[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates ddclientPackage: ddclient
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/ddclient$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
36 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation ddclient.
# Copyright (C) 2010 pdns & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the ddclient package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
# Korrekturlæst "Ask Hjorth Larsen" <asklarsen@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ddclient\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ddclient@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-28 18:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-13 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:2001
msgid "other"
msgstr "anden"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:2002
msgid "Dynamic DNS service provider:"
msgstr "Dynamisk DNS-tjenesteudbyder:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:2002
msgid ""
"Please select the dynamic DNS service you are using. If the service you use "
"is not listed, choose \"other\" and you will be asked for the protocol and "
"the server name."
msgstr ""
"Vælg venligst den dynamiske DNS-tjeneste du bruger. Hvis tjenesten du bruger "
"ikke er angivet, så vælg »anden« og du vil blive spurgt om protokollen og "
"servernavnet."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:3001
msgid "Dynamic DNS server:"
msgstr "Dynamisk DNS-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:3001
msgid ""
"Please enter the name of the server which is providing you with dynamic DNS "
"service (example: members.dyndns.org)."
msgstr ""
"Indtast venligst navnet på serveren som tilbyder dig den dynamiske DNS-tjeneste "
"(for eksempel: members.dyndns.org)."

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:4001
msgid "Dynamic DNS update protocol:"
msgstr "Dynamisk DNS-opdateringsprotokol:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:4001
msgid ""
"Please select the dynamic DNS update protocol used by your dynamic DNS "
"service provider."
msgstr ""
"Vælg venligst den dynamiske DNS-opdateringsprotokol, der bruges af din "
"dynamiske DNS-tjenesteudbyder."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:5001
msgid "DynDNS fully qualified domain names:"
msgstr "Fuldt kvalificerede domænenavne til DynDNS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:5001
msgid ""
"Please enter the list of fully qualified domain names for the local host(s) "
"(for instance, \"myname.dyndns.org\" with only one host or \"myname1.dyndns."
"org,myname2.dyndns.org\" for two hosts)."
msgstr ""
"Indtast venligst listen af fuldt kvalificerede domænenavne for de lokale værter "
"(for eksempel »mitnavn.dynds.org« med kun en vært eller »mitnavn1.dyndns."
"org,mitnavn2.dyndns.org« for to værter)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:6001
msgid "Username for dynamic DNS service:"
msgstr "Brugernavn for dynamisk DNS-tjeneste:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:6001
msgid "Please enter the username to use with the dynamic DNS service."
msgstr "Indtast venligst brugernavnet til brug med den dynamiske DNS-tjeneste."

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:7001
msgid "Password for dynamic DNS service:"
msgstr "Adgangskode for dynamisk DNS-tjeneste:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:7001
msgid "Please enter the password to use with the dynamic DNS service."
msgstr "Indtast venligst adgangskoden til brug med den dynamiske DNS-tjeneste."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:8001
msgid "Find public IP using checkip.dyndns.com?"
msgstr "Find offentlig IP med brug af checkip.dyndns.com?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether ddclient should try to find the IP address of this "
"machine via the DynDNS web interface.  This is recommended for machines that "
"are using Network Address Translation."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt ddclient skal forsøge at finde IP-adressen på denne "
"maskine via DynDNS-internetgrænsefladen. Dette anbefales til maskiner som "
"bruger netværksadresseoversættelse (Network Address Translation)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:9001
msgid "Network interface used for dynamic DNS service:"
msgstr "Netværksgrænseflade brugt til dynamisk DNS-tjeneste:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface (eth0/wlan0/ppp0/...) to use "
"for dynamic DNS service."
msgstr ""
"Indtast venligst navnet på netværksgrænsefladen (eth0/wlan0/ppp0/...) til brug "
"for dynamisk DNS-tjeneste."


# Jeg godt 'connect' kan oversættes, f.eks.:
# '...ved oprettelse af PPP-forbindelse?'
# (http://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol)
#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:10001
msgid "Run ddclient on PPP connect?"
msgstr "Kør ddclient på PPP-forbindelse?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:10001
msgid ""
"You should enable this option if ddclient should be run every time a PPP "
"connection is established. Note: This mode is not compatible with daemon "
"mode."
msgstr ""
"Du skal aktivere denne indstilling, hvis ddclient skal køres hver gang en "
"PPP-forbindelse etableres. Bemærk: Denne tilstand er ikke kompatibel med "
"dæmontilstand."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:11001
msgid "Run ddclient as daemon?"
msgstr "Kør ddclient som dæmon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:11001
msgid ""
"Please choose whether you want ddclient to be run in daemon mode on system "
"startup."
msgstr ""
"Vælg venligst om ddclient skal køre i dæmontilstand ved systemopstart."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12001
msgid "Interval between ddclient runs:"
msgstr "Interval mellem ddclient-kørsler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12001
msgid ""
"Please choose the delay between interface address checks. Values may be "
"given in seconds (e.g. \"5s\"), in minutes (e.g. \"3m\"), in hours (e.g. \"7h"
"\") or in days (e.g. \"1d\")."
msgstr ""
"Vælg venligst forsinkelsen mellem tjek af grænsefladeadresse. Værdier kan "
"angives i sekunder (f.eks. »5s«), i minutter (f.eks. »3m«), i timer (f.eks. "
"»7h« eller i dage (f.eks. »1d«)."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid "Modified configuration file"
msgstr "Ã?ndret konfigurationsfil"

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid ""
"The config file /etc/ddclient.conf on your system does not consist of three "
"entries. The automatic configuration utility cannot handle this situation."
msgstr ""
"Konfigurationsfilen /etc/ddclient.conf på dit system består ikke af tre "
"punkter. Det automatiske konfigurationsværktøj kan ikke håndtere denne "
"situation."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid ""
"If you have edited the configuration file manually, it won't be modified. If "
"you need a new configuration file, run \"dpkg-reconfigure ddclient\"."
msgstr ""
"Hvis du har redigeret konfigurationsfilen manuelt, vil den ikke blive ændret. "
"Hvis du skal bruge en ny konfigurationsfil, så kør »dpkg-reconfigure ddclient«."

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:14001
msgid "From list"
msgstr "Fra liste"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:14001
msgid "Manually"
msgstr "Manuelt"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:14002
msgid "Selection method for updated names:"
msgstr "Markeringsmetode for opdaterede navne:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:14002
msgid ""
"You'll have to select which host names to update using ddclient.  You can "
"select host names to update from a list (taken from your DynDNS account) or "
"enter them manually."
msgstr ""
"Du skal vælge hvilke værtsnavne (host names) der skal opdateres med brug af "
"ddclient. Du kan vælge værtsnavne, der skal opdateres fra en liste (hentet "
"fra din DynDNS-konto) eller indtaste dem manuelt."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ddclient.templates:15001
msgid "Host names to keep updated:"
msgstr "Værtsnavne der skal holdes opdateret:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ddclient.templates:15001
msgid ""
"The list of host names managed via your DynDNS account has been downloaded. "
"Please choose the one(s) for which ddclient should be used to keep IP "
"address records up to date."
msgstr ""
"Listen af værtsnavne håndteret via din DynDNS-konto er blevet hentet. "
"Vælg venligst dem hvor ddclient skal bruges til at holde IP-adresseposterne "
"opdateret."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid "Empty host list"
msgstr "Tom værtsliste"

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"The list of host names managed under your account is empty when retrieved "
"from the dynamic DNS service website."
msgstr ""
"Listen af værtsnavne håndteret under din konto er tom når den hentes fra "
"den dynamiske DNS-tjenestes internetside."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"You may have provided an incorrect username or password, or the online "
"account may have no host names configured."
msgstr ""
"Du har måske angivet et forkert brugernavn eller adgangskode, eller "
"kontoen på nettet har måske ingen værtsnavne konfigureret."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"Please check your account to be sure you have host names configured, then "
"run \"dpkg-reconfigure ddclient\" to input your username and password again."
msgstr ""
"Tjek venligst din konto for at være sikker på, at du har værtsnavne konfigureret, "
"og kør så »dpkg-reconfigure ddclient« for at indtaste dit brugernavn og adgangskode igen."Reply to: