[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates durepPackage: durep
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/durep$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
11 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation durep.
# Copyright (C) 2010 durep & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the durep package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: durep\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: durep@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-03 17:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-21 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "HTTP directory for supplementary files:"
msgstr "HTTP-mappe til supplementære filer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If this package shall provide disk usage information through a HTTP CGI-"
"service, it needs a public web directory containing additional files like "
"style sheet and images. This directory should be visible as '/durep' on the "
"web site where the durep.cgi page is located."
msgstr ""
"Hvis denne pakke skal tilbyde diskbruginformation via en HTTP CGI-tjeneste, "
"har den brug for en offentlig internetmappe, der indeholder yderligere filer "
"som stilark og billeder. Denne mappe skal være synlig som '/durep' på "
"internetsiden hvor siden durep.cgi er placeret."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Due to FHS policy these files are not automatically installed to system "
"directories. To make them accessible, they can either be copied into a "
"location inside the HTTP root directory, or the web server needs to be "
"configured accordingly."
msgstr ""
"PÃ¥ grund af FHS-politik bliver disse filer ikke automatisk installeret "
"til systemmapper. For at kunne tilgå dem, kan de enten kopieres til "
"et sted indenfor HTTP-rodmappen, eller internetserveren kan konfigureres "
"til formålet."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To configure the Apache webserver (for example), the following directive "
"creates the needed directory alias:"
msgstr ""
"For at konfigurere Apacheinternetserveren (eksempel), opretter det følgende "
"direktiv de nødvendige mappealiasser:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "      Alias /durep /usr/share/durep/www"
msgstr "      Alias /durep /usr/share/durep/www"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To install supplementary files into another root directory please specify "
"its path here. The directory must already exist. A typical answer would be '/"
"var/www'. The subdirectory '/durep' with files will be created "
"automatically, the files will be installed from '/usr/share/durep/www' "
"unless they already exist."
msgstr ""
"For at installere supplementære filer i en anden rodmappe angiv venligst "
"dennes sti her. Mappen skal allerede være oprettet. Et typisk svar vil "
"være '/var/www'. Undermappen '/durep' med filer vil automatisk blive oprettet, "
"filerne vil blive installeret fra '/usr/share/durep/www' med mindre de "
"allerede findes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you want to enable daily report generation?"
msgstr "Ã?nsker du at aktivere daglig rapportoprettelse?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you wish, a daily script will create disk usage statistics of chosen "
"filesystems. They will be kept for seven days."
msgstr ""
"Hvis du ønsker det, vil et dagligt skript oprette statistik over diskforbrug "
"på valgte filsystemer. De vil blive gemt i syv dage."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"WARNING: with the default configuration, the statistics are stored in the "
"public httpd directory, /var/www/durep. This may breach the privacy of the "
"users."
msgstr ""
"ADVARSEL: Med standardkonfigurationen, gemmes statistikkerne i den offentlige "
"httpd-mapp, /var/www/durep. Dette kan overtræde brugernes privatliv."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "List of filesystems for durep reports:"
msgstr "Filsystemliste til dureprapporter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"To specify single filesystems to report on, enter their mount points "
"separated by spaces (eg. \"/data /var\"). A single dot (\".\") means "
"scanning of the whole UNIX filesystem tree."
msgstr ""
"For at angive enkle filsystemer der skal rapporteres på, indtast deres "
"monteringspunkt adskilt af mellemrum (det vil sige »/data /var«). Et "
"enkelt punktum (».«) medfører skanning af hele UNIX-filsystemtræet."Reply to: