
"Hvis du har brug for en mere specifik opsætning, så brug /etc/uif/uif.conf som "
"en skabelon og vælg »rør ikke« næste gang."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Error in list of trusted hosts"
msgstr "Fejl i liste over troværdige værter"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please check the hosts / networks you entered. One or more entries are not "
"correct, contain no resolvable hosts, valid IP-addresses, valid network "
"definitions or masks."
msgstr ""
"Undersøg venligst værterne/netværkene du indtastede. En eller flere punkter "
"er ikke korrekt, indeholder ingen opløselige værter, gyldige IP-adresser, gyldige "
"netværksdefinitioner eller masker."Reply to: