[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

glibc 2.36-8: Please update debconf PO translation for the package glibcHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
glibc. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against glibc.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glibc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-03 21:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-15 20:40+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "Všechny locales"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "Locales, které se mají vygenerovat:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
"to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr ""
"Locales je systém pro přepínání mezi různými jazyky. Uživatelé si pak mohou "
"zvolit svůj jazyk, zemi, znaky, způsob porovnávání, atd."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
"useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr ""
"Vyberte, které locales se mají vygenerovat. Přednostně byste měli vybírat "
"locales v kódování UTF-8 (obzvláště u nových instalací). Ostatní znakové "
"sady jsou užitečné pro zpětnou kompatibilitu se staršími systémy a programy."

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Žádné"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Výchozí locale pro tento systém:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
"for the user. You can choose a default locale for the system from the "
"generated locales."
msgstr ""
"Mnoho balíků v Debianu používá locales k zobrazení textu ve správném jazyce. "
"Z vygenerovaných locales si můžete vybrat to, které bude v systému použito "
"jako výchozí."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"This will select the default language for the entire system. If this system "
"is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
"language, they will experience difficulties."
msgstr ""
"Tímto vyberete výchozí jazyk pro celý systém. Pokud se na počítač přihlašují "
"i uživatelé nemluvící vybraným jazykem, zaznamenají jisté problémy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
msgstr "Chcete nyní aktualizovat glibc?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. "
"The installation process is able to restart some services (such as ssh or "
"telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such "
"program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by "
"yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
"sessions."
msgstr ""
"Běžící služby a programy využívající NSS se musí restartovat, protože jinak "
"se může stát, že nebudou moci vyhledávat v systémových databázích nebo "
"ověřovat uživatele. Instalační proces umí restartovat některé služby (např. "
"ssh nebo telnetd) automaticky, ale jiné musíte restartovat ručně. Jednou "
"takovou službou, kterou je třeba po aktualizaci glibc ručně zastavit a znovu "
"spustit, je xdm. Automatický restart totiž může odpojit aktivní sezení X11."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"This script detected the following installed services which must be stopped "
"before the upgrade: ${services}"
msgstr ""
"Instalace rozpoznala následující nainstalované služby, které je třeba před "
"aktualizací zastavit: ${services}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
"No to the question below."
msgstr ""
"Chcete-li nyní aktualizaci přerušit a pokračovat později, odpovězte na "
"otázku záporně."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
msgstr "Služby, které se mají restartovat po aktualizaci knihovny GNU libc:"

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"Běžící služby a programy využívající NSS se musí restartovat, protože jinak "
"se může stát, že nebudou moci vyhledávat v systémových databázích nebo "
"ověřovat uživatele. (U služeb typu ssh to může ovlivnit možnost přihlášení "
"se.) Zkontrolujte prosím následující mezerami oddělený seznam služeb, které "
"se mají restartovat a v případě potřeby jej opravte. Služby jsou v seznamu "
"zastoupeny svými init.d skripty."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
msgstr "Poznámka: restart sshd/telnetd by neměl ovlivnit probíhající spojení."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
msgstr "Chyba při restartu některých služeb během aktualizace GNU libc"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the GNU libc library "
"upgrade:"
msgstr ""
"Následující služby nemohly být během aktualizace knihovny GNU libc "
"restartovány:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running 'invoke-rc.d <service> "
"start'."
msgstr "Budete je muset spustit ručně příkazem „invoke-rc.d <služba> start“."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"Programy xscreensaver a xlockmore musí být před aktualizací restartovány"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
"these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Zdá se, že v systému běží jedna nebo více instancí programu xscreensaver "
"resp. xlockmore. Z důvodu nekompatibilních změn v knihovnách se po "
"aktualizaci knihovny GNU libc nebudete moci pomocí těchto programů "
"autentizovat. To jinými slovy znamená, že se uživatelé nedostanou ke svým "
"uzamčeným sezením. Abyste tomu předešli, měli byste před aktualizací zmíněné "
"programy zastavit, nebo je ve vhodný čas restartovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Restartovat služby při aktualizaci balíku bez ptaní?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"V systému jsou nainstalovány služby, které je nutno při aktualizaci určitých "
"knihoven (libpam, libc nebo libssl) restartovat. Během restartu služeb jsou "
"tyto po nějakou dobu nedostupné. Abychom předešli nechtěné nedostupnosti, je "
"při každé aktualizaci nabídnut seznam služeb, které se mají restartovat. "
"Povolíte-li tuto možnost, budou se všechny potřebné služby restartovat při "
"aktualizaci knihoven automaticky bez ptaní."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid "Kernel must be upgraded"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later. Please upgrade your kernel and reboot before installing glibc. You "
"may need to use \"apt -f install\" after reboot to solve dependencies."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid "Kernel version not supported"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later. Older versions might work but are not officially supported by "
"Debian. Please consider upgrading your kernel."
msgstr ""

Reply to: