[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates metchePackage: metche
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/metche$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
15 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation metche.
# Copyright (C) 2010 metche & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the metche package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metche\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: metche@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-01 09:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-21 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "E-mail address receiving metche reports:"
msgstr "E-post-adresse som modtager metcherapporter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"metche monitors \"system state\" changes.  An hour after the last change has "
"been recorded an e-mail report is sent describing changes made to:\n"
" - files inside the watched directory (/etc by default),\n"
" - user maintained changelog file(s) (if configured to do so),\n"
" - the list of installed Debian packages (if configured to do so)."
msgstr ""
"metche overvåger ændringer af typen »systemtilstand«. En time efter den "
"sidste ændring er blevet optaget sendes en e-post-rapport, der beskriver "
"ændringer lavet til:\n"
" - filer inden i den overvågede mappe (/etc som standard),\n"
" - brugervedligeholdte ændringslogfiler (hvis konfigureret til at lave dem),\n"
" - listen over installerede Debianpakker (hvis konfigureret til at vise den)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please enter the e-mail that should receive these reports.  It typically "
"corresponds to the alias or mailing-list used by system administrators for "
"this computer."
msgstr ""
"Indtast venligst e-posten som skal modtage disse rapporter. Det svarer "
"typisk til aliaset eller postlisten brugt af systemadministratorer for "
"denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Note: by default, metche does not send detailed diffs describing file "
"changes as this can leak confidential information.  If you want to use this "
"feature, you are strongly encouraged to turn on GPG encryption at the same "
"time. See the metche(8) man page and the configuration file for more details."
msgstr ""
"Bemærk: Som standard, sender metche ikke detaljerede differ, der beskriver "
"filændringer, da dette kan lække fortrolig information. Hvis du ønsker at "
"bruge denne funktion, så opfordres du stærkt til at bruge GPG-kryptering på "
"samme tidspunkt. Se manualsiden metche(8) og konfigurationsfilen for yderligere "
"detaljer."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "Single changelog file"
msgstr "En ændringslogfil"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "Multiple changelog files"
msgstr "Flere ændringslogfiler"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "No changelog monitoring"
msgstr "Ingen ændringslogovervågning"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Changelog monitoring type:"
msgstr "�ndringslogovervågningstype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"metche can monitor one or more changelogs written by the system "
"administrators."
msgstr ""
"metche kan overvåge en eller flere ændringslog skrevet af "
"systemadministratorerne."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"These changelogs should contain comments describing the changes made to the "
"system.  The easiest way to organize these comments is to put them all "
"together in one file."
msgstr ""
"Disse ændringslog skal indeholde kommentarer, der beskriver ændringerne "
"foretaget på systemet. Den nemmeste måde at organisere disse kommentarer "
"på er at placere dem sammen i en fil."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Another possibility is to have a subdirectory for each administrative task "
"with a file named \"Changelog\".  This way, you can store source code or "
"configuration examples along with the documentation on how they have been "
"used."
msgstr ""
"En anden mulighed er at have en undermappe for hver administrativ opgave "
"med en fil navngivet »Changelog« (ændringslog). På denne måde kan du gemme "
"kildekode eller konfigurationseksempler, sammen med dokumentationen på "
"hvordan de er blevet brugt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Changelog file to be monitored:"
msgstr "�ndringsfillog der skal overvåges:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "This option sets the path of the changelog file to be monitored."
msgstr "Denne indstilling angiver stien på ændringslogfilen, der skal overvåges."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Changelog directory to be monitored:"
msgstr "�ndringslogmappe der skal overvåges:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This option sets the path to the root directory containing the Changelogs. "
"Each \"Changelog\" file should be in a sub-directory of this directory."
msgstr ""
"Denne indstilling angiver stien til rootmappen, der indeholder ændringslog. "
"Hver »Changelogfil« (ændringslog) skal være i en undermappe til denne mappe."


Reply to: