[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mariadb-10.1 10.1.22-1: Please update debconf PO translation for the package mariadb-10.1Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
mariadb-10.1. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against mariadb-10.1.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 25 Mar 2017 19:30:31 +0200.

Thanks in advance,

- Otto

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mariadb-10.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mariadb-10.1@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-30 22:44+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-29 08:58+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:2001
msgid "The old data directory will be saved at new location"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:2001
msgid ""
"A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system. The number "
"indicates a database binary format version that cannot automatically be "
"upgraded (or downgraded)."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:2001
msgid ""
"Therefore the previous data directory will be renamed to /var/lib/mysql-* "
"and a new data directory will be initialized at /var/lib/mysql."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:2001
msgid ""
"Please manually export/import your data (e.g. with mysqldump) if needed."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "Důležitá poznámka pro uživatele NIS/YP"

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:3001
msgid ""
"Using MariaDB under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
"local system with:"
msgstr ""
"Používání MariaDB pod NIS/YP vyžaduje, aby byl účet mysql uživatele přidán "
"na lokálním systému příkazem:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:3001
msgid ""
"You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr ""
"Také byste měli zkontrolovat vlastníka a oprávnění adresáře /var/lib/mysql:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:4001
msgid "Remove all MariaDB databases?"
msgstr "Odstranit všechny MariaDB databáze?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MariaDB databases is about "
"to be removed."
msgstr ""
"Adresář /var/lib/mysql, ve kterém se nachází MariaDB databáze, bude "
"odstraněn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.1.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MariaDB package in order to later install a more "
"recent version or if a different mariadb-server package is already using it, "
"the data should be kept."
msgstr ""
"Jestliže odstraňujete balík MariaDB za účelem instalace novější verze "
"MariaDB, nebo pokud tato data souběžně využívá jiný balík mariadb-server, "
"měli byste data ponechat."

#~ msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
#~ msgstr "V systému existuje soubor /var/lib/mysql/debian-*.flag."

#~ msgid "Really proceed with downgrade?"
#~ msgstr "Opravdu pokračovat v degradaci?"

#~ msgid ""
#~ "Such a file is an indication that a mariadb-server package with a higher "
#~ "version has been installed previously."
#~ msgstr ""
#~ "To znamená, že již byl dříve nainstalován balík mariadb-server s vyšší "
#~ "verzí."

#~ msgid ""
#~ "There is no guarantee that the version you're currently installing will "
#~ "be able to use the current databases."
#~ msgstr ""
#~ "Neexistuje žádná záruka, že momentálně instalovaná verze bude umět "
#~ "pracovat se stávajícími databázemi."

#~ msgid "Really migrate to MariaDB?"
#~ msgstr "Opravdu migrovat na MariaDB?"

#~ msgid ""
#~ "MariaDB is a drop-in replacement for MySQL. It will use your current "
#~ "configuration file (my.cnf) and current databases."
#~ msgstr ""
#~ "MariaDB je přímá náhrada MySQL. Použije váš současný konfigurační soubor "
#~ "(my.cnf) a databáze."

#~ msgid ""
#~ "Note that MariaDB has some enhanced features, which do not exist in MySQL "
#~ "and thus migration back to MySQL might not always work, at least not as "
#~ "automatically as migrating from MySQL to MariaDB."
#~ msgstr ""
#~ "MariaDB má některé pokročilé vlastnosti, které v MySQL neexistují a tudíž "
#~ "návrat zpět k MySQL nemusí fungovat (alespoň ne tak autoamticky, jako "
#~ "migrace z MySQL na MariaDB)."

#~ msgid "Unable to set password for the MariaDB \"root\" user"
#~ msgstr "Nelze nastavit heslo MariaDB uživatele „root“"

#~ msgid ""
#~ "An error occurred while setting the password for the MariaDB "
#~ "administrative user. This may have happened because the account already "
#~ "has a password, or because of a communication problem with the MariaDB "
#~ "server."
#~ msgstr ""
#~ "Během nastavování hesla pro správcovského uživatele MariaDB se vyskytla "
#~ "chyba. To se mohlo stát třeba proto, protože uživatel již měl heslo "
#~ "nastaveno, nebo protože nastal problém v komunikaci s MariaDB serverem."

#~ msgid ""
#~ "You should check the account's password after the package installation."
#~ msgstr "Po instalaci balíku byste měli heslo ověřit."

#~ msgid ""
#~ "Please read the /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/README.Debian file for "
#~ "more information."
#~ msgstr ""
#~ "Více informací naleznete v /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/README."
#~ "Debian."

#~ msgid "New password for the MariaDB \"root\" user:"
#~ msgstr "Nové heslo MariaDB uživatele „root“:"

#~ msgid ""
#~ "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
#~ "the MariaDB administrative \"root\" user."
#~ msgstr ""
#~ "Přestože to není nezbytné, je silně doporučeno nastavit heslo u "
#~ "správcovského MariaDB účtu „root“."

#~ msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
#~ msgstr "Ponecháte-li pole prázdné, heslo se nezmění."

#~ msgid "Repeat password for the MariaDB \"root\" user:"
#~ msgstr "Zopakujte heslo MariaDB uživatele „root“:"

#~ msgid "Password input error"
#~ msgstr "Chyba při zadávání hesla"

#~ msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
#~ msgstr "Zadaná hesla nejsou stejná. Zkuste to prosím znovu."

Reply to: