[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates cannaPackage: canna
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/canna$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
13 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation canna.
# Copyright (C) 2010 canna & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the canna package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: canna\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: canna@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-03 07:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-21 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should the Canna server run automatically?"
msgstr "Skal Cannaserveren køre automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"This package contains the Canna server and server-related utilities. If you "
"are only interested in these utilities, you can disable the Canna server now."
msgstr ""
"Denne pakke indeholder Cannaserveren og serverforbundne værktøjer. Hvis du "
"kun er interesseret i disse værktøjer, kan du deaktivere Cannaserveren nu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Should the Canna server run in network mode?"
msgstr "Skal Cannaserveren køre i netværkstilstand?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"By default the Canna server will run without support for network "
"connections, and will only accept connections on UNIX domain sockets, from "
"clients running on the same host."
msgstr ""
"Som standard vil Cannaserveren køre uden understøttelse af netværksforbindelser, "
"og vil kun acceptere forbindelser på UNIX-domænesokler, fra klienter som kører "
"på den samme vært."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, network support will be activated, and the Canna "
"server will accept connections on TCP sockets from clients that may be on "
"remote hosts. Some clients (such as egg and yc-el) require this mode even if "
"they run on the local host."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil netværksunderstøttelse blive aktiveret, "
"og Cannaserveren vil acceptere forbindelser på TCP-sokler fra klienter, som er "
"på eksterne værter. Nogle klienter (såsom egg og yc-el) kræver denne tilstand, "
"selvom de kører på den lokale vært."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Manage /etc/hosts.canna automatically?"
msgstr "HÃ¥ndtere /etc/hosts.canna automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The /etc/hosts.canna file lists hosts allowed to connect to the Canna server."
msgstr ""
"Filen /etc/hosts.canna viser værter, som har lov til at forbinde til Cannaserveren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You should not accept this option if you prefer managing the file's contents "
"manually."
msgstr ""
"Du skal ikke acceptere denne indstilling, hvis du foretrækker at håndtere "
"filens indhold manuelt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Hosts allowed to connect to this Canna server:"
msgstr "Værter med tilladelse til at forbinde til denne Cannaserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the names of the hosts allowed to connect to this Canna server, "
"separated by spaces."
msgstr ""
"Indtast venligst navnene på værterne som har lov til at forbinde til denne "
"Cannaserver, adskilt af mellemrum."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "You can use \"unix\" to allow access via UNIX domain sockets."
msgstr "Du kan bruge »unix« til at tillade adgang via UNIX-domænesokler."

#. Type: select
#. Description
#: ../libcanna1g.templates:2001
msgid "Canna input style:"
msgstr "Inddatastil for Canna:"

#. Type: select
#. Description
#: ../libcanna1g.templates:2001
msgid ""
"Please choose the default Canna input style:\n"
" verbose: Canna3.5 default style with verbose comments;\n"
" 1.1  : old Canna style (ver. 1.1);\n"
" 1.2  : old Canna style (ver. 1.2);\n"
" jdaemon: jdaemon style;\n"
" just  : JustSystems ATOK style;\n"
" lan5  : LAN5 style;\n"
" matsu : Matsu word processor style;\n"
" skk  : SKK style;\n"
" tut  : TUT-Code style;\n"
" unix  : UNIX style;\n"
" vje  : vje style;\n"
" wx2+  : WX2+ style."
msgstr ""
"Vælg venligst standardinddatastil for Canna:\n"
" verbose: Canna3.5 standardstil med uddybende bemærkninger;\n"
" 1.1  : gammel Cannastil (ver. 1.1);\n"
" 1.2  : gammel Cannastil (ver. 1.2);\n"
" jdaemon: jdaemon-stil;\n"
" just  : JustSystems ATOK-stil;\n"
" lan5  : LAN5-stil;\n"
" matsu : Tekstbehandlingsstil ala Matsu;\n"
" skk  : SKK-stil;\n"
" tut  : TUT-kodestil;\n"
" unix  : UNIX-stil;\n"
" vje  : vje-stil;\n"
" wx2+  : WX2+-stil."Reply to: