[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates tvtimePackage: tvtime
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/tvtime$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
28 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation tvtime.
# Copyright (C) 2010 tvtime & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the tvtime package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-21 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "TV standard:"
msgstr "TV-standard:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of "
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Vælg venligst TV-standard. NTSC bruges i Nordamerika, størstedelen af "
"Sydamerika og Japan; SECAM i Frankrig, det tidligere Sovjetunionen, og dele "
"af Afrika og Mellemøsten; og PAL alle andre steder."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Cable"
msgstr "Kabel"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Broadcast"
msgstr "Antenne"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "Cable including channels 100+"
msgstr "Kabel med mere end 100 kanaler"

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002 ../templates:4002 ../templates:5002
msgid "Default frequency table:"
msgstr "Standardfrekvenstabel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr ""
"Vælg venligst frekvenstabel. Den angiver hvilke frekvenser, som svarer "
"til de kendte kanalnumre. Du skal vælge »Antenne«, hvis du bruger en "
"antenne for luftbårne signaler."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002 ../templates:5002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers."
msgstr ""
"Vælg venligst frekvenstabel. Den angiver hvilke frekvenser, som svarer "
"til de kendte kanalnumre."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
"signals."
msgstr ""
"Du skal vælge »Antenne«, hvis du bruger en antenne til luftbårne "
"signaler."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Europe"
msgstr "Europa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "France"
msgstr "Frankrig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Russia"
msgstr "Rusland"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia"
msgstr "Australien"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "New Zealand"
msgstr "New Zealand"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "China Broadcast"
msgstr "Kina - antenne"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia Optus"
msgstr "Australien - optus"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Custom (must run tvtime-scanner first)"
msgstr "Tilpasset (skal køre tvtime-scanner først)"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"If you are a user of a cable company that does not use standard frequencies, "
"you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before "
"using tvtime."
msgstr ""
"Hvis du er kunde i et tv-kabelfirma som ikke bruger standardfrekvenser, "
"skal du vælge »Tilpasset« og køre programmet tvtime-scanner, før du "
"bruger tvtime."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Default television capture device:"
msgstr "Standardenhed til tvoptagelse:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr ""
"Vælg venligst video4linux-enheden som svarer til dit optagerkort."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Device to use for VBI decoding:"
msgstr "Enhed til brug for VBI-decodning:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please choose the device that will be used in NTSC areas for decoding closed "
"captions and XDS channel information."
msgstr ""
"Vælg venligst enheden som vil blive brugt i NTSC-områder til decoding af lukkede "
"optagelser og XDS-kanalinformation."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Allow tvtime to run with root privileges?"
msgstr "Tillad at tvtime kører med rodprivilegier (root)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
"root privileges when running."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt tvtime skal være »setuid root«, og dermed få "
"rodprivilegier når den kører."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and "
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Dette tillader tvtime at køre med høj prioritet for at sikre glidende "
"video, og skal bruges for højkvalitets videouddata selv under høj "
"CPU-belastning."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Process priority for the tvtime binary:"
msgstr "Procesprioritet for tvtime-binæren:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This setting controls the priority of the tvtime process relative to other "
"processes on the system."
msgstr ""
"Denne indstilling kontrollerer prioriteten på tvtime-processen i forhold til "
"andre processer på systemet."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Allowed values are integers between -19 and 19. Lower values indicate higher "
"priority, and a value of 0 would give tvtime the same priority as a normal "
"process."
msgstr ""
"Tilladte værdier er heltal mellem -19 og 19. Lavere værdier indikerer højere "
"prioritet, og en værdi på 0 vil give tvtime den samme prioritet som en normal "
"proces."

Reply to: