[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dont know how to upload pot mplayer :)translation of mplayer
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <linuxdk1978@gmail.com>, 2008.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-05 04:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator:leiflarsen <linuxdk1978@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=uft8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:1001
msgid "Detailed configuration needed for each user"
msgstr "detaljeret konfiguration er behøvet for hver bruger"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:1001
msgid ""
"The performance of MPlayer depends heavily on hardware; this means that it "
"may benefit from tweaking options for every single machine it's installed on."
msgstr "performence af MPlayer er afhænig af hardware;
dette betyder at"
"kan have fordel af at justere instillinger for hver manskine
som den er instaleret på"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:1001
msgid ""
"You should read the documentation provided by the 'mplayer-doc' package."
msgstr "du skulle læse dukomentionen fra 'mplayer dokument' pakken"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:1001
msgid ""
"Now, some configuration options will be set for the entire system in /etc/"
"mplayer/mplayer.conf which may be adapted later. Any user can also refine "
"options in ~/.mplayer/config."
msgstr "nogle konfigurations options vil blive skrevet for hele systemet i/etc/"
"mplayer/mplayer.conf  som vil blive adoptet senere. alle brugere kan også raffinere"
"muligheder i /.mplayer/config."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mplayer.templates:2001
msgid "Replace existing configuration file?"
msgstr "erstat eksisterene konfigurations fil"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mplayer.templates:2001
msgid ""
"An /etc/mplayer/mplayer.conf file already exists on the system and does not "
"contain an automatically-generated part. That file can be replaced by a "
"generated one (the old file will be moved to /etc/mplayer/mplayer.conf."
"debconf-old)."
msgstr "en /etc/mplayer/mplayer.conf fil eksistere allerede på systemt og indeholder ikke"
"indeholder en automatisk-generet del. denne fil kan blive erstatet med en"
"generet on (den gamle fil vil blive flyttet til /etc/mplayer/mplayer.conf"
"debconf-old)."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:3001
msgid "Old configuration file kept"
msgstr "den gamle konfigurations fil bevaret"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:3001
msgid "You chose not to replace the existing /etc/mplayer/mplayer.conf file."
msgstr "du valgte ikke at erstatte den eksisterende /etc/mplayer/mplayer.conf fil."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:3001
msgid ""
"That file can be generated automatically later by running 'dpkg-reconfigure "
"mplayer'."
msgstr "denne fil kan blive generet automatisk senere ved at køre'dpkg-reconfigure"
"mplayer'.

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:4001
msgid "MPlayer video output:"
msgstr "mplayer video uddata"

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:4001
msgid ""
"MPlayer can use a very wide range of video output drivers. The needed driver "
"may be detected automatically or chosen manually."
msgstr "mplayer kan bruge en lang række af video udata.
de behøvede drivers "
kan deteced automatisk eller blive valgt manuelt"

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:4001
msgid ""
"If you prefer choosing the driver yourself, you first should choose an entry "
"matching this system's video card. If none match and the card supports 'XV', "
"choose that option (the 'xvinfo' command may help)."
msgstr "hvis du fortrækker at vælge driveren selv, skulle du først vælge et felt"
"som passer til dette systems video kort. hvis igen passer og kortet understøtter'xv',"
"vælg den mulighed(xvinfo komandoen kan måske hjælpe)."

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:4001
msgid ""
"Please read the /usr/share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html file from the "
"'mplayer-doc' package for more details."
msgstr "læs venligst /usr/share/doc/mplayer-doc/html/en/video.html fil fra"
"'mplayer-doc' pakke for mere information."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid "Binary codecs download"
msgstr "binær afkoder nedhentet"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid "MPlayer supports most video formats without additional software."
msgstr "mplayer understøtter de fleste video formater uden 
aditional software"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid ""
"Additional video formats, such as Real 3.0/4.0, Windows Media 9, or "
"Quicktime, can be supported by using binary codecs."
msgstr "ekstra video formater, så som real 3.0/4.0, windows media 9, eller"
"quik time, kan suportes ved brug af binær codec"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid ""
"As such codecs are not free software, they are not distributed with this "
"package but can be downloaded freely. The '/usr/share/mplayer/scripts/"
"binary_codecs.sh' script is provided in this package to help downloading "
"them from the MPlayer web site."
msgstr "sådan codec er ikke fri software, de er ikke distrubuert med dette"
"pakker men kan downloades frit. /user/share/mplayer/scripts/"
"binær_codec.sh' script er tilråde i denne pakke for at hjælpe download"
"dem fra mplayer web side."

#. Type: string
#. Description
#: ../mplayer.templates:6001
msgid "DVD device name:"
msgstr "dvd drev navn"

#. Type: string
#. Description
#: ../mplayer.templates:6001
msgid "Please enter the name of the device for your DVD player, if any."
msgstr "skriv navnet på dit dvd drev spiller, hvis nogle."

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:7001
msgid "Font for On Screen Display:"
msgstr "front for på skærm visning:"

#. Type: error
#. Description
#: ../mplayer.templates:8001
msgid "No TrueType fonts found for On Screen Display"
msgstr "igen truetype fronte er fundet på skrærm visning"

#. Type: error
#. Description
#: ../mplayer.templates:8001
msgid ""
"MPlayer needs at least one TrueType font for its 'On Screen Display' feature."
msgstr "mplayer skal bruge minst en truetype front for dens 'på skærm'egenskaber"

#. Type: error
#. Description
#: ../mplayer.templates:8001
msgid ""
"You should install a package providing such fonts (such as 'ttf-freefont' or "
"'ttf-bitstream-vera' or 'msttcorefonts') and reconfigure MPlayer (by running "
"'dpkg-reconfigure mplayer')."
msgstr ""

Reply to: