[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nss-ldapd 0.6.10: Please update debconf PO translation for the package nss-ldapdHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nss-ldapd. The English template has been changed (some new questions
were added and some of the English text was improved), and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I
would be grateful if you could take the time and update it.

Please submit the updated file as a wishlist bug against nss-ldapd or
send to me. The next upload is expected in about a week or two but new
translations are always welcome. Please find the current translation
attached.

Thanks in advance,

-- 
-- arthur - adejong@debian.org - http://people.debian.org/~adejong --
# Danish translations for nss-ldapd package.
# Copyright (C) 2008 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
# This file is distributed under the same license as the nss-ldapd package.
# Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-ldapd 0.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-21 23:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-21 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
"Language-Team: None\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "LDAP server search base:"
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "LDAP-server søgebase:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the "
#| "form ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be "
#| "used. The port number is optional."
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
"'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Angiv URIen for den anvendte LDAP-server. Dette er en streng af typen ldap://";
"<værtsnavn eller IP>:<port>/ . ldaps:// eller ldapi:// kan også bruges. "
"Portnummeret er valgfrit."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When using the ldap or ldaps schemes it is usually a good idea to use an "
#| "IP address; this reduces the risk of failure when name services are "
#| "unavailable."
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"Når ldap- eller ldaps-formerne bruges er det typisk en god idé at bruge en "
"IP-adresse; dette reducerer risikoen for fejl når navneservice ikke er "
"tilgængelig."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Flere URIer kan angives ved at adskille dem med mellemrum."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "LDAP-server søgebase:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Angiv det særlige navn på LDAP-søgebasen. Mange sites bruger komponenterne "
"fra deres domænenavne til dette formål. Eksempelvis ville domænet \"eksempel."
"dk\" bruge \"dc=eksempel,dc=dk\" som det særlige navn på søgebasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP databasebruger:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name "
#| "of the account that will be used here. Leave empty otherwise."
msgid ""
"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
"the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
msgstr ""
"Hvis LDAP-databasen kræver et brugernavn til almindelige opslag, så angiv "
"her navnet på kontoen som vil blive brugt. Ellers lad det stå tomt."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Denne værdi bør angives som et DN (særligt navn - distinguished name)."

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "LDAP-bruger adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr ""
"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge på til LDAP-databasen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid "Check server SSL certificate?"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
"tls_cacertfile options must be put in /etc/nss-ldapd.conf."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:7001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Navneservices at indstille:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:7001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource."
msgstr ""
"For at denne pakke fungerer må du ændre din /etc/nsswitch.conf til at bruge "
"ldap datakilderne."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can select the services that should be enabled or disabled for LDAP "
#| "lookups. The new LDAP lookups will be added as last option. Be sure to "
#| "review these changes."
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Du kan vælge de services som skal aktiveres eller slås fra for LDAP-opslag. "
"De nye LDAP-opslag vil blive tilføjet som sidste mulighed. Sørg for at "
"gennemgå ændringerne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Fjern LDAP fra nsswitch.conf nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "LDAP is still configured for name lookups for the following services:\n"
#| " ${services}\n"
#| "but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"LDAP er fortsat opsat ved navneopslag for følgende services:\n"
" ${services}\n"
"men pakken libnss-ldapd er ved at blive afinstalleret."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"Du anbefales at fjerne indlæggene hvis du ikke længere har planer om at "
"bruge LDAP til navneopslag. For de fleste services skulle det ikke give "
"problemer ikke at fjerne ldap fra nsswitch.conf, men opslag af værtsnavne "
"kan blive påvirket i mindre grad."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"Du kan redigere /etc/nsswitch.conf i hånden eller vælge at fjerne indlæg "
"automatisk nu. Sørg for at gennemse ændringer til /etc/nsswitch.conf hvis du "
"vælger at fjerne indlæggene nu."

#~ msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
#~ msgstr ""
#~ "LDAP-server ensartet ressourceidentifikator (Uniform Resource Identifier):"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: